Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słuchajcie głosu Bożego.

Słuchanie Głosu Bożego jest czymś, co powinien postanowić sobie każdy Chrystusowiec.

 

W Jeremiasza 3 jest tak oto napisane:

 

“Tylko uznaj swoją nieprawość, że odstąpiłaś od PANA, swego Boga, i biegałaś swoimi drogami do obcych pod każde zielone drzewo, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi PAN(14) Nawróćcie się, synowie odstępczy, mówi PAN, bo ja jestem waszym małżonkiem i przyjmę was po jednym z miasta i po dwóch z każdego rodu i zaprowadzę was do Syjonu”

 

Słuchanie głosu Bożego w tym wersie jest tożsame z nawróceniem się, ale czymże jest nawrócenie jak nie odejściem od grzechów i od świata.

My, żyjący w unowocześnionym przymierzu, musimy stać się odpowiedzialnymi rolnikami. Kto kiedykolwiek miał działkę, choćby przed blokiem, czy pracowniczą, to wie, jak bardzo szybko ziemia uczy odpowiedzialności. Gdzieś trzeba coś przywiązać, wzmocnić, podlać, wyrwać chwasty.

Nasz Pan Jezus Chrystus ponownie zwrócił się w ewangelii Mateusza do ludu sswego:

 

 

“Wy zatem słuchajcie przypowieści o siewcy: (19) Do każdego, kto słucha słów o królestwie i nie rozumie ich, przychodzi zły i porywa to, co było zasiane w jego sercu. To jest ten posiany obok drogi. (20) A posiany na gruncie skalistym to ten, co słucha słów i zaraz z radością je przyjmuje. (21) Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz jest niestały, i kiedy przychodzi ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. (22) A posiany między ostami to ten, co słucha słów, ale troska tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo. I nie wydaje owocu. (23) Posiany zaś na dobrej ziemi to ten, co słucha słów i rozumie je. Ten oczywiście przynosi owoc i daje: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. ” Mt 13. 

 

 

Jezus nawołuje do słuchania, ale czego? Jego Słowa. W tej przypowieści ostrzega nas przed potencjalnymi zagrożeniami.

Pierwsza jest porwanie przez Złego to co zasiane w sercu.

Drugi typ, to ten, kto z radością przyjmuje słowo, ale w czasie kryzysu się załamuje.

Trzecim typem jest zakorzenienie w świecie. Zmiana priorytetów na ziemskie (dobre auto, sukces itd) powoduje brak owocu. To widać po ludziach.

W końcu ostatni typ to ten, co słucha słów Jezusa nie tylko z tej przypowieści, ale ze wszystkich innych i rozumie je, żyje tym.

Przypomina mi się Psalm 1.

 

 Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; (2) Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy(3) Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.

 

 

 

Aż zrobię z tego mem…:-)

 

Słuchanie głosu Bożego, to słuchanie Słowa i chęć zrozumienia go, a nie zaliczenie czytania.

 

Konsekwencja słuchania głosu Bożego jest radość i pokój ducha.

 

Słuchajcie słowa PANA, o narody, głoście je na dalekich wyspach i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie go strzec jak pasterz swoich trzód. (11) PAN bowiem wykupił Jakuba i wybawił go z ręki silniejszego od niego. (12) Przyjdą więc i będą śpiewać na wyżynie Syjonu, i zbiegną się do dobroci PANA za zboże, za wino i za oliwę, za jagnięta i za cielęta, a ich dusza będzie jak nawodniony ogród i już nie będą się smucić. Jer 31

 

Ewangelia jest już głoszona wśród narodów świata, na dalekich wyspach i widać to najlepiej w Chinach jak pomimo totalitarnego systemu radują się Słowem.

 

Słuchanie Ojca zawsze się opłaca. Tak jest w życiu. Jeśli rodzic jest rozsądny, to i dziecko będzie rozsądne.

 

“Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. “

Rodzaju 13.

Szanowny Czytelniku, Bracie i Siostro. Słuchajcie Słowa Bożego abyście nie byli tymi, którzy będą przeklęci.

 

Słuchajcie Słowa Ojca Boga, a nie spotka Was żadna trwoga.

 

Zaktualizowane: 2 lipca 2019 - 19:28

1 Komentarz

Dodaj komentarz
  1. dobra notka, dzięki za zamieszczenie…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish