Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Różnica między Hebrajczykiem, a Izraelitą a Judejczykiem.

Kiedyś zapytałem następujące pytanie czytelnikom: jaka jest różnica między Hebrajczykiem a Żydem?

Sprawa nie została rozwiązana do końca, a więc dzisiaj  pragnę uwydatnić różnicę między Hebrajczykiem, Izraelitą, a Żydem.

 

Ludzie niezaznajomieni z biblią uważają, że starożytny Izrael był złożony z Żydów. Jednak biblia nic a nic nie wspomina o takim fakcie aż  do niewoli babilońskiej. Za rządów Dawida nie było ani jednego Żyda. Ani ćwierć Żyda :-).

 

Jaka jest więc geneza słowa Hebrajczyk?

Pierwsza wzmianka o Hebrajczykach pojawia się w księdze Rodzaju:

 

Arpakszadowi urodził się Szelach, Szelachowi zaś Heber. 
(Ks. Rodzaju 10:24,

 

 

 

Słowo „hebrajski” zostało po raz pierwszy zastosowane do Abrahama i jego rodziny, gdy przybyli do Kanaanu.

 

 

“Pewien zbieg doniósł o tym Hebrajczykowi Abramowi, który mieszkał wówczas przy dębach Amoryty Mamrego, brata Eszkola i Anera, związanych przymierzem z Abramem” 

 

Abram (Abraham) nie był ani Żydem ani Izraelitą, ale to od niego wywodzą się Izraelici i Judejczycy.

 

 

Rdz 10,21 Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie].

 

Z Hebrajczyków wywodzi się cały Izrael, ale pierwsi Hebrajczycy, potomkowie Ebera nie byli Izraelitami,  a tym bardziej Żydami. To tak, jakby Wiślanie, Bobrzanie lub Polanie byli Polakami…

 

 

 

Słowo Żyd pojawia się po raz pierwszy w księdze Ezdrasza, kapłana Judejskiego urodzonego w Babilonie.

To właśnie od czasu Babilonu pojawia się słowo Żyd, ale i zmieniają nazwy miesięcy izraelskich. Na przykład Abib miesiąc kłosów obecnie nazywa się od czasów babilońskich Nisan.

Judejczycy wzięci do niewoli musieli zostać przesiąknięci Babilonem. Stąd tez Bóg mówi w Apokalipsie:

 

 

“Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli”

 

 

Obecnie Babilonem jest system żydowsko-katolicki. Ktoś zapyta: w jaki sposób obecnie Żydzi składają ofiary? Obecnie Żydzi, co widać choćby na przykładzie Polski są katolikami i co tydzień podczas tzw mszy świętej na wzór Babilonu uczestniczą w tzw komunii będącej ofiarą. Oczywiście nie wszyscy, gdyż są i letni katolicy.

To w Babilonii powstał także obecnie obowiązujący wśród Żydów Talmud babiloński.

 

Do momentu niewoli babilońskiej nie mówiło się na Judejczyków “Żydzi”.

 

Judaizm świątynny również powstał w czasach niewoli babilońskiej,

 

Od Babilonu powstała także funkcja Rabbiego, ale Pan Jezus powiedział:

 

“Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”

 

Dzisiaj nazywa się ludzi księżmi, pastorami, rabinami. Te terminy  wywodzą się od judaizmu, czyli wpływu Babilonu. Jezus powiedział wyraźnie: “albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”.

 

Dlatego zwracanie się per rabinie, pastorze, proszę księdza jest niebiblijne.

Samo słowo ksiądz wywodzi się  ze słowiańskiego kъnędzь i pierwotnie termin ten oznaczał naczelnika plemiennego (z tego samego źródła wywodzą się rosyjskie kniaź, czeskie kníže czy południowosłowiańskie knez).

 

Biblia mówi tylko i to wyłącznie u Pawła o starszych zboru (biskupach),  urastających dzisiaj do rangi bardzo wpływowej osoby w katolicyzmie, mającej bardzo dużą władzę polityczną.

 

Wracając do tematu różnic między Hebrajczykiem, a Izraelitą czy Żydem. Od Judy pochodzili Judejczycy, ale jak wiemy Herod był Edomitą, ale  królem Judei. Tak więc Żydami byli ludzie będący w społeczności rzymskiego terytorium.

 

Obecnie Judejczycy którzy się każą  nazywać Żydami lecz nimi nie są:

 

Apok 2:8 “Wiem twoje uczynki, i utrapienie i ubóstwo, lecz bogaty jesteś, i bluźnierstwo, tych co się Judami być powiedają, a nie są, ale szkoła szatańska.”(BUDNY.1574 ) są potomkami albo Edomitów albo Kananejczyków albo Chazarów.

 

W greckich kopiach manuskryptu Apokalipsy Jan użył w miejscu słowa które kopiści na współczesne języki przetłumaczyli jako ŻYDZI greckiego słowa Ἰουδαίους – iudaius Judejczycy.

 

Jeśli więc mielibyśmy kierować się nazewnictwem najbardziej pierwotnym, to wszyscy jesteśmy Adamitami, ponieważ już nie ma Judejczyka ani Greka.

Współczesny Polak nie jest Wiślanem, ani Polanem czy Bobrzaninem, gdyż nie może być jednym i wszystkim na raz.

Mam nadzieję, że precyzyjnie to wyjaśniłem. Po prostu, tak jak było wiele (12) plemion Izraelskich i Judejczyk nie mógł być Beniamitą, tak nie każdy obecny Polak jest Kaszubem z pochodzenia.

 

W 2 liście do Koryntian Paweł wyjaśnia zależności:

 

Znosicie to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objada, wyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje. (21) Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę – mówię jak szalony – to i ja się odważam.(22) Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja(23) Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. (24) Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego.

 

To jest to, co przełożyłem na słowiaństwo.

Paweł był jednocześnie Hebrajczykiem, Izraelitą, potomkiem Abrahama i Chrystusowcem.

My zaś jesteśmy Polakami, potomstwem Abrahama i Izraelem duchowym.

 

Na Koniec:

 

 Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo2to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo3Albowiem to jest słowo obietnicy: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna410 Ale nie tylko ona – bo także i Rebeka, która poczęła [bliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem. 11 Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły – aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru, 12 zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego – powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu513 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści

 

 

Obecnie światem rządzą potomkowie Ezawa – czerwoni. Stąd kolor czerwony firmował komunizm.

Nie bez powodu mówi się “oddać coś za miskę soczewicy – oddać coś niezwykle cennego za bezcennego”.

Oni, za chwilę przyjemności na tym świecie mają od diabła swoją soczewicę. My mamy Boże błogosławieństwo.

 

” Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.” Rzymian 5.

 

Nie ma Żyda ani Greka. Teraz są tylko w Chrystusie Jezusie lub w diable. Innej drogi nie ma.

 

 

 

___

 

Jeśli możesz mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

PAYPAL
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 4 lipca 2019 - 08:41

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish