Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kapłaństwo katolickie zaprzeczeniem zmartwychwstania Jezusa. Jezus arcykapłanem na wzór Melchizedeka.

Kiedyś całowało się księdza katolickiego w rękę. Pozycja kapłanów katolicyzmu przypominała pozycję kapłanów Egiptu. To ktoś, kto miał WŁADZĘ  nad ludem i…politykami.

 

 

 

Na stronie www.catholicdistance.org można przeczytać kim jest kapłan:

 

Być kapłanem, znaczy być mediatorem
ten, który znajduje się między Bogiem a ludzkością; to
ma być także mostem, który pozwala
«Komunia» (koinwni, a) między Stwórcą a
jego stworzeniem.

Biblia bezwzględnie rozprawia się z takim podejściem:

 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,” 1 Tym 2.

 

W ten sposób funkcja kapłana kościoła katolickiego jest wywróceniem Prawa Bożego. Dlatego, że jednym z powodów śmierci Jezusa na krzyżu było zlikwidowanie pośredników między Bogiem, a ludźmi. Jezus stał się arcykapłanem na wzór Melchizedeka.

 

5 Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. 2 Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. 3 I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. 4 I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron*. 5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził*, 6 jak i w innym [miejscu]: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka Hbr 5

 

 

Jezus został arcykapłanem i to On jest ofiarą raz złożoną na zawsze, a więc katolickie komunie (nie) święte są bluźnierstwem, a w konsekwencji działaniem diabła. Ktoś powie, że jeśli był arcykapłan to i są kapłani. Tak są nadal i Piotr o tym napisał:

 

 

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła* potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 10 wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

 

 

 

Nikt temu nie zaprzeczy, że królewskim rodem kapłańskim są obecnie  Chrystusowcy, którzy zawierzyli swe życie Jezusowi, a nie jakiejś  matce boskiej.

 

Na stronie wspomnianej wyżej czytamy także, że w łacinie Sacerdos  jest pochodną Sacer, czasownika, który opisuje działanie konsekracji, tj. oddzielenia czegoś lub kogoś dla Boga. Za łaciną możemy powiedzieć że kapłan sacerdos jest tym samym, który był oddzielony, aby być samym Bogiem, który był poświęcony Bogu…..

 

“Sacerdos” w tej sytuacji jest kontynuacją systemu kapłańskiego.

Sacerdos et Pontifex (łac. kapłan i budowniczy mostów)

 

Ksiądz, kapłan katolicki jako ten most nadal wykonuje czynności wykonywane przez kapłanów przed Jezusem.

Według angielskiego słownika “kapłan” jest to człowiek , którego urząd służy do wykonywania religijnych obrzędów.

W innym słowniku jest podobnie:

 

osoba upoważniona do wykonywania świętych obrzędów religii, szczególnie jako pośrednik między ludźmi a Bogiem.

 

Jeszcze ciekawszym jest polskie pochodzenie słowa ksiądz:

 

 

Samo słowo „ksiądz” wywodzi się ze słowiańskiego kъnędzь i pierwotnie termin ten oznaczał naczelnika plemiennego (z tego samego źródła wywodzą się rosyjskie kniaź, czeskie kníže czy południowosłowiańskie knez). Słowo kъnędzь do słowiańskiego zostało zapożyczone z germańskiego kuning – „książę, naczelnik plemienny” (kuning → kŭnęgŭ → kъnęgъ → kъnędzь

We wczesnym średniowieczu zaczęto tak określać ludzi możnych i wpływowych. Mianem tym nazywano później też niekoronowanych władców jako odpowiednik łacińskiego słowa dux (dziś w tym znaczeniu polska forma książę, która pierwotnie znaczyła młodego władcę – książę od ksiądz (władca) jak koźlę od kozieł czy chłopię od chłop).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85dz

 

 

W myśl tej interpretacji, słowo “ksiądz” nie zawierało w sobie nic z przesłania Jezusa co do pokory i uniżenia. Wystarczy spojrzeć z jakim respektem katolicy przyjmują księdza po tzw kolędzie.

 

Aby zostać kapłanem neo Egiptu należy mieć tzw święcenia. W najniższym stopniu  diakonacie, w obrzędzie święceń biskup nakłada na diakona ręce.

Tutaj znowu mamy kłam. Otóż Paweł powiedział, że biskup powinien być:

 

Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony*, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, 3 nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, 4 dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. 5 Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?

 

W protestantyzmie biskup to po prostu opiekun zboru będący na równi z innymi, aczkolwiek służący wiedzą i doświadczeniem. Biskup katolicki to mutacja kapłana egipskiego.

Nie ma żony, często nie są trzeźwi, zapomnijcie o gościnności, zapomnijcie o wstrzemięźliwości w piciu czy braku chciwości. Juz totalnym kosmosem jest wychowywanie dzieci, gdyż albo ich nie mają albo potajemnie mają.

 

Gdzie by nie spojrzeć, to kapłaństwo katolickie jest odwrotnością nakazów biblijnych i dlatego nie ufajcie tym niby prawicowym portalom podtrzymującym wywrócenie nauk Nowego Testamentu. Wszystkie portale prawicowe oraz jutuberzy prawicowi podtrzymują to kłamstwo.

 

Jeszcze może na koniec wspomnę o kolorystyce szat katolickich. Jest to kolor śmierci zgodnie z całą nauką katolicką sprowadzającą na człowieka śmierć drugą.

 

 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,” 1 Tym 2.

 

Chwała Panu Jezusowi, dzięki któremu możemy stanąć przed Bogiem osobiście bez pośrednictwa kapłanów.

 

 

 

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” List do Rzymian 12,1-3; 

 

To nasze ciało podporządkowane Bogu jest ofiarą żywą, bez pożądliwości, bez brudu grzechu, gdyż po otrzymaniu nowego serca chcemy już być posuszni Bogu, a nie żadnym katechizmom.

 

 

Na pohybel systemowi watykańskiemu.

 

 

____________________________

 

Jeśli możesz mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

PAYPAL
 

 

Zaktualizowane: 1 lipca 2019 - 20:21

5 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Dzięki za dokładniejsze wyjaśnienie…

  2. Pan Jezus jest Bogiem więc nie może być pośrednikiem.

    1. Marcinie chodzi o to ze inne religie tez mówią o Bogu. I żeby nie było takiej narracji jaka jest teraz ze razem z Koranem i Talmudem mamy tego samego Boga to jest wprost napisane. Do Boga tylko przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. A wszyscy odrzucają Jezusa i robią sobie ekumenie.

  3. Dziękuje Piotrze za Twoją staranną pracę. Bardzo mi pomaga oraz innym osobom ❤

    1. cieszę się Natka, że komuś pomagają moje teksty i chwała Bogu za Ciebie 😉

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish