Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

NTV i Robert Gajdziński i ich lucyferiańskie nauki ukrywające demony i szatana.

 

Dostałem link od mojego czytelnika. Dosyć często podsyłacie mi takie i czasem sa to ciekawe rzeczy czasem zbyt oczywiste dla mnie, a le tym razem wiedząc jaka jest skala zwiedzenia na NTV pragnę stanąć w obronie Boga i prawdy Bożej.

 

Wersja filmowa mojej analizy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=nprhKCgpXFU&t=144s

 

Poniżej tekstowa:

 

Robert Gajdziński  łącznie z tv NTV gwałcą biblię i prawdę. Czynią ze swoich publikacji bardziej wiarygodne źródła wiedzy o Bogu, aniżeli w samym Słowie Bożym.

“Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4)

Zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym” (Dz 9,20).

 

 

Na początku mówca, który nazywa się Robert Gajdziński deklaruje odkłamywanie prawdy Bożej. Niestety ale w swym występie zaprzecza tej prawdzie ponieważ nie rozumie istoty życia Jezusa na ziemi.
Mówi on 1:50 : Jezus nie był synem Bożym. Posłuchajmy:

 

 

 

Juz po tej wypowiedzi możemy uznać, że ten mężczyzna jest ducha antychrysta:

 

„Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta (…)” (I List Jana 4;2-3)

 

 

W 4:40 mówi że Jezus nie był Synem Bożym, ale Bogiem, bo jakim skur…em musiałby być ktoś wysyłający swego syna na takie męczarnie. Człowiek wypowiadający tak bardzo nacechowane pejoratywne słowa, demoniczne jak “skur…e” nie może być ducha Bożego. Może być tylko ducha demonicznego.

 

 

Pan Robert, albo nie rozumie biblii, ale ma zlecenie jej wypaczenia.
Dlaczego Bóg musiał dać swego Syna za okup?
Po pierwsze to nie musiał, ale chciał. Chciał ratować ludzkość od grzechu pierworodnego.
Ja rozumiem, że Pan Robert miał na myśli osoby, że nie było problemem odkupienie, ale osoba syna. Jednak Pan Robert – chciałbym wierzyć – nie zna świata duchowego wcale i nie wie, że okup musiał mieć swoją cenę. Cenę, którą zapowiadał Bóg wysłając Abrahama celem dokonania ofiary w osobie jego syna. Dlaczego? Dlaczego musiał wysłać akurat swego syna, a nie siebie jak Ojca?

 

 

Wyjaśnia to list do Rzymian:

 

12 Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli…6 13 Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. 14 A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli7 przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem7 Tego, który miał przyjść.

 

Musiał nastapić jakby deal, parytet. Adam dziecko Boże zgrzeszyło. Jezus dziecko Boże nie zgrzeszył. Ofiara musiała być święta, ale Pan Robert oszukuje ludzi nie znających Pisma
Ofiara musiała być podobna do pierwszego grzesznika:

15 8 Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. 16 I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. 17 Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

18 A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. 19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi9.

 

 

Świat duchowy w tym szatan ma tez swoje prawa. Wymiana musiała być na tym samym levelu. Syn Adam, za syna Jezusa.

 

 

20 Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska9, 21 aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Natomiast Robert Gajdziński posługuje się prawdą ewangelików jak np o niepokalanym poczęciu.

Religia new age razem z syjonizmem chce obalić kościół rzymski nazywany w biblii nierządnicą, ale jest to zamiana z Musoliniego na Hitlera.

 

W 9:55 mówi, że biblia jest pełna przekłamań. O dziwo jest to stanowisko wspolne i tożsame z bezbożnym niemieckim onet.pl

No cóż, miliarder Elan Musk uważa, że jesteśmy w „rzeczywistości bazowej”, to miliard do jednego. Innymi słowy, żyjemy w jakiejś symulacji, być może w programie komputerowym prowadzonym przez kosmitów w innym wszechświecie. W to również można wierzyć…

Dalej wyjaśnia jak to biblia mówi o reinkarnacji na podstawie ewangelii Łukasza, Problem w tym, że w to kłamstwo wierzą Hindusi żyjąc w masowej biedzie:

 

fot. źródło: https://www.spidersweb.pl/2015/04/indie-smutny-krajobraz.html

 

 

Fakiryzm to jedno z potężnych kłamstw szatana. Uwielbienie biedy aby odpokutować za grzechy poprzedniego życia…

 

 

 

 

Gajdziński tłumaczy wszelkie krzywdy, niesprawiedliwości jak chore dzieci tym, że jest reinkarnacja. Jest to nieprawda, a nawet kłamstwo. Takie myslenie wyklucza działanie szatana i taki jest cel tej lucyferiańskiej telewizji: ukryć szatana.
Obarczyć Boga sprawiedliwością nieszczęść spowodowanych przez samego człowieka (prawo karmy) a oczyścić samego szatana, ale my przecież wiemy, że w każdym odłamie chrześcijaństwa wierzy się, że jeśli jest Bóg to i jest antybóg – szatan, przeciwnik.
Biblia wielokrotnie mówi o związku demonów ze złem.
Ogólnie grzech daje prawo demonom do człowieka, Dlatego musiał być złożony okup z Syna Bożego.

W kapłańskiej czytamy:

 

Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń.

 

 

W katolicyzmie jest wiele nieszczęść przez łamanie Prawa Bożego, które jest tak naprawdę furtka dla demonów. Kult maryjny to brama szeroka dla nieszczęść spowodowanych przez złe duchy.
W dekalogu jest o tym mowa:

 

“Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.” Wyj 20.

 

 

Kult maryjny jest składaniem ofiar istocie kryjącej się za Maryją, a jak wcześniej sobie przeczytaliśmy Izraelici mieli już nigdy nie składać ofiar demonom. Kiedy król Salomon zszedł na złą drogę imperium Izraela się rozsypało i tak się rozsypuje życie każdego człowieka oddającego sie demonom.
Oczywiście biblia mówi takż o uciskach chrześcijan i są one właśnie od świata złych duchów, gdyż jest to wojna. O tej wojnie nie mówią panowie z new age.

Szanowni czytelnicy. Nie dajcie się nabrać na new age.
W liście do Tymoteusza czytamy:

 

Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.
(1 List do Tymoteusza 4:1,

 

 

New Age jak z nazwy wynika jest nową religią, nowym wiekiem, ale czyżby na prawdę?

Nie, new age jest old agem opartym na kabale.
To takie osoby jak Helena Blavatsky a później jej następczyni Alice Bailey, która założyła wydawnictwo Lucifer Trust stanowią podstawę tego, co nazwałem Old Age.

 

Popatrzcie jakie logo przyświeca Panu Czadowemu współpracującemu z NTV:

 

 

Robert Gajdziński się podpisał swą wiarą aż nadto…Piramidka jak u Illuminati, jak w kościele Rzymu, jak u Jezuitów jak w new age.

 

Współczesnym propagatorem new age jest Dawic Icke, który promuje szatana pod nazwą Enki, który wg jego kręgu uchodził za stwórcę i nauczyciela człowieka.
Ale należy także wiedzieć że są i inni promotorzy nowej ery. Sa to
wszyscy znawcy astrologii, wróżenia, chanelingu, jogi, medytacji itp.
To samo robi Pani Iwona Shamsan wtrącając nauki new age w prawdy biblijne. Kto nie zna biblii i jest pod wpływem autorytetu zginie w tym obłędzie. Taki tego skutek będzie.

Oni są teraz w grupach antysystemowych, ale ich życie duchowe jest podporządkowane temu systemowi. Oni mają tylko za zadanie przygotować ludzi do Old Age.Dając im błędne wyobrażenie dokonania rewolucji, tak, jak my mieliśmy takie wrażenie w roku 1989.

Nauki tego pana Robert Gajdzińskiego oraz NTV to nauki demonów.

Panowie z NTV i panie Robercie Gajdziński .

Nie ukrywajcie szatana,
bo to co robicie to prawda pod dywan zamiatana.

 

 

 

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. SZOK! Nie tyle co ten człowiek opowiada, tylko że KTOKOLWIEK mógłby pomyśleć, że on głosi Słowo Boże. To jest jakiś szatan w czystej postaci wyzywający Boga od skur…. Mniej więcej jak Pani z Kościoła Mocy kopiąca Biblię na scenie i jeszcze się kłóci, że dobrze robi.
  Po OWOCACH ich poznacie.
  A dla tych co oglądają takie filmiki typu NTV to ja mam brutalną radę. Skoro macie czas na oglądanie głupot, to może znajdziecie czas na czytanie Pisma Świętego? Jak chcecie weryfikować czy ktoś głosi zdrową naukę nie mając podstaw? Nie da się.
  To są czasy ostateczne i starajmy się poznać Boga, póki jeszcze mamy czas. Budujmy fundamenty wiary.
  Dobra robota Piotrze.
  2 Tym. 4.3:
  “Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli2 nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.”

 2. “Natomiast Robert Gajdziński posługuje się prawdą ewangelików jak np o niepokalanym poczęciu”
  Czy może mi ktoś to wytłumaczyć? Rozumiem o co chodzi z kultem “matki boskiej”, ale co to niepokalane poczęcie? To jest pokalane czy nie?

 3. Teksty biblijne

  Szkoda, ze juz nie ma tekstów biblijnych, w ilości takiej, jak tk bylo kiedyś 🙁

  Niech Bóg Ojciec ma nas wszystkich w opiece. Pan Jezus Zwyciezyl Ten swiat. Chwała

  1. Wiem wiem. Obecnie dużo czasu mi zajmuje opanowanie nagrywania itp
   Spokojnie ???

 4. Dzięki za ostrzeżenie, będę teraz wiedziała że tego gościa trzeba omijać…i sam kanał w sumie też (szkoda, zdarza się że czasem mówią z sensem i na temat, tylko za dużo tam jest badziewia typu new age itp.)…

 5. Człowiek ten chyba sam nie wierzy w Boga, tylko robi biznes… W każdym razie cokolwiek on robi jest dla mnie niezrozumiałe i współczuję, że tak bardzo się pogubił. I jeszcze wciąga w to innych ludzi.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish