Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Armia Zbawienia i masoneria. Część I.

Tekst jest tłumaczeniem ze strony:

ukapologeticslibrary.net/the-salvation-army-and-freemasonry/

 

 

Czynię to ze względu na agenta stokrotkę , zarzucającą mi czepianie się Armii Zbawienia. Tak więc zapraszam do dyskusji o tym, co nie ja napisałem, ale o faktach, które są  nie moimi przemyśleniami  w tekście o tej rzekomej protestanckiej religii:

 

___________________________

 

 

 

Armia Zbawienia i masoneria

Głupiec powiedział w swoim sercu: Nie ma Boga. Są skorumpowani, czynili obrzydliwości (nieprawość), nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. ( Psalm 14: 1 )

Ten artykuł ujawni i rzuci światło na fakt, że Armia Zbawienia jest tajną organizacją.

Ten fragment Biblii mówi, że Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że On istnieje i nie chce pozwolić, by ktokolwiek poszedł na kompromis, ponieważ kompromis oznaczałby, że ukrywasz się za kłamstwem. Taka osoba deklaruje, że istnieje Bóg, ale żyje tak, jakby Bóg nie istniał, lub że po prostu nie przeszkadza mu. Chociaż mogą oni angażować się w dzieła dobroczynne, Bóg nie uważa ich czynów za sprawiedliwe, w rzeczywistości (jak napisał prorok Izajasz), ich dzieła są jak brudne menstruacje (hebrajskie: iddah )szmaty (hebr. Błagane ) ( Izajasz 64: 6 ). referencja brudna H5708 i szmaty H899 .

 

 

Jednym z takich przykładów jest porządek masoński. Aby być masonem, trzeba zaakceptować fakt, że istnieje Bóg i angażować się w filantropijne przedsięwzięcia, jednak sama natura masonerii jest owiana tajemnicą, okultystycznymi rytuałami i, na najwyższych szczeblach, według niektórych z najwyższych rangą przywódców, lucyferianem . To głupcy, którzy kryją się za kłamstwem (jakby nie było Boga, albo po prostu nie przejmowali się), aby usprawiedliwić swoje ohydne uczynki / niegodziwości.

Myśląc, że czynią dobre uczynki, zyskają przychylność Pana, a mimo to zdecydują się pójść na kompromis z ewangelią w imię pomocy humanitarnej. W ten sposób stają się daremni w swoich czynach, a ich dobre uczynki nie są uważane za sprawiedliwe, ponieważ porzucili to, co Bóg powiedział.

Mając do czynienia z okultyzmem Biblia mówi:

Bunt jest bowiem grzechem czarów, a upór jest jak niegodziwość i bałwochwalstwo” ( 1 Sam. 15:23 )

Armia Zbawienia nie przychodzi bez skandali, takich jak wykorzystywanie seksualne dzieci w Australii.

(w tym miejscu były filmy). Zawsze możecie zapytac autora strony-admin)

Niestety filmy już YT wykasował…

 

Informacje zwrotne

 

 

Generał William Booth (1829-1912), założyciel Armii Zbawienia c.1900

Powyższe zdjęcie pokazuje Bootha z dwoma wnukami. Życie i służba Johna Wesleya były źródłem inspiracji dla wielu w tradycji ewangelicznej. Niektóre kościoły mogą nie mieć nazwy „Metodysta”, ale mimo to są członkami rodziny Wesleyan.

William Booth był usługującym w Methodist New Connexion przed założeniem Armii Zbawienia. Podróżna służba Bootha, umiejętność organizacyjna, dotarcie do biednych i patriarchat  utożsamiają go z prawdziwym „Synem Ewangelii” Johna Wesleya, Booth jest pochowany obok swojej żony, Catherine.

Nawet gdy głoszono ewangelię, została ona również podważona przez znajomych Williama Bootha, zwłaszcza z jednym Lucyferianem, w szczególności Lordem Rothschildem (mason wysokiego szczebla, który tak bardzo docenił pracę Bootha, że ​​dał mu 1000 funtów) Booth nie miał problemów otrzymywać pieniądze od kogokolwiek lub grupy, ponieważ nie wierzył w brudne pieniądze.

Chociaż Booth był zmieszany z Lordem Rotszyldem i miał masońskich przyjaciół, nie mam powodu sądzić, że był masonem; po prostu się pomieszał i kojarzył z niewłaściwym typem ludzi. To nie czyniło go sprawiedliwym. Istnieje zamieszanie, ponieważ wiele witryn masońskich wymienia „Generała” jako słynnego Masona. Mamy jednak dwa różne obrazy Williama Booths.

William H. Booth, który jest wymieniony jako mason, był żonaty z Mary Kelso Booth

 William Booth, założyciel Armii Zbawienia, nie był masonem i nawet nie miał drugiego imienia. Był żonaty z Catherine Booth Dlatego to stwierdzenie jest po prostu nieprawdziwe.

Ze względu na związek Williama Bootha z Lordem Rotszyldem doprowadziło to do tego, że Armia Zbawienia znalazła się bezpośrednio pod wpływem masonerii.

Zgodnie z cytowanym przez wielu cytatem (Wilson, op. Cit., Str. 92 ) 

. Rotszyldowie mieli także duży wpływ i władzę nie tylko w tajnych stowarzyszeniach, ale także w kościołach chrześcijaństwa. Armia Zbawienia pod wpływem Rothschildów zaadoptowała Czerwoną Tarczę (tarczę Schilda czerwonego Rotha) za swoje logo.

 Jedna z historii Rotszyldów mówi: „Rotszyldowie szybko popchnęli się do pozycji ogromnej władzy finansowej i wpływów politycznych. Były niezależną siłą w życiu Europy, przed nikim i w dużej mierze zależne od nikogo. Popularne pamflety przedstawiały ich jako prawdziwych władców chrześcijaństwa… ”


Infiltracja Lucyferian przez bardzo długi czas była źródłem chrześcijaństwa; jest wielu ludzi, na których patrzymy, którzy oszukali i do dziś oszukuje.

Związek i partnerstwo między Armią Zbawienia a masonerią są dziś silniejsze niż kiedykolwiek. Oficjalnie Armia Zbawienia oświadczyła, że ​​uznaje, że masoneria jest niezgodna z chrześcijaństwem i dlatego oficjalne członkostwo  nie jest zgodne z Armią Zbawienia. Salwacjoniści są zniechęceni do bycia członkami masońskiej wspólnoty.

1925 r. Generał Bramwell Booth wysłał list do każdego oficera Armii Zbawienia, w którym powiedział: „Żaden mój język nie może być zbyt silny, potępiając i przynależność oficera do jakiegokolwiek społeczeństwa, które zamyka Go (Chrystusa) poza jego świątyniami; i który w swoich ceremoniach religijnych nie daje ani Mu, ani Jego Imienia, żadnego miejsca… miejsca, w którym Jezus Chrystus nie jest dozwolony, nie jest miejscem dla żadnego oficera Zbawienia. ”Ref: http://www.pamphlets.org.au/australia/ acts1295.html

Bramwell Booth uznał, że w bractwach masońskich nie da się pogodzić z nauką chrześcijańską, to murarze, którzy prowadzą ceremonie, poświęcą się Lucyferowi, jak stwierdził Manley P Hall 33 o: „Kiedy Mason dowiaduje się, że Klucz do wojownika na bloku jest właściwym zastosowaniem dynamo siły życiowej, nauczył się tajemnicy swego rzemiosła. Kipiące energie Lucyfera znajdują się w jego rękach i zanim on może posunąć się naprzód i w górę, musi udowodnić swoją zdolność właściwego zastosowania tej energii. ” (The Lost Keys Of Freemasonry, str. 48)

Armia Zbawienia nadal nosi dziś imię Rotszylda (Czerwona Tarcza), a masoneria ma jeszcze większą przynależność. Armia Zbawienia na całym świecie ma członków (a nawet oficerów), którzy są aktywnymi masonami, o czym Armia Zbawienia milczy, inni zaprzeczają. Dawny Wielki Mistrz, Forrest D. Haggard, pisze w książce „Duchowieństwo i rzemiosło” str. 134 opublikowanej w 1930 r. „Por. Pułkownik Reginald E. Clevett z Armii Zbawienia uważa, że ​​„my, którzy poświęciliśmy czas na kamieniarstwo, otrzymaliśmy od niego bardzo dużo, nawet o wiele więcej, niż możemy dać”.

P.136 Major HH Lawson z Armii Zbawienia, Johnson City, Tennessee: „Masoneria dostarczyła najgłębszych lekcji, jakie można znaleźć wszędzie – i znajdujesz je, uważnie śledzone, uzupełniając swoją prywatną wiarę”.

Chociaż Booth wydał potępienie masonerii, jego związek z Rotszyldem doprowadził Armię Zbawienia nie tylko do zaakceptowania masonerii, ale nawet do zmowy z murarzami.

Poniżej znajduje się kompendium oficjalnych informacji o zmowie urzędników Armii Zbawienia i jej powiązaniach z masonerią.

Kompromis dotyczy nie tylko masonerii, ale także papieża w Watykanie w Rzymie.

 

Oświadczenie Armii Zbawienia:

Papież wita międzynarodowych przywódców armii na spotkaniu ekumenicznym następnego dnia po jego inauguracji. 
Zdjęcie autorstwa Arturo Mari dzięki uprzejmości L’Osservatore Romano.

Osoba, która drży ręką papieża, to komisarz Freda Larsson widziana ze swoim mężem, komisarzem Johnem Larssonem, który został szefem sztabu, drugim dowódcą Armii Zbawienia na świecie . Jego żona, komisarz Freda Larsson, została światowym sekretarzem ds. Organizacji kobiet (później ministerstw kobiet). Teraz są na emeryturze.

Zgodnie z ich komentarzami stwierdzają : Wielki szacunek i gościnność zostały rozszerzone na Armię Zbawienia podczas weekendowej wizyty . Generał zasiadł w pierwszym rzędzie podczas niedzielnej służby inauguracyjnej, w której uczestniczyli także Majors Massimo i Jane Paone (dowódcy dowództwa, Włochy).

Generał John Larsson i komisarz Freda Larsson uczestniczyli w inauguracji papieża Benedykta XVI w Rzymie jako goście Watykanu. Po raz pierwszy generał Armii Zbawienia był obecny na inauguracji papieskiej.

Armia Zbawienia:  „ Papież głosił potężny, skupiony na Chrystusie adres, używając prostych wizerunków ewangelii . To było duszpasterskie i ewangeliczne. I raz po raz przerwały mu brawa. „

Następnego dnia papież spotkał się z generałem i komisarzem Larssonem podczas ekumenicznego spotkania z przywódcami chrześcijańskimi i przedstawicielami różnych wyznań.

Potem mówią:

 

Generał podziękował Papieżowi za jego przesłanie skoncentrowane na Chrystusie w niedzielę i zapewnił go o modlitwach salwatorianów . 

Pseudo protestanci wchodzą w ekumenię modląc się o papieża….

Papież podziękował generałowi i wyraził nadzieję, że wszyscy chrześcijanie na całym świecie będą współpracować, aby sprostać wyzwaniom świeckiego społeczeństwa.

Komisarz Larsson skomentował: „ Wyszliśmy z tej historycznej okazji z poczuciem, że przywódcy chrześcijańscy mają odnowioną wolę rozmawiania ze sobą i budowania naszych punktów jedności.

Generał dodał: „Kardynał Walter Kasper, który jest odpowiedzialny w Watykanie za sprawy ekumeniczne, mówił za nas wszystkich, gdy komentował, że rzeczy, które nas łączą, są większe niż te, które dzielą. 

Papieska wizyta UK 2010

Brytyjski chrześcijanin, ekumeniczny i znany z wspierania ról i zwolenników społeczności homoseksualnejpatrz informacja… ] raporty „Komisarz Betty Matear z Armii Zbawienia i przewodniczący ugrupowań ekumenicznych Kościoły razem w Anglii, powitali  papieża Benedykta XVI . ”

Komisarz John Matear, dowódca terytorialny Armii Zbawienia, miał nadzieję, że wizyta papieska pomoże kościołom „… wspólnie głosić dobrą nowinę o Królestwie słowem i czynem”.

Raport Action of Churches Together Scotland :

Lieut – pułkownik Alan Burns, Szkocja Sekretarz Armii Zbawienia mówi: „W imieniu salwatorianów w Szkocji mam przyjemność powitać papieża Benedykta XV1. Jego wizyta, zbiegająca się ze świętem św. Niniana, da chrześcijan w całym kraju sposobność wspólnego świętowania życia i pracy Kościołów przez wieki.

Oświadczenie szkockiego chrześcijanina :

Komisarz Armii Zbawienia Betty Matear powiedziała, że ​​mają nadzieję, że wizyta papieża Benedykta XVI będzie źródłem zachęty dla wszystkich kościołów w Anglii .

Komisarz Betty Matear z Armii Zbawienia :

Po wizycie Papieża w Opactwie Westminsterskim w celu celebracji modlitwy wieczornej miałem zaszczyt zostać zaproszonym do wzięcia udziału w kolacji i dyskusji prowadzonej przez nasz rząd, z udziałem kardynałów rzymskokatolickich i biskupów.

Potwierdziło to, że zaangażowanie Kościoła i państwa było krytyczne i produktywne. Ważne jest, aby różne części Ciała Chrystusa (Watykan jest częścią ciała Chrystusa :D)  , Kościół, rozmawiały ze sobą. Ostatnia wizyta daje nam okazję do budowania i umacniania relacji oraz do ufności w ewangelię łaski, którą dzielimy .

(Komentarz autora strony:  Kościół Rzymu i ruch ekumeniczny nie podzielają tej samej Ewangelii, Kościół Rzymu i Papież jest obrzydliwością przed Bogiem ).

Razem, jako Ciało Chrystusa, pracujemy, aby wyrazić i zrozumieć wspólną wiarę, którą dzielimy i jak możemy żyć według ewangelii Jezusa Chrystusa .

(Komentarz: Wspólna wiara w papieża nie jest czymś, czym powinniśmy się dzielić).

Chcę potwierdzić, że nasza Armia Zbawienia jest sercem tego wszystkiego.

W ostatnich dniach poświęciliśmy czas, aby poprosić każdą dywizję o udostępnienie informacji o tym, gdzie pracujemy ekumenicznie, i do tej pory odpowiedzi rozciągają się na 28-stronicową listę! Nie ma wyjątków; w każdym dziale jest zaangażowanie na każdym poziomie.

Słowa 1 Listu do Koryntian 12 dotyczące Ciała Chrystusa opisują nasze wzajemne powiązania, nasze role i pragnienie Boga i jego jedność.

(Komisarz Betty Matear to fałszywa doktryna i czyste bluźnierstwo).

Poniżej opisano, w jaki sposób Armia Zbawienia z ich udziałem w masonerii popadła w całkowitą apostazję.

 

© Rosslyn Templars 
Berwick on Tweed – 19 czerwca 1937 Parada masońska.

Odkąd opublikowaliśmy to ciekawe zdjęcie kilka miesięcy temu, otrzymaliśmy kilka zapytań, co to jest za  organizacja, która  paradowała. Zaproponowano kilka sugestii, ale żadna z nich nie była poprawna. Teraz możemy dowodzić, że jest  paradą orkiestry Armii Zbawienia, a głównym ciałem jest Międzynarodowy Zakon Dobrego Templariusza (IOGT). Zakon powstał w Syrakuzach w stanie Nowy Jork, USA, w 1852 roku. Później rozprzestrzenił się na wiele części świata, w tym na Szkocję. Został pomyślany jako organizacja umiarkowana i pozostaje do dziś.

4 ] (Freemasonry Today Magazine Summer 2004 Issue 29) „większość Standard Loży jest członkami Armii Zbawienia i są graczami orkiestry dętej. Salwacjoniści pierwotnie założyli trzy takie loże i oprócz Standardu są to Constant trust, nr 7347 i Jubilate, nr 8561.

David B. Mortlock, emerytowany kapelmistrz, Centralną Armię Zbawienia, Standard Lodge, nr 6820, Clerkenwell, Londyn. ”

5 ] Standard Loża jest obecnie kwalifikowana jako Wielki Patron dla Masonic Trust dla dziewcząt i chłopców. Leslie Condon Trust – Podobnie jak w przypadku poprzednich mistrzów W.Bro Ray cieszy się, że Loża wspiera to zaufanie, pomagając młodym salwatorianom z krajów rozwijających się w osiągnięciu ich duchowych i muzycznych aspiracji.

6 ] Czcigodny Mistrz: „Radość, moja żona, która wspierała mnie we wszystkich moich działaniach w SA i życiu zawodowym, wspiera mnie w mojej nowej roli Mistrza. „- W.Bro Ray

Od 17 czerwca 1949 r. Dzisiejsze połączenie w masonerii w Wielkiej Brytanii i za granicą można zobaczyć z następnej brytyjskiej loży założonej przez członków Armii Zbawienia od 58 lat.

 

 

 

7 ] STANDARD LODGE NO. 6820 w rejestrze 
Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii i Walii.

Poświęcony 17 czerwca 1949 r. Standard Lodge został utworzony przez niektórych członków Armii Zbawienia jako miejsce, gdzie bracia salwatorianie mogli się przyłączyć do przyjaźni. 58 lat później, loża nadal rośnie w siłę, rośnie liczba, z tym samym celem i celem jej założycieli,  dzieląc społeczność pod dwiema flagami .

W swojej historii:

Standard Lodge – jego tło i racja bytu

The Lodge został założony w 1949 roku, a pierwszym mistrzem był późny W.Bro. Charles Harris, PAGStB. Ostatni pozostały założyciel loży W Bro Will Gale, wielki oficer, awansował do Grand Lodge Above w 1997 r. W liście z zaproszeniem stwierdzono, że założyciele powinni być członkami Armi Zbawienia lub „bardzo blisko salwatorianów” i że skład Loży po tym powinien być na tych liniach. Miała to być surowa loża wstrzemięźliwości. Uznając Armię ustanowienia Loży, podjęto zobowiązanie, że Loża nie zainicjuje oficerów służących, ale armia uważa, że ​​przy pełnym zaangażowaniu w służbę , oficer nie miałby dostępnego czasu i zasobów do udziału w masonerii.

 

Rozumiemy, że funkcjonariusze są teraz zobowiązani do deklarowania członkostwa w masonerii . Loża rosła i wielu salwacjonistów zostało zapoczątkowanych w murach i doświadczyło bardzo szczególnej, bogatej społeczności, którą wszyscy nadal cieszymy się dzisiaj.

Wyciąg z wykładu W. Bro. Ollie Allen

Oficerowie loży
2010-2011

Członkowie są wymienieni jako:W.Bro. F. Bailey,

W.Bro. TT Steventon,

W.Bro. I. Janes,

W.Bro. R. Zgadnij,

W.Bro. C.Crosby,

W.Bro. G. Steventon,

W.Bro. C. Crosby,

Bracie. DB Mortlock,

W.Bro. K Gamblin,

Bracie. R. Crosby

W.Bro. N. Garbutt,

Bracie. DB Mortlock,

Bracie. MR Whybrow,

Bracie. J. Staves

Bracie. A. Mitchell

Bracie. A. Munn

Bracie. RF Munn

Bracie. G. Twist

 

koniec części I.

______________________

 

Agent stokrotka kimkolwiek jest, czy obrońcą kasty religijnej czy też masonem napisał, że zionie ode mnie jadem w tekstach.

Czy prawda, którą tutaj przedstawiam jest jadem? Czy jeśli napisze, że wszyscy, którzy współpracują z szatanem jest jadem? No chyba według nowych konwencji mowy nienawiści tak….

Notabene stokrotka stale tu zagląda ale nienawidzi mnie i uważa teksty za kłamliwe, a więc lubi się karmić kłamstwami, a tak na poważnie jest po prostu obłudna. Z tego co pamiętam wasz nauczyciel z Bielska Białej, a może mistrz, może Wielki mistrz, zakazał wam wstępowania na ten blog,….

I to już koniec o niej bo jeszcze urośnie w pychę.

 

 

 

 

Zaktualizowane: 15 marca 2019 - 11:53

2 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Psychiatra Daniel Fisher odpowiada na pytanie: czy można wyzdrowieć z choroby psychicznej?
    https://www.youtube.com/watch?v=vE_TKAo3eOw

  2. Dziękuję bardzo za ostrzeżenie…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish