Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Cudzołóstwo względem Boga przyczyną rozwodów.

Myślę, że jest to bardzo ważny temat i dobry uświadamiający tekst wyjdzie.

W ostatni weekend na zjeździe, kiedy omawiałem hebrajskie tłumaczenie ewangelii Mateusza, zatrzymałem się przy rozdziale piątym próbując ukazać podobieństwo zdradzenia Boga do zdrady małżonka. Postawiłem hipotezę jakoby zdrada Boga była powodem do rozwodu. Mój kolega, brat w wierze Miki, zgadzając się ze mną powiedział, że zostało to poniekąd powiedziane w słowach Jezusa:

 

 

“„Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle””

 

Myśli i czyny odwodzące od Prawa Bożego odwodzą od samego Boga, a Bóg na pewno nie jest autorem tych myśli.

Z racji bycia chrześcijańskim blogerem znam już wiele przypadków, historii, choć nawet i przed narodzeniem znałem mnogość życiorysów i związanych z nimi tragedii życiowych.

Znam jeden przypadek, w którym to szatan dał kobiecie bardzo szybko wzbogacić się krzywdą ludzką. W bardzo szybkim tempie stała się osobą zamożną. Szła po trupach. W związku były dantejskie sceny z tym związane. Kiedy kupiła sobie drogie auto powiedziała “bardzo lubię na nie patrzeć jakie jest zaje….e”. Oczywiście związek się rozpadł, dzieci pokrzywdzone, ale duch mamony zadowolony. Niestety ale kolejny związek też się rozpadł. Tutaj był bożek, demon Mamony:

 

Czym jest mamona? Czy jesteś pod jej wpływem?

 

Przykładów jest cała masa. Sukces. Związany z bożkiem mamony. One zawsze chodzą gangami. Kobieta chciała udowodnić mężowi zagranicą jak to sobie sama poradzi. Duch Jezebel, seksualność, pociąg do kasy. Ten sam scenariusz: poddanie się bożkowi i rozwód. Znów tragedia rodzinna.

 

Żeby kobiety nie pomyślały, że jestem mizoginem 🙂 podam odwrotny przykład :-). Notabene, często miałem w swoim życiu wokół siebie kobiety. taki los…:D. Teraz tez mam kilka sióstr w wierze, które szanuję.

 

Mąż był pracoholikiem. Prowadził firmę związaną ze sportem. Od rana do wieczora w pracy. Pieniądze same przypływały. Doszły zdrady ze względu na częsty kontakt z kobietami. Po wszystkim jak już bardzo mocno upadł pokazał mi swą chustę wojskową, a na niej ponętna kobieta trzymająca w ręce miecz jak w tym nabożeństwie księdza Dominika, a zza niej wystawał demon. Człowiek ten był seksoholikiem.

Myślę, że nie ma potrzeby dalszego wymieniania kolejnych przykładów. Chciałem tylko pokazać, że różne skrajności odciągające od Boga są bożkami, czyli demonami.

Prędzej czy później takie osoby rozwalą sobie związek. Oczywiście część także trwa, ale w konfiguracji poganin – poganin.

Co w takim razie ze związkami poganin – chrześcijanin?

Czy bożek partnera poganina może być przyczyną rozwodu? Czy zdrada Boga może być podstawą do odejścia chrześcijanina? Zapewne nie, ale rozważymy pewne sytuacje. Jednak zanim rozważymy chciałbym powiedzieć jakie są podstawy prawne. Otóż Paweł w 1 Kor 7 pisze:

 

“Pozostałym małżeństwom oświadczam ja, a nie Pan: Jeżeli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ona zgadza się z nim nadal mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie jeżeli jakaś kobieta wierząca ma niewierzącego męża, a ten zgadza się mieszkać z nią, niech nie zrywa z nim związku małżeńskiego. Mąż niewierzący zostaje bowiem uświęcony przez żonę, a żona niewierząca przez brata. Gdyby było inaczej, wasze dzieci byłyby nieczyste, a tymczasem są święte. Gdyby jednak strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. W takim wypadku ani brat, ani siostra nie są skrępowani jak niewolnicy, ponieważ Bóg powołał was do życia w pokoju. (Biblia Poznańska)”

 

I tutaj jeśli małżonek się nie nawróci a poddany jest bożkom, to i tak dojdzie do rozwodu z winy poganina. Pamiętajmy, że nie ma tu  w 1 Kor 7 np mowy o cudzołóstwie będącym podstawą prawną do rozwodu, a co powiedział Jezus. Prawo nadal obowiązuje. Paweł w tym rozdziale pokazał, że partner wierzący nie może ot tak odejść od niewierzącego. Ale biblijne powody rozwodu funkcjonują nadal.

Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest modlić się o swego partnera bez względu na to czy jest wierzący czy nie. Obowiązkiem każdego Chrystusowca jest pokazywać sobą partnerowi Jezusa.

 

Ale jak to w życiu nie ma złotej zasady. Bóg szanuje ludzka wolę i często jest tak, że ludzie własnie poprzez bożków doprowadzają do rozwodu, a więc w konsekwencji to zdrada Boga jest przyczyna rozwodu.

Chciałem przy tej okazji podkreślić, że złamanie przysięgi małżeńskiej jest złamaniem przymierza.

Oto wersja przysięgi małżeńskiej łacińskiej czyli katolickiej:

 

“Ja (imię pana młodego) biorę ciebie (imię panny młodej) za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”

 

W cywilnej wersji brzmi to tak:

 

“Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.’

 

W praktyce często zaś przysięga wygląda tak:

“ślubuje, że cię nie opuszczę aż do rozwodu”.

 

Pismo mówi:

 

„Co ślubowałeś, to wypełnij! Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało” Kaznodziei 5:3-4 NBG

 

Przy okazji chciałbym aby wszyscy się zastanowili, czy robią WSZYSTKO,  aby ich małżeństwa były zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Czy to tylko taka fajna chwila bycia w centrum uwagi gości podczas ceremonii ślubnej. Goście, jedzenie, prezenty, życzenia.

 

Małżeństwo to kuźnia osobowości chrześcijańskiej.

 

Wracając do moich założeń obiecałem podać pewne przykłady. Załóżmy, że partner staje się buddystą. Jest to cudzołóstwo względem Boga. Bardziej oczywiste niż duch mamony. Ducha mamony nie każdy widzi. Budde widać po dużym brzuchu. Kiedyś byłem buddystą ze względu na wielkość brzucha :D.

No dobra, koniec żartów, bo jeszcze uznają to za mowę nienawiści.  Zakładając, że partner jest buddystą, jak myślicie jak długo taki związek potrwa? Byc może są sytuacje nawrócenia i nie z takich a gorszych religii, ale chce pokazać tylko i aż mechanizm. Chciałbym aby odezwały się w komentarzach osoby, które znają takie przypadki.

Czy jestem w stanie podeprzeć się biblią odnośnie cudzołóstwa względem Boga przekładającego się na cudzołóstwo względem partnera?

 

Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów. Dlatego Bóg wydał ich na zepsucie pośród pożądliwości ich serc, by między sobą hańbili swoje ciała. Rzymian 1:23.

Zamiana chwały Boga nieśmiertelnego na pokładanie nadziei w bożkach tego świata doprowadzi do rozwodu. Cudzołóstwo względem Boga doprowadzi do cudzołóstwa względem partnera.

 

 2 List do Koryntian 6: 14-16 mówi:

“Nie mieszajcie się w jarzmo z niewierzącymi, bo co mają ze sobą wspólnego sprawiedliwość i niegodziwość, albo jaka wspólnota może świecić z ciemnością? Jaka jest harmonia między Chrystusem i Belialem? A co wierzący ma wspólnego z niewierzącym? jest zgoda między świątynią Boga i bożkami, bo jesteśmy świątynią Boga żywego “.

Paweł mówi nam także, że “złe towarzystwo psuje dobre obyczaje”.

 

Kilka osób pytało się mnie czy związek chrześcijanina z muzułmaninem jest możliwy. Tak jest możliwy, ale tylko z letnich chrześcijaninem, ale nie Chrystusowcem. Oczywiście są zapewne przypadki zmiany wiary jednej ze stron na korzyść naszej wiary, ale generalnie co ma wspólnego Allah z Jezusem? No chyba, że ekumeniczny.

 

Małżeństwo to kontrakt i wspólnota wiary:

 

 Czy może dwóch kroczyć razem bez uzgodnienia dróg?Amosa 3.

 

 

Teraz pomyślmy, czy Jezus i Budda mogli by nauczać razem? pewne elementy wspólne by były, ale i my mamy z katolikami.

 

No i podmieńmy Buddę, na dalej idące przypadki: partnera scjentologa i w końcu partnera, który chadza do kościoła szatana.

Czy taki związek się ostoi? Czy przyczyną pośrednią rozwodu nie będzie  duch antychrysta?

 

Czy to przypadek, że pan Biedroń podobnie jak starożytni Izraelici zdradzający Boga ma kolekcję figurek Astarte?

Co było przyczyną upadku Sodomy?

 

“Nie będziesz wchodził z nimi w związki powinowactwa: córki swojej nie dasz ich synowi ani ich córki nie weźmiesz dla swego syna, (4) gdyż mogłoby to odciągnąć syna twego ode mnie i służyłby bogom cudzym; a [wtedy] Jahwe zapłonąłby gniewem na was i wnet by was wytracił.” Pwt 7.

 

Jest tutaj dużą część ludzi lubująca się w Prawie Bożym. Oto daje do rozważenia:

 

” Szekanja, syn Jechiela, spośród synów Elama, zabrał głos, mówiąc do Ezdrasza: Sprzeniewierzyliśmy się naszemu Bogu, bośmy pobrali obce żony spośród ludności tej ziemi. Ale jest jeszcze nadzieja dla Izraela. (3) Podejmijmy oto uroczyste zobowiązanie wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie [obce] żony i dzieci z nich zrodzone, zgodnie z radą mojego Pana i wszystkich tych, którzy mają w poszanowaniu przykazania naszego Boga. Niech się stanie Prawu zadość!”

10) Wówczas wystąpił kapłan Ezdrasz i oznajmił im: Popełniliście wiarołomstwo, pojmując obce niewiasty za żony i przez to też pomnożyliście winę Izraela. (11) Złóżcie teraz wyznanie grzechu przed Jahwe, Bogiem ojców naszych, i spełnijcie Jego wolę! Odłączcie się od pogańskiej ludności tego kraju i od obcych niewiast! Ezdrasza 10.

 

Precedens czy Boża wola?

 

Oddalenie od Boga doprowadza do rozpadu i choć zapewne są mieszane związki pełne męczarni, to i zapewne były takie, których już nie ma.

Tekst ma skłonić do myślenia. Kto ma rozum zrozumie.

Chrześcijanin jak wspomniałem, ma zrobić wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą, aby ratować związek i na pewno nie jeden chrześcijanin/ka tak robił, ale pożądliwości do obcych bogów często są silniejsze.

 

______________

 

 

Jeśli blog ten pomaga Ci w rozumieniu świata, to jeśli możesz mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

PAYPAL
 

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 22 lutego 2019 - 10:39

4 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Szlif Brylantowy

    A jakie jest Wasze zdanie na temat tzw. chodzenia ze sobą – czy to również jest małżeństwo? Wśród ludzi ze świata to norma.

  2. A ja mam takie pytanie. Jeśli 2 osoby (wierzące), wspolzyly przedmalzensko, i byli tak razem pare lat, jednak potem cos nie wyszlo, i jedna osoba zostawila druga. To czy ten związek nie jest wogole brany pod uwagę jako “malzenstwo”? Żadna ze stron nie będzie zyla w cudzołóstwie, nawet gdy dobierze sobie partnera, z którym będzie wspolzyc dopiero po slubie?

    pozdrawiam

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish