Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

1 List Jana nakazuje przestrzegać dekalogu.

“A czy Go poznaliśmy, przekonujemy się po tym, czy przestrzegamy Jego przykazań. Kto mówi “znam Go”, a nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 1 Jana.

 

 

 

1.
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2.
Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Panem twoim Bogiem, Bogiem zazdrosnym,  karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.

3.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.

4.
Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.

5.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

6.
Nie będziesz zabijał.

7.
Nie będziesz cudzołożył.

8.
Nie będziesz kradzieży czynił.

9.
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

10.

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ni będziesz pragnął żony jego,ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Wyjścia 20.2

 

 

 

1 Jana dalej mówi:

 

“Po tym właśnie poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim jest, sam też tak powinien postępować jak On postępował.

 

Pan Jezus przestrzegał wszystkich 10 przykazań. Postępował zgodnie z nimi.

 

Chwała Panu Jezusowi i dzięki mu za Jego Słowo i łaskę.

 

To tak na bieżąco przy czytaniu biblii chciałem się z Wami podzielić.

 

 

 

 

Updated: 17 stycznia 2019 — 15:37

3 komentarze

Add a Comment
 1. “przestrzegamy Jego przykazań” > warto dodać, że chodzi tutaj o Jezusa. Warto też dodać, że Jezus jest = reprezentuje Boga, więc przykazania Jezusa to jest to samo co przykazania Boga.

  Na koniec warto też dodać, że Jezus nie miał swoich przykazań, ani nie porzucił tzw Bożych przykazań, jedynie dodał 1 swoje o miłości do współwyznawców (co w zasadzie nie jest nowym a ujęciem w inne słowa już istniejącego).

  Dlaczego to piszę? Bo ten fragment jest bardzo często argumentem na to, że należy przestrzegać tylko 2 przykazań:
  1) Miłość do Boga
  2) Miłość do bliźniego
  gdzie miłość jest bliżej nieokreślona.

  Podsumowując, polecam się zastanowić i przede wszystkim zapytać samego Boga, o czym tam Jan pisze 🙂
  Z Bogiem (z Jezusem chciałem powiedzieć)

  1. 3) ,,Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych , którzy was przesladują.” Ewg. Mat. 5 44-48

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: