Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Grzegorz Braun , KORWIN, Winnicki idą razem do wyborów. Hasłem naczelnym jest cywilizacja łacińska.

 

Trzej katolicy, czyli trzej chrześcijanie w potocznym rozumieniu czy raczej powszechnym.

Sam Korwin jest deistą i uważa, że bezsensem jest modlenie się ponieważ jest to ingerowanie w doskonałość Bożą. Papiez Franciszek ostrzegał przed relacjami z Jezusem, a Korwin przed modlitwą.

Pewną formę deizmu reprezentowali w judaizmie saduceusze, którzy nie wierzyli w istnienie świata duchowego poza samym Bogiem (Dzieje Apostolskie 23:8) oraz w zmartwychwstanie (Mateusza 22:23), odrzucając prawdopodobnie tym samym wiarę w Sąd Ostateczny i życie pozagrobowe.

 

 

Braun kończy wywiad mówiąc, że stawką jest istnienie cywilizacji łacińskiej zamykając wypowiedź  “Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie”.

Autorem pojęcia “cywilizacja łacińska” jest Feliks Koneczny, a ten:

 

W swoich pracach historycznych podkreślał pozytywny wpływ Kościoła katolickiego na rozwój społeczeństwa (ukazując m.in. jak w konfliktach władzy państwowej z Kościołem rodziły się samorządy i przekonanie o prawach społeczeństwa względem władcy), oraz dominującą rolę idei w historii, tak np. w „Teorii Grunwaldu” (1910) pokazuje, że zwycięstwo nad zakonem krzyżackim było wynikiem nie tyle przewagi militarnej, ile wyższości idei samostanowienia narodów, opracowanej przez Stanisława ze Skalbmierza i Pawła Włodkowica, nad, będącymi podstawą moralną i prawną dla roszczeń krzyżackich, uniwersalizmami cesarskim i papieskim.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny

 

Co jeszcze ciekawe, uwypuklał narodowościowy charakter konfliktów polsko-niemieckich, a później polsko-krzyżackich i jego zdaniem negatywną rolę Żydów w dziejach Polski. 

Czymże jest jednak wg niego ta cywilizacja łacińska? Opiera się na na greckiej filozofii , rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej. Problem polega na tym, że taka koncepcja jest nie tylko synkretyzmem, ale i niezgodna z Biblią. Rzymskie prawo zastępuje prawo Boże, a Biblijna koncepcja nie zgadza się z grecką koncepcją człowieka ponieważ przykładowo Sokrates uważał, że gdy ludzie są piękni to są również mądrzy….  Apostol Paweł kiedy nauczał w greckich Atenach, nie głosił platońskiej koncepcji o duszy, a nauczał o  zmartwychwstaniu. (Dzieje 17:22-32)

Jaka jest filozofia Korwina Mikke? Podobno prawdziwe nazwisko Ozjasz Goldberg.

Gazeta fakt dowodzi, że polityka Korwina Mikke to rodzinny biznes:

 

Kongres Nowej Prawicy od początku istnienia utrzymywał się dzięki drobnym wpłatom zwolenników. W 2013 roku otrzymał od nich nieco ponad 60 tys. zł. Tymczasem „Rzeczpospolita” donosi, że wydatkowanie tych pieniędzy może budzić wątpliwości. Część pieniędzy wydano w markecie budowlanym, a część wypłacano w bankomacie w Józefowie, gdzie mieszka Korwin-Mikke.

Największe wątpliwości budzi jednak przekazywanie pokaźnych kwot firmie 3D Su, której właścicielką jest Zuzanna Korwin-Mikke. W 2011 r. za różne zlecenia na rzecz partii wypłacono firmie ok. 40 tys. zł. Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że nic o tym nie wie. – „Nie zajmowałem się zleceniami dla firmy córki. Nie wtrącam się w politykę finansową partii” – powiedział. “

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/pieniadze-janusza-korwin-mikkego-korwin-mikke-finansuje-corke/6tw3bb2#slajd-3

 

Krowin to fantasta i człowiek bardzo źle zorganizowany. Po za tym dziś przeczytałem, że ta koalicja chce, żeby Unia Europejska wyszła z Polski. Mówiłem to osobiście Korwinowi w roku ok 2010. Wtedy uznał, że to nierealne….

Na szczęście Korwin to nie cała partia, ale ogrom ludzi pragnący normalności chrześcijaństwa w jego karykaturalnej wersji bo katolickiej. Jakby nie było lepsze takie chrześcijaństwo niż świecka i islamska Francyja.

 

 

Problem polega na tym, że Polski już dawno nie ma i nie mamy innego wyboru jeśli nie chcemy muzułmanów w Polsce. Pomimo to co wiem o tych panach, będę głosował na to ugrupowanie. Nie mamy wyjścia. Dopóki żyjemy na ziemi, choć niektórzy już w niebie duchem są, to musimy walczyć o wartości dla naszych dzieci i następnych pokoleń. Smutna to jest prawda, ale poddanie się tzw Matce Boskiej skutkowało odebraniem nam wolności. Watykan do spółki z Żydami rządzi ziemiami polskimi, ale naszym królem jest Jezus Chrystus, a królestwo Jego jest niewidzialne. Zatem powiększajmy królestwo Boga, gdyż jest to bardziej realne od nierealnych wizji Korwina Mikke.

 

 

 

Updated: 7 stycznia 2019 — 19:52

1 Comment

Add a Comment
  1. lepsze takie wyjście niż wszelkie po-pisy… 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: