Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Niebiblijność reformowanych baptystów.

Otóż jest taki odłam baptystów, który nazywa się Reformowanymi Baptystami.

Jednym z głównych założeń i zasad wiary jest zgodnie z Konfesją londyńską, ważność zachowywania szabatu przez chrześcijan, uważając, że obecnie przypada on na niedzielę jako dzień upamiętniający zmartwychwstanie Chrystusa. Niedziela określana jest terminami szabat chrześcijański oraz dzień Pański i uznawana jest przez reformowanych baptystów jako jedyny dzień święty chrześcijaństwa, w którym należy powstrzymać się od pracy i rozważania spraw codziennych, zaś poświęcić czas na nabożeństwo niedzielne, przez tradycjonalistów nazywane spotkaniem szabatnim.

 

Problem w tym, że Bóg nigdy nie powiedział o zniesieniu szabatu lub zamianie na niedzielę.

 

Jednym ze znanych teologów reformowanego baptyzmu jest John Piper.

Kiedyś powiedział on tak:

 

“”Myślę, że Rzym i protestantyzm nie są jeszcze gotowe – nie sądzę, że Reformacja się skończyła.”‘

 

To był tylko przedbieg do kolejnych wypowiedzi. W obecnych czasach nie dokonuje się reform chirurgicznym cięciem, ale zgodnie z metodą małych kroczków. Właśnie tak czyni Pipper

 

John Piper jest nie tylko postrzegany jako związany z wieloma fałszywymi nauczycielami i miłośnikami Rzymu za pośrednictwem strony internetowej i konferencji Desiring God oraz we wspólnocie z Rick Warrenem, NT Wright i Doug WilsonFederal Vision , ale teraz jest postrzegany jako ktoś który nie uważa już Watykanu za bastion herezji. Nazwał swoje przekonania o usprawiedliwieniu „herezji”, i  odwołał swoje oświadczenie i stwierdził, że nie była to „herezja”, ale tylko „error”, czyli błąd.

 

 

Pipper i Warren

 

Oto prawda o Ricku Warrenie najbardziej wpływowoym pastorze w USA:

 

 

Trudno się dziwić poniższemu obrazkowi słuchając filmu powyżej…

 

 

 

W wielu filmach tłem rozważań Warrena jest masońska piramida

 

 

 

Wróćmy do Pipera. Tę fotkę znalazłem w necie. Nie ja zakreśliłem kolo.

 

 

 

 

Teksty i rozważania  Johna Pipera, mają głęboko ekumeniczny charakter. Piper kocha wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, nie próbując oddzielić prawdy od fałszu. W związku z tym jest on bardzo popularny wśród szerokiego spektrum organizacji chrześcijańskich i kościołów różnych teologicznych przekonań.

 

 

Antynomianizm.

 

W wywiadzie “Ask Pastor John” (AJP), nagranym w 2010 roku, Piper został poproszony o odpowiedź na proste pytanie: “Czy chrześcijanie są pod dziesięcioma przykazaniami?”

 Jego odpowiedź była  jednoznaczna: ”

Nie!

Biblia mówi, że nie jesteśmy pod prawem “.

Piper polegał na tym, co wielu postrzega jako dowód na antynomizm, mianowicie na Rzymianach 6.14 – zacytował pierwszą część tego wersetu wyjętego z kontekstu: “Nie jesteśmy pod Prawem!” Antynoman to ten, kto wierzy, że ponieważ chrześcijanin jest pod łaską, nie jest już pod Boskim prawem moralnym wyrażonym w dziesięciu przykazaniach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z głębokiego zaangażowania Pipera w antynomianizm, ten sam który prezentują polscy pastorzy.

 

John Piper jest niewątpliwie w centrum Nowego Kalwinizmu. Wykorzystał swoją posługę  Bogu, aby głosić swoją fałszywą filozofię chrześcijańskiego hedonizmu tak, jakby była to droga do prawdziwego chrześcijańskiego życia.

Naucza, iż „Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, kiedy my jesteśmy najbardziej zaspokojeni w Nim” oraz, że największym pragnieniem Boga, „Jego chwałą”, a także najgłębszym i najsilniejszym pragnieniem człowieka jest radość w Bogu. Myśli te zaczerpnął od Jonathana Edwardsa, Błażeja Pascala oraz C.S. Lewisa i oparł na wielu wersetach biblijnych, w myśl zasady sola scriptura, m.in. Ps. 16:11, 37:4, Flp. 3:1, 4:4.

 

Problem w tym, że żyjemy na wojnie, a ten hedonizm jest niczym innym jak ewangelią sukcesu.

 

 

Wspierał także współczesny, lekceważący światowy kult w Kościele, wspierając nawet święty hip hop. Otwarcie wspierając fałszywych nauczycieli, prowadzi wielu ludzi, szczególnie młodych, do fałszywej religii. Ci, którzy naprawdę chcą iść za Chrystusem i żyć świętym życiem, muszą biegać tak daleko i tak szybko, jak tylko mogą od wpływu Johna Pipera.

 

Pastor zboru w Zielonej Górze Maciej Maliszak jest pracownikiem ekumenicznej organizacji międzynarodowej Open Doors.

 

Tutaj więcej informacji nt Open Doors:

 

https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/12/nie-wspierajcie-ekumenicznej-organizacji-open-doors.pdf

 

Kiedyś William Cooper powiedział: “prawdziwe chrześcijaństwo już nie istnieje, poza małymi grupkami, które spotykają się w imię Jezusa”

Filmik ten oglądałem około 7 lat temu i wtedy nawet nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo mało wiedziałem o tym, o czym mówił Cooper.

 

 

 

 

 

 

4 komentarze

Add a Comment
  1. Naucza, iż „Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, kiedy my jesteśmy najbardziej zaspokojeni w Nim” oraz, że największym pragnieniem Boga, „Jego chwałą”, a także najgłębszym i najsilniejszym pragnieniem człowieka jest radość w Bogu. Myśli te zaczerpnął od Jonathana Edwardsa, Błażeja Pascala oraz C.S. Lewisa i oparł na wielu wersetach biblijnych, w myśl zasady sola scriptura, m.in. Ps. 16:11, 37:4, Flp. 3:1, 4:4.

    Ten człowiek nie ma zielonego pojęcia czego Bóg Ojciec pragnie ?
    To ja napiszę,Bóg pragnie by każdy człowiek przyszedł do opamiętania i do poznania prawdy,i żeby wyzwolił się z sideł diabła który zmusza człowieka do pełnienia swej woli,Bóg pragnie by każdy człowiek został zbawiony, ?

  2. John Piper jest nie tyle reformowanym baptystą (ci, jak Pan słusznie zauważył, nie podważają obowiązywania dekalogu, szczególnym odłamem reformowanych baptystów są tzw. baptyści dnia siódmego) ile tzw. baptystą suwerennej łaski (czyli wyznaje soteriologię kalwińską w połączeniu z antynomianizmem i dyspensacjonalizmem). Robienie z niego czołowego przedstawiciela tego nurtu jest mocnym nadużyciem. Problemem dzisiejszego chrześcijaństwa (i nie tylko chrześcijaństwa) jest to, że rozmywamy pojęcia i definicje. Osobiście za niektóre rzeczy cenię Pipera, w innych się z nim nie zgadzam, ale też ocenianie go przez pryzmat faktu, że spotkał się z Rickiem Warrenem jest mocnym uproszczeniem. Z tego, co pamiętam spotkał się z nim na debacie, podczas której byli przeciwnikami. Jeśli ktoś szuka typowego reformowanego baptysty to trzeba wrócić do Spurgeona, a nie sugerować się tym, co mówią neokalwiniści, którzy biorą reformowaną soteriologię, a odrzucają teologię przymierza.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: