Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Profesor chrześcijanin został oskarżony za odmowę zwracania się do studenta płci męskiej za pomocą zaimków osobowych

Profesor Ohio, który został postawiony w stan oskarżenia za odmowę skierowania do studenta płci męskiej, który identyfikuje się jako kobieta  zaimkami żeńskimi, złożył pozew, stwierdzając, że nie powinien być zmuszany do naruszania swoich chrześcijańskich przekonań.

Dr Nicholas Meriwether, profesor filozofii na Shawnee State University, mówi, że przez wiele lat odnosił się do swoich uczniów jako “pan” lub “panienka” lub “pan” lub “pani” jako sposób nauczania swoich uczniów jak szanować się nawzajem, zwłaszcza w środowiskach, w których istnieje ostry spór dotyczący kontrowersyjnego tematu.

W styczniu, podczas swojej klasy filozofii politycznej, odpowiedział na pytanie studenta  “Tak, proszę pana”, ale student podszedł do niego po lekcjach, informując profesora, że identyfikuje się jako kobieta i wolałby być określany za pomocą zaimków kobiecych .

Zgodnie z prawnym wezwaniem, Meriwether zastanawiał się przez chwilę, a potem powiedział uczniowi, że nie jest pewien, czy mógłby zastosować się do prośby. Uczeń w związku z tym wpadł profesora. Rzekomo groził, że zwolni profesora, jeśli nie będzie mówi o nim jako o kobiecie.

 

Meriwether poinformował o tym incydencie urzędników uniwersyteckich i został pouczony przez Roberta Millikena, dziekana uniwersyteckiego wydziału sztuki i nauk ścisłych, aby odnosił się do uczniów tylko po imieniu, eliminując jakiekolwiek użycie zaimków. 

Przykładowo powinien mówić “Mike czyta książkę”, ale już “On czyta książkę” jest naruszeniem praw transseksualisty…

 

Profesor ostatecznie zgodził się nie używać zaimków osobowych do tego konkretnego studenta, a do reszty zwracał się tradycyjnie.

 

Kilka dni później dziekan zwrócił się do Meriwethera z informacją, że uczeń był niezadowolony z tego, że został wezwany tylko swoim nazwiskiem i groził złożeniem skargi. Milliken, który pierwotnie zgodził się z układem Meriwether, powiedział Meriwether, że musi odwoływać się do ucznia za pomocą preferowanego przez niego zaimka, inaczej pogwałciłby politykę uniwersytecką dotyczącą niedyskryminacji.

 

Meriwether odpowiedział, że chętnie wskaże uczniowi jego pożądane imię, ale nie użyje przed nim żadnych tytułów, takich jak “pan” lub “panienka”. Uczeń kontynuował zajęcia i otrzymał wysoka ocena.

Jednak w międzyczasie Milliken wszczął dochodzenie przeciwko Meriwetherowi z powodu otrzymania kolejnej skargi od studenta. Meriwether nakreślił na piśmie, że nie może odnosić się do mężczyzny jako kobiety “ze względu na [jego] sumienie, przekonania etyczne lub religijne, lub [jego] poglądy na wolność słowa”.

Uświadomił sobie, że stanął przed dwoma wyborami: albo przestań używać zaimków do wszystkich uczniów i po prostu zwracać się do nich po imieniu, albo pogwałcać przekonania religijne, dostosowując tożsamość płciową ucznia.

Milliken złożył formalne oskarżenie przeciwko Meriwether, stwierdzając, że stworzył “wrogie środowisko” ze względu na “sposób, w jaki zwrócił się do ucznia”. W aktach Meriwether umieszczono także ostrzeżenie, a spotkania z przywódcami uniwersytetów w celu wyjaśnienia jego przekonań religijnych nie były owocne.

Dlatego Meriwether złożył pozew przeciwko Shawnee State University za nie przyznanie mu kompromisu religijnego.

 

“Karząc i grożąc ukaraniem doktora Meriwether za odmowę przekazania przesłanego przez uniwersytet ideologicznego przesłania dotyczącego tożsamości płciowej, oskarżeni próbowali i próbują zmusić prof Meriwethera, naruszając jego prawa wynikające z Pierwszej Poprawki”, napisano w pozwie.

 

Zauważcie, że ten chrześcijański profesor posłużył się prawem i sądem, kiedy przyszło walczyć o wartości biblijne. Piszą o tym dlatego, że gro chrześcijan uważa błędnie interpretując Pismo, że chrześcijanie nie mogą podawać nikogo do sądu. Profesor walczył z system jego instrumentami, czyli prawem, jednocześnie walcząc w ten sposób o zachowanie Prawa Bożego.

 

 

Meriwether domaga się nakazu egzekwowania polityki niedyskryminacji uniwersytetu, jeśli odwołuje się do ucznia ze względu na jego płeć biologiczną.

Przeczytaj tutaj pełny proces sądowy w wersji angielskiej

 

Rzecznik uniwersytetu Elizabeth Blevins zauważył: “Popieramy wolność wypowiedzi studentów, wykładowców, pracowników i gości na naszym kampusie – i zapewniamy środowisko edukacyjne i pracy wolne od dyskryminacji, odwetu i szykan”.

 

Myślę, że część czytelników nie nadąża za tym, o czym pisuje. Kiedy nawoływałem do głosowania na wszelkie inne ugrupowania aniżeli PO, nowoczesna, psl, sld, to ta właśnie część, o której myślę, ignorowała owe wybory, a widać po tym co się dzieje w USA, jak środowiska LGBT opłacane przez kastę satanistów poszerzają swoją strefę wpływów. W USA również przespano wiele rzeczy. Ignorowano najpierw małe incydenty, a następnie te większe, a teraz ludzie są w szoku patrząc co się wokół nich dzieje.

 

 

Oczywiście jak powiedział Pan Jezus:

 

Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Mt 18

 

Zgorszenia przyjść muszą i my biegu apokalipsy nie zmienimy, ale wystarczy porównać Polskę do Holandii, aby utwierdzić się w ważności walki o wartości chrześcijańskie naszego kraju.

 

Dzielnica czerwonych latarni:

 

 

Idąc ulicami widać za witrynami sklepowymi oczekujące na …”klientów” kobiety.

To jest walka o wartości, o to, w jakim kraju będą żyły nasze dzieci.

Ruch LGBT jak widać jest potężnym i bardzo wpływowym ruchem politycznym. To nie jest wspólnota preferencji seksualnych, ale partia polityczna. Partia samego szatana.

 

Ubolewam mocno nad biernością polskiego pastorstwa. Tak jakby nic się w Polsce złego nie działo. No tak, ale zawsze lepiej zbierać jest dziesięcinę, niż publicznie wchodzić w konflikt z grupami przeciwnymi chrześcijaństwu. Lepiej pokazywać się na spotkaniu noworocznym u prezydenta niż stanąć po drugiej stronie i walczyć o wartości biblijne.

Mam zaległy filmik z przemyśleń znad morza. Może za jakiś tydzień. Tam widziałem bardzo mocno te bierność. Podróże faktycznie kształcą.

 

Módlmy się o nasze szkoły, osiedla, miasta, wioski, o ich polityków. W tym nasza moc i siła w Jezusie Chrystusie.

 

A jak było za czasów Noego, tak też będzie za czasów Syna Człowieczego. (27) Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I przyszedł potop, i wszystkich wygubił. (28) Podobnie jak było za czasów Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, (29) ale w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wygubił. (30) Tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. 

 

 

To są czasy Sodomy.

 

 

 

Zaktualizowane: 7 listopada 2018 - 09:00

2 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Piotrze, proszę, informuj o tej sytuacji na bieżąco.
  I oczywiście zachęcam do modlitwy za tego człowieka a może nawet i post. Gdyż myślę że wszyscy pamiętamy, a jak ktoś nie pamięta to ku przypomnieniu powiem że…

  (12): Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. [Biblia Warszawska, Ef 6]

  dlatego też…

  (18): W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych [Biblia Warszawska, Ef 6]

  I nie zapominajmy także o zbroi..

  (10): W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. (11): Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12): Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13): Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (14): Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15): i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16): a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17): weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (18): W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych [Biblia Warszawska, Ef 6]

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish