Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Szatan chce zniszczyć Twoją tożsamość.

Diabeł rzekł do Niego: “Jeżeli jesteś Synem Bożym, spraw , aby ten kamień stał się chlebem”. (Łuk. 4: 3).

 

 

Tożsamość można tworzyć na jeden z dwóch sposobów: osiągasz to sam lub otrzymujesz od Boga.

Kiedy sam osiągniesz swoją tożsamość, jest wiele problemów. Jeśli sprowadzisz swoją tożsamość do swojej roli (matka, żona, mąż, ojciec, zwycięzca, królowa piękności itd.), to gdy  twoja rola się zmieni, wpadniesz w kryzys tożsamości. Kiedy dzieci się wyprowadzą, małżeństwo rozpadnie się, stracisz pracę lub wiek zmniejszy twoje piękno, zostaniesz zdruzgotany. Nie wiesz już kim jesteś.

 

 

Kiedy otrzymasz swoją tożsamość od Boga, jesteś w stanie zachować zdrowie bez względu na to, co dzieje się w twoim życiu. Czy własny rodzic nienawidzi Cię, czy jesteś po rozwodzie, czy  starzejesz się,  wiesz, że jesteś kochanym dzieckiem Bożym, możesz przestać żyć dla swojej tożsamości – czegoś, co nigdy nie jest bezpieczne – i zacznij żyć od swojej tożsamości, która jest wiecznie bezpieczna.

 

 

Kto Twoim zdaniem określa, co robisz. Z tego powodu, gdy szatan atakuje, zaczyna podważać poczucie tożsamości. W pierwszym ataku na ludzi Adam i Ewa zostali poinformowani, że jeśli coś zrobią (będą spożywali zakazany owoc), wtedy osiągną swoją tożsamość, stając się “podobni do Boga”. To jednak było kłamstwem. Bóg już stworzył ich na swoje  podobieństwo. Otrzymali już tożsamość podobną do Boga, ale w jakiś sposób dostali duchowej amnezji i zapomnieli, kim są. Błędnie wierzyli w satanistyczne kłamstwo, że mogą osiągnąć tożsamość własnymi siłami.

Szatan zastosował tę samą taktykę, gdy zaatakował Jezusa. Czytamy o napaści na tożsamość Jezusa w Łukasza 4: 3:

“Jeżeli jesteś Synem Bożym, spraw , aby ten kamień stał się chlebem “.

 

 

Szatan zakwestionował tożsamość Jezusa jako Syna Bożego . Bóg Ojciec mówił to samo z nieba o Jezusie podczas chrztu 40 dni przed powiedzeniem: “Ty jesteś Moim umiłowanym Synem” (Łuk. 3: 22). Jezus nie potrzebował niczego, aby osiągnąć swojej tożsamości jako Syna Bożego. W przeciwieństwie do Adama,  Jezus nie zapomniał, kim był.

Czasami negatywne samo dialogi z sobą i negatywny obraz siebie oraz atak bliskich  są demonicznym atakiem na ciebie i twoją tożsamość, jak to było w przypadku Jezusa. Wiedza, która mówi, że jesteś kochanym, usprawiedliwionym i  świętym i połączonym  z Ojcem, który nigdy nie zawodzi, jest kluczem do twojego zwycięstwa, tak jak to było w przypadku Jezusa.

Tożsamość w Jezusie jest ochroną i tarczą na wszelkie potępienie.

Poniżej tylko skąpa część Twojej nowej tożsamości w Chrystusie:

 

Kim jesteś w Chrystusie

· Jestem solą ziemi (Mateusza 5,13)

· Jestem światłością świata (Mateusza 5,14)

· Jestem dzieckiem Boga (Jana 1,12)

· Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa (Jana 15,1.5)

· Jestem przyjacielem Chrystusa (Jana 15,15)

· Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc (Jana 15,16)

· Jestem niewolnikiem sprawiedliwości (Rzymian 6,18)

· Jestem niewolnikiem Boga (Rzymian 6,22)

· Jestem synem Boga, Bóg jest moim ojcem (Rzymian 8,14-15; Galacjan 3,26, 4,6)

· Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo (Rzymian 8,17)

· Jestem świątynią – miejscem zamieszkania – Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie (1 Korytian 3,16; 6,19)

· Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem (1 Korytian 6,17)

· Jestem członkiem ciała Chrystusowego (1 Korytian 12,27; Efezjan 5,30)

· Jestem nowym stworzeniem (2 Korytian 5,17)

· Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania (2 Korytian 5,18-19)

· Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie (Galacjan 3,26.28)

· Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga (Galacjan 4,6-7)

· Jestem święty (Efezjan 1,1; 1 Korytian 1,2; Filipan 1,1; Kolosan 1,2)

· Jestem Bożym dziełem – dziełem Jego rąk – narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła (Efezjan 2,10)

· Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Efezjan 2,19)

· Jestem więźniem Chrystusa (Efezjan 3,1, 4,1)

· Jestem sprawiedliwy i święty (Efezjan 4,24)

· Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie (Filipan 3,20; Efezjan 2,6)

· Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu (Kolosan 3,3)

· Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem (Kolosan 3,4)

· Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany (Kolosan 3,12; 1 Tesaloniczan 1,4)

· Jestem synem światłości, a nie ciemności (1 Tesaloniczan 5,5)

· Jestem świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hebrajczyków 3,1)

· Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu (Hebrajczyków 3,14)

· Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom (1 Piotra 2,5)

· Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (1 Piotra 2,9-10)

· Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo (1 Piotra 2,11)

· Jestem wrogiem szatana (1 Piotra 5,8)

· Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci (1 Jana 3,1-2)

· Jestem narodzony z Boga, a zły – diabeł – nie może mnie dotknąć (1 Jana 5,18)

 

Na podstawie tekstu  Marka Driscolla.

 

 

 

Updated: 23 października 2018 — 19:52

2 komentarze

Add a Comment
  1. Zgadzam sie z Toba dodam tylko ze na tym szatan nie poprzestanie W koncu bedziemy swiadkami ingerencji szatana w nasze DNA i to jest przerazajace Poczatek tej wojny ujawnia nam books of NOAH Nie wiem jak wy ale zaqwsze sie zastanawialem dlaczego za czasow Dawida lud Izraela w imie Boga wyrzneli cale narody books of NOAH ujawnia nam prawde A prawda jest taka ze upadle anioly spadly na ziemie i zaplodnily wszystkie kobiety Dzieci ktore sie urodzily – Giants lub Nephelim nie byly juz ludzmi ich DNA bylo skazone tym samym nie zostawiajac Bogu innego wyjscia

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme