Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi” – Łukasza 22 – cytatem uprawniającym do posiadania broni.

Całość sytuacji z Łukasza 22, rozdziału, który zawiera jeden argument na posiadanie broni brzmi tak:

 

 

” I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego. (36) On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. (37) Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. (38) Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy.”

 

Ktoś może zastanawiać się i słusznie, dlaczego Pan Jezus tak niesłychanie dotychczas pokojowy i łagodnego usposobienia nakazuje uczniom zakupić miecze?

 

Odpowiedź jest w dalszej części tego rozdziału:

 

“Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony”

 

 

To był wyjątek, z którego robi się regułę.

Ażeby uzmysłowić Wam wyjątkowość tej sytuacji i odmienność umieszczam inną historię:

 

“Odtąd Jezus zaczął otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy, że ma wiele wycierpieć od starszyzny i arcykapłanów, i nauczycieli Pisma i umrzeć, a na trzeci dzień zmartwychwstać. (22) A Piotr, wziąwszy Go na bok, zaczął Go strofować: – Miej litość nad sobą, Panie, to Cię nie może spotkać! (23) A (Jezus) odwróciwszy się powiedział Piotrowi: – Zejdź mi z oczu, kusicielu, nakłaniasz Mnie do złego, bo nie po Bożemu myślisz, ale po ludzku.” Mateusza 16.

 

Podobna sytuacja. Jezus zachowuje się nielogicznie w oczach innych i to odważył się mu powiedzieć Piotr. Ten oddany uczeń, chciał ratować Jezusa, ale Chrystus po prostu miał przez to wszystko przejść. Gdyby to były czasy Millenium to zachowałby się inaczej, ale tutaj miało się dokonać to, co się stało. Miała zostać złożona ofiara baranka.

 

 

Dlaczego miał, musiał Jezus zostać zaliczony w poczet przestępców? Ponieważ miało się wypełnić proroctwo:

 

 Dlatego w dziedzictwie przydzielę mu wielu i wielkie rzesze posiądzie jak zdobycz. Za to, że wydał na śmierć samego siebie i został zaliczony do przestępców, ponieważ sam dźwigał grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami”.”

Izajasza 53

 

I stało się, został zaliczony do przestępców co jest w tymże samym Łukaszu:

 

„ Jeden z powieszonych złoczyńców urągał Mu: – Czyż nie jesteś Mesjaszem? Wybaw samego siebie i nas.(40) Wówczas ten drugi zgromił go i rzekł: „Czy ty się w ogóle Boga nie boisz, chociaż podlegasz temu samemu wyrokowi? (41) I my doprawdy słusznie, bo w pełni otrzymujemy, na co zasłużyliśmy tym, cośmy zrobili; ale on nie zrobił nic zdrożnego”. (42) I jeszcze powiedział: „Jezusie, pamiętaj o mnie, gdy się znajdziesz w swoim królestwie”. (43) A on rzekł do niego: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju””.

 

Pan Jezus był między przestępcami. Został zaliczony do łamiących Prawo, choć był najbardziej Prawym człowiekiem na świecie. Nie złamał Prawa Bożego w niczym, abyśmy zostali usprawiedliwieni, aby szatan nie mógł nas oskarżać. W końcu, abyśmy nowe życie prawe życie rozpoczęli.

 

Paweł Chojecki reklamował akcję z bronią “jestem chrześcijaninem”. Kiedyś chciałem pokazać absurd tej akcji sarkastycznym memem:

 

 

 

 

Jeśli mamy opacznie rozumieć ten wers z Łukasza, to musielibyśmy liczyć na nasze umiejętności: umiejętność sztuk walki, posiadaną broń mechaniczną, a powinniśmy zapomnieć także o Efezjan:

 

“Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach” Ef 6

 

Nie jest rzeczą złą uprawiać sport, ale ten może stać się naszym bożkiem, oparciem, a Jezus, może stać się dodatkiem…

 

 

Wiele się mówi innym kiedy mają problemy słynną sugestią “zostaw to Bogu”, ale kiedy przychodzi do zetknięcia z potencjalnym problemem chcielibyśmy to robić po swojemu.

Tak więc ta broń jest takim działaniem po swojemu, co spycha na bok Ducha Świętego. Jest to w stylu Pawlaków “sąd sądem, ale sprawiedliwość musi byc po naszej stronie”

 

 

W filmie “Przełęcz Ocalonych” główny bohater, chrześcijanin  adwentysta Desmond  Doss (postać autentyczna), postanawia nie strzelać do ludzi z wrogiego obozu, ale ratuje ich na polu walki.

Bardzo fajnie ogląda się takie filmy poruszające łezkę, ale często w życiu robimy inaczej…

 

Moje postrzeganie tematu posiadania broni przez chrześcijan jest jak powyżej. Nie ma w Nowym testamencie miejsca dla broni dla chrześcijan.

 

“Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych.”

Jezus.

 

 

Updated: 23 października 2018 — 22:31

1 Comment

Add a Comment
 1. Bardzo dobry artykuł. Jeżeli wierzymy w życie wieczne to mamy na tej ziemi przejść próbę, czy się wogóle nadajemy. Bóg nie chce abyśmy pozabijali naszych wrogów, oprawców, złodziei itp.
  My mamy wypełniać Ewangelię. Wszystko mamy przepowiedziane:
  “Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi
  i zwyciężyć ich, Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli,
  jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity.
  Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: