Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kim jest TY?

Cz II wpisu.

 

 

To od JA tworzą się problemy. Ja muszę mieć drogie auto, ja muszę mieć najwięcej znajomych na fejsie, ja wiem najlepiej, ja mam dobry tytuł naukowy, ja jestem najlepszy, ja chce to, ja chcę tamto.

 

Owo JA  jest eksponowane w tym świecie: gwiazda TV, gwiazda estrady, gwiazda mediów, gwiazda kina, gwiazda poranna.

 

i w końcu gwiazdą Stella Maris jest istota podająca się za matkę boską.

 

Symbolem socjalizmu jest właśnie JA. Mnie się należy.

Kościołowi Rzymskiemu się należy. Bardzo dużo bierze a mało daje.

 

 

To ja wykorzystuje szatan łechcąc je zabawkami, pożądliwościami.

 

Jeśli pozwolimy dziecku na hodowanie JA kupując mu wiele zabawek i rozpieszczając, to nie miej człowieku nigdy pretensji jeśli później zapomni o TY, czyli Tobie. Dziecko trzeba uczyć TY i pokazywać Jezusa.

 

 

To przez JA są rozwody, przez JA dochodzi do morderstw, przez JA dochodzi do kradzieży, przez JA kierowcy są nieuprzejmi.

 

Kiedy przychodzi Jezus, jest tylko Ty.

 

Dlaczego Jezus jest w centrum, a nie TY.

Ponieważ Jezus jest tym TY. On nigdy nie patrzył na siebie, On troszczył się o innych.

 

35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 40 A Król im odpowie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.”
44 Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 45 Wtedy odpowie im: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

 

Jesteś w związku małżeńskim? Interesuj się potrzebami TY.

Jeśli nie interesujesz się potrzebami TY, to nie kochasz.

Masz przyjaciela? Interesuj się Ty. Jeśli nie interesujesz się potrzebami TY to nie jesteś przyjacielem.

Masz chorych w rodzinie? Nie pomagasz TY, to nie kochasz, nie masz w sobie Jezusa. Nie oznacza to tolerowanie zła osoby chorej, ale zainteresowanie osobą potrzebującą. Czasem jednak miłość do chorej osoby może polegać na odsunięciu od niej, ponieważ mimo apeli dalej brnie w zło.

 

Nie ma większej katowni JA niż związek małżeński, rodzina, przyjaciele, znajomi gdyż:

 

Żelazo ostrzy żelazo; człowieka ostrzy człowiek. Prz 27

 

To w najbliższych relacjach umiera JA, jeśli się chce aby umarło.

 

Poniżej umieszczam wybrane cytaty z Pisma pokazujące życie Jezusa:

 

  1. Ratunek honoru gospodarzy wesela:

 Jezus powiedział więc:

—Napełnijcie je wodą.

A gdy słudzy nalali wody aż po brzegi, dodał:

—Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela.

Gdy gospodarz skosztował wody przemienionej w wino (nie wiedząc, skąd się wzięło, choć słudzy wiedzieli), zawołał pana młodego i rzekł:

10 —Zazwyczaj najpierw podaje się lepsze wino. Później, gdy goście już sobie podpiją—trochę gorsze. A ty najlepsze zostawiłeś na koniec.

 

2.  Jezus zaspokaja głód ludzi:

 

” I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. (20) I jedli wszyscy, i byli nasyceni; i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów. ”

 

3. Zgromienie gorączki teściowej Piotra

 

“Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. 15 Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. ”

 

 

 

Jezus uzdrawiał, uwalniał od demonów, wskrzesił Łazarza.

Można by wyliczać jeszcze długo kończąc na ofierze na Golgocie i to też jeszcze nie byłby koniec robienia dla TY. Po zmartwychwstaniu Jezus ponownie napełnia sieci rybackie Piotra.

Jezus pokazał TY na krzyżu i my również uczmy się od naszego mistrza. Patrzmy na potrzeby naszych partnerów, nie ważne czy Was kochają, to my mamy kochać i dbać o ich potrzeby. Szanujmy ludzi, ustępujmy w kłótniach. Jezus nigdy długo się nie spierał. Zazwyczaj trwało to kilka zdań.

 

Ciężka to mowa…

 

Jeśli ktoś mnie nie rozumie, to polecam obejrzenie filmu pt “Dzień Świstaka”.

 

 

 

Jana 13

“Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.:”

 

 

Co zrobisz dzisiaj, jutro, pojutrze dla TY?

Czy zasypiesz go cytatami biblijnymi, czy zadbasz o niego?

Biblia jest bardzo ważna, ale jak to powiedział klasyk “jeśli miłości bym nie miał…”

 

 

Updated: 17 sierpnia 2018 — 10:00

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: