Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Związek Lechii z hebrajskim, obecna mapa świata, jak zniewalać narody.

Poprzedni wpis dotyczył Lechii jako organizacji terrorystycznej, ale my wiemy, że ludzie szatana adoptują sobie symbole i nazwy z Tory do własnych celów.

Sam fakt przejęcia chrześcijaństwa przez Rzym pokazuje jak może taki proces wyglądać.

 

Lech to nazwa jednej z parsz hebrajskich, czyli części modlitwy. Z kolei Parszów to jedna z wsi w świętokrzyskim, co świadczy o wielkim wpływie Żydów na Polskę. Jednakże rozdzieliłbym tutaj wpływ Żydów na potencjalne wpływy starego Izraela.

Kiedy zaczynałem prowadzić blog zafascynowany byłem teorią zakładającą, że Słowianie są potomkami Izraela.

Teraz mam poważny trop. Otóż nazwa Lech  ma związek z Torą.

 

Lech-Lecha , Lekh-Lekha lub Lech-L’cha ( לֶךְ-לְךָ LEK-ləḵā – hebrajski dla “Idź” lub “! Leave” – to piąte i szóste słowa w parashah ) jest trzecią tygodniową częścią Tory ( פָּרָשָׁה , parashah ) w rocznym żydowskim cyklu czytania Tory . Jest to Księga Rodzaju 12: 1-17: 27. Parsza opowiada historie o Bożym powołaniu Abrama (który stanie się Abrahamem ), Abram odszedł od swojej żony Sarajjako jego siostra, Abram dzieli ziemię ze swym bratankiem Lotem , wojnę między czterema królami a piątką , przymierze między sztukami , napięcia Sarai z jej służącą Hagar i synem Hagar, Ismaelem , i przymierze obrzezania ( בְּרִית מִילָה , brit milah ).

 

Oczywiście obecnym Izraelem są osoby pełniące wolę Ojca w niebie, Boga Jedynego i Wszechomogącego, ale ten trop wskazuje, iż Lechici MOGĄ  byc jednym z plemion Izraela!

 

Co ciekawe, znalazłem także kolejny trop u ruskiego kromnikarza z XI / XIIwieku:

 

 

Ruski kronikarz Nestor z Kijowa dał jedno z wczesnych świadectw obecności Słowian na terenie obecnej Polski w kronice napisanej ok. 1113 Powieść minionych lat. Wszystkich Słowian zachodnich mieszkających zarówno w rejonie Warty (Polanie), dolnej Odry (Lutycy), jak i środkowej Wisły (Mazowszanie) i dolnej Wisły (Pomorzanie) wywodził od ludu Lachów (Lechitów)[3].), staroruskie Лѧх (Lęch/Ljach[4]/Lach) (1115)[5] Nazwa “Lachy” jeszcze do dnia dzisiejszego zachowała się w językach wschodnich Słowian – Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, którzy czasem potocznie nazywają tak Polaków[6].

 

Plemiona lechickie były  grupą plemion zachodniosłowiańskich, trzecie obok grupy plemion czeskich i plemion łużyckich. Z grupy tej wydzieliły się dwa lub trzy odłamy: plemiona polskie, plemiona połabskie i plemiona pomorskie.

 

Lech z hebrajskiego znaczy “idź mój ludu”. I poszli na ziemie północne słowiańskie.

 

UWAGA!!!!

 

Stara nazwa Polski – to Lechia !!! 

 

Istnieją mocne dowody na to i naukowcy potwierdzają ten fakt.

Polska (Lechia – przed katolicką nazwą Polski) ma dość dobrze udokumentowaną historię średniowiecznych kronikarzy. Polska – Lechia znajduje się również w Biblii. Ma już min 3000 lat.

 

 

Wszystkie antyczne zachodnie mapy pokazują Europę podzieloną między dwie potęgi.

Imperium rzymskie i imperium Lechistów składające się z plemion słowiańskich: Wandali, Wenecjan, Gotów, Polan, Alanów z Sarmatu i Scytów. Thietmar-X Century, Prokosz-X in, Gall-XII in, Helmold – XII in, Cholewa – 13th, Kadlubek-XIII in, Boguchwal-XIII, Dzierzwa-XIV, Jan Dlugosz-XV in, Kromer-XVI in Naruszewicz-XVIII i wielu innych zagranicznych kronikarzy jednoznacznie twierdzi, że LECHIA jest starodawną nazwą Polski przed chrztem w 966

r. Polskie nazwy (Lechia) używane przez zagranicznych kronikarzy to: persko-lachestan, litewski-lenkij, turecki-lehistan, ormiański-lehastański, węgierski Lengyelorsz g.

Polacy nazywani byli wszędzie Lechitami: turecki Lehce, ruski Lachy, węgierski Lengyel, rumuński Leah, Ledianin w Serbii. Podobnie jak słowo Lashka (obecnie zwane personelem) oznaczało tylko Polkę.

 

W języku angielskim słowo “Bohemian” zostało użyte w odniesieniu do Czechów i języka czeskiego, zanim słowo “Czech” stało się powszechne dopiero na początku XX wieku.

 

Najstarsze zabytki języka czeskiego pochodzą z XII w. W XIII i XIV w. rozwija się religijne i świeckie piśmiennictwo w tym języku, wcześniej w użyciu był język staro-cerkiewno-słowiański, który był językiem piśmiennym państwa wielkomorawskiego.

 

Popatrzmy jak wyglądała mapa imperium Słowiańskiego, którego nie podbiło przynajmniej  mieczem Imperium Rzymskie:

 

Mapa do VII wieku.

 

aż do roku 966, kiedy to podbito nas religijnie aż do dzisiaj.

 

Czyż nie jest zadziwiającym fakt, że znamy doskonale czasy starożytnego Egiptu, Izraela, ale nie znamy historii Słowian przed 966 rokiem? Zapewne to kryją biblioteki Watykanu.

 

Po upadku Imperium Rzymskiego pierwszym kolejnym imperium było Imperium Cesarstwo Karola Wielkiego a tak wyglądało to cesarstwo:

 

 

Tak więc nie podbiło Lechitów ani imperium Rzymskie ani imperium Franków Karola Wielkiego.

 

Dlaczego nie podbito Lechitów? Dlatego, że byli nie  poddani demonowi religijności. Cały żółty obszar stanowiły terytoria Słowian.

Nie chce budować na tej bazie sentymentu. Moim celem jest ukazanie i uświadomienie co się stało z protegą Słowian w momencie przyjęcia chrztu katolickiego. Oczywiście dotarła do nas ewangelia, ale zniekształcona, w łacinie i do XV wieku aż zakazana w języku polskim…..

Gdyby Cesarz Konstantyn nie przejął chrześcijan, to ewangelia dotarłaby do nas od ŹRÓDŁA,  a nie od pośredników. To pośrednictwo ma wymiar symboliczny, gdyż nie tylko kościół imperium Rzymu pośredniczy w relacjach między Bogiem a ludźmi – co tak naprawdę nie jest pośrednictwem – ale poprzez Marie jako pośredniczkę i (uwaga) system ekonomiczno- polityczny, który oni tworzą. ZUS jako pośrednik między osobą ciężko pracującą a swą własną emeryturą, na którą sami powinniśmy odkładać. Pośredniczy między lekarzem, a pacjentem (NFZ), między darczyńcą, a potrzebującym (welfare state – państwo opiekuńcze).

 

Kolejnym symbolem niewoli jest wyznanie religijne na poziomie jednostki. Tak jak Słowianie, Lechici przestali być potęgą i zostali skłóceni przez Astarte – Watykan, tak katolicy są między sobą skłóceni i żyją w niewoli ducha religijności blokującego ścieżkę do Boga.

 

Gdybyśmy chcieli poznać historię obecnych państw postsłowiańskich, to okazałoby się, że ich historia rozpoczyna się od….przyjęcia katolickiego chrztu. Tak było z Czechami:

 

Początki państwowości czeskiej sięgają IX wieku, kiedy księstwa czeskie zostały zjednoczone przez Przemyślidów, panujących do 1306 r.

Tutaj dowiedzielibyśmy się, że czeska dynastia wywodząca się od legendarnego Przemysła, męża Libuszy. Panowała w Czechach od czasów Borzywoja, który ok. roku 871 przyjął chrzest. 

Niecałe 100 lat później Mieszko I również popełnił ten sam błąd, od którego znamy historie tzw Polski, narodu wymyślonego. Obecnie Polska jest raczej system państwowym zarządzanym z ludźmi, którzy z Lechitami nic wspólnego nie mieli.

To, co podkreślam co jakiś czas, to naszą obecną tożsamość narodową.

 

“Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła;”

Piotra 1

 

Co za wspaniała przynależność. Ród wybrany i królewski. To jest obecny Izrael.

Obecny Izrael walczy u boku Boga poszerzając duchowe granice Królestwa Niebieskiego. Nasi wrogowie duchowi te granice blokują poszerzając królestwo szatana. Tak wygląda obecna mapa świata.

Jak to kiedyś napisałem, wchodzę w ekumenię tylko z tymi, którzy czynią wole Ojca, bo jak to Paweł pisał “nie ma już Żyda ni Greka”.

 

 

Updated: 25 lipca 2018 — 12:40

8 komentarzy

Add a Comment
 1. Węgrzy zwą nas Lengyel i jest to połączenie dwóch słów: Lech i Angyel (Pan i Anioł), a nasze państwo zwą Lengyelorszag, co dosłownie oznacza Państwo Panów Aniołów.
  TAK JESTEŚMY JEDNYM Z POKOLEŃ IZRAELA (PRAWDZIWEGO IZRAELA-TO PRÓBOWANO UKRYĆ OD NAJDAWNIEJSZYCH CZASÓW PRZED NAMI)
  JESTEŚMY PRAWDZIWYMI IZRAELITAMI NIE MYLIĆ Z IZRAELCZYKAMI.
  I TO PAŃSTWO JEST PAŃSTWEM PANÓW ANIOŁÓW,JUŻ NIEDŁUGO WSZYSCY SIĘ O TYM PRZEKONAJĄ 🙂

  1. Ezechiela 35:1-15
   1. I doszło mnie słowo Pana tej treści:
   2. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej.
   3. I powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie.
   4. Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan.
   5. Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę,
   6. Dlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać.
   7. I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem.
   8. I napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, w twoich dolinach i we wszystkich parowach.
   9. W pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan.
   10. Ponieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest.
   11. Dlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził.
   12. I poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie.
   13. Wynosiłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie – sam słyszałem.
   14. Tak mówi Wszechmocny Pan: Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie.
   15. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem. I poznają, że Ja jestem Pan.
   ___
   Czy werset 10 przypadkiem nie mówi nam o tym co się teraz właśnie dzieje sferze relacji polsko-żydowskich, że współczesny fałszywy Izrael (Żydzi, Edom, plemię żmijowe, jak zwał tak zwał) chcą posiąść Polskę, tak jak to zrobili z tamtymi ziemiami na bliskim wschodzie, czyli Judę? Jest tu mowa o ostatecznej karze, czyli tych czasach w których ma się ostać wybawiona resztka.

  2. Serio wierzycie, że jesteśmy rzekomo zaginionym pokoleniem? Wierzycie w te internetowe bzdury o wielkim imperium?
   Jak mówi admin obecnym Izraelem są osoby pełniące wolę Ojca w niebie

   Nie wiem czyj ten artykuł, ale się do niego odniosę.

   “Wszystkie antyczne zachodnie mapy pokazują Europę podzieloną między dwie potęgi.
   Imperium rzymskie i imperium Lechistów składające się z plemion słowiańskich: Wandali, Wenecjan, Gotów, Polan, Alanów z Sarmatu i Scytów.”

   Ciekawe które mapy, bo nie widziałem żadnej prawdziwej antycznej mapy z “Imperium Lechickim”.

   “Czyż nie jest zadziwiającym fakt, że znamy doskonale czasy starożytnego Egiptu, Izraela, ale nie znamy historii Słowian przed 966 rokiem? Zapewne to kryją biblioteki Watykanu.”

   Znamy te czasy ponieważ Egipt to była niegdyś największa potęga i wiele po sobie pozostawiła. O Izraelu wiemy z Biblii. O Imperium Lechickim nie wiemy nic, bo nie istniało i nic po sobie nie zostawiło. O historii Słowian sprzed 966 roku coś tam wiadomo, tylko trzeba szukać. 🙂

   “Popatrzmy jak wyglądała mapa imperium Słowiańskiego, którego nie podbiło przynajmniej mieczem Imperium Rzymskie”

   Imperium Rzymskie planowało podbić ziemie Markomanów (dzisiejsze Czechy, blisko dzisiejszej Polski)
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_markoma%C5%84skie

   “Dlaczego nie podbito Lechitów? Dlatego, że byli nie poddani demonowi religijności.”

   Hola Hola, czy ktoś tu zapomniał, że ówcześni Słowianie to poganie pełną parą.

   Imperium Lechickie nie było żadną potęgą, bo nigdy nie istniało, nie ma dowodów historycznych na jego istnienie, są tylko teorie spiskowe.

   1. “Ciekawe które mapy, bo nie widziałem żadnej prawdziwej antycznej mapy z “Imperium Lechickim”.”

    Popatrz na mapy za czasów Imperium Rzy6mskiego i Franków. Czy n ien widać, że żadne z imperiów nie moglo sobie poradzić ze Słowianami?

    Dlaczego nie podbito Lechitów? Dlatego, że byli nie poddani demonowi religijności.”

    Hola Hola, czy ktoś tu zapomniał, że ówcześni Słowianie to poganie pełną parą.

    hola hola, czy ktoś tu zapomniał, że ówcześni Izraelici z Północy byli poganami

    🙂

    pozdrawiam

 2. Dziękuję za zamieszczenie, wiedziałam że istnieje pewien związek Lechii z hebrajskim ale nie że aż taki…

 3. Upiera sie pan pray powiazaniu narodu polskiego z narodem zydowekim.Polacy pochodza of Noego I jego syna Jafeta.Jafet mial siedmiu synow.Jeden z nich to Jawan ktory mial syna zwany Elisza,ten Elisza mial syna Sarmata zwany.Sarmata mial syna Hellisa.Helissa mal syna Lecha ktory byl pierwszego krolem I zalozycielem Wielkiej Lechi zwanej Imperium Lechickie.Bibli pan nie zna wcale bo by pan widzialam ze zydzi say od Jakuba ktory byl synem Abrahama.Abraham byl z pokolenia Sema wiec byl Semita I zydzi say narodem semickim.Polacy say od Jafeta I nie sa zydami Ani semitami.Abraham zrodzil sie wiele pokolen of Sema.Prosze przeczytac w Bibli tylko w ksiedze Rodzaju czyli w pierwszego ksiedze rozdzial 10 do rozdzialuu 16.Pisze o czasach po potopie I kiedy Abraham sie urodzil.Gdy policzy pan pokolenia I czas kiedy Abraham zrodzil sie I kiedy syn Izak mu sie urodzil ktory mial blizniaki Ezawa I Jakuba.Od Jakuba 12 synow tworzy 12 plemion Izraela.Od Jakuba powstal narod zydowski a od Ezawa powstal narod zwany Edom po Ezawie.Biblia to pisze,online mozna czytac Biblie zadarmo.Zanim Abraham,Izak,Jakuba I narod zydowski to my dlugo przed nimi istnielismy.Wiec nie mylic Polakow z zydami.Noe,Jafet,Jawan,Elisza,Sarmata,Helisa,Lech I Wielki ktory byl wnukiem Sarmaty a prawnukiem Eiszy ,a pra prawnukiem Jawana a pra pra prawnukiem Jafeta.10 plemion czyli 10 malych narodow,10 malych panstw zaatakowali Asyryjczycy i wygonili te 10 plemion z ich ziem,z ich panstw.Asyryiczycy wzieli ich do niewoli,czesc sprzedawli do Egiptu I innych krajow do prac w kopalniach itp.Innych porozwozil po krajach in I gdzie uciekli .W Chinach,Indiach dzis say pokolenia of nich.10 plemion rozproszylo sie po Afryce I roznych kierunkach I wymieszali sie z roznymi narodami.Narod Polski jest of Jafeta a zydzi sa od Sema.Prosze przeczytac Dlugosza kroniki online do czytania zadarmo.Polski narod to wielce narod wybrany czytajac Dlugosza Takie wnioski wyciaga sie.W objawieniach Maryji,Jezusa wiey ze Polske wybrali dla siebie.Hiszpanie bardzo kochaja Tex Narody europejskie sa wybrane i Niebo dba o te Narody.

  1. Nie ma czegoś takiego jak naród żydowski. To co historia pamięta to Izraelici lub Judejczycy…

 4. mapy spaliły sie w bibliotece ALEKSANDRYJSKIEJ

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: