Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Archeolodzy odkryli bramę wejściową do biblijnego miasta Zer.

Archeolodzy odkryli bramę wejściową do biblijnego miasta Zer podczas wykopalisk prowadzonych na Wzgórzach Golan w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

W ostatnich dniach i po roku przerwy grupa 20 archeologów z całego świata wraz z dyrektorem projektu Betsaidy, dr Rami Arav i pod auspicjami Hebrew Union College w Jerozolimie przeprowadziła nowe wykopaliska w dwóch różnych obszarach Betsaidy. Starożytna wioska rybacka  jest wymieniona kilka razy w Nowym Testamencie jako miasto, w którym mieszkał Jezus i gdzie cudownie nakarmił mnóstwo ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami.

Eksperci wykopujący miejsce w Jerozolimie są przekonani, że znaleźli bramy do starożytnego miasta Zer.

Zespół 20 archeologów twierdzi, że znaleźli serię cegielni, które według nich są bramami i sięgają okresu Pierwszej Świątyni – od 1000 pne do 586 pne.

Archeolodzy stwierdzili, że rozmiar, bogactwo i imponujące fortyfikacje wskazują, że Zer był ważnym miastem. 

fot z filmu jpost.com

“Nie ma wielu bram w tym kraju od tego okresu. Betsaida była nazwą miasta w okresie Drugiej Świątyni, ale w czasach Pierwszej Świątyni było to miasto Zer “, powiedział Arav, wskazując na Jozuego 19:35, który mówi:” Ufortyfikowane miasta to Ziddim, Zer, Hammath , Rakkath, Kinnereth. ” 

Arav zaczął prowadzić wykopaliska et-Tell w imieniu Uniwersytetu w Nebrasce prawie 30 lat temu. W tych wykopaliskach zidentyfikował starożytną Betsaidę, a po jego wykopaliskach i odkryciach, masy chrześcijańskich pielgrzymów odwiedziły to miejsce ze względu na jego wielkie znaczenie dla chrześcijaństwa.

W tym czasie archeolodzy znaleźli monety, koraliki, dzbanki i klucze do domu, a także tarczę należącą do rzymskiego żołnierza.

Jednym z najważniejszych odkryć była moneta z 35 roku przed Chrystusem.

źródło: jpost.com

 

Pan Jezus wspominał o Betsaidzie:

 

Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. Mt

 

 

Tak jak Pan Jezus powiedział, tak się stało. To rodzinne miasto Piotra, które odrzuciło Jezusa, zostało zniszczone zgodnie z proroczymi słowami poprzez trzęsienie ziemi w roku 363.

 

Betsaida (po hebr. dom rybaka) – miasto położone na północ od jeziora Genezaret (Galilejskiego) w Galilei w Izraelu.

Najprawdopodobniej z Betsaidy pochodziła jedna z żon izraelskiego króla Dawida, matka Absaloma – Maaka. Nowy Testament lokalizuje tutaj miejsce narodzin aż pięciu apostołów: Andrzeja, Piotra, Filipa, Jana i Jakuba Większego.

 

Kopiec zidentyfikowany jako starożytna Betsaida, znajduje się na  północ od Jeziora Galilejskiego, w pobliżu dopływu Jordanu do Morza Galilejskiego. Tel obejmuje około 20 akrów i wznosi się 30 metrów nad żyzną doliną

Miejscowy władca, syn Heroda Wielkiego Filip, podniósł rybacką wioskę Betsaidę do rangi miasta i nazwał ją Betsaidą Julią (na cześć żony cesarza Augusta).

 

Teraz ciekawostka. Wcale niełatwo mi było znaleźć tę informację. Dlaczego? Ponieważ nie jest tak istotne odkrycie tego miasta jak jego  zniszczenie zgodne z proroczymi słowami Jezusa!!

 

Dla przykładu. Ile osób na poważnie bierze te część apokalipsy:

 

 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.(12) Oto przyjdę niebawem i mam ze sobą zapłatę: i oddam każdemu według jego pracy. (13) Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. (14) Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. (15) Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

 

 

Dlaczego wioska rybacka znajduje się 1,5 km od wody?

 Badania geologiczne i geomorfologiczne pokazują, że w przeszłości dolina ta była częścią Morza Galilejskiego. Seria trzęsień ziemi spowodowała gromadzenie się mułu, tworząc w ten sposób dolinę i powodując cofnięcie się północnego brzegu Jeziora Galilejskiego. Rezultatem tego procesu, który trwał aż do okresu hellenistycznego, było to, że Betsaida, która pierwotnie została zbudowana nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, znalazła się w odległości około 1,5 km. na północ od brzegu…..

 

 

 

 

 

Updated: 9 lipca 2018 — 18:21

1 Comment

Add a Comment
  1. Rety, świetna informacja! miło się dowiedzieć, że jest już więcej dowodów, że ten świat znany z Biblii rzeczywiście istniał kiedyś 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: