Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Zgromadzenie Konferencji Kościołów Europejskich 2018.

 

Od 31 maja do 6 czerwca w Nowym Sadzie w Serbii pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich. Przez tydzień przedstawiciele różnych Kościołów z całej Europy debatowali na temat koncepcji “sprawiedliwości, świadectwa i gościnności z europejskiej perspektywy chrześcijańskiej”.

 

“Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 116 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz ponad 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami KKE.”

 

Czyż znów biblia nie ma racji?

Kościół katolicki jest matką wszetecznic. Reka rękę myję. W skład polskiej rady ekumenicznej wchodzą niby ewangelicy, niby protestanci zwani Baptystami.

Pisałem o tym.

 

 

Co ciekawe w owej konferencji wziął udział słynny komunista Timmermans, kto się interesuje polityką, to wie co to za człowiek.

Wychowanek Jezuitów:

 

Timmermans wychowany przez Jezuitów.

Timmermans rozmawiał z Sorosem o jedności UE. Ten holenderski eurokrata stwierdził: – Muzułmańskie społeczności ze swoją różnorodnością odegrają ważną rolę w przyszłości Europy – powiedział.

To nie jedyne jego szokujące wypowiedzi. Oto kolejne:

 

 Rozmawiałem o przyszłości Europy z europejskimi imamami przy okrągłym stole. Muzułmańska społeczność jest częścią naszej przeszłości, jest częścią naszej teraźniejszości i będzie częścią przyszłości Europy. Było czymś wspaniałym wysłuchanie waszych głosów i opinii – tak dyskusję z islamskimi duchownymi – tak podsumował dyskusję z muzułmanami wiceszef Komisji Europejskiej.

 

Ten sam Timmermans był na konferencji ekumenicznej w Serbii

 

Protestantyzm jest córką kościoła Rzymu i sami sie przekonacie jak niebawem w kluczowych sprawach Wasi pastorzy – może nie wszyscy – pójdą za Rzymem i ekumenią.

 

 

  1. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat , i przyozdobiona złotem , drogimi kamieniami i perłami : a miała w ręce swojej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu .
  2. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu : Wielki Babilon , matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi .”

Apokalipsa 18

 

Faktycznie jest to wszystko obrzydliwe. Większość kościołów jest przeciwnikami Boga.

 

Co ciekawe,  archimandryta Alexi Chehadeh, dyrektor Wydziału Relacji Ekumenicznych i Rozwoju greckoprawosławnego Patriarchatu Antiochii, z siedzibą w Damaszku powiedział podczas Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich:

“Pokój w Europie zaczyna się na Bliskim Wschodzie “

 

Z kolei Luterańska biskupka Petra Bosse-Huber z Niemiec podkreśliła, że projekt europejski jest projektem pokojowym, zrodzonym z pragnienia przezwyciężenia wrogości, jaka historycznie przeciwstawiała sobie narody kontynentu. – Z tego punktu widzenia Europa osiągnęła sukces.

 

 Zgromadzenie sfinalizowało także konstytucję, aby dostosować ją do belgijskiego prawa.

Punkty strategiczne na okres od 2018 r. Do 2023 r. Obejmują rozwijanie większej liczby prac regionalnych, wzmacnianie i rozszerzanie partnerstw i sieci, podnoszenie świadomości na temat pracy CEC wśród jego członków i całego świata oraz poważnie potraktowanie kwestii zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia szerszego, publicznego zaangażowania obejmują sprawiedliwość gospodarczą i klimatyczną, zaangażowanie młodzieży, budowanie pokoju, prawa człowieka, uchodźców i migrację, wolność religii lub przekonań, populizm i rodzinę. Sprawozdania z komitetów zostaną udostępnione po ich sfinalizowaniu i przetłumaczeniu.

Zgromadzenie wybrało nową Radę Zarządzającą i prezydencję. O. Christian Krieger z Reformowanego Kościoła Protestanckiego w Alzacji i Lotaryngii został wybrany na prezydenta, a jako wiceprezydenci Rt Rev. Dr Gulnar Francis-Dehqani (Church of England) i Metropolitan Cleopas Strongylis (Patriarchat Ekumeniczny).

Członkami Zarządu są:

Pan Andreas Aarflot, Church of Norway

Biskup Nick Baines, Church of England

Ks. Jelle Brouwer, Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii

Wielebny Anne Burghardt, Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański

Pani Emma Johnson, Kościół Metodystów w Wielkiej Brytanii

Metropolita Józef z Europy Zachodniej i Południowej, Rumuński Kościół Prawosławny

Ap. Frank Kopania, Kościół ewangelicki w Niemczech

Prof Petr Kratochvil, Kościół ewangelicki braci czeskich

 

 

 

 

 

Jest nawet przedstawiciel kościoła ewangelickiego.

 

No cóż, nie dziwmy się. Wszak Pan Jezus mówił o swoich naśladowcach “mała trzódko”.

 

 

 

 

 

 

Updated: 13 czerwca 2018 — 12:17

1 Comment

Add a Comment
  1. Jak nie wiadomo o co chodzi, to tu tym razem pewnie chodzi o “rząd dusz”…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: