Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy Pascha nas obowiązuje? Co Bóg chciał powiedzieć przez paschę?

Zanim zacznę opisywać samą paschę i jej znaczenie, pragnę zabezpieczyć się przed ignorancją i skutecznym otumanieniem jakiego dokonał kościół Rzymu na ludziach ufających człowiekowi, a nie Bogu.

Otóż jednym z najciekawszych kłamstw, które kupił świat ,jest twierdzenie, jakoby Boże święta  były świętami żydowskimi. Tłumaczyłem to wiele razy, ale w związku z tym, że człowiek uczy się przez powtarzanie i mając na uwadze nowych czytelników, jestem zobowiązany napisać to po raz kolejny.

Nie ma czegoś takiego jak święta żydowskie. No chyba że te poza biblijne jak Chanuka.

Czym są święta wiemy, ale czy aby wiemy co dokładnie oznaczają “żydowskie”?

O tożsamości Żydów napisałem jak wiecie dzisiaj. Przypomnę tylko:

 

Wprowadzenie w błąd co do pochodzenia Żydów, ma dwa cele:

 

 1. Pokazać światu, iż wszelkie święta izraelskie i szabat są żydowskie, a więc tych wszystkich bankierów rządzących światem.
 2. Utwierdzić rolę kościoła Rzymu, który uzurpował sobie wybraństwo.

 

Pascha.

 

 

Bóg jest planistą. Bóg nie czyni nic zanim nie ostrzeże lub nie poinformuje swego ludu.

Zacznijmy od końca :-).

W południowej Rosji i na Ukrainie wyrabia się tzw paskę – tzw. chleb wielkanocny (w północnej Rosji kulicz, ros. кулич).

W katolicyzmie jak wiemy jest tylko odpowiednik Paschy pod znanym nam tytułem jako Wielkanoc. Jest to najstarsze i najważniejsze święto katolickie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły katolickie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary.

 

Katolicka historia Wielkanocy. W Rzymie dochodziło do zamieszania w wyniku wyliczeń Paschy. Czasem były dwie w roku.

 Ten rozdział nie podobał się Konstantynowi, który widział w tym przeszkodę dla jedności cesarstwa. Stąd, jak podają ówcześni historycy, wielki i pobożny cesarz Konstantyn zaprowadził pokój wśród ludu chrześcijańskiego i zdopingował Sobór nicejski, aby wydał odpowiednie rozporządzenia, zobowiązujące wszystkie kościoły lokalne do przyjęcia chrześcijańskiego sposobu wyznaczania Wielkanocy. :_)

 

Wielki i pobożny cesarz imperium, które do niedawna prześladowało chrześcijan 🙂

 

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca

 

Pierwsi chrześcijanie świętowali paschę: Łukasz stwierdził w Dziejach Apostolskich o Pawle i towarzyszących mu uczniach: „odpłynęliśmy z Filippi po Święcie Przaśników” (Dz 20,6)

Pascha do końca III w. była jedyną doroczną uroczystością chrześcijańską.

Tradycja celebrowania świąt paschalnych niezależnie od dnia tygodnia, za to w ten sam dzień miesiąca księżycowego co Pesach Judejczyków, czyli 14 dnia miesiąca Abib, gdyż tego dnia umarł Chrystus (por. J 19,31).

Muszę przy tej okazji zaznaczyć, że obecne nazwy kalendarza żydowskiego mają nazwy zaczerpnięte z Babilonu i nijak sie mają do starohebrajskich. Przykład: Kiedyś Abib a  Nisan dzisiaj…Następnie Tammuz – bóstwo mezopotamskie, małŻonek Isztar…

Juz po tym powinniśmy nabrać sceptycyzmu co do obecnego Izraela…

Bardzo długo musiałem szukać oryginalnego kalendarza przedbabilońskiego. Można by rzec staro-hebrajskiego lub paleohebrajskiego, czy nieżydowskiego. Oto on:

Babiloński:                                     Prawdziwy:

 

Jak ustaliśmy (tak jakbyście ze mną to robili co nie? :D) , kosciół Rzymu “nie wiedział” z początku jak ustalać Paschę. Oczywiście jak to historyk określił, “wielki i pobożny cesarz Konstantyn zaprowadził pokój wśród ludu chrześcijańskiego” rozwiązując problem, który sami stworzyli :-), zamieniając system obliczeń z nowiu na pełnię …

Summa Summarum mamy nie tylko rzymski system obliczeń Paschy, ale i kalendarz:

 

 • Martius (31) – poświęcony Marsowi;
 • Aprilis (29) – poświęcony Wenus;
 • Maius (31) – poświęcony wszystkim bogom;
 • Iunius (29) – poświęcony prawdopodobnie Lucjuszowi Juniusowi Brutusowi, albo Junonie;
 • Quintilis (31) = piąty, później Iulius na cześć Juliusza Cezara, który urodził się w tym miesiącu;
 • Sextilis (29) = szósty;
 • September (29) = siódmy;
 • October (31) = ósmy;
 • November (29) = dziewiąty;
 • December (29) = dziesiąty;
 • Ianuarius (29) – poświęcony Janusowi;
 • Februarius (28) – przeznaczony na obrzędy oczyszczające (łac. februa) przed początkiem nowego roku.

 

 

Geneza Paschy w Izraelu.

Jest to pierwsze święto jakie Bóg nakazał obchodzić. Hebrajska nazwa tego święta jest „Pesach” i znaczy „przejście”.

 

Pierwsza wzmianka pojawia się w księdze Wyjścia:

 

” Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca (Abib) weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. (4) Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. (5) Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. (6) Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.’

 

Ważne wskazówki:

 

 1. 10 dnia Abib (marzec-kwiecień)
 2. Baranek bez skazy.
 3. Cztery dni przechowywania.

 

W tych dniach baranek miał być sprawdzany w celu upewnienia się, że nie ma w nim żadnych wad i w ten sposób kwalifikuje się, aby być ofiarowany Panu.

Z nastaniem 14 dnia, o zmierzchu, baranek miał być zabity, po czym każda rodzina używając krwi baranka miała pomazać odrzwia i nadproże w swoich domach.

Następnie po spożyciu mięsa z branka przeszedł  anioł śmierci:

 

 

Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

“O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła”

 

Nie trudno się dopatrzyć pięknej analogii baranka bez skazy jakim jest Jezus bez grzechu. To Jego krwią jesteśmy oczyszczeni.

Akurat w przypadku Paschy, istnieje zbieżność między rzymską Wielkanocą,  a Paschą. Ktoś zada pytanie “czy święto Paschy powinniśmy świętować równolegle z Żydami?”. To nie Żydów jest Szabat czy Pascha. Pascha była przed Żydami tak jak Szabat.

Mamy więc wybór: świętować razem z katolikami, albo razem z Żydami. Tak źle, tak nie dobrze, ale po prawdzie wychodzi świętować jak starożytny Izrael…

Sam nigdy nie świętowałem. W tym roku wypada Pesach od wieczora w piątek 30 marca do soboty 7 kwietnia.

 

Jezus jadł z apostołami Paschę:

 

” I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. (8) I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. (9) Oni zaś rzekli do niego: Gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? (10) On zaś rzekł do nich: Gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody; idźcie za nim do domu, do którego wejdzie; (11) i powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel każe ci powiedzieć: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka paschalnego z uczniami moimi? (12) A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. (13) A oni odszedłszy, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. (14) A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. (15) I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką; (16) powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. ”

 

Oczywiście ktoś może powiedzieć, że był to cień rzeczy przyszłych, który wypełnił sie na krzyżu. Ale przecież katolicy również świętują Paschę, tylko nieco inaczej.

Co ciekawe kielich Wieczerzy Pańskiej jest trzecim kielichem Sederowego wieczoru Paschalnego. Kielichem Odkupienia. Chleb Wieczerzy Pańskiej, to Afikoman, czyli odłamany kawałek macy, który sie ukrywa, następnie odnajduje, wykupuje i zjada na koniec posiłku. Afikoman w języku greckim oznacza “przyszedłem”.

Według mnie w tym przypadku spotkanie chrześcijan w okolicach Pesach aby uczcić ofiarę i zwycięstwo Jezusa na krzyżu będzie odpowiednim zachowaniem. Z drugiej strony Pan Jezus powiedział “to czyńcie na moją  pamiątkę”. Tak więc obowiązkiem jest na pewno świętowanie owej pamiątki:

 

19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze5 we Krwi mojej, która za was będzie wylana. ”

 

Zwróćmy uwagę na ładunek  emocjonalny Jezusa: to czyńcie na moją pamiątkę!

Wykrzyknik ma pokazać nam, abyśmy czynili to w swoich zgromadzeniach, bez względu na datę.

Uważam także, że bez względu na święto, czy to będzie szabat, czy Pascha, Wielkanoc, czy  pamiątka wieczerzy Pańskiej świętować powinniśmy  z serca, a nie z przymusu czy religijności.

Ponadto jestem zdania, że zdecydowana większość katolików nie wie co czyni podczas Wielkanocy z uwagi na udział w obrzędach pogańskich jakimi są: śmigus dyngus, zajączki, jajeczka, a wcześniej święto kłamstwa rzymskiego Primma Aprilis. Warto zapytać w miłości naszych bliskich, co zrobił dla nich Jezus?

 

Pointą niech będzie cytat z listu do Koryntian 10.

 

“Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie 32Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego”

 

 

 

 

 

 

Updated: 23 marca 2018 — 20:54

11 komentarzy

Add a Comment
 1. Dla lepszego zrozumienia 🙂

  1. Dla lepszego zrozumienia?
   Ale czego zrozumienia?
   Każdy kto wierzy w Pana Jezusa doskonale wie na czym polegało Jego odkupienie.
   Chrześcijanie znają ewangelię, a ona przekazuje nam dokładnie istotę wieczerzy Pańskiej i Święta Wielkanocy.
   Na filmiku żyd, bo tak się przedstawia uczy jak mamy obchodzić Pamiątkę Śmierci Pana Jezusa, chociaż Pan Jezus doskonale przedstawił nam jak mamy to robić.
   Na Filmiku widzę pomieszanie prawdy ewangelii z tradycją, zwyczajami żydów, i to ich słynne umywanie rąk.
   Poza tym długi ten przepis i chyba skomplikowany skoro sam żyd musi zaglądać co jakiś czas na kartkę by sprawdzić co dalej ma mówić.
   Gdyby nie miał ściągi nie dałby pewnie rady wziąć udziału w Pamiątce dla Pana Jezusa.
   Poza tym Pascha bez wiary w Mesjasza?
   Czy ten żyd zdaje sobie sprawę z tego, że to Pan Jezus wyprowadził Izraela z Egiptu?
   Czy wie, że to Pan Jezus przyszedł odkupić ludzkość z grzechu, aby na końcu sprowadzić wszystkich z czterech krańców świata do swojego Nowego Miasta, Nowej Stolicy?
   Czepiacie się tradycji katolickiej – święcenia jajek, gdzie poza tym katolicy doskonale wiedzą, że Wielkanoc to upamiętnienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a sami dajecie wymyślone przepisy żydowskie na Paschę gdzie, aby obchodzić ją nawet nie trzeba wierzyć w Jezusa?
   To dla kogo to święto mieli obchodzić Izraelici? Pascha i Przaśniki miały być obchodzone na chwałę Boga, a tym Bogiem jest Pan Jezus.
   Od 2000 lat Pascha Wielkanoc obchodzona jest dalej dla tego samego Boga, który przyszedł w ciele , aby przez swoją krew odkupić ludzkość.
   Obchodzenie Paschy bez wiary w Jezusa to jak przybycie na ucztę weselną bez szaty weselnej.
   Przestrzeganie przepisów żydowskich bez wiary w Mesjasza = pokładanie nadziei w tradycji ludzkiej bez wiary w Boga. O tym mówił Jezus.
   „…żebyście wiedzieli, że tu jest KTOŚ WIĘCEJ NIŻ ŚWIĄTYNIA”
   Święto Wielkanocy powinni obchodzić tylko ludzie, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, którzy są zapieczętowani Duchem Świętym.
   Duch Święty Pana Jezusa i krew, którą są pokropieni chroni ich przed gniewem Bożym.
   Gdy nadejdą plagi, które wyleje Król i nasz Władca na ziemię ostaną się tylko wierni Panu Jezusowi.
   Krótko mówiąc nie podoba mi się przekaz tego filmu.
   Poza tym Pan Jezus nie przestrzegał święta Paschy, bo to On jest autorem nadania tego święta jak i Bogiem, który dokonał wyzwolenia ludzi z niewoli. Trudno, aby Bóg musiał przestrzegać czegoś.. On pragnął spożyć wieczerzę ze swoim ludem osobiście.
   Pan Jezus przyszedł osobiście spożyć Pachę z tymi, którzy w Niego uwierzyli, ze swoim ludem, a to jest znacząca różnica. To uczniowie przestrzegali obchodzenia wyznaczonego święta, mało tego doskonale wiedzieli, że to Święto jest obchodzone dla Boga, który pojawił się kolejny raz na ziemi. To właśnie dla Niego jak było od początku pragnęli przygotować wieczerzę.
   Pan Jezus dokładnie pokazał jak mamy świętować na chwałę Jego, i robiąc tak jak nam przykazał nie sposób, aby ktoś kto zapiera się Pana Jezusa jako Mesjasza mógł wziąć udział w takiej wieczerzy. Właśnie słowa to ciało moje, to krew moja … wypowiedziane przy stole są potwierdzeniem, że wszyscy obecni wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Łamanie i dzielenie się chlebem na pamiątkę Jezusa wyklucza obecność niewiernego przy stole. Chyba, że zachowałby się jak Judasz, podstępnie udając wierzącego. Jednak przed Bogiem nic się nie ukryje dlatego powiedziane jest, aby godnie spożywać wieczerzę.
   Wybieram wzór Pana Jezusa i dokładnie sposób obchodzenia wieczerzy jaki ukazany jest w ewangelii, bo to co było w Starym Przymierzu jest cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus.
   Zbawieni z wiary w Jezusa, a nie z przestrzegania przepisów i tradycji ludzkich.
   Całe szczęście, że Droga Pana Jezusa jest prosta, i nie trzeba mieć ściągi bo ma się wiarę wypisaną w sercu.
   Chwała i cześć Barankowi, Odkupicielowi ludzi od początku istnienia świata.

   „A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć bracia! iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli;
   I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu;
   I wszyscy tenże pokarm duchowny jedli;
   I wszyscy tenże napój duchowny pili; albowiem pili z opoki duchownej, która za nimi szła; a tą opoką był Chrystus.”

 2. Łaska wam i pokój od Boga Ojca,Pana naszego Jezusa Chrystusa!
  Zawsze kiedy zadaję sobie jakieś pytanie,czy coś jest ważne lub nie,staram się spojrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa.
  Czy On przestrzegał dane Święto,czy nie?
  My mamy być Jego naśladowcami,nikogo więcej.
  Więc:
  ,,Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem,Bogiem twoim,na miejscu,które wybierze:w Święto Przaśników,Święto Tygodni i w Święto Szałasów,lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami,
  Ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa,jakiego Pan,Bóg twój ci udzielił”
  5 Moj 16,16-17
  Przy bliższej analizie dowiemy się,że każde z tych Świąt wskazuje na Jezusa Chrystusa.
  Zadajcie sobie pytanie ,czy nasz Zbawiciel je obchodził?
  I czyńcie podobnie.
  ,,Piotr zaś rzekł:Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” Dz.Ap.5,29
  Zwróćcie uwagę,możemy oddać Mu cześć w miejscu,które Bóg wybierze dla nas.
  Następnie z darami,które każdy z nas może ofiarować np.wdowie i sierocie.
  ,,Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem jest to:nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat”List Jak.1,27
  Mamy do wyboru obchodzić święta świeckie,,wielkanoc”tzw.,,boże narodzenie”,których pochodzenie jest nam znane lub Święta z nadania Bożego.
  Wybór należy do Was moi Drodzy.
  Ja osobiście obchodzę Pesach od dwóch lat,i bardzo dziękuję Panu mojemu ,Jezusowi Chrystusowi,że uwolnił mnie od moich grzechów,a nie od Swoich Świąt.
  Obchodzenie Ich jest dla mnie zaszczytem.
  ,,A teraz,dzieci,trwajcie w nim,abyśmy,gdy się objawi,mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego”1 List Jana 2,28

  1. Aż serce rośnie czytając takie komentarze.
   Z pewnością Bóg nie chce abyśmy świętowali Jego szabaty z obowiązku ale z miłości do Niego i wtedy rzeczywiście staje się to dla nas niesamowitym zaszczytem.

   Chwała Bogu za to,że jest Święty i Jego Słowo trwa na wieki.

 3. Spożywanie Paschy było ustanowionym świętem Dla Izraelitów Którzy w pośpiechu opuszczali Egipt i przeszli przez morze sitowia. Dlatego też na pamiątkę tego wydarzenia mieli spożyć baranka w ciągu jednej nocy(w pośpiechu) a jego krwią pomazać odrzwia tak aby anioł śmierci nie zabrał ich pierworodnych. Oczywiście była to zapowiedź, ukryta w symbolach, ratunku dla całej ludzkości o ile powołają się na krew Chrystusa. Co mówi II Mojż.12,43-48? Co do Paschy, kto miał ją obchodzić? Wszyscy obrzezani, a jeśli chciał ją spożyć cudzoziemiec, musiał wpierw obrzezać się. Rozumiem to tak ,że dziś nie obowiązuje dosłowne świętowanie Paschy, ale jej wymiar duchowy, który ustanowił Jezus tuż przed swoją śmiercią stając się tym prawdziwym, zapowiadanym w Passze barankiem. Co do przaśników, to raczej nie chodzi o to żeby przez tydzień nie było w domu chleba na drożdżach, ale żeby w sercach nie było kwasu złości itp. przez wszystkie dni naszego nowego życia(nie tylko przez 7 dni). Ja osobiście wspominam śmierć Chrystusa i jej znaczenie dla mnie by pamiętać o dziele zbawienia, które przyniosło mi nowe, odkupione życie.

 4. Często ludzie mówią,,ja rozumiem to tak…”
  Z tym,że:
  ,,Mamy Słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone,a wy dobrze czynicie,trzymając się go niczym pochodni,świecącej w ciemnym miejscu,dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
  Przede wszystkim to wiedzcie,że proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
  Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej,lecz wypowiadali je ludzie Boży,natchnieni Duchem Bożym”2 list Piotra 1,19-21
  Oraz:
  ,,Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia,ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych”1 List do Kor 7,19
  Osobiście uważam,że dowolna interpretacja Słowa Bożego jest źródłem zwiedzenia,na co potwierdzenie,również możemy znaleźć w Słowie Bożym.
  Naśladujcie Jezusa Chrystusa,nikogo innego,a nasz Pan przestrzegał Pesach i mówił,,Czyńcie to na moją pamiątkę!”
  Szabat Szalom!:)

 5. Cieszy mnie ten wpis. W tym roku po raz pierwszy zamierzam świętować Pesach 🙂 Oby udało mi się wszystko należycie przygotować bo na samą myśl o tym czuję jakąś niewypowiedzianą radość i spokój 🙂 Chwała Bogu Wiekuistemu! 🙂

 6. Ja również po raz pierwszy świadomie mam zamiar świętować:-) Pozdrawiam serdecznie!

 7. Ile można się dowiedzieć o tym święcie… Dziękuję!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: