Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pastor Baptystów Sławomir Biliński: “ekumenia jest dzieckiem protestanckim”.

W swoim pochwalnym ekumenii tekście pastor Sławomir Biliński przekonuje baptystów, że to im powinno zależeć na ekumenii.

 

 

źródło: http://baptysci.ca/pkchb/multimedia/sp/sp_2009_01-02.pdf

Ów baptystyczny pastor z Gdańska twierdzi, że “Różnorodność jest bogactwem, a nie ubóstwem, o ile zasadza sie na fundamencie jakim jest Jezus a nie papiestwo”. Problem w tym, że kościół Rzymu jest potężną organizacja religijno-finansową kontrolującą świat. Każdy władca się musi liczyć z Rzymem. Tu nie jest problemem papiestwo, ale niebiblijność nauczania co pomija celowo pastor Biliński. Nie przeszkadza mu kult maryjny, dusze czyśćcowe, eucharystia.

 

Kochani, jeśli szczerze wierzycie w Jezusa, to uciekajcie od baptystów lub po prostu zadajcie pastorom  ciężkie pytania dotyczące ekumenii, bo inaczej śmierć Jana Husa daremna będzie.

 

Pytanie, co powie p. Biliński, kiedy owa jedność w różnorodności będzie się tyczyła również islamu…

 

 

 

Updated: 28 lutego 2018 — 15:11

2 komentarze

Add a Comment
  1. Jakże nowego znaczenia nabierają słowa z objawienia Jana18,4,,wychodź z niej,moj ludu,byście nie uczestniczyli w jej grzechach,aby was nie dotknęły ich plagi,bo grzechy jej dosięgły nieba,i wspomniał Bog o jej zbrodniach.,,
    Powtórzę za Piotrkiem uciekajcie z takich zborów,zakładajcie domowe grupy wielbiące Boga.
    Nie dajcie sie okłamywać ślepym przewodnikom,wilkom w owczych skórach.

  2. Będzie pewnie tą “jedność” chwalił, ot co…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme