Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy Prawo Boże nadal obowiązuje?

W internecie i niektórych zborach propagowane jest nauczanie deklarujące nieważność Prawa Bożego. Jest to nieprawda, którą można obalić choćby tylko tym jednym memem i cytatem samego Jezusa.

 

 

Dokładnie w tym samym rozdziale ewangelii Mateusza Jezus Chrystus powiedział:

 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 

 

Mało tego, każdy nauczający inaczej będzie odźwiernym w Królestwie Niebieskim:

 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

 

Komu mamy więc ufać? Bogu czy fałszywym nauczycielom?

 

20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

 

Z powyższego cytatu jasno wynika, iż mamy mieć większą sprawiedliwość niż uczonych w Piśmie.

 

Oto i ona:

 

“Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie.”

 

Mamy tutaj do czynienia nie tylko z przestrzeganiem Prawa Boga, ale podniesieniem standardów.

 

Ludzie nierozumiejący Pisma w 5 rozdziale ewangelii znajdą tylko 5, 6, 8 przykazanie. Tak jakby reszta nie była ważna, kiedy Pan Jezus literacko jako orator wymienił kilka modelowych przykładów, aby ludzie rozumieli o co chodzi w przestrzeganiu Prawa Bożego.

Tak jakby powiedział: ja nie nakazuje Ci się tylko nie kłaniać obrazom bożków, ale i nie mieć idoli muzycznych, sportowych, politycznych itd. Chce od Was czegoś więcej!

 

Poprzez niedostosowanie się do tego Prawa o czym naucza wiele zborów, mamy do czynienia z tysiącami ofiar tegoż nauczania. Nie ma rozróżnienia tego co jest święte od tego co święte nie jest.

Ludzie są dla siebie niedobrzy. W zborach większość bo i też nie wszyscy udają miłych, dobrych, ale w życiu codziennym już tak nie jest. Ciekaw jest także czy ludzie uczęszczający do denominacji codziennie czytają Pismo? Wszak głównie w ten sposób się uświęcamy. Czy walczą ze swoim starym Ja?

 

Pan Jezus nie tylko nie zniósł Prawa, ale je zaostrzył:

 

“Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”

 

Wystarczy, że mężczyzna będzie spoglądał pożądliwie powiedzmy na kobietę w mini i już w świetle słów Jezusa jest winny cudzołóstwa. Tym jest pornografia. Pornografia i onanizm jest złamaniem Prawa. Wiem, że ciężko wyjść z onanizmu, dlatego wielu udaje się na sesje uwalniania np do Krotoszyna.

 

 Służcie więc Chrystusowi – Panu.  Kto bowiem czyni bezprawie, poniesie karę za bezprawie. On nie ma względu na osobę. Kolosan 3

 

Końcówka trzeciego rozdziału Listu do Kolosan pokazuje nie tylko ważność Prawa Bożego, ale i fakt otrzymania kary za bezPrawie. Skoro jest kara, to i jest Prawo. Jest to chyba zrozumiałe. Tylko krnąbrni ludzie odrzucają Prawo Boże czyniąc z łaski Pana Jezusa chusteczki do nosa.

Jest i jeden jeszcze aspekt tego:  Służcie więc Chrystusowi – Panu.

Nie pastorowi, nie budynkowi kościoła a Jezusowi. Jeśliby zapytać chrześcijan czy Jezus jest ich Panem, to zapewne większość odpowiedziałaby że “tak, oczywiście”. To skąd jest tyle denominacji pytam się? Każda ma inny pogląd na Biblię. Istnienie setek denominacji wynika z niestosowania się do zaleceń z Kolosan:  Służcie więc Chrystusowi – Panu..

 

 

 

Updated: 23 lutego 2018 — 11:09

16 komentarzy

Add a Comment
 1. Bardzo dobry i konkretny tekst. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi i brawo Piotrek 🙂

 2. Otrzymujemy łaskę od Pana Jezusa to znaczy, że Prawo Boże obowiązuje. Gdyby nie obowiązywało to po co łaska, od czego ta łaska by była??

 3. Myślę, że wciąż jest ten sam problem…człowiek stawia kogoś lub coś pomiędzy Jezusem Chrystusem a sobą i stąd takie herezje potem są głoszone!

 4. Księga Jeremiasza 31 (wersy 31-33, przekład dosłowny z hebrajskiego):
  “31. Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. 32. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą – wyrocznia Pana. 33. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.”
  Zwróćmy uwagę po pierwsze co Bóg mówi na temat: z kim zawrze Nowe Przymierze? Z domem Izraela i domem Judzkim! Co włoży w nasze serca? Prawo Swoje (Boże)! W języku hebrajskim w wersecie 33 w miejscu: “Umieszczę swe prawo…” jest “Umieszczę (położę) Moją Torę”!!
  Dziękuję Panie Jezu, że nas prowadzisz. Bez Ciebie nasze życie nie ma sensu…

  1. Nowe Przymierze – Tora włożona do serca ☺

   Jr 31;33,
   Ez 11;19-20,
   Ez 36;26-27,
   Hbr 8;10,
   Hbr 10;16

   Szabat Szalom!

 5. Łaska wam i pokój od Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się Szabat.
  Wszystkim serdecznie polecam przeczytanie w tym Dniu Psalmu 119.
  Rozmilowałem się w Nim.
  Oto tylko kilka wersów z tego Psalmu na temat obowiązywania Prawa Bożego.
  A więc :
  ,, Tyś wydał rozkazy swoje,
  Aby ich pilnie strzeżono :
  Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw twoich! “Psalm 119 4-5
  ,,Z całego serca szukam ciebie,
  Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich.
  W sercu moim przechowuję słowo twoje,
  Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” Psalm 119 10-11
  ,,Mam upodobanie w przykazaniach twoich,
  Nie zapominam słowa twego “Psalm 119 16
  ,, Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich,
  A będę jej strzegł do końca.
  Daj mi rozum, abym zachował zakon twój
  I przestrzegał go całym sercem” Psalm 119 33-34
  Oraz :
  ,, Panie, słowo twoje trwa na wieki,
  Niewzruszone jak niebiosa.
  Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie,
  Ugruntowałeś ziemię i stoi.
  Według praw twoich istnieje dotąd,
  Bo wszystko służy tobie “Psalm 119 89-91
  Ale również :
  ,, Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych,
  Którzy porzucają zakon twój” Psalm 119 53
  ,,Gardzisz wszystkimi, którzy odstępują od ustaw twoich,
  Bo myśli ich są fałszywe.
  Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi,
  Dlatego kocham świadectwa twoje “Psalm 119 118-119
  I tak mógłbym pisać i pisać..
  Jeszcze raz was zachęcam do tego pięknego Psalmu.
  I na koniec :
  ,, Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon,
  Na niczym się nie potkną.
  Wyczekuję zbawienia twego, Panie,
  I pełnię przykazania twoje” Oczywiście 🙂 Psalm 119 165-166
  Szukajcie Pana naszego Jezusa Chrystusa z całego serca!

  1. Polecam;

   http://biblia-mp3.pl/Psalmy_119-127.mp3

   Można szybko i łatwo pobrać na urządzenie.. ☺
   Prawie codziennie słucham na słuchawkach zanim pójde spać.
   Piękny Psalm – mój “ulubieny” ☺

   Szabat Szalom!

 6. Ez 20;11-12
  “Dałem im moje Prawa i obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowa, żyć będzie. Dałem im także Szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.”

  Ez 20;19-20
  “Ja jestem Pan, Bóg wasz. Według moich Praw postępujcie, zachowujcie moje Przykazania i wypełniajcie je. Święćcie też moje Szabaty, które niech będą znakiem między Mną a wami, aby poznano, że Ja jestem Pan, Bóg wasz.”

  Hbr 4;9
  “A zatem pozostaje odpoczynek SZABATU dla ludu Bożego.”

  Łaska wam i Pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
  Życzę wam wszelkich Błogosławieństw Bożych.

  Szabat Szalom!

 7. Czy nie jest tak, chyba że się mylę w rozumieniu, że jak decydujemy się spełniać przykazania Mojżesza, które dał mu Bóg, Torę, to należy spełniać wszystko, nie tylko te z kamienia, ale całe Prawo? Skoro Jezus niczego nie zniósł, to powinno się wypełniać całe Prawo, a nie tylko 10 przykazań. Tak sobie myślę, wiec jak ktoś chce mieć żydowski szabat, to nie może w tym dniu nic robić, ani podróżować, rozpalać ognia, nosić ciężarów, kupować i sprzedawać, załatwiać swoich spraw, unikać pustej rozmowy, nawet gotować obiad… Dziękuję Bogu za Jezusa, bo inaczej musiałbym przestrzegać całe Prawo (Torę), a jest ciężkie. W sumie rzeczywiście Pan Jezus niczego nie zniósł, choć powiedział: “Do czasów Jana było Prawo i prorocy”. Kto chce iść za Torą idzie za Torą, a kto za Jezusem, idzie za Jezusem.

  Jezus jest Panem i Bogiem.

  1. Witam wszystkich
   Prawo które było nadane w pierwszym przymierzu które w swej doskonałości dane było człowiekowi który przez grzech stał się nie doskonały i to prawo okazało się naszym przekleństwem i wyrokiem ku śmierci.Gdzie człowiek w swym jestestwie nie mógł nigdy spełnić standardów Bożych.Prawo litery które było nie doskonałe wobec człowieka z powodu niemocy wykonawstwa,sprostaniu mu przez człowieka, który nigdy go nie będzie w stanie wypełnić.Prawo w Starym Przymierzu było drogowskazem,przewodnikiem do Chrystusa.Apostoł Paweł o tym pisze w Liście do Galatów i liście do Hebrajczyków.W Nowym Przymierzu nasz Pan Jezus Chrystus był tym jedynym na ziemi który spełnił standard Boży,by jego życie i śmierć na krzyżu były wypełnieniem się pism i proroctw,by to co było cieniem rzeczy przyszłych stało się w Chrystusie pełnią,On na krzyżu stał się za nas przekleństwem byśmy my byli błogosławieni,przyszli do niego w naszej nie mocy i uwierzyli w Chrystusa i przyjęli dar łaski to co prorok Jeremiasz i Ezechiel zapowiadali,dar Ducha Świętego,prawo Ducha Mocy i Samodyscypliny.Człowiek narodzony na nowo z Boga,z wody,ochrzczony w Chrystusie i z Ducha Chrystusowego w oczach Boga jest dzieckiem Bożym które jest standardem Bożym. Dzięki ofierze krzyża,gdzie doszło do zamiany Jego za nas,gdzie po zmartwychwstaniu i po pochwyceniu Jezusa został zesłany Pocieszyciel,i to już nie my żyjemy lecz żyje w nas Chrystus.,,Dla człowieka to rzecz nie możliwa ale dla Boga wszystko jest możliwe”To Jego Duch Święty usposabia nas do uświęcania się i życia w Chrystusie dar to Boży,a dla takich zakon nie istnieje.Więc nie bądźcie pod prawem lecz pod łaską jak nauczał apostoł Paweł.Przyoblekajmy się codziennie w Chrystusa,czyńmy i pokładajmy wszystko z miłości i ufności(wiara) w Panu Jezusie Chrystusie,przeglądajmy się w Słowie Bożym i szukajmy żywej relacji z Bogiem,bądźmy żywą ofiarą na ołtarzu ,zrezygnujmy z własnego Ja i własnych starań i dajmy się prowadzić Duchowi Chrystusowemu
   Pozdrawiam w Panu

 8. Świętosława (bo Magdula już zajęte)

  A Paweł pisał w swoich listach, że Prawo jest jarzmen i jak napisał w liście do Tymoteusza, że Prawo nie jest dla sprawiedliwych tylko dla najgorszych grzeszników. No to jak jest w końcu?

  1. Sprawiedliwemu prawo nie sprawia żadnego problemu, czyli nie jest dla niego żadnym ciężarem, jarzmem, biczem, czy jakkolwiek to nazwać.
   Duch Święty uczynił go bowiem zdolnym do zachowywania bożych standardów i sprawił, że grzech jest dla niego czymś obrzydliwym.
   Taki człowiek nie zastanawia się więc, czy przypadkiem nie złamał jakiegoś “paragrafu”, bo w przypadku pokusy wstręt, który towarzyszy samej myśli o popełnieniu wykroczenia skutecznie go od złych czynów odsuwa.
   Gorzej ma człowiek, który zna prawo, a więc wie, co jest złe, próbuje na własną rękę, tj bez pomocy Ducha Świętego, unikać grzechu.
   Ze swej natury jednak lubi on, nazwijmy to, “grzeszne przyjemności”, bo sprawiają mu one radość (alkoholik lubi się napić).
   Dla niego oparcie się pokusie jest prawdziwą walką a nieraz i męką, bo musi działać przeciwko swoim pożądliwościom i wbrew swojej naturze.
   Tak więc dla niego prawo jest wielkim ciężarem i trudno mu samotnie (bez pomocy Ducha Świętego) sprostać bożym standardom. W wielu kwestiach jest to wręcz niemożliwe (wiem z własnego doświadczenia).

   Fajnie to wyjaśnił Charles Spurgeon w jakże malowniczej “przypowieści”:

   “(…) Gdy jadę na wieś i widzę jak pracownicy gospodarstw wynoszą duże wiadra pomyj dla świń to nigdy im nie zazdroszczę tego smakowitego pożywienia. Nie mam nic przeciwko temu, aby ich koryta były napełniane dwa razy. Ale czy ja częstuję się ich jedzeniem? Ja nie. Ja tego nie robię! Nie znajduję przyjemności w czymś takim. Czy więc czegoś sobie odmawiam? Oczywiście, że nie! Nigdy nie wydawało mi się, że może być coś pociągającego w tej pożywnej mieszance. Nie mam wątpliwości, że bardzo smakuje ona stworzeniom, dla których jest przeznaczona; na pewno jest dobrze przyprawiona i sprawia przyjemność jedzącym. Tak więc, jeżeli ludzie znajdują radość w przyjemnościach tego świata i grzechach, to niech się cieszą: biedne dusze, nie mają nic innego z czego mogłyby się cieszyć, nie mogą cieszyć się z Raju w przyszłym życiu i nie mają Jezusa, na którym mogliby oprzeć swoją głowę w tym doczesnym życiu, a więc niech się cieszą z czego tylko chcą, gdy mają jeszcze taką możliwość. Ale gdy zwracam się do dzieci Bożych to przybieram inny ton, ponieważ was takie rzeczy nie pociągają, jeżeli rzeczywiście zakosztowaliście wspaniałej radości społeczności z Bogiem.(…)”

   Warto posłuchać:
   https://www.youtube.com/watch?v=PaEvYzq0x-k

   Z Panem Bogiem.

 9. “Będziesz tedy miłował, Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.” Ew. Św. Marka 12;30-31

  Myślę że nie którzy nie do końca zrozumieli pytanie. Pytanie jest o Prawo Boże. Nie to co przez lata zostało zniekształcone poprzez ludzi. Jeśli miłujemy Pana Boga to jasną rzeczą jest ,że przestrzegamy jego przykazań. Jeśli ktoś uważa inaczej to mam rozumieć iż uważa też że może też kraść, zabijać… Ludzie dziś są podzieleni. Przykład szabatu. Po co kościół katolicki zmieniał coś co było już dobre od początku? Jezus powiedział w obliczu krytyki faryzeuszów że to On jest Panem szabatu. To znaczy że na szabat mamy patrzeć przez pryzmat Jezusa. Co za tym idzie? Nie zniósł go. Po prostu inaczej mamy w tym czasie postępować. Nie jak radykaliści. Pamiętacie co powiedział Jezus o tych co tylko patrzą pożądliwie na kobietę mając żonę? Że już ją zdradzają… Czy to jest zniesienie Prawa Bożego? Co do Pawła. Pamiętacie Galatów? Wiecie w jakim momencie zaczął ich napominać? Kiedy się stworzyły wśród nich podziały po jego odwiedzinach. Chcieli poddać się obrzezaniu itp… Czy Jezus kazał to robić? Niebo i ziemia nie przeminęły… A co jest napisane? 🙂 Prawda została strasznie zniekształcona poprzez różnego rodzaju dogmaty kościołów i samych ludzi którzy chętnie wybrali by tylko to co dla nich jest wygodne. Trzymajmy się tego co nam Bóg mówi między innymi poprzez swoje słowo. Badajmy – nie idźmy za większością 🙂

 10. A jeśliby podnieść standardy wypełniania prawa zmieniając motywację z:
  – nie czyń tego, czy tamtego złego, bo nie wolno;
  na:
  – nie czynię tego czy tamtego złego, bo kocham;
  to nadal wypełniam prawo czy próbuję je ominąć?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: