Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy wiara w Jezusa jest zwodnicza?

 

 

Czy wiara w Jezusa może być zwodnicza? Nie tylko może być, ale i jest.

 

Tak, prowokujący tytuł. Inny by nie ściągnął czytelnika. Może gdybym nadał mniej więcej taki “Kobieta przeszczepiła sobie piersi na plecach” to byłoby zainteresowanie…Jezus nie jest w modzie, choć jak trwoga to do Boga. To taka nasza przywara ludzi płynąca z oszustw tego świata, z zaciemnienia umysłów.

Prawda jest taka, , że nie możemy być uratowani przez samą wiarę. Przez złe rozumienie wiary, Biblii mamy tysiące ofiar w zborach. Wszystko oparte na źle rozumianym wersecie:

 

” Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. 9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia .”

 

Problem w tym, że „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?“.

 

Będąc w wielu kościołach widziałem jak powstawali lub szli na scenę chętni do tzw “oddania życia Jezusowi”. Towarzyszyła temu fajna nastrojowa muzyka. Dzisiaj dosyć często ludzie przychodzą do kościołów nieświadomie dla dobrego samopoczucia, muzyki, nastroju, bycia wśród innych. To wszystko powinno być wtórne. Do zborów powinno się chodzić dla Jezusa.

 

 

Ludzie wierzący w Jezusa pójdą do piekła. Tak mówi Biblia nie ja. Pójdą do piekła ponieważ wierzą w kłamstwa.

Nie możemy być ocaleni przez samą wiarę w Jezusa Chrystusa. Musimy działać zgodnie z naszą wiarą. Wiara bez ciągłej pracy jest martwa. Wiara bez pracy nie może nas ocalić.

 

Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?
2:15
Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,
2:16
A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?
2:17
Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.” Jakuba 2

 

Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, musimy być mu posłuszni, musimy robić to, co on rozkazał. Zbawienie jest warunkowe. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to musimy zrobić to, co nam każe, tak jak apostołowie to robili. Przypomnijmy sobie kilka scen:

 

 1. Jan chciał ochrzcić Jezusa. Bóg się nie zgodził i kazał się ochrzcić.
 2. Piotr wyszedł z mieczem. Jezus kazał schować.
 3. Bogaty młodzieniec miał rozdać ubogim i iść za Jezusem.
 4. Jezus dał przykazanie “Przykazanie nowe* daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”.

itd.

 

Wiara zawsze towarzyszy pracy. Kiedy Piotr chodził po wodzie, Jezus rozkazał mu wyjść z łodzi i iść do niego. Gdyby Piotr nigdy nie wyszedł z tej Łodzi i nie zrobiłby pierwszego kroku, nigdy by  nie szedł po wodzie.

 

” Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz;demony również wierzą i drżą.”

 

 

Przy okazji, czy zastanawialiście się jak teraz Jezus może coś Wam rozkazać? Daję do przemyślenia.

Wiara bez pracy jest martwa. Musimy słuchać Jezusa Chrystusa i podążać za nim, by mieć wieczne życie.

Jezus daje życie wieczne tym, którzy go słuchają, którzy się nawrócili i którzy idą za nim, a nie tym którzy w niego tylko wierzą. Wszyscy piraci drogowi, cudzołożnicy, kłamcy wierzą w Jezusa. Cały świat świętuje tzw Boże Narodzenie.

 

Jednak Jezus daje Ducha Świętego tym, którzy się nawrócili i są ochrzczeni. Nawróceni od grzechów. Wtedy prowadzi ich Duch Jezusa.

 

Powodem, dla którego większość wierzących nie idzie za Jezusem i nie słyszą Jego głosu, jest to, że nigdy nie słyszeli go od początku. Nigdy się nie nawrócili od grzechów. Od złego niszczycielskiego języka pozbawionego miłości. Nie nawrócili się także od przyjemności tego świata. Przyjemności dających złudzenia relaksu. Nie zaryzykowali odejścia od świata.

 

Musimy słuchać Ewangelii Jezusa Chrystusa, słowa, które on nakazał; żałuj (pokutuj) i bądź ochrzczony, żyj w prawości i świętości zgodnie z Jego słowami, odwróć się od grzechu, odwróć się do Jezusa, szukaj jego wskazówek, szukaj chrztu w Duchu Świętym.

 

“„Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” ” Dzieje Apostolskie 1.

 

 

Wielu wiernych chrześcijan, cały świat jest oszukany i wierzą, że mają zbawienie, że pójdą do nieba, jeśli umrą, tylko dlatego, że mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale oni go nie znają. Oni go nie słuchają, nie mają z nim żadnego związku. Zostaną oszukani i zginą.

Teraz już mogę napisać ten słynny wers:

 

 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie NiePrawość (nie szanujecie Prawa Boga- admin)”. Mat 7, 21-23.”

 

 

 

Większość chrześcijańskich wiernych jest w drodze do piekła i o tym mówi ten wers.

 Wiara sama bez Jezusa Cię nie uratuje.
Skąd tyle zła w Polsce i na świecie skoro wszyscy wierzą w Jezusa? Nie daj się zwieść, tak jak wielu zostało oszukanych.

 

Kościół Rzymski udziela chrztu nieświadomym dzieciom, daje niebiblijną komunię i nic nie dające bierzmowanie.  Mówią swym wiernym, że są uratowani, ale oni idą za szatanem, co widać po statystykach kryminalnych i po zachowaniach dzieci w szkołach. Wszelkie sakramenty nic nie dają. 80% grzesznych ludzi w Polsce.

Oni są ze świata, ale nie są z Królestwa Bożego. Mowa tu jest także o zwiedzionych protestantach. Uwierzyli w Jezusa i nadal mogą żyć starym życiem. Cóż za zwiedzenie…

 

 

Jeśli nie będziemy słuchać Ewangelii Jezusa Chrystusa, poznawać Jezusa, śledzić i słuchać go każdego dnia aż do samego końca, nie mamy nadziei na zbawienie.

Tylko podążanie za Jezusem i słuchanie owieczek głosu pasterza gwarantuje zbawienie.

By stać się częścią królestwa Bożego musisz codziennie karmić się Słowem Bożym i być wykonawcą Słowa. Musisz kochać bliźniego, a najbardziej możesz to pokazać w domu, pracy, szkole. Kochanie bliźniego to osobny temat. Krótko tylko napomknę, że nie chodzi tu o bycie kotkiem dla innych, ale świadkiem Pana Jezusa. Nie będę kochał bliźniego, jeśli delikatnie nie ostrzegę go iż spłonie jeśli się nie nawróci. Nie będę kochał bliźniego jeśli będę nieuprzejmy.

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk

 

Pismo tłumaczy Pismo i sama wiara nic nie daje. Ten  cytat jest wyjęty z kontekstu.  Niemal 100% katolików wierzy w Jezusa. Protestanci wysyłający na wojny swoich żołnierzy wierzą w Jezusa.

Bez wdrożenia w życie nauk Jezusa powyższy cytat jest nic niewartym sloganem.

 

Niech Wam Bóg Tatuś błogosławi w imię Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

Updated: 15 lutego 2018 — 11:36

4 komentarze

Add a Comment
 1. *Każdy z nas zgrzeszył. Każdy z nas utracił swoją sprawiedliwość w oczach Pana. Efektem tego będzie jezioro ogniste.
  * Możemy darmo przyjąć dar zbawienia (kto w swoim sercu uwierzy a ustami wyzna);
  * Nowonarodzenie (rozumiem to jako przemiana starego człowieka w nowe stworzenie);
  * Upamiętanie od grzechu/grzechów, pokuta, wyznawanie grzechów, modlitwa, przebaczenie bliźniemu itd;
  * Następnie przychodzi podążanie za Panem, naśladowanie Go;
  * Trzymanie otrzymanego zbawienia do końca (strzeżcie się aby ktoś was nie zwiódł, pierzcie swoje szaty, strzeżcie się aby ktoś nie ukradł waszych szat, drzyjcie z bojaźnią o wasze zbawienie, pilnujcie aby ktoś nie odebrał wam waszego wieńca).

  Z jednej strony owszem Słowo mówi o pewności zbawienia (przejście z ciemności do jasności, ze śmierci do żywota) ale z drugiej strony mówi wyraźnie: uważajcie, pilnujcie się ponieważ jeszcze żyjecie w ciele fizycznym (skażonym grzechem), które może pociągnąć nas na dno.
  Oczekujcie ciała chwalebnego już bezgrzesznego w którym dopełni się akt zbawienia.

  Naszym celem jest przyjąć zbawienie (darmo z łaski przez wiarę), zachować je, mocno je trzymać (posłuszeństwo, wiara, naśladowanie Pana itd) i wytrwać do końca.

 2. Prawda jest najważniejsza

  Ten artykuł mówi PRAWDĘ.
  Zawsze się można czepiać słówek, ale zgadzam się z całością i kontekstem.
  Mam nadzieję i zachęcam, żaby się modlić się przed pisaniem o mądrość do Pana. Pewnie to robisz. Lecz zachęcam.

  Dodam swoje zrozumie co często przytaczam.

  ŁOTR na Krzyżu.

  Ew.Łukasza
  23:39
  Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas.
  23:40
  Drugi natomiast, odezwawszy się, ZGROMINŁ tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie?
  23:41
  Na nas co prawda SPRAWIEDLIWIE, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co UCZYNILIŚMY, Ten zaś NIC ZŁEGO nie uczynił.
  23:42
  I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.
  23:43
  I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.

  1. Okazał Bojaźń Bożą gromiąc drugiego.To jest uczynek. Wyznanie.
  2. Pokutował. Żałował za grzech i ponosi słuszną karę.
  3. Wyznał czystość Jezusa -> Kto mu to mógł pokazał? Czy On znał Jezusa osobiście? Chodził z nim? Czy to Bóg mu objawił. Jak Piotrowi
  Mt 16
  “Jezus zapytał ich: “A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: “Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.”

  3. Prosił Jezusa o łaskę.

  Taka przemiana jest procesem NOWO-NARODZENIA w moim zrozumieniu.
  Może nie wszedł do wody i nie był ochrzczony Duchem Świętym widocznie w SŁOWIE, lecz sam Król, królów go ułaskawił. A co się stało w sercu Jego nie wiemy. Coś musiało się zmienić, aby wyznał swój grzech.

  1. Dobry komentarz, pasuje do notki…

   1. Niesamowity temat i wyjasnienia oraz komentarze. Dziekuje w imieniu Jezusa i modle sie o dalsze prowadzenie Ducha, ktory CHCE wyprowadzic we WSZELKA PRAWDE. NIEZMIENNIE PISMO tlumaczy PISMO, BOG potwierdza Slowo rowniez przez osoby prowadzone Jego Duchem. Chce sie zyc jesli widzi sie dzialanie Boga w ludziach.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: