Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dymisja sędziów chrześcijańskich po wprowadzeniu legalizacji związków homo.

Miarą wiary jest to ile możesz zaryzykować dla Jezusa.

Chrześcijańscy sędziowie z Karoliny Północnej pozbawili się pracy w imię wiary. Ale tej prawdziwej, nie teologicznej, nie spierania się na wersety, nie taniej łaski, ale wiary opartej na POSŁUSZEŃSTWIE PRAWU BOŻEMU.

 

 

Ten, kto uważa, że Prawo Boże nie jest ważne jest zwykłym kłamcą albo człowiekiem zwiedzionym.

Stan Karolina Północna zgodziła się zapłacić ponad 200 000 $ byłemu sędziemu, który w 2014 r. zrezygnowała ze stanowiska, ponieważ poczuła się zmuszona po tym, jak sąd federalny zniosł zakaz małżeństwa tej samej płci, a jej przełożeni nie pozwalają na zakwaterowanie dla jej przekonań religijnych.

 

W październiku 2014 r. Sędzia Sądu Okręgowego Max Cogburn, Jr. orzekł w sprawie Ogólnego Synodu Zjednoczonego Kościoła Chrystusowego przeciwko Cooperowi, że “odmawiają uznania małżeństw osób tej samej płci pochodzących z innych krajów i / lub grożąc karą tym, którzy rozwiązaliby takie małżeństwa, bo są niekonstytucyjni. ”

Wyrok zaowocował dymisjami kilku chrześcijańskich sędziów, którzy wiedzieli, że nie mogą sprzeciwić się swym przekonaniom w związku ze zgodą na  związki z osobami tej samej płci. Wśród tych, którzy zejdą z ławki, byli:  sędzia John Kallam Jr. z okręgu Rockingham, Bill Stevenson z hrabstwa Gaston, Tommy Holland z hrabstwa Graham, Jeff Powell z hrabstwa Jackson i Gayle Myrick z hrabstwa Union.

Przełożona Myricka starała się przystosować do sędziego i zaproponowała, aby przesunąć swoją zmianę, tak aby nie działała w godzinach, w których zwyczajowo odbywają się wesela. Inni sędziowie również oferowali jej ochronę. Jednak, jak powiedzieli jej przełożeni, było to nie do przyjęcia, Myrick czuł, że nie ma innego wyjścia, jak tylko zrezygnować.

“Inni sędziowie rutynowo zmieniają harmonogramy z różnych powodów – od prostych rzeczy, takich jak wyprawy wędkarskie, po istotne kwestie, takie jak nocne lekcje czy rehabilitacja. Gdyby Gayle poprosił o zmianę jej harmonogramu z jakiegokolwiek innego powodu, pozwoliłaby jej zachować swoją pracę – podkreśliła organizacja wolności religijnych Becket. “Ale ponieważ jej prośba wynikała z jej przekonań religijnych, została zmuszona do rezygnacji zaledwie na dwa miesiące przed nabyciem uprawnień emerytalnych.”

Myrick złożyła skargę do Komisji ds. Zatrudnienia Równych Szans, a w marcu tego roku sędzia prawa administracyjnego Michael Devine orzekł na jej korzyść.

“Skarżąca dowiodła, że ​​była konstruktywnie zwolniona z powodu zmienionego wymogu zatrudnienia, który był sprzeczny z jej przekonaniami religijnymi, a odmowa wykonania go mogłaby podporządkować jej usunięcie i potencjalne zarzuty karne” – napisał. “Respondentom nie udało się przedstawić wystarczających dowodów na to, że zapewnienie umieszczenia  przekonań religijnych do końca kadencji stanowiło nieuzasadnione obciążenie.”

 

Państwo później wycofało swój apel i zawarło ugodę z Myrickiem. Rozliczenie obejmuje 122 660 USD z tytułu wypłaty wynagrodzenia, 50 435 USD z góry oraz prawie 37 000 USD dla systemu emerytalnego North Carolina. 115 000 $ zostanie wypłacone na pokrycie honorariów prawników Myricka.

“Nasz kraj znalazł sposób na uhonorowanie sumień tych, którzy mają różne poglądy na temat kary śmierci i aborcji. A federalne prawo antydyskryminacyjne o zatrudnieniu wymaga, abyśmy zrobili to samo w odniesieniu do małżeństwa “- powiedziało Heritage Foundation w oświadczeniu, jak donosi” The Daily Signal

 

 

 

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: