Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Watykan – matka wszetecznic w tym protestanckich.

Takiego tekstu prawdopodobnie nie znajdziecie w polskim internecie. Nie widziałem także w angielskim internecie, choc tam specjalnie nie szukałem, a jak to w życiu bywa wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

Prawie tydzień mi zajęło tropienie niezbitych dowodów na to,  że  WSZYSTKIE  główne denominacje współpracują z Watykanem zgodnie z biblią:

 

“A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. ” Apokalipsa17

 

 

 

 

 

Pominę w swym tropie tak oczywiste córki Watykanu jak prawosławie czy ŚJ. Najbardziej szokującym jest poddaństwo ewangelicznych religii.

Po kolei.

W Polsce mamy tak zwany alians ewangeliczny do którego należą:

 

Rozmowy z innymi kościołami zielonoświątkowymi nie powiodły się, wobec tego liderzy KZ (głównie Kazimierz Sosulski i Edward Czajko) wystąpili z inicjatywą utworzenia Aliansu Ewangelicznego. 21 czerwca 1999 w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie odbyła się konferencja przedstawicieli Kościołów ewangelikalnych w Polsce, podczas której podjęto uchwałę o utworzeniu Aliansu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących kościołów:

Kościół Zielonoświątkowy,

Kościół Zborów Chrystusowych,

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan,

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej,

Kościół Boży w Chrystusie,

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa,

Ursynowska Społeczność Chrześcijańska,

Kościół Dobrego Pasterza

oraz organizacje ewangelikalne

 

Członkowie zwyczajni

Armia Zbawienia
Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala”
Chrześcijańskie Centrum „Pan jest Sztandarem”
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Kościół Boży w Chrystusie
Kościół Boży w Polsce
Kościół Chrystusowy w RP
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP (od 2007)
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP
Kościół „Chrystus dla wszystkich”
Kościół Chwały (do 2013 Chrześcijański Kościół Reformacyjny)
Kościół Dobrego Pasterza
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP
Kościół Jezusa Chrystusa „Syjon” w Rzeszowie
Kościół Zielonoświątkowy w RP
Ursynowska Społeczność Ewangeliczna
Wrocław dla Jezusa
Członkowie stowarzyszeni[edytuj | edytuj kod]
CCI – Polska
Chrześcijańska Fundacja „De’Ignis” – Polska
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei”
Fundacja „Głos Ewangelii”
Fundacja „Młodzież dla Chrystusa – Polska”
Fundacja „PROeM”
Fundacja Chrześcijańska „OWRze”
Fundacja Radio Chrześcijanin
Misja Pokoleń
Ruch Nowego Życia
Scripture Union
Społeczność Ewangelizacji Dzieci
Stowarzyszenie „Fala”

 

źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Alians_Ewangeliczny_w_RP

 

Wszystko można sprawdzić.

Powiedzmy sobie szczerze. W tych organizacjach  na pewno znajdą się oddani Bogu ludzie, ale gdzie oni są kierowani?

 

To jest rozszerzona wersja tego, o czym pisałem ok 5dni temu…

Polski Alians Ewangeliczny należy do Europejskiego Aliansu Ewangelicznego oraz do światowego Związku Ewangelicznego.

 Przyjęto Statut opracowany przez Grupę Roboczą oraz zasady wiary, które są tożsame z zasadami wiary zarówno Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (ang. European Evangelical Alliance), jak i Światowego Związku Ewangelicznego (ang. World Evangelical Fellowship), do których to organizacji międzynarodowych Alians w Polsce  należy.

 

 

Mozna by odczytać z gestu i radości p. Bergoglio coś w tym stylu “Geoff, ufam Ci i wiem, że wszystko masz pod kontrolą tak jak chciałem”..

Jednak oficjalna jego wypowiedź jest mniej więcej taka:

“Bardzo cieszymy się z powrotu do Vancouver”. Tak mówi Geoff Tunnicliffe, który pod koniec miesiąca uważał się za sekretarza generalnego 600-milionowego członka World Evangelical Alliance (WEA). C”

Geoff jest  można by rzec władcą Światowego Związku Ewangelicznego. 

 

Poniżej foto prezesa Światowego Związku Ewangelicznego z  Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola, Bartłomiejem I, w Stambule w Turcji, 25 listopada.

 

 

 

Geoff Tunnicliffe w Watykanie:

 

Ze znanym producentem telewizyjnym:

 

 

Jak widzimy nie przeszkadza temu człowiekowi światowość. On się chlubi znajomościami ludzi z TV. . On to kocha. On kocha Babilon jak część pastorów. Wszyscy głoszą Chrystusa, mają piękne wyuczone kazania, niczym na katolickich seminariach, ale ich miłość jest miłością nie do Chrystusa, ale do świata.

Wiem, że są dobrzy pastorzy. Chwała Bogu za nich. Ale zdarzają sie też dobrzy księża katoliccy. Przecież przez te 6 lat umieszczałem często nauczania innych pastorów.

Jednak tutaj problemem jest w tej sytuacji kompletny brak zaufania, co do zasad wiary poszczególnych religii. Nie można żadnej ufać skoro współpracują odgórnie z Watykanem. Jeśli mamy ufać to której? Zielonoswiątkowcom? a może Adwentystom? Czy baptystom? Komu mamy zaufać w 100%?

TYLKO JEZUS.

Mam świadomość istnienia w zborach protestanckich wielu oddanych Jezusowi ludzi. Ludzi zwiedzonych . Przyjęliście zasady wiary Babilonu kochając niedzielę i obchodząc i świętując katolickie Boże Narodzenie. Gro chrześcijan je toksyczne i nieczyste wieprze, są zakochani nie w Jezusie ale liderach, pastorach i głośnej muzyce w zborach., w dobrej atmosferze, dobrym samopoczuciu. Nie w Prawdzie. Kiedyś oglądałem zdjęcia pewnego polskiego pastora, który kilkakrotnie pokazywał oko Horusa. Ślepi przewodnicy ślepych.

 

 

Zastanawiająca jest postawa WEA wobec chrześcijan w Chinach:

 

WEA została skrytykowana za pozytywną ocenę sytuacji kościołów w Chinach po spotkaniu z zatwierdzonymi przez rząd przedstawicielami. China Aid i Church in Chains twierdzili: “W Chinach jest wielu chrześcijan, którzy nie mogą swobodnie oddawać czci, nie mają własnych Biblii i nie mogą swobodnie organizować swoich własnych spraw, a ta sytuacja nie jest wspomniana w komunikacie prasowym. naszą troską jest to, że odwróciłeś się od tych braci i sióstr “.  Jeden przykład przemocy na człowieku, który był uwięziony Uyghur Christian, Alimujiang Yimiti , został skrytkowany, ale WEA nie odpowiedział szczegółowo….

 

 

Dr Geoff Tunnicliffe, sekretarz generalny Światowego Związku Ewangelicznego (R) na spotkaniu międzyreligijnym, 28 czerwca 2011 r. W Centrum Ekumenicznym w Genewie z sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów , Olav Fykse Tveit (C) i kardynałem Jean-Louis Tauran (L), przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Ręka rękę myję.

Kochani, nie wierzcie religiom, nie wierzcie wszystkim pastorom. Ci na najwyższych stanowiskach mogą  być  przygotowanymi do swoich czynności ludźmi.

Niektórzy mówią, Piotr, ale wiesz co, bo ten i ten ma dobra nauczania. OK.

To co Pan Jezus powiedział o przywódcach religijnych –  takie słowo otrzymałem ostatnio – to:

 

” Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. ” . Mateusza 23.

 

Mogą mieć piękne kazania i można z tego czerpać, ale oni żyją światem. Tak więc bierzcie ich doświadczenie o zyciu, to co dobre zachowujcie, ale nie podążajcie ich drogą.

Zapamiętajcie raz na zawsze:

najważniejsze są słowa Jezusa, a nie pastorów.

 

Teologii można się wyuczyć, ale relacji z Jezusem nie da się. Poddając się religii poddajemy się zwiedzeniu.

Angielska ekumenia ewangelików:

 

Komisja jednoosobowa
Świętowanie różnorodności, promowanie jedności

” aby i oni w nas jedno byli,” (Jan 17:21)

wyrwane z kontekstu hasło ekumeniczne…

Komisja Jednej Osoby jest ciałem Sojuszu Ewangelicznego, w skład którego wchodzą najważniejsi przywódcy kościelni, zaangażowani w celebrowanie pochodzenia etnicznego, przy jednoczesnym promowaniu jedności w ramach Kościoła ewangelicznego Zjednoczonego Królestwa.

 

Kochani, my nie jesteśmy jednością przez instytucję, ale w Duchu!!! w Duchu i w Prawdzie!!!

Pan Jezus był przeciwny religii. Pan Jezus był pierwszym protestantem. Pan Jezus miał kościół w Duchu.

 

Czy potrzebny Wam do wiary w Jezusa europejski sojusz ewangelizacyjny? Czy może światowy? Oj my biedni nie należący do aliansu… Nie wejdziemy do krolestwa bo nie jesteśmy w organizacji pod patronem Rzymu (ironia).

Kto wyznacza trendy w zasadach wiary? GÓRA!!!! Watykan, a następnie liderzy ewangeliczni. Znaczna część z nich to zwykli zdrajcy, ale inni to zwiedzeni liderzy. tak jak księża posłusznie wykonują polecenia Watykanu! Jest wielu dobrych księży. Takim prawdopodobnie byl Popiełuszko.

 

Jak myślicie, czy kościół adwentystów tak opierający się na Prawie jest wolny od ekumeni??

 

11-13 .10.2016 odbyła się coroczna konferencja sekretarzy kosciołów. To nieformalne forum ekumeniczne, które sięga 1957 r., Postrzega się jako “wspólnotę Kościołów należących do tej samej tradycji i utrzymywanych razem przez to wspólne dziedzictwo, świadomi życia w tej samej uniwersalnej społeczności i dawania tej świadomości przynajmniej jakiegoś strukturalnego widocznego wyrazu “(Spotkanie Studyjne, IV, 1, 1968, s. 46).

W środę przed publicznością papież Franciszek przyjął na audiencji uczestników Konferencji Sekretarzy Chrześcijańskich Komunii św., Która niestety obejmowała reprezentację z Konferencji Generalnej Adwentystów Dnia Siódmego. Międzynarodowe stowarzyszenie ekumeniczne spotyka się co roku w październiku, każdego roku w innym kraju, aby poprawić wzajemną świadomość.

Poniższe zdjęcie zaczerpnięte z Adventist News Network na oficjalnej stronie kościoła dowodzi, że dżentelmeni, którzy są najbardziej wysuniętymi na lewą stronę zdjęciami z papieżem Francisem, to Ganoune Diop, dyrektor ds. Publicznych i wolności religijnej w kościele adwentystów Dnia Siódmego.

 

Ganoune Diop:

 

Ten wpływowy adwentysta jest równiez jak część Adwentystów zaangażowany w ONZ – podwaliny NWO ,czyli biblijnego Wielkiego Ucisku.

 

 

Czy wiecie jak oni to na swojej stronie tłumaczą?

 

Słowo “ekumenizm” jest używane inaczej w różnych kontekstach. Słowo może odnosić się do jedności wśród kościołów chrześcijańskich na świecie, ale ludzie zazwyczaj używają go do opisania ogólnego poczucia serdecznych relacji, dialogu lub partnerstwa dla projektu.

“Historycznie, pierwsze rady kościelne nazywane były ekumenicznymi w tym sensie, że wiele kościołów wchodziło w interakcje, by zdefiniować ortodoksję. Nie jest to sens, jaki jest dzisiaj dany. Niektóre denominacje, takie jak kościoły katolickie i prawosławne, używają go w tym sensie, ponieważ uważają, że są one gwarantami ortodoksji.

Ale nazwanie partnerstwa między chrześcijanami  ekumenizmem doktrynalnym, może być niedoinformowaniem, niewykształcone i naciągane. Duchowa uczciwość jest również potrzebna do identyfikowania i oceny prawdziwej treści relacji między korzeniami.

 

😀 😀 😀

Intelektualny bełkot gdzie na białe mówi sie czarne.

 

“Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, 
którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, 
którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! ” Izajasz 5

 

 

 

Oczywiście nie wszystkie kościoły są i będą poddane ekumeni i to nie tylko ze względu na opozycję do Rzymu, ale będą i takie, które oficjalnie będą przez pewien czas przeciw, choćby do forsowania założeń względem islamskich uchodźców.

BERT DE RUITER  z zarządu Europejskie Aliansu Ewangelicznego otrzymał nagrodę od Międzynarodowej Organizacji ds. Afrykańskich Mediów za jego wysiłki promowania pokoju i wkładu w międzywyznaniowy dialog.

 

Nagroda została przyznana na 7 go marca 2017, podczas międzynarodowej konferencji w Brukseli, zatytułowanej: „przyszłość muzułmanów w Europie: między dialogiem religii i islamofobią”. W wydarzeniu na wysokim poziomie wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym sekretarz generalny Światowej Ligi Muzułmańskiej, dr Mohammad bin Abdul Karim Al-Issa; były minister izraelski i profesor Uniwersytetu Shimon Shetreet oraz Afzal Khan, poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Czy to nie dziwne w tej sytaucji, że część pastorów i zborów popiera przyjęcie uchodźców?

 

Bert Dub Reuiter napisał na swej stronie:

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby osoby poszukujące tożsamości zwróciły się do Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata? Ale jak mogą, kiedy Jego przedstawiciele zachowują dystans? Moją modlitwą jest, aby każdy z ponad 50 milionów muzułmanów w Europie miał przynajmniej jednego przyjaciela chrześcijańskiego: przyjaciela, który kocha ich na tyle, by dzielić z nimi życie, który jest nimi zainteresowany, który chce traktować je jako osoba, a nie potencjalny terrorysta, przyjaciel, który pokazuje im, co Chrystus może uczynić w życiu, które Mu się przedkłada. Czy będziesz takim przyjacielem? Czy modlisz się, aby chrześcijanie w Europie stali się tak bardzo przyjaciółmi muzułmanów w Europie?”

 

Co za piękne słowa. Ale którzy chrześcijanie mają ewangelizować? Ci ze zlaicyzowanej Francji czy lewackich Niemiec? a może te kilka procent protestantów w Polsce . W TYM POLOWA ZWIEDZIONYCH?

Tak……., co ma być, to będzie. Jeśli będą w Polsce, to pozostanie nam tylko i aż modlitwa, ale widząc co się dzieje na zachodzie Europy, to ulice wypełnią się modlącymi do Allaha muzułmanami.

 

 

 

Czy widzimy tu modlących się o muzułman chrześcijan? Nie, bo tam już chrześcijan nie ma….

Tam jest tylko islamizacja, a nie ewangelizacja. W Anglii tak wiele pomogli swymi modlitwami protestanci, że burmistrzem Londynu jest muzułmanin. 😀

 

Czy Pan Jezus dbał o dialog między apostołami, a faryzeuszami? czy raczej przyszedł z mieczem? Czy Pan Jezus przyszedł prowadzić dialog z Imperium Rzymu?

NIE.

 

PAN JEZUS PRZYSZEDŁ GŁOSIĆ KONKURENCYJNE KRÓLESTWO – KRÓLESTWO NIEBIESKIE. 

 

Najważniejszy w życiu chrześcijanina powinien być Jezus i Jego Słowo, a ON odciął się tak bardzo od świata, że ten świat go zabił. Był wrogiem tego świata, a dzisiaj co niektórzy pastorzy mają na celu połączenie protestantyzmu ze światem. Już nie ma protestantyzmu. Nikt nie protestuje, bo nawet jeśli ktoś zaczyna po kilkudziesięciu latach zgodnie z trendem głosić o zagrożeniu królowej niebios, to nie ma odwagi Chrystusowej, jak Hus, Tyndale poróżnić się ze światem, jeździ do zwodniczych pastorów.

Przez te 6 lat prowadzenia bloga słyszałem jak pastorzy nieraz na kazaniach upominali konkretnych wierzących. Takie kazanie pod jednego człowieka, niby żeby sobie coś przemyślał. Dlaczego więc my, nie mamy mieć prawa oceny pracy pastorów w oparciu o BIBLIĘ? Jeśli mamy być bezkrytyczni, to będzie dochodzić do masowych zwiedzeń. Gdyby nie ów krytycyzm, to kościoły tarzające się na podłodze z głupim śmiechem i padania w “duchu” po rzuceniu marynarką, byłyby jeszcze bardziej liczne.

Osobiście poznałem wielu pastorów i starszych zborów oddanych szczerze Bogu. Różnią się oni od ekumenistów, czyli pastorów papieskich, ale nauki głoszą płynące z góry. Wszak to nie oni wnieśli swoje nauki z Pisma, ale nauczają tak, jak ma to w swych zasadach wiary DENOMINACJA. Tak jak tam weszli, TAK NAUCZAJĄ.

Moja wiara inna była 6 lat temu, inna 3 a inna teraz. Sześć lat temu gdyby ktoś powiedział mi, że nie je mięsa bo tak w Piśmie jest napisane, to na 100% uznałbym go za Żyda. Notabene, gro ekumenistów jest Żydami.

Dzisiaj tak wiele się mówi o miłości. Każda krytyka  jest brakiem miłości. Oj ten Bóg bez miłości:

 

Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. “

“”O plemię niewierne, dokąd jeszcze mam być przy was? Jak długo jeszcze mam was znosić?” “

 

(9) Wy, wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie na żer, wy, wszystkie zwierzęta leśne! 

10) Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni, to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać.

(11) Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku.

(12) Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś – wystawnie i bardzo dostatnio.”

 

To nie są moje słowa. Wygląda na to, że wg źle nauczających Pan Jezus był bez miłości….

Ostatnimi czasy popełniłem spory błąd. Przepraszam wszystkich za to, że użyłem swego autorytetu do tego, ale nikt mnie nie upomniał. Otóż “nowobudzący” się min przez mój blog sĄ przejmowani przez pastorów internetowych. Juz nigdy nie umieszczę nauczania żadnego pastora polskiego. Nie dlatego, że mam jakiś uraz, ale dlatego, że dobre kazanie nie wyklucza błędnych nauk i współpracy z Rzymem, a nie zawsze da się przez film sprawdzić czy nauczanie jest do końca zdrowe.

Chrześcijaństwo internetowe jest przejmowane. Zarzucają nam zwodziciele, że siedzimy tylko przed komputerem. Paradoksalnie od nas ludzie trafiaja do tych manipulatorów. Paradoksalnie my jesteśmy przeciw ekumenii. Paradoksalnie modlimy się o przebudzenie Polaków. Paradoksalnie organizowaliśmy zbiórki dla potrzebujących. Paradoksalnie ludzie tutaj piszą swoje świadectwa by inni widzieli jaka jest droga zła. Paradoksalnie spotykamy się na zjazdach mówiąc tylko o Bogu. Ale to Oni oskarżają braci naszych.

Prawda jest inna. To my ewangelizujemy, pomagamy początkującym , wskazujemy zło tego świata. Kiedyś robiłem w zrezygnowaniu ankietę wśród czytelników, mającą na celu uświadomienie sobie ilu osobom pomógł blog narodzić się na nowo. Okazało się, że na te kilka dni ankiety około 200 osobom pomógł.

Jaka jest róznica między moją pracą a znacznej części kościołów. Nie poruszyłbym tego tematu, gdyby nie oskarżający nas niedzielny pastor.

 

 

 

Kościoły w zdecydowanej większości ewangelizują już zewangelizowanych. Nasz blog – staliśmy się grupą o wspólnocie wiary – ewangelizuje ludzi z ciemności, nienawróconych.

Kto więc słucha słów Jezusa?

 

“”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (por. Łk 10, 1-3).” 

 

Internet jest taką samą przestrzenią społeczną jak ulica. Tutaj ewangelizujemy. Jak widać niektórym pasterzom nie podoba się to, że w internecie działają robotnicy Pana żniwa. Chcielibyście zamknąć nam usta. To jeszcze nie ten czas.

Pytam się? Gdzie są w miastach robotnicy z kościołów? Gdzie rozdają ulotki pastorzy i starsi zborów? Dopóki ktoś przekonany wcześniej z ulicy nie przyjdzie do budynku, to nie trafi ani jedna osoba, gdyż żaden robotnik nie wyszedł na żniwo.

Rozumiem potrzebę naśladowców Jezusa do konkretnej niewirtualnej wspólnoty. Jest to zrozumiałe. Ale pytajcie najpierw Boga, badajcie duchy, bo nie każdy jest od Boga. Zadawajcie trudne pytania pastorom. Nie wszyscy to ekumeniści. Ryzyko jest dopiero większe im wyżej.  Jednym z wyjść są również grupy domowe o wiele bardziej budujące i efektywne, rozwojowe niż kościoły.

Pamiętajmy, że kościoły są instytucjami, organizacjami z odgórnymi zasadami wiary. Dlatego jest tyle denominacji. Kościół Pana Jezusa jest jeden i opiera się na tym wersecie:

 

Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie (J 4,21.23)

 

oraz na tym:

 

46 Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. 47 Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą». 48 Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 49 I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 50 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” Mateusza 12

 

Tylko Ci, którzy pełnią wolę Ojca, są Jezusa bratem, siostra i matką. Nie ci, którzy są członkami danej denominacji. Pan Jezus był przeciw religii. Jezus Chrystus wystąpił przeciw religii. Wysłał swoich robotników nie do już zaznajomionych z Jego naukami, ale do chorych. Nie wchodził w ŻADNE  komitywy z Rzymem. Jeśli ktoś naucza inaczej jest zwykłym zwodzicielem i uciekajcie z takiego kościoła.

Jeszcze na koniec. Czy wiecie jak wygląda uwodziciel? Czy on wygląda jakoś niedobrze? Wystarczy wstukać sobie hasło w google (wersja eng):

 

 

A czy wiecie czym się charakteryzuje zwodziciel religijny?

Pięknie naucza.

Nie naucza jednak kompleksowo, ale wybrane fragmenty z Biblii. Często twierdzi, że Prawo jest nieaktualne, jednocześnie jest przeciw homoseksualizmowi z Tory. Mówi jak żyć zgodnie z biblią, jednocześnie odrzucając część Prawa.

 

Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu””

 

 

Nie twierdzę, że wszyscy nauczający w niedzielę to źli ludzie. Bóg ma swoich ludzi wszędzie. 

Juz teraz wprowadza się Prawo Niedzielne. Nie dość, że zbory świętują święto, którego Jezus nie nakazał świętować, to urzędowo będzie zakaz sprzedaży w niedziele.

Żyjemy w takich czasach, że niebawem wyjdzie, kto jest naśladowcą Jezusa, czy tylko kiełbaskowym wierzącym.

Kiedy Jezus dał ludziom chleb,  były tłumy, ale kiedy mieli iść za nim, zdecydowana większość zawróciła. Zostali tylko Ci, którzy oddali cześć Bogu w Duchu i w Prawdzie.

 

Reasumując, wszystkie religie głównego nurtu współpracują z Rzymem. Jednak to nie znaczy, że przeciętny nauczający w Polsce czy innym kraju jest w tej ekumenii. Natomiast to, na co należy zwrócić uwagę, to, że  nauki przyszły odgórnie. Jaka więc macie gwarancję, że są to nauki zgodne z Pismem? Dochodzi do tego dysonans. Czujemy niepokój w zborze, kiedy nauczanie lub światowość zboru, głośna muzyka nie pasuje do przesłania płynącego z nauk Jezusa. Pojawiają się myśli “przecież tu mam znajomych”, “przecież to mój kościół”. Wtedy duch religijności silniejszy jest niż miłość do Jezusa. Ludzie idą na kompromis. Na taki sam kompromis idą katolicy. Widzą zło w kościele, ale w nim tkwią. Raptem w ten weekend rozmawiałem ze znajomymi mojej rodziny. Jedna ze starszych pań bardzo dobrze znająca świat: działalność szkodniczą jezuitów, pornokracje, skradzione dzieci w Hiszpanii itd”. Nawet powiedziała, że da na Owsiaka zamiast księdzu, ale…. do kościoła katolickiego chodzi… To jest ten strach przed osamotnieniem, ale Jezus przegrywa. Myślę, że ciężko będzie wyjść adwentystom z ekumenicznych kościołów, gdyz tam duch religijności jest tak samo silny jak w organizacji SJ.

 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Jana

 

Nie przez denominację, nie przez religie, nie przez nauczycieli, nie przez ekumenię.

Jeszcze raz, żebym był dobrze zrozumiany. Mam przyjaciół w każdej z głównych denominacji i z pomniejszych. Wszędzie są kochający Boga ludzie i na swój sposób mniej lub bardziej oddani. W teście napisałem o zagrożeniach. Mądrych pastorów skłoni do refleksji, zdrajcy będą atakować. Napisałem tutaj tylko prawdę dostępną w internecie.

Rok 2018 będzie rokiem totalnej zdrady Jezusa i wskazuje to nie tylko ja, ale okładka The Economist na tenze rok.

My trzymajmy się kurczowo Jezusa, bo TYLKO on zbawia.

Módlmy się za nauczających, aby Bóg Ojciec zdjął z ich oczu wszelka zasłonę i pokazał im prawdę, która ich wyzwoli. Módlmy się aby stali sie gorący i gorliwi, aby nie poddali się nigdy nierządnicy.

Updated: 15 stycznia 2018 — 17:06

9 komentarzy

Add a Comment
 1. Jeśli chodzi o wypowiedź Palmera, to uważam, że cały ruch z wszelkimi odłamami protestantów i ewangelików został zrobiony celowo.
  Miał udowodnić, że kłótnie i spory teologiczne nie mają sensu. Trzeba się pojednać bez względu na różnice i dołączyć do “podstawy” wiary czyli papiestwa. Różnice wszystkich tych odłamów miały na celu zbić z tropu szukających prawdy, aby już nie mogli się połapać, który odłam ma rację, aby spasowali, dali spokój, poddali się końcowej drodze tego całego zamieszania jaką jest ekumenia.

  Powodem tego, że tyle powstało zwodniczych odłamów jest to, że człowiek do swoich myśli, odczuć, objawień spróbował dostosować Pismo Święte, zamiast do Pisma Świętego dostosować swoje myślenie.

  Dziś kolejny raz rozmyślając doszłam do pewnych wniosków.
  “nie może kupić, ani sprzedać ten kto nie ma znaku bestii”
  Ten fragment ukazuje nam dwie informacje:
  Nie kupuje i nie sprzedaje ten kto ma pieczęć Boga na czole ( myśli) i ręce ( czyny), skoro nie ma pieczęci bestii, nie kupuje i nie sprzedaje.
  Dosadnie to jakby Bóg mówił:

  Nie może kupić i sprzedać kto wierzy we mnie, bo on nie ma pieczęci bestii lecz moją pieczęć.
  Jeśli wierzy we mnie i przestrzega moich przykazań, wie, że handlowanie w dzień sobotni jest bezprawiem.
  Przestrzeganie dnia sobotniego jest moim znakiem.

  Może kupić i sprzedać każdy kto ma pieczęć bestii ponieważ on nie przestrzega moich przykazań, czyni bezprawie.

  Dla admina – ” Jeśli Bóg z nami, to któż przeciw nam” !

  1. Ja bym był bardziej za tym, ze ludzie którzy maja znamie bestii, sa poddani duchowi antychrysta. Z tego co wiem duch antychrysta działa, widać to gołym okiem. Np. Ktos kto ma znamie bestii, “sprzeda” sie ekumenii. Ten kto jest od Boga, nie sprzeda swojej wiary, ktora jest Życiem. Co wspólnego ma niesprawiedliwość ze sprawiedliwością, albo ekumenia z wiarą jaka nam pokazał swoim życiem Pan? No właśnie, jeśli spojrzeć “całościowo” to ruch ekumeniczny ma mało wspólnego, z dzialaniami i motywami naszego Pana Jezusa. Niech Bog Ojciec i Pan Jezus nasz Mesjasz i Król beda chwaleni na wieki. Chwala

 2. Ap 6;8
  “I widziałem, a oto SIWY KOŃ, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi (…).”

  W Interlinii w Abjawieniu Jana 6;8 w oryginale jest mowa o ZIELONYM KONIU.

  Polecam poniższy materiał, na ten temat.
  “Konie Apokalipsy już tu są – Koń Siwy”
  https://youtu.be/WmrC8ckOMBk

  1. widzę że określa się w tytule jako pastor. Skąd takie określenie? wcześniej nie uzywał.

   1. Na wszystkie swoje materiały jakie posiada Artur, tylko pod dwoma filmami użył tytułu “pastor”. Widziałem też na YT stanowisko “apostoł” .. i nie wiem czemu, ani po co sie tak określać, przecież Bóg nie ma względu na osoby – wszyscy jesteśmy równi.. Być może nie którzy chcą siebie postawić “wyżej” od zwykłego słuchacza, nie wiem. Nie mniej jednak materiał polecam.

 3. Bardzo dobry tekst! Chwała Panu Jezusowi! Dobra robota Piotrek :). Szeroko ujęty temat i co ważne prawda wprost powiedziana :)!

  1. Tu się zgadzam, świetnie przygotowany tekst! 🙂

 4. W obecnym stanie mojej świadomości nigdy nie pozwoliłbym aby ktokolwiek miał wpływ na osobistą więź z moim Ojcem,jedyna droga prowadzi przez Syna Bożego On jest Drogą -Prawdą -Życiem.Jedynie żyjący w nas Syn daje nam Życie,w Nim jesteśmy dziećmi naszego Ojca ,synami. 7:3
  « Łuk 17:20 Ewangelia Łukasza 17:21 Łuk 17:22 »
  1. WUJEK.1923 Ani rzeką: Otoć tu, albo tam; albowiem oto królestwo Boże w was jest.
  2. RAKOW.NT Ani rzeką: Oto tu, abo, oto tam. Abowiem oto ono królestwo Boże między wami jest.
  3. GDAŃSKA.1881 Ani rzeką: Oto tu, albo oto tam jest: albowiem oto królestwo Boże wewnątrz was jest.
  4. GDAŃSKA.2017 I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was.
  5. SZCZEPAŃSKI mówić nie będą: »Oto tutaj«, albo »{Oto} tam«; albowiem królestwo Boże jest oto wpośród was!
  6. GRZYM1936 I nie będzie się o niem mówić: Oto tu jest albo tam. Albowiem królestwo Boże w was jest.
  7. TYSIĄCL.WYD5 i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.
  8. BRYTYJKA ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.
  9. POZNAŃSKA Nie będą mówili: Jest tu, albo: Jest tam, bo królestwo Boże jest w was.
  10. WARSZ.PRASKA I niech wam nie mówią: Oto tu jest lub tam. Królestwo Boże jest bowiem w was.
  11. ŚLĄSKIE.TOW.BIB. Nie powiedzą też: Oto tu, lub oto tam; bowiem Królestwo Boga oto jest wewnątrz was.
  12. EIB.BIBLIA.2016 Nikt nie powie: Spójrzcie, jest tutaj! Albo: Spójrzcie, jest tam! Bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was.

  1. Te cytaty mówią nam, że Królestwo Boże jest pośród zespolonych w wierze w Jezusa w Duchu Świętym.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: