Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Szatan kocha prawo.

W wyniku rozmowy z moją siostrą w wierze postanowiłem napisać tekst o miłości szatana do prawa.

Zanim jednak napisze o prawie szatana, przedstawię na sam pierw krótką historię Prawa Boga.

Pierwsze prawo, nakaz jaki mieli ludzie  było już w Edenie. Było to TYLKO jedno prawo:

 

” I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.”

 

Jak widzimy Bóg w swej miłości przeogromnej obwarował nas tylko JEDNYM prawem: zakazem spożywania z drzewa poznania dobra i zła.

Wystarczyło TYLKO tego jednego przepisu przestrzegać aby żyć wiecznie bez chorób i trosk.

W wyniku posłuchania szatana, Adam i Ewa utracili życie bez rozszerzonego prawa przenosząc konsekwencje na wszystkie następne pokolenia.

Adam i Ewa ulegli kłamstwom największego kłamcy na świecie. To zaś skutkowało kolejnym prawem:

 

“A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.”

 

Doszły dwa prawa, a poprzednie zostało anulowane. Prawami tymi są:

 

  1. Praca w mozole. Do dzisiaj mamy zasadę, którą szatan łamie: kto nic nie robi niechaj tez nie je.
  2. Śmierć jako powrót do ziemi.

 

Niestety, ale i to nic nie nauczyło nas ludzi. Tak, celowo napisałem nas, gdyż wcale nie jesteśmy lepsi od Adama i Ewy oraz Kaina. Bóg postanowił zatopić ziemię wraz z jej złem.

Tak, jak szatan okazał złą wolę wobec dobroci Boga, tak ludzie czynią to po dziś dzień.

 

Po grzechu pierwszych rodziców otwarta została puszka pandory. Grzech rozlał się niczym wody potopu. Ludzie zaczęli mieć złe skłonności pomimo iż nie znali jeszcze Prawa Mojżesza. To w wyniku grzechu powstało prawo tzw Mojżesza aby np mężczyźni nie współżyli z mężczyznami jak np w Sodomie.. Odejście od Boga skutkuje pójściem w grzech, czyli inaczej w prawo demonów tudzież bezPrawie.

Tak jakby Bóg powiedział: nie chcesz iść ze mną , nie chcesz mojej bliskości wybierając bliskość szatana, a więc muszę pokazać Ci co możesz robić, a co nie. W ten sposób powstało upraszczając Prawo Mojżeszowe.

 

 

Szatan w swej pysze ponownie zaatakował wykorzystując do tego prawo Boga. Do prawa Mojżesza dołożył multum niewykonalnych przepisów czyniąc z ludu Izraela ludzi religijnych w pełnym złym tego słowa znaczeniu.

W mniej więcej IV wieku p.n.e. powstał Talmud, czyli zbiór pozbawionych Ducha Świętego przepisów. Były dwa rodzaje Talmudu: Palestyński i Babiloński>

https://pl.wikipedia.org/wiki/Talmud

 

Talmud Babiloński ukończono na początku VI wieku w Babilonii, w jesziwach chawrutycznych, działających w miastach: Nehardea, Pumbedita i Sura. Talmud Babiloński jest obecnie powszechnie obowiązującym.

Talmud można powiedzieć był taką nakładką na Torę, tak jak Katechizm Kościoła Katolickiego jest nakładką na Biblię.

 

Takie wgryzanie się tylko w religijność, obrzędy, ceremonie, rytuały, stały w konflikcie z miłością do Boga. Spowodowało to, że kiedy przyszedł na świat, a raczej do świata Bóg wcielony,  nie poznali oni Boga w osobie Jezusa i nawet chcieli Go zabić.

Pan Jezus chciał przywrócić część porządku z czasów przed Mojżeszowych, który to jest zapisany w Prawie Mojżeszowym, ale jak nasz Pan chciał to zrobić?

 

Włożę w nich moje prawo i napiszę je na ich sercu. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” Jeremiasza.

 

Pan Jezus zamienił przymus na pragnienie i to jest istota Prawa obecnego. Pan Jezus skrócił owo Prawo do minimum i  streścił prawo i uprościł:

 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy (Mt 22,37-40).”

 

 

 

To oznacza, że mając już pragnienie poznania Boga, zwracasz się do Biblii do Słowa Boga. Chcesz Go poznać, naprawić to, co stracili nasi przodkowie. Teraz już możesz poznać SAM/a Boga poprzez Jego Słowo. Nie poprzez faryzeuszy, pastorów, księży, ale SAM/a. Jeden jest tylko pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus. To, czego oczekuje od Ciebie Bóg, streścił Jezus w dwóch przykazaniach a jest to zawarte w całej Biblii.

Już nie ma kapłanów, gdyż my jesteśmy rodem kapłańskim i mamy jednego Arcykapłana – Jezusa Chrystusa. Wczoraj wspominałem jak to otrzymuje odpowiedzi od Boga i to czasem dość  szybko. A to przez Słowo, a to przez ludzi. Tak działa DUCH BOGA ŻYWEGO. Wspaniała to rzecz być instruowanym bezpośrednio przez Boga. Ale żeby być instruowanym, trzeba być mu posłusznym, gdyż oddalenie się od Boga i jego Słowa skutkuje tym czego doświadczyli nas pierwsi rodzice.

Bóg nie pozostawił nas samych. Dał nam swoje Słowo i Swego Ducha.

 

Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam.” Jakuba 4

 

Możesz przybliżyć się do Boga tylko poprzez posłuszeństwo. Wiem, na początku jest ciężko. Ale Bóg nie zostawił nas samych. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Zwróćmy uwagę “umacnia”, a nie umocnił. Umacnia jest to czas ciągły. Taki jakby odpowiednik angielskiego Present Continuous.

 

 

Gdyby to miał zrobić szatan, to stworzyłby kilku tomowy kodeks prawa. . Tak więc nie wymagaj od siebie abys był/a od dziś apostołem Piotrem czy Janem. Oni też popełniali błędy. Piotr się wyrzekł Jezusa. Daj sobie czas, nie potępiaj się , ale walcz z grzechem.

Wracając do prawa szatana. Jego apogeum prac  mających na celu zniewolenie ludzi stanowiło stworzenie komunizmu, a wraz z nim biurokracji. Mówi się, że komunizm upadł w Polsce, kiedy urzędników jest:

 

GUS opublikował dane dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej. W ciągu ubiegłego roku przybyło w Polsce ponad 5,6 tys. urzędników. Tym samym ich liczba przekroczyła 444 tys. zatrudnionych. W samorządzie pracuje obecnie ponad 260 tys. osób.

 

Pamiętam jak wyszedłem z wojska w roku 1991 narzekaliśmy na biurokrację, komunizm, liczbę urzędników, a było ich  w roku 1989  160 tys. osób.

Na uniwersytetach uczą studentów kłamstw jakoby byl w Polsce kapitalizm. Więc porównajmy:

1989 – 160 tys urzedników

2015 – 444tys urzędników.

 

Tak to jest wierzyć liderom….

 

My tego już nie zmienimy i żadna partia. Oko Horusa ma wszystko pod kontrolą. Jest tyle przepisów, że jednym z najbardziej dochodowych zawodów na świecie, jest zawód radcy prawnego. Nigdy w historii świata nie było tylu prawników co obecnie.

Cały projekt UE to jest jeden wielki zbiór prawa utrudniającego ludziom życie zupełnie jak za czasów faryzeuszy.

 

My podobnie jak Żydzi nie jesteśmy w stanie wypełniać tej masy przepisów. Nawet biura rachunkowości, specjalizujące się w obowiązkach księgowych firm ledwo nadążają w aktualizacji przepisów.

Szatan tak kocha prawo, że między pacjentem, chorym a lekarzem stoi stado urzędników. Kiedyś była tylko milicja. Obecnie w kompetencje policji wchodzą: Straż Miejska i  Inspekcja Transportu Drogowego.

Doskonale obrazuje to scena z filmu Świat wg Kiepskich:

 

Ja bron Boże nie mam awersji do urzędników. Kilku z bloga znam osobiście. Taką mają pracę w tym porządku społecznym, ale pragnę jedynie pokazać złożoność prawa i od kogo ono pochodzi.

Urzędnicy chrześcijanie zaś mogą gdzie jak gdzie, ale zwłaszcza w swojej pracy pokazać Jezusa uprzejmością, szacunkiem do petenta i liberalnością tam gdzie się da w przepisach. . Jest to dosyć rzadkie, a więc tym większa będzie światłość na Chwałę Jezusa.

Będąc w niebie pozbawieni grzesznych ciał , nie będziemy mieli prawdopodobnie żadnego prawa, gdyż będziemy wszystko czynić z miłości do Boga jako coś naturalnego i nieprzymuszonego. Tak jak kochasz jeśli kochasz swego małżonka, żonę. W sposób naturalny.

 

 

Updated: 12 stycznia 2018 — 11:37

4 komentarze

Add a Comment
  1. Pingback: Anonim
  2. Piotrze, świetny tekst 🙂
    Dziękuję 🙂
    Chwała Panu!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: