Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Powiązania polskich protestantów.

Przepraszam za brak opisu rozszerzonego, ale po tym co wytropiłem czuję się jak niektórzy rano 1 stycznia…

Krótko: Mateusz Wichary, prezbiter BAPTYSTÓW wchodzi w skład ekumenii, ale to nie wszystko.

Struktura Polskiej Rady Ekumenicznej

W jej skład wchodzi także: Towarzystwo Biblijne w Polsce

 

Przewodniczący baptystów trzeci od lewej

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Wsp%C3%B3lna_Przedstawicieli_Rz%C4%85du_RP_i_Polskiej_Rady_Ekumenicznej

 

Komisja powstała w 1991 na mocy dokonanego w 1990 uzgodnienia między premierem Tadeuszem Mazowieckim a przedstawicielami PRE[1]. Jest wzorowana na Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. W 2000 nastąpiła 10-letnia przerwa w jej działalności, a prace wznowiono w 2010[2].Odtąd jej posiedzenia odbywają się jeden raz do roku. Ostatnie dwa miały miejsce 4 lipca 2013[3] i 2 czerwca 2015[4].

Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia podnoszone przez stronę kościelną i rządową, w szczególności zaś: regulowanie statusu prawnego Kościołów członkowskich PRE, rewindykacja mienia kościelnego, projektowana przez rząd reforma finansowania związków wyznaniowych, nauka religii w szkołach publicznych, warunki działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, niektóre aspekty polityki zagranicznej państwa.

W 2013 członkami Komisji byli:

po stronie rządowej: Stanisław Huskowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (współprzewodniczący Komisji); Daria Lipińska-Nałęcz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Żuchowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przemysław Krzyżanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stanisław Chmielewski – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
po stronie Polskiej Rady Ekumenicznej: arcybiskup Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) (współprzewodniczący Komisji), pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), biskup Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), biskup Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP), biskup Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), biskup Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki w RP), biskup Maria Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów w ” wikipedia

 

Naczelny baptysta pierwszy po prawej

 

Mateusz Wichary jest Przewodniczącym Zarządu Aliansu ewangelicznego w Polsce. Taka ekumenia protestantów:

prezbiter dr Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP; Przewodniczący Zarządu
pastor Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP;
pastor Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP;
prezbiter dr Marek Kamiński, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP;
pastor Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie;
prezbiter Cezary Komisarz, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP;

 

Alians ekumeniczny protestantów i tu również jest Pan Wichary

Panowie, ja nawet nie muszę nic pisać.

Dodam tylko jeszcze jeden link:

 

 

Pastorzy popierający islamskich uchodźców:

Wiadomość z Polski dla islamskich imigrantów. Message from Poland (for Islamic immigrants).

 

 

 

“A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.”

Apokalipsa.

Updated: 10 stycznia 2018 — 08:22

2 komentarze

Add a Comment
  1. A więc czcijmy bałwany pod szyldem “pokoju i bezpieczeństwa”. Nie bez powodu Babilon nazwany jest MATKĄ wszetecznic, czyli wszelkich kościołów które świętują niedzielę, stroją choinki i wchodzą (siłą rzeczy) w ekumenię.

  2. O, proszę…szkoda tylko tych, którzy rzeczywiście chcą podążać za Nim…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: