Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Witam nie w Nowym Roku, a jeszcze starym.

We wpisie tym podejmę się kilku spraw. Są one tak na prawdę podsumowaniem mojej wczorajszej rozmowy na nowo powstałym czacie, nierandkowym 🙂

Pierwszą z nich jest kwestia nowego roku.

W nazwie bloga mam detektyw prawdy. Parafrazując jest to “poszukiwanie prawdy”.

Zaczynając swą przygodę z odkrywaniem prawdy przyjmowałem najchętniej tę część, która dotyczyła spisków jak illuminati, chemtrails, szczepienia itp.

Z czasem jednak zorientowałem się, że nie jestem osobą wierzącą, ale wiedzącą, a jest to kolosalna różnica. Dopiero kiedy w roku 2015 “wypróbowałem u Pana Jezusa złota w ogniu wytapianego” nastąpił przełom co i obiektywnie rzecz biorąc zauważyli czytelnicy w moich tekstach.

Od tamtego roku zacząłem przyjmować prawdę biblijną nie taką jak mi się podoba, ale taką jaka jest. Straciłem część czytelników, ale zyskałem innych. Nazwano mnie wówczas sabatarianinem. Określały mnie tak osoby tonące w grzechach… To nic. Blog trwa nadal. Ostatnio ze względu na moje stanowisko również oparte na biblii kilka osób nazywa mnie charyzmatykiem :D.

 

“A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,. 16:18. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją” Marka.

 

Po tym tekście niżej jacyś błądzący ludzie mogą mnie nazwać Żydem. Powinniście się zdecydować kim jestem :-). Może przywódcą Korei Kim Un Jest? 😀

 

Przejdźmy do świeżej kwestii jaką jest dzisiejszy tzw Nowy Rok. Paradoksalnie osoby, które nazywały mnie sabatarianinem obchodzą wszelkie możliwe święta  katolickie. No może po za niektórymi, którzy nie obchodzą tzw Bożego Narodzenia, czyli Sol Invictus będącego kontynuacją święta narodzin Mitry.. Choc i tak pewnie odwiedzają w tych dniach rodziny jedząc smakołyki ze stołów świątecznych…

 

Jakie są fakty?

Pan Jezus nie obchodził świąt Mitry urodzenia 25 grudnia.

Pan Jezus świętował szabat.

Pan Jezus obchodził ustanowione przez siebie święta.

Życie Pana Jezusa i jego poszczególne fazy odzwierciedlały poszczególne święta biblijne.

 

Są to fakty, którym nikt nie może zaprzeczyć. Jednakże chrześcijanie z niewiedzy i wygody świętują święta szatańskie, czyli solarne.

25 grudnia święto Niezwyciężonego Słońca. Wbrew Jezusowi. Niedziela – SunDay – święto słońca..

31 grudnia święto wywodzące się z katolicyzmu jakim jest Sylwester od imienia papieża. Mało tego, świętują je ateiści i osoby nienawidzące kościoła Rzymu :D. Koń by się uśmiał. Antagoniści katolicyzmu świętują święto wywodzące się od papieża Sylwestra, który….. radził się wróżki w roku 999. 😀

Komedia.

Obchodzenie Nowego Roku i życzeń z tym związanych wywodzi się z kultu Janusa, o którym pisałem. Na prawdę jest to arcyzabawne :D.

Pan Jezus nie wysyłał życzeń Nowo Rocznych 31 grudnia czy 1 stycznia? Pan Jezus wypełniał wole Ojca w niebie. Niesamowita rzecz, że miliony chrześcijan świętuje święta pogańskie.

Po za tym kalendarz staro-izraelski opierał się nie na słońcu jak teraz, ale na księżycu. Dopiero odstępczy Sanhedryn to zmienił w roku 359 pod przewodnictwem Hillela II.

 

 

Zatem każdy krytykant kościoła Rzymu obchodzący świadomie ich pogańskie zwyczaje jest obłudnikiem. Bardzo chętnie mówia oni o wycięciu 2 przykazania, ale już 4 jakby nas nie obowiązuje. Ok drugie wycięte, ale to, że kościoł zmienił świętowanie szabatu na niedziele już jest OK 😀

Tragifarsa.

 

Kiedy więc zaczyna się Nowy Rok według Boga Ojca?

 

“I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: (2) Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. ” Wyjścia 12.1

 

Co ciekawe chrześcijanie bardzo chętnie czerpią z symboliki wyjścia Izraela z Egiptu, ochrony krwią baranka, ale święta już nie. W tym momencie niedokształceni amatorzy biblii mówią: “to się obrzezaj” 🙂

Po pierwsze Bóg obecnie obrzezuje serce nie ciała, a po drugie prawo ceremonialne nas nie obowiązuje. Natomiast Pan Jezus NIGDY nie zmienił ani kalendarza ani świąt!

 

Nisan (hebr. ניסן, czyt. nîsān) –  Nisan jest pierwszym miesiącem izraelskiego kalendarza  i siódmym (w roku przestępnym ósmym) miesiącem żydowskiego kalendarza świeckiego; liczy 30 dni.

 

Nie bez znaczenia do dzisiaj pozostają te święta.

 

14. dnia miesiąca nisan w roku żydowskim 3790 miał zostać skazany Jezus Chrystus. Pierwotnie używano nazwy starożytnej z hebrajskiego, a miesiąca nisan brzmiała Abib, czyli ‘kłosy’ (Wj 13:4).

Dlaczego powinniśmy świętować święta staro-izraelskie, a nie katolickie?

 

Dlatego, że święta Pana, są i były Planem Zbawienia ludzkości! Żebyśmy Ty i ja mieli życie wieczne i odpuszczenie grzechów.

 

Te są uroczystości świąteczne PANA, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach. W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha PANA. A piętnastego dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników PANA. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki. Pierwszego dnia będzie dla was ogłoszone święte zgromadzenie; żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie.” (Kapł 23:4-7)

Pascha PANA jest pierwszym świętem. Jest obchodzona na pamiątkę wyjścia z Egiptu dzięki mocy i krwi baranka, którą spryskano odrzwia domów Izraelitów w Egipcie. O pierwszej Passze czytamy w Księdze Wyjścia:

“I rzekł PAN do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: ‘Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: ‘Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.” (Wyj. 12:1-6)

Jana 1:29 mówi: “Nazajutrz ujrzał Jeszuę, idącego do niego, i rzekł: ‘Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!’” Jeszua jest Barankiem Bożym. Za pierwszym razem przyszedł jako Baranek Boży, aby zgładzić grzech świata. W Księdze Wyjścia 12:3 czytamy: “Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka.” Baranek Paschalny miał być wyselekcjonowany i trzymany w domu od dziesiątego dnia pierwszego miesiąca.

W Jana 12:1-2 czytamy: “A na sześć dni przed Paschą poszedł Jeszua do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego on wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole.”

Jeszua przybył na sześć dni przed Paschą. Wieczerza była podawana tradycyjnie wieczorem po zachodzie słońca. To mogło się dziać wieczorem piątego dnia3 przed Paschą. W wersecie 12 i 13 czytamy: Nazajutrz liczna rzesza przybyła na święto. Kiedy usłyszeli, że Jeszua idzie do Jeruzalem, nabrali gałęzi palmowych i wyszli na jego spotkanie, i wołali: ‘Hoshia’na! Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela!’”

Następny dzień, o którym jest tu mowa, mógł być cztery dni przed Paschą. To znaczy, że to się działo dziesiątego dnia miesiąca pierwszego. Właśnie dziesiątego dnia miesiąca pierwszego, kiedy nakazano ludowi wybrać sobie baranka Paschalnego, Jeszua był pozdrawiany przez tłumy jako Mesjasz, kiedy wjeżdżał do Jeruzalem, a potem wchodził do Świątyni. Jeszua został wybrany i wprowadzony do “domu” dziesiątego dnia miesiąca pierwszego.

W Księdze Wyjścia 12:5 czytamy dalej: “Twój baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny.” Baranki Paschalne miały być badane, aby się upewnić, że są bez skazy. Przez cztery dni Jeszua nauczał w Świątyni, a lud i przywódcy Izraela wypytywali go. “Jeszua codziennie nauczał w Świątyni, na noc zaś wychodził, żeby ją spędzić na górze zwanej Oliwet. A cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, by go słuchać w Świątyni.” (Łk 21:37-38)

Czytamy, że na koniec nie znaleźli w Jeszui żadnego błędu. “I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać.” (Mt 22:46)”

źródło: http://niezatrzymywalna.blog.onet.pl/golgota/

 

Polecam powyższy link celem zbadania jak bardzo ważną rolę pełniły święta staro-izraelskie…

Jezus umarł za Twoje grzechy, abyś odszedł od pogaństwa, a Ty świętujesz święta pogańskie. Oj tam oj tam..

Gdzie ma być ta różnica między nami a światem?

Daniel ostrzegał o zmianie czasu.

 

“Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał Świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów, i połowy czasu.”

 

Istotnie papiestwo zmieniło czasy i Prawo. Kalendarz również jest papieski. Obecnie obowiązujący to kalendarz gregoriański.

 

Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII bullą Inter gravissimas; kalendarz juliański zreformowany przez Luigiego Lilio.”

 

 

Fakt zmiany kalendarza bullą papieską stanowił kontynuację zwyczajów starożytnego Rzymu. Mianowicie w państwie rzymskim kalendarzem opiekował się najwyższy kapłan – Pontifex Maximus; funkcję tę w roku 45 p.n.e. – kiedy wprowadzono kalendarz juliański – pełnił Juliusz Cezar, w czasach chrześcijańskich natomiast tytulaturę tę przejęli papieże.

 

Teraz informacja dla wszystkich. Pomyślcie trochę:

 

Nie zadowolę Was wszystkich. Nie jestem charyzmatykiem, nie jestem żydem, nie jestem adwentystą. Gdybym chciał Was wszystkich zadowolić to blog byłby ekumeniczny bo i katolicy chcieliby żebym poszedł na ustępstwa. Jedyną istotą na świecie, której pragnę tak jak umiem się podporządkować jest Bóg, a nie Wy.

 

Piszę to nie do moich czytelników zgadzających się z linią bloga, ale o oczerniaczach. Czytacie blog, ale się nie zgadzacie oczerniając i często nienawidząc. To karmienie jaja węża. To jakaś paranoja. Choroba psychiczna.

 

Pan moim pasterzem, a nie wy. Nie ustawicie mnie sobie. Bóg mi dał prowadzić blog i prowadzę najlepiej jak mogę. Mógłbym pewnie i lepiej… O dziwo negatywnie wypowiadają się osoby w kuluarach, którym pomagałem. Niech Bóg Was osądzi w imię Jezusa.

Nie jest tych ludzi dużo, bo kilka osób,  robią mi czarny PR, ale mnie zależy na tych, którym pomagam. Idźcie tam gdzie Wam doktrynalnie dana strona odpowiada, a nie czytacie a później obgadujecie, Podruwacie samych siebie.

 

 

Kolejny temat.

Zgodnie z zapowiedzią niebawem usunę reklamy google i płatny dostęp do tekstów. Na razie nie mogę zdradzić jak będzie to wyglądać.

 

Tak czy owak jest to nowy rok świecki i musimy się do niego dostosować. Firmy przeprowadzają dzisiaj remanenty, do 20 stycznia mogą zmienić formę opodatkowania itd

Nowy rok świecki jest okazja do podjęcia się zmian w swoim życiu. Ja sam mam swoje cele na ten świecki rok. Dla Boga określone roczniki mają znaczenie. Pan Jezus żył lat 33. Zaczął nauczać od 30 roku. 7 lat tłustych i siedem chudych. Przykładów można mnożyć. Jutro napisze tekst o moich prognozach na urzędowy rok 2018.

Tymczasem jednak proponuję podjęcie się nowych nawyków w Waszym życiu cielesnym jak i duchowym.

Ułatwi to dziennik i kalendarz na rok 2018

 

 

 

 

http://e-biblijna.pl/72,jezus-mowi-do-ciebie-dziennik-i-kalendarz.html

 

 

oraz

 

 

 

Z opisu książki chrześcijańskiego wydawnictwa:

Schorzenia, trapiące człowieka cywilizacji zachodniej, mają swoje korzenie nie tylko w niezdrowym stylu życia, ale są również powodowane codziennym stresem. Autor przedstawia metody ich zapobiegania i leczenia na podstawie ponadczasowych prawd zawartych w Biblii, które stosuje również w praktyce lekarskiej. Porusza m.in. takie tematy, jak:
– struktura osobowości a stres
– właściwa samoocena
– krzywda i etapy przebaczenia
– zawiłości procesu gojenia
– zaburzenia komunikacji międzyludzkiej.

 

http://e-biblijna.pl/73,tajemnice-biblii-medycyny.html

 

Książka, która pomoże Ci zmienić myślenie na Boże jak również styl życia.

 

http://e-biblijna.pl/79,sztuka-zdrowego-myslenia.html

Zdrowie zaczyna się w głowie

Stan umysłu wpływa na nasze zdrowie w większym stopniu, niż przypuszczamy. Wiele chorób fizycznych jest bezpośrednim wynikiem “chorych emocji”. Zmartwienie, niepokój, gniew, niezadowolenie, wyrzuty sumienia, niedowierzanie przyczyniają się do osłabienia naszych sił życiowych i utrudniają proces leczenia. Tymczasem wiele negatywnych emocji wynika z ukształtowanego w nas, zaburzonego sposobu myślenia.

Aby zmienić ów nieprawidłowy bieg myśli, potrzeba pewnego wysiłku. Ta unikalna pozycja stanowi ogromną, praktyczną pomoc w podniesieniu zdolności umysłowych. Autor omawia nie tylko poszczególne zaburzenia poznawcze, ale podaje również cenne wskazówki dotyczące konkretnych, choć prostych, zmian w stylu życia, które wspomogą zdrowy sposób myślenia. To holistyczne podejście sprawi, iż:
lepiej zrozumiesz siebie i innych
-zyskasz lepszy nastrój i poziom energii
-nabędziesz zdolności lepszej analizy informacji
-posiądziesz nawyk podejmowania właściwych decyzji
-zwiększysz swoją efektywność
-zaczniesz pozytywnie wpływać na swoich ukochanych
… a nawet zachowasz spokój mimo stresujących sytuacji.

 

O autorze:

Dr Neil Nedley, praktykujący internista, przewodniczy komisjom do spraw szkolenia medycznego i biblioteki medycznej w Mercy Memorial Heath Center i zasiada w zarządzie Ardmore Institute of Heath. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego, Amerykańskiego Kolegium Lekarzy i Honorowego Towarzystwa Medycznego Alfa-Omega-Alfa.

Dr Nedley wygłosił wiele wykładów na temat odżywiania, stylu życia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Południowej Ameryce i w Rosji. Był gościem wielu krajowych programów telewizyjnych i radiowych w całych Stanach Zjednoczonych.

 

Sprawa czatu.

Przypadł on wczorajszym czatowiczom do gustu i bardzo Bożo spędzony był wczorajszy wieczór. Zauważyłem, że wiele osób potrzebuje porad, ale i znalazła się część fanów spisków zgodnie z proporcjami na blogu. Do wielu fajnych konkluzji doszliśmy a i tekst o Nowym Roku po części był zainspirowany właśnie rozmowami na czacie.

Jeśli uda mi się zmienić charakter finansowy bloga, to wprowadzę czat na stałe, ponieważ opłata miesięczna za czat to dodatkowe 20dolarów..

Bardzo podobała mi się uprzejmość i kultura czatujących, choc po trzeciej w nocy jak sprawdzałem było kilka osób o cynicznym zabarwieniu charakteru.

Ponoć część ma ze startu bany, ale nie wiem czym to jest spowodowane. Byc może ograniczona ilością osób w darmowym okresie..Ja nikogo nie banowałem….

Generalnie takie Boże pogawędki z tego wyszły..:-)

 

Pozdrawiam  wszystkich. Niech Wam Bóg Błogosławi w imię Jezusa.

 

Updated: 1 stycznia 2018 — 18:14

22 komentarze

Add a Comment
 1. Chwała Bogu, więcej oliwy do lampy jaką jest Słowo Boga! 🙂
  Innym ważnym argumentem świadczącym o tym, że mamy używać kalendarza księżycowego jest fragment z I Moj 1:14 „Bóg też powiedział: Niech się staną światła na przestworze nieba, aby przedzielać między dniem, a nocą; niech też służą jako znaki, wyznaczone pory, dni i lata […]I Bóg utworzył dwa wielkie światła: Większe światło dla panowania dniem i mniejsze światło dla panowania nocą”.
  Jak widać to księżyc ma wyznaczać wszystkie święte czasy Boga. I to właśnie księżyc określa kiedy zaczyna się Nowy Rok bo to właśnie według księżyca rozpoczyna się pierwszy miesiąc – Nissan, wypadający według kalendarza „papieskiego” na przełomie marca i kwietnia.
  I tak na logikę, czy nie dziwiło was nigdy, że nowy rok rozpoczyna się w środku zimy i do tego w środku nocy? 😀 Mamy te nawyki tak głęboko wpojone, że nawet tego nie dostrzegamy.
  Według słów Boga, Nowy Rok rozpoczyna się z początkiem wiosny kiedy wszystko od nowa budzi się do życia, a dzień rozpoczyna się wraz z porankiem. Czy to nie ma więcej sensu? Czy zgodnie ze słowami Biblii nie powinniśmy „bardziej słuchać Boga niż ludzi”? 😉

  1. “I tak na logikę, czy nie dziwiło was nigdy, że nowy rok rozpoczyna się w środku zimy i do tego w środku nocy?”

   Szok, faktycznie nie zastanawiałem się nad tym…

  2. Dzień rozpoczyna się od wieczora zgodnie ze Słowem Bożym
   ,,I tak nastał wieczór i nastał poranek dzień pierwszy,,

   1. właśnie, a tu nowy dzień zaczyna sie o północy, kiedy jest CIEMNO-ść

   2. Od wieczora zaczyna się noc 😉 O tym wyraźnym podziale mówił Jezus chociażby w tych słowach “Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi” (Mt 12:40)
    Jezus wyraźnie rozróżniał dzień od nocy jako 12 godzinne etapy “dnia” ale nie w sensie dnia jako pory kiedy jest widno ale kalendarzowego etapu odliczania czasu. Natomiast jeśli chodzi nowy dzień kiedy robi się widno to “Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin?” (J 11:9)
    My raczej nie robimy takiego podziału a raczej traktujemy dzień jako 24 godziny z rozróżnieniem poranka, południa, wieczora i nocy.

 2. ARTUR s. (DETMOLD )

  Narody protestanckie traktowały Pismo zdecydowanie poważniej niż katolicyzm bądź prawosławie, co je doprowadziło do takiego powodzenia na tym świecie.

 3. ARTUR s. (DETMOLD )

  Uważa się często ortodoksyjnych Chrześcijan- prawdziwych naśladowców Jezusa Chrystusa za nie przystosowanych do świata. Problem w tym, iż ten świat jest pogrążony w złym i poddany władzy księcia ciemności przez co zgodne koegzystowanie między sługami Pana Boga, a zwiedzionymi bliźnimi ( nie plemieniem żmijowym ) póki się nie nawrócą jest niezbyt możliwe.

 4. ARTUR s. (DETMOLD )

  Portal ekonomiczny np. Money daje przekrój inteligentniejszej części społeczeństwa. Nie wiem czy nie dobrym sposobem ewangelizacji byłoby komentowanie artykułów odpowiednimi cytatami z Pisma. to jest tak moja propozycja dla was.

  1. Arturze, musisz się zastanowić: dla nas, czy dla was

   1. ARTUR s. (DETMOLD )

    Reguła gramatyczna 😉 .

 5. ARTUR s. (DETMOLD )

  Wpiszcie w wyszukiwarkę genetyka a inteligencja narodów. Można wyciągną ciekawe wnioski.

 6. ARTUR s. (DETMOLD )

  Człowiek ma albo mentalność gospodarza ( jestem po prostu dobry w tym co robię ) bądź parobka ( nic mnie nie obchodzi, po prostu chce mieć ). To się dotyczy wszystkich ludzi. Jednakże tylko Zachód, a mówiąc całą prawdę kraje o protestanckiej etyce pracy mają taką ( niszczoną zaciekle przez lewice ) duchowość, dlatego są tak zasobne.

  1. jasne .a imperium brytyjskie mordujac miliony i grabiac je opieralo sie na bibli.

 7. Przysiedziałem trochę wczoraj na tym chacie, i teraz wiem choć może bardzo częściowo co Cię dotyka. Wielu tu wchodzi tylko dla spisków, napisano “wszystko badajcie” więc i ja lubię zadawać trudne pytania i szukać prawdy, jednak wszystko w pokorze i w odniesieniu do Słowa Bożego. Do niektórych jednak żadne słowa nie trafiają….absolutnie można mówić cytować, odnosić się do swych odczuć i przemyśleń a i tak wie swoje i dalej klepie swoją śpiewkę. To tak jak w polityce każdy mówi swoje i w zasadzie nie ważne co druga strona powie , bo i tak wiem swoje.
  Zadałem w końcu pytanie to po co tutaj wchodzicie na blog chrześcijański żeby wszystko podważać??Niczego nie słuchać, nie chcąc słuchać …… też interesują mnie spiski, jednak jako zupełna ciekawostka bo nie to jest meritum sprawy. Nie ważne czy świat się skończy dziś jutro za rok lub za tysiąc lat, po co tyle ludzi przejmuje się czymś na co nie mają wpływu? Szkoda nerwów szkoda czasu szkoda sobie tym zaprzątać głowę.

  1. Czytałem Marko Twój dialog, akurat Ci ludzie byli zagubieni. Nie wszystko stracone. Może nawrócą się do Jezusa.

 8. Adminie, zdecydowanie wolę Twoją wersję Ciebie/postawę/bloga z 2017 roku niż z 2015 🙂 Pozdrawiam!

 9. Ja jestem chyba za durny bo nie mogłem znaleźć czatu na telefonie.
  Świecki nowy rok spędziłem z 7 letnią córką w szpitalu bo od czwartku zarazona norowirusem i strasznie bolesne bóle brzucha ma. Już na szczęście zelżały trochę ale co się nacierpiała biedaczyna. Najgorsze, jak czlowiek nic nie może zrobić aby ulżyć.

  1. “Ja jestem chyba za durny bo nie mogłem znaleźć czatu na telefonie.”

   Nie powinineś tak mówic o sobie…

   Podobnoe na telefnoach nie było..

   1. Było, ale od razu dostawało się bana 😀

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: