Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

W 2022 albo 2028 r. mija 70 lat dla Babilonu

Jeszcze komentarz Artura z Polic. Komentarz przechodzący w esej. Dlatego komentarza nie opublikowałem 😀

 

W 2022 albo 2028 r. mija 70 lat dla Babilonu po których Bóg ma nawiedzić swój lud i wyprowadzić powtórnie z niewoli. Jeśli przyjmiemy, że należy liczyć te liczbę lat w normalny sposób i że chodzi o powstanie Babilonu politycznego jako początków realnego zjednoczenia państw narodowych w Europie, opartego na fundamencie którym jest Rzym.

Europejska Wspólnota Węgla i Stali
– założona w 1952 r. co było początkiem integracji. Wspólnota Europejska
– założona w 1958 r.
Unia Europejska
– założona w 1993 r.

Niedługo zobaczymy czy coś w tym jest, gdy pierwsza z rocznic uderzy w kalendarz za 5 lat. Co by nie pisać biorąc pod uwage całą sytuacje geopolityczną a również te konstelacje gwiazd i planet związanych z gwiazdozbiorem panny mających się ukazać 23/24 września, to jestem zdania że należy to tak dosłownie przeliczać i może pozostało gdzieś z 5 lub 11 lat do spełnienia tych wszystkich rzeczy opisanych w Jeremiasza, w proroctwie które już się jeden raz spełniło gdy wychodzili z niewoli babilońskiej żeby odbudować II świątynie Pańską. Teraz powinno się drugi raz spełnić.

Jeremiasza 29:10-14
10. Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.
11. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.
13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
14. Objawię się wam – mówi Pan – odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Jeremiasza 30:1-24
1. Słowo, które wyszło od Pana do Jeremiasza, tej treści:
2. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze,
3. Bo oto idą dni – mówi Pan – że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy – mówi Pan – i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.
4. A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie:
5. Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju.
6. Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?

Ewidentne nawiązanie do niewiasty z apokalipsy mającej bóle rodzącej, symbolizującej Królestwo Boże i ponowne zjednoczenie 12 pokoleń Izraela, które nastąpi w bólach porodowych – ucisku. Odrodzenie narodu, jak to jest również w odniesienie do Izajasza 66:7-9

7. Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca.
8. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci.
9. Czy Ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? mówi Pan – albo czy Ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? – mówi twój Bóg.

Panna obleczona w słońce z 12 gwiazdami symbolizuje Izraela, Oblubienice, Królestwo Boże.
Smok o barwie ognia Królestwo Bestii: 7 głów 7 upadłych aniołów (jeden z nich to ten, który był i ma wrócić ponownie) i 10 króli, którymi są różni przywódcy będący w 100% Żydami aszkenazyjskimi. Chrześcijanie budują Królestwo Boże, tak oni budują od stuleci Królestwo Bestii. Spisek na płaszczyźnie rasowej. O tym jest mowa w księdze Daniela. W wielu przekładach jest to niezbyt dobrze przetłumaczone, ale o dziwo w PNŚ jest bardzo ładnie:

Daniela 2:43-44
(43): To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z wilgotną gliną – zmieszają się z potomstwem ludzkim; nie będą się jednak trzymać razem, jedno z drugim, tak jak żelazo nie miesza się z uformowaną gliną. (44): „A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone.

W wywiadzie z H.W. Rosenthalem z 1976 r. on to przyznał:

R. – White, ja wiem czego Pan poszukuje. Ja wiedziałem od początku, ale to jest w porządku. Wy i my jesteśmy tak odmienni. Wy jesteście z innej gliny. Wy nie jesteście z naszego rodzaju. Nie jest tajemnicą, że my nie poważamy Was i Waszego rodzaju.
W. – Odnosi się Pan po prostu do naszego rodzaju jako do chrześcijan?
R. – Nie, do Was jako do nie-Żydów – wszyscy jesteście naszymi wrogami.

W tym wywiadzie przechwalał się, że oni będą mieli władze nad całym światem. To już widzimy, a teraz zechcą oddać te władzę Bestii jednomyślnie. Tych 10 króli o których mowa w księdze Daniela oraz w Apokalipsie, to właśnie 10 przywódców, którzy są Żydami aszkenazyjskimi np. Donald Trump, Władimir Putin, Emanuel Makaron i tak dalej… nie żadne marionetki, dobrze wiedzą kim są i jaki jest cel. Od wieków wykonywali wszyscy razem prace wielowiekową ze swoim prostym ludem żyjącym na naszej płaszczyźnie, żeby móc przejąć państwa narodowe i do końca doprowadzić plan.

Wróćmy jednak do Jeremiasza 30:7
7. Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, a jednak będzie z niego wybawiony.

Większość z nas je znakomicie zna, ale zaglądają tu też tacy którzy nie wiedzą i nie są przekonani: W księdze Izajasza mamy ukazane, że czas utrapienia Jakuba jest równoznaczny z czasem ostatecznym, z uciskiem jaki nań ma spaść.

Izajasza 17:1-8
1. Wypowiedź o Damaszku. Oto Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą gruzów.
2. Opuszczone są na zawsze jego miasta, przypadną trzodom; te będą leżeć, a nikt nie będzie ich płoszył.

3. I będzie koniec z warownią Efraima i z królestwem Damaszku. A z resztką Aramejczyków będzie jak z chwałą synów Izraela – mówi Pan Zastępów.
4. W owym dniu znikoma będzie chwała Jakuba, a otyłe jego ciało schudnie.
5. I będzie tak, jak gdy żniwiarz zagarnia łodygi zboża, a jego ramię ścina kłosy – tak to zbiera się kłosy na równinie Rafaim,

W wersecie 4 Izajasza 17 mamy właśnie nawiązanie do Jeremiasza 30:7 Chodzi o ten sam czas, który jest bardzo blisko. O utrapienie Jakuba, które nadciągnięcie miało poprzedzić zniszczenie miast Syrii oraz samego Damaszku. Miasta Syrii to gruzowisko.

I konstytuując Jeremiasza 30:8-24
8. I stanie się w owym dniu – mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy.
9. I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.
10. Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
11. Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.
12. Gdyż tak mówi Pan: Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna.
13. Nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia.
14. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy.
15. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy.
16. Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemięzcy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup.
17. Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów – mówi Pan – chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy.
18. Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu.
19. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie.
20. Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę.
21. Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego; i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? – mówi Pan.
22. I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.
23. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi.
24. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Za 5 -11 lat przekonamy ile w tym prawdy i czy należy 70 lat dla Babilonu liczyć od jego politycznego powstania w Europie.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to wielce prawdopodobne.

Updated: 18 września 2017 — 20:23

5 komentarzy

Add a Comment
 1. Z ostatniej chwili
  Drodzy moi,
  Mozna sie sie juz zapisywac na popularna wsrod protestantow zabawe wyscig zombi “zombie run” jako ze zbliza sie jedno z popularniejszych swiat w najwiekszym protestanckim kraju haloween. Tu zaproszenie -reklama (migawki) z florydy
  wjhg.com/video?vid=445674833
  a tu z youtuba po wyszukaniu inny przyklad
  The Zombie Run Florida 2013 (Run For Your Lives)
  Moje dziecko poszlo raz goscinnie do kosciola anglikanskiego i bawiono sie w ta zabawe na terenie wokol kosciola -wokol stawu
  kiedy bylo juz ciemno.

  Co ciekawe kiedys dotarlo do mnie ze przedstawiciele tegoz Kosciola pytani czym sie roznia od np. katolikow stwierdzili ze sa podobni tylko bardziej spiritual (more spiritual) od razu widac ktora strone spiritualizmu mieli na mysli 😉

  Oj bladza zbawieni w czasie przeszlym z laski pawlowej (znajac i studiujac biblie ) dokladnie jak to pastor Pitman w Placebo opisal.

  ps. czy u nas w kraju juz przyszla ta moda na marsze-wyscigi umalowanych trupio zombi dla dzieci?

 2. Całkiem w porządku tekst, czy będzie tak jak to tu opisano? nie wiem…tylko Bóg to wie…

 3. Nie wiadomo ile i do kiedy potrwają rządy obrazu Bestii, ale nie zaczną się wcześniej niż za 3-4 lata. Jednak budowanie sceny dla finałowego antychrysta może przyspieszyć w każdej chwili.

  W “Evanie Wszechmogącym” , który jest sequelem filmu “Bruce Wszechmogący” główny bohater dostaje ostrzeżenie od Boga o powodzi takiej jak za dni Noego mającej nastąpić 22 września. Do tego czasu ma być gotowa arka.

  https://youtu.be/5JZBKNhUbgw?t=39s

  https://youtu.be/g_U9jZQ54LM?t=1m38s

  Motyw Potopu jest bardzo częstym nawiązaniem w ich filmach jako światowych perturbacji z których wyłonić ma się nowy “oczyszczony ze zła” świat jak młody feniks z popiołów.

  W poprzedni film z serii “Bruce Wszechmogący” opowiada o człowieku, który otrzymuje boską władzę czyli staje się człowiekiem-bogiem czyli mesjaszem. Cały film jest pełen ukrytych znaczeń mesjańskich.

 4. Zagadka rzekomego 23. września może być taka. Pierwszy projekt nuklearny to był Projekt Manhattan. Nie bez przyczyny. Obama wspominał, że istnieje ryzyko broni jądrowej wybuchającej na Manhattanie. W jednym z teledysków jest przedstawiona grupa tancerzy w czapkach, które przepowiadają atak nuklearny w Nowym Jorku. I teraz najważniejsze. Izotop plutonu 239 jest wykorzystywany w bombach jądrowych i energii nuklearnej. Nie chodzi tutaj o datę 23. września, ale o atak jądrowy na wzór wydarzeń z 11. września 2001. Co ciekawe liczba 239 była promowana razem z 911 już w filmach z 1980. Słynny koniec świata przepowiadany na 21.12.2012 to była kolejna liczba odnosząca się do 239. Na Manhattanie znajduje się kwatera główna ONZ i Centrum Rockefellera. Pewnie jest gdzieś tam na jakimś obrazie czy innym “dziele sztuki” potwierdzenie właśnie tej wersji.

  1. W filmie “Strażnicy” mamy uosobienie ich boga jako dr. Manhattana, którego narodziny odbyły się równo o 12:00 w samo południe.

   https://www.youtube.com/watch?v=sNXohNU3tWo

   Dr. Manhattan jako swój symbol rysuje sobie na czole znamię, którym jest symbol wodoru (pierwiastka, który tworzy Słońce i jest głównym składnikiem bomby wodorowej), dr. Manhattan potrafi przewidywać przyszłość za pomocą tachionów i widzi zagładę świata, dokładnie te same cząsteczki mogące przewidywać przyszłość są wymienione w filmie “Kraina Jutra”.
   Oczywiście do zagłady świata nie dochodzi bo dzięki dr. Manhattanowi zostaje zniszczony NY a ludzie ze strachu wchodzą w erę pokoju.

   Mężczyzna stuka 2 razy w zegarek z liczbą 2.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: