Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy kobieta może nauczać lub przewodzić kościołowi?

Oczywiście kościołowi, czy raczej eklezji przewodzi Jezus Chrystus, ale jak się domyślacie mam tu na myśli przewodzenie w danym zborze.

Tematu podjąłem się, że się tak wyrażę “na zlecenie”, Ponieważ nie miałem wcześniej w tej kwestii jednoznacznego zdania.

Gdybym miał być bigotą, to oparł bym się na jednym cytacie i zamknął temat.

 

“1 Listdo Tymoteusza 2:11-12: „Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości””

 

Obecne chrześcijaństwo stało się jakby liberalne w Pawłowym zakazie. Adwentyści dosyć często, zależnie od zboru wykładają nauczania Ellen White będące ponad wykładnią pastorów. Z kolei spośród Zielonoświątkowców wiele kobiet jest pastorami jak choćby żona Johna Beavera Lisa.

Stary Testament ukazuje rządy kobiet jako złe. Personifikacją przywództwa kobiety jest oczywiście Jezabel. Przyćmiła ona swą rządzą władzy Achaba. W ogrodzie Eden Adam zrzekł się przywództwa i wyszło jak wyszło. Posłuchał kobiety, a powinien posłuchać Boga. Nie oznacza to, że kobiety nie są mądre, gdyż gro kobiet jest mądrzejsza od wielu mężczyzn, ale w porządku Bożym, to mężczyzna jest głową rodziny, tak jak Jezus jest  głową kościoła.

Osobiście czuję się zniesmaczony kiedy w kościele naucza kobieta i nie oglądam również na YT rozważań kobiet.

Bóg najpierw stworzył Adama i nie był to przypadek. Kobieta miała być z założenia pomocą dla mężczyzny i wsparciem. Rodzaju 2.18

Jeśli kobieta ma rządzić, to jaka ma być pozycja mężczyzny? Kto jego będzie wspierał?

Przejawem odwrócenia porządku Bożego jest kult sukcesu, kiedy to kobieta robi karierę, a mężczyzna przejmuje obowiązki domowe. To nie jest Boży standard.

 

 

Kobiety mogą natomiast modlić się i prorokować”

 

” I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona.” 1 Kor 11

 

W biblii było wiele prorokiń mniejszego kalibru.

 

Jednak nie ma chyba lepszego nauczania przez kobiety, aniżeli poprzez swoje owoce. Zwłaszcza w tych czasach.

 

” Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.” Galacjan 5. 

 

Każdy widząc kobietę o powyższych owocach, będzie chciał znać przyczyny tych owoców. Znam przypadek, kiedy na chrześcijańskim przyjęciu weselnym, jedna z kobiet zaimponowała owocami ducha matce panny młodej tak bardzo, że owa matka zaczęła chodzić do kościoła ewangelicznego. To jest moc Boża. Sami wiecie jak ciężko jest w Polsce  przekonać kogoś do wiary ewangelicznej.

 

“Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, (2) ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. (3) Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, (4) lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. (5) Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom; (6) tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.P 1 Piotra

 

 

W liście do Tymoteusza jest zwarta wskazówka co do starszych zboru:

 

” Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. 2 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania”

 

Mąż jednej (W Europie Żydzi praktykowali wielożeństwo do XVII wieku,) żony. Nie ma mowy o kobietach biskupach i w żadnym miejscu w Biblii nie ma tego uzupełnienia.

 

Osobiście uważam jednak, że kobiety mogą nauczać w grupach domowych. Zwłaszcza, że te grupy są zazwyczaj małe. Słowo Boże jest dla obu płci i my mamy rozumieć to, co Bóg chciał nam powiedzieć przez swoje Słowo.

Podsumowując, kobiety mogą, a nawet powinny rozważać Słowo Boże, ale nie powinny liderować kościołowi nie tylko na płaszczyźnie pastora/pastorki, ale nie powinny zasiadać w radzie zboru. Zauważmy, że najpoczytniejsze blogi chrześcijańskie i Vlogi są autorstwa mężczyzn. Nikt kobietom nie zabrania tworzyć blogów czy kręcić filmy na YT, ale jednak to mężczyźni mają ten nie tylko dar, ale obowiązek i odpowiedzialność za nauczanie.

Według mojej prywatnej oceny kobiety bardziej podatne są na zwiedzenie choć reguły w tym nie ma.

 

Rola kobiety w eklezji Jezusa.

 

Kobiety mają o wiele bardziej odpowiedzialne zadanie niż nauczanie wszystkich wierzących w zborach. Zwłaszcza w tych czasach. Maja one przysposabiać młode kobiety do żon i zgromadzenia Jezusa:

 

“że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład; (4) niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, (5) żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono”

 

Dopiero pisząc ten tekst przekonałem się, jak bardzo jest lub może to być zaniedbane w zborach ewangelicznych.

Być może dzięki temu przemyśleniu stworzę osobną stronę dla kobiet powiedzmy www.kobiety.detektywprawdy.pl

🙂 Starsze w wierze kobiety mogłyby udzielać rad młodszym.

 

nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie. (13) Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. (14) I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech; (15) lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. ” 1 Tymoteusza 2.12

 

W obliczu powyższej wiedzy, kobiety nie powinny być w radach zboru, a tym bardziej pastorować zborom.

 

 

Updated: 12 września 2017 — 18:19

21 komentarzy

Add a Comment
 1. mielonka turystyczna

  nie dość że nie powinna, to jeszcze w przeciwieństwie do mężczyzny podczas modlitwy powinna mieć nakrycie głowy o czym pisze Paweł bodajże w liście do Rzymian albo do Koryntian. Ciekawe ile współczesnych chrześcijanek modli się w ten sposób… No to się naraziłem płci pięknej 🙂

  1. Wszystkie nawrócone kobiety z mojego domu(sztuk 4 razem ze mną) modlą się zawsze w nakryciu głowy 🙂

   1. mielonka turystyczna

    zwracam honor, szacunek 🙂

    1. Właściwie to 5 kobiet! nie jemy wieprzowiny, obchodzimy Szabat i Święta Biblijne. Tak zwane ortodoksy w niektórych kręgach 🙂

  2. “Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.” 1 Kor 11:13-15

  3. Nie naraziłeś się, po prostu dobrze wpasowałeś się z tym komentarzem w temacie 😀
   PS. Elisheva, dobry cytat! 🙂

 2. Tutaj też mam kilka wolnych przemyśleń.
  Bóg stworzył człowieka na ziemi nie jak aniołów, ale jako mężczyznę i kobietę i płynie z tego głęboki sens nad którym warto się zastanowić.

  Ewa powstała z cząstki mężczyzny (żebra – czyli DNA jako wzorca stworzenia ) co analogicznie obrazuje fakt zaistnienia ludzkości z Boga na Jego podobieństwo i odbicie.

  Kobieta też jako pierwsza uległa pokusie stania się jak Bóg i zgrzeszyła co oznacza, że ludzkość od początku jest słaba i potrzebuje pomocy oraz opieki mądrego męża, którym de facto jest sam Bóg, ale wola i przewodnictwo Boże zostały odrzucone i to doprowadziło do upadku ludzi.

  Trzeba zaznaczyć, że Adam również uległ zwiedzeniu ponieważ na poziomie Bóg – stworzenie on też jest tylko częścią symbolu jakim jest kobieta(Oblubienica Boża), natomiast na poziomie samego stworzenia mężczyzna pełni rolę głowy rodziny, tak jak Bóg jest głową Kościoła.

  “A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg.” 1 Koryntian 11:3

  Pierwowzorem dla obrazu mężczyzny jest Bóg, który przyszedł na ziemię jako mężczyzna Jezus Chrystus, natomiast stworzenie (Kościół – Duchowy Izrael)  zawsze odnosi się do obrazu kobiety, która została wybrana przez Boga na swoją małżonkę. (Ezechiela 16)

  Wydarzenia w ogrodzie Eden przepowiadają też przyszłość, że w czasach końca szatan ponownie nabierze ludzkość na to samo kłamstwo o staniu się bogami, dlatego w czasach końca ludzie odrzucą Chrystusa biblijnego zastępując go synem zatracenia, który uzna się za obraz Boga, ale będzie obrazem Bestii.

  1. Wszystkie cierpienia ludzi są właśnie efektem rozwodu ludzkości i Boga jaki nastąpił w Ogrodzie Eden, Chrystus natomiast jest spoiwem, który na nowo połączył ludzkość z Bogiem.

   Szatan jedyne co może to próbować naśladować ten Boży plan i dać antychrysta(obraz Bestii) jako spoiwo między Bestią a Nierządnicą i udawać erę pokoju i bezpieczeństwa.

 3. Ja uciekłem z takiego zboru gdzie między innymi kobiety nauczały. Zawsze mają ten sam argument to było do Koryntian.

 4. Dla mnie temat cały czas niezgłębiony,ciężko mi się jednoznacznie wypowiedzieć w danym temacie.
  Pierwsze na myśl ze ST przychodzi Debora prorokini i sędzina Izraela.
  Nie mam poznania co Paweł chciał w ten sposób pokazać,czy to odnosiło się do wszystkich kobiet,czy danego zboru?Prawdopodobnie wtedy kobiety nie były w ogóle kształcone i może o to chodzili…A może też o to,żeby nie wynosiły się ponad mężczyzn….
  Jedno jest pewne,że wyroki Boga są niezbadane i jeśli zechce to obdarzy człowieka takim darem,żeby usługiwać innym.

  1. Debora była ewenementem. Wyjątkiem.
   To w kulturze wrogiej chrześcijaństwu pokazuje się kobiety jako niezależne wojowniczki. Co tu daleko szukąć niby Maria jest wystawiona wyżej niż Jezus.

  2. Ponoć właśnie chodzi o brak wykształcenia. Osobiście kobieta-pastor mi jakoś nie pasuje, niemniej Bóg wybiera sobie różnych ludzi do różnych celów. Jeśli zechce to i kobiecie da “męskie” zadanie 😛

  3. “Jedno jest pewne, że wyroki Boga są niezbadane i jeśli zechce to obdarzy człowieka takim darem, żeby usługiwać innym ”
   popieram to zdanie:)
   Bóg dał mi trochę zamiłowania do słowa pisanego, więc jest to jedyna forma w jakiej mogę jakoś usługiwać przy resztkach zdrowia i czasu, aby Go wyrażać i zachęcić innych do Jego poznania, nie szukam wywyższenia ponad męża, bo nie mam ponad kogo się wywyższyć, najpierw musiałabym mieć jakiś odnośnik. “Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, o to była święta ciałem i duchem” -IKor 7,34 UBG
   Ale ” niech każdy pozostanie w stanie, w jakim został powołany” 🙂 Myślę, że nadrzędnym zadaniem kobiety jest zaświadczanie o Bożej miłości we wszystkim co robi, w każdym najmniejszym geście, czynności czy to będzie gotowanie, dbanie o dom, czy służenie innym radą, pomocą, aby wszystko co czyni były gesty miłości, albowiem to Bóg nas pierwszy umiłował i pierwszy nam usłużył dając nam życie i ziemię i tyle dobra, które często nie doceniamy, rola mężczyzny i kobiety się różni, ale dla Boga nie jest ona mniej ważna. Kobiety się się chroniło, dlatego apostołom i innym Bożym mężom Bóg wyznaczył bardziej ryzykowne i odpowiedzialne zadania.

 5. No dobra, można mówić, że kobieta powinna mieć nakrytą głowę, ale jeśli to mówi ktoś kto nie ma brody albo jakoś sobie tam strzyże w szczególny sposób włosy to wychodzi na obłudnika 😉 Księga Kapłańska 19:27 “Nie będziecie odcinać włosów dokoła waszej głowy ani nie będziecie przycinać końców waszej brody.”

  1. mielonka turystyczna

   sięgasz starego testamentu gdzie zalecenia dotyczą Izraelitów, natomiast o nakryciu glowy kobiet podczas modlitwy wspomina Paweł – apostol pogan w nowym testamencie.

   1. A czy Paweł nie miał brody? I czy analogicznym nie jest, że skoro kobieta ma mieć nakrycie głowy to i mężczyzna brodę skoro tak tego naucza ST? To, że w listach NT nie ma tego napisane to nie znaczy, że nie obowiązuje wszakże sam Chrystus powiedział Ew. Mateusza 5:17-20 – “17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni.
    19 Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim. 20 Mówię wam bowiem: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

    Tymczasem sam nie mam brody, ale nie mam też zamiaru się czepiać kobiet, że nie mają nakryć na głowie bo to by była hipokryzja z mojej strony.

  2. Kobieta powinna mieć nakrytą głowę, gdy się modli albo prorokuje. Brody można nie mieć, gdyż nigdzie w Nowym Przymierzu o brodzie nie ma, a zakon Mojżesza zmienił się na Zakon Chrystusowy.
   “11. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast zostać przy porządku Aarona?
   12. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.” Hbr. 7:11-12
   Wobec tego nie obowiązują nas ofiary, obrzezanie, nieobcinanie włosów po bokach głowy, gdyż to do niczego nie doprowadzi. Jeśli ktoś chce to czynić to powinien to wszystko wypełnić i w niczym nie uchybić. To jest przekleństwo tego zakonu na nas. Dlatego przyszedł po nas Jezus, aby nas wyzwolić i pójść za nim.
   Ale wracając do tematu nakrywania głowy i nienakrywania głowy. Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest odbiciem chwały Bożej i on głównie powinien nauczać, głosić świadectwo ewangelii. Natomiast kobiety powinny mieć przykrytą głowę na znak uległości.
   “Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny” 1. Kor. 11:7
   W tym rozdziale jest także wspomniane o okryciu głowy (włosach).
   “13. Osądźcie sami: Czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga?
   14. Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd,
   15. A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie.”
   1. Kor. 11:13-15
   Nic nie mam do tego, jeśli ktoś ma brodę. No chyba, że ktoś kieruje się ideologią, to już wtedy nie jest dobrze, bo ideologia nic dobrego nie przynosi. Natomiast, co do długich włosów u mężczyzn, to Biblia jasno mówi, że przynosi to wstyd, gdyż nie pasuje to do mężczyzny. Ale też nie ma co iść w drugą skrajność, bo strzyżenie włosów na bardzo krótkie jest wręcz takie nienaturalne. Przecież po coś te włosy są. 🙂

 6. Artur S. (detmold)

  W czasach wywrocenia starodawnego porzadku wartosci duchowych ( spowodowanego jakoby naturalnym postepem cywilizacji, a nie celowym jej psuciem ), czy raczej jasnego podzialu na meskie i damskie sprawy codzienne dla wielu to zagadnienie wydaje sie niezbyt oczywiste tak jak dla Pawla bylo klarowne. Rozszerzajac temat. Feministki wmawiaja kobietom, iz sa “gorszymi mezczyznami”, a nie rownie wartosciowymi jak one istotami. Skutki widac w rozpadzie tradycyjnych wiezi miedzy plcami w cywilizowanym swiecie…

 7. Artur S. (detmold)

  Czesto zarzuca sie prawdziwym mezczyznom, iz sa “niereformowalni” tzn. iz, rzekomo chcieliby kobiety na wszelkie mozliwe sposoby upokarzac-upadlac ( uzasadniajac to troska o nie ).Rozni ich udawacze sprawiaja takie wrazenie ( choc sie tego na przerozne sposoby wypieraja ) czego zadnego autentycznego twardziela nie jest celem, gdyz wie, ze nie przynioslo by mu to na dluzsza mete zadnych wymiernych korzysci, a zdecydowanie pewne rozmaite straty.

 8. W 100% się zgadzam. O ile życie we wspólnotach byłoby lepsze, gdyby kobiety zamiast wynosić się nad mężczyzn w nauczaniu, zajmowałyby się nauczaniem innych kobiet jak dbać o mężów, dom,i dzieci,zgodnie z tym co mówi Słowo Boże na ten temat… Tak Bóg stworzył świat że każda płeć ma inną rolę, i każda z ról jest tak samo ważna. Poza tym kobieta w głębi serca nie może być spełniona w roli mężczyzny/głowy rodziny/głowy kościoła, ponieważ Bóg umieścił w niej inne pragnienia niż u mężczyzny.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: