Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

JEGO OBIETNICA JEST WŁAŚNIE PRZED TOBĄ

Dawid Wilkerson.
„Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał” (Hbr 10:36).
Autor Listu do Hebrajczyków wyczuwa zmęczenie i niecierpliwość u wierzących. Chciał im pokazać najefektywniejszą bron szatana przeciwko tym, którzy ustają w czynieniu dobra: niecierpliwość w stosunku do Boga.
Oto jak to działa. Po długim okresie ucisków diabeł zasiewa myśl. „Bóg wie, że Mu ufasz i byłeś dotąd wierny. Nie wątpisz w Jego gotowość i możliwości, by ci pomóc. A więc gdzie On jest tym razem? Dlaczego ci nie pomógł. Czy On w taki sposób odpłaca za wierność Jego sług?
Szatan używa dokładnie takiej strategii przeciwko wielu drogim świętym obecnie, zasiewając niecierpliwość względem Boga., Mówi, że Pan nie zaspokoi twojej potrzeby – że będziesz żył jako chrześcijanin drugiej kategorii, przygnębiony i zdany na siebie przez resztę życia.
Możesz usłyszeć oskarżający głos szatana, „Stracisz pracę, Stracisz dom. Wszystkie twoje modlitwy i ufność są na darmo. To oczywiste, że zawiodłeś w wierze. Już czas, byś zrezygnował i zawrócił.”
Pomyśl, co autor Listu do Hebrajczyków mówił do tych cierpiących świętych. Co to za przesłanie do ludzi pogrążonych w głębokich kłopotach. Oni utracili cały majątek i staczali samotnie walkę. Teraz ktoś zdecydowanie im mówi, „Brakuje wam cierpliwości. Po prostu wierzcie i poczekajcie. Obietnica nadchodzi.”
Tak, trudno jest być cierpliwym, ale zaufaj Panu i nie daj się oszukać szatanowi. Wiesz, że Jego obietnica jest już u progu i że On cię nie porzucił.

Updated: 10 sierpnia 2017 — 16:59

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: