Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy Bóg stworzył bubel jakim jest człowiek?

Dość często padają zarzuty jakoby Bóg dobry i doskonały stworzył cos wadliwego. Ciężko się z tym nie zgodzić czytając opis stworzenia świata:

 

“żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim”. Rodzaju 6

 

Jak widzimy Bóg cierpiał widząc to, co stworzył. Mało tego, postanowił zniszczyć rodzaj ludzki:

 

I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. 

 

Czy jednak Bóg stworzył bubel?

Podobnie można powiedzieć o Lucyferze. Stworzył on anioła pięknego i PRAWIE doskonałego.

Prawie to jednak wielka różnica. Lucyfer okazał kosmiczną pychę i był i jest przyczyną bilionów nieszczęść.

Dwa kiepskiej jakości stworzenia czyniące zło – człowiek i Lucyfer.

Czy zatem Bóg stworzył zło? Nie. Otóż Bóg jest światłością, a ciemność jest po prostu brakiem światłości:

 

“Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło “

 

W ogrodzie Eden pierwsi ludzie jakimi byli Adam i Ewa nie znali zła. Poznali je dzięki Lucyferowi. Ten niosący fałszywą światłość  anioł po prostu jako pierwszy odszedł od ŚWIATŁOŚCI.  Wybrał ciemność i jak pospolity chuligan namawia do swego stylu życia innych poprzez nasze skażone genetycznie grzechem ciało.

Człowiek ma więc wybór: iść do światłości lub do ciemności, której władcą jest oskarżyciel braci naszych.

Tak jak nie ma czegoś takiego jak ciemność, gdyż ciemność jest brakiem światłości, tak świat ciemności nie będzie istniał, co zapowiadał będący obrazem czasów końca potop.

 

Obecnie żyjemy w skażonych skafandrach jakimi są ludzkie ciała, ale naszą “arką Noego” Jest nasz wybawiciel Jezus Chrystus. Bóg przegrał bitwę z szatanem o pierwszych ludzi, ale wygrał wojnę. Szatan został wykopany z nieba, a każdy umierający w Chrystusie będzie żył wiecznie. To jest ratunek i plan awaryjny Boga.

Padnie może pytanie w stylu “dlaczego Bóg na to wszystko pozwolił?”. Pozwolił ze względu na miłość, bo Bóg jest miłością, a miłość daje wybór. Czasem słyszymy jak to w rozpadających się związkach między mężczyzną a kobietą, padają takie oto twierdzenia “jeśli mnie kochasz, to pozwól mi odejść”.

Nie ma chyba głębszej konkluzji aniżeli to porównanie. To szatan wymaga miłości do niego i dlatego stworzy jeden rząd światowy, aby każdy musiał go pokochać.

Bóg nie wymaga miłości. Bóg oczekuje i pragnie, co zostało pięknie przedstawione w Pieśni nad pieśniami.

Bóg jest Ojcem, a każdy Ojciec chce pokazać swemu dziecku edukacyjnie co się dzieje, kiedy odchodzisz od nakazów Ojca. Pokazał. Koszt jest niesamowicie wielki i bolesny.

Jednak tak, jak wspomniałem, Bóg jako Wszechmogący i doskonały miał plan awaryjny – Jezusa Chrystusa

 

” I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. “

 

Tak się stało. Zostaliśmy obmyci i usprawiedliwieni. Jesteśmy w oczach Boga pomimo naszego brudu czyści. Ofiara została zapłacona raz na zawsze dla tych, którzy spełniają dwa SKRÓCONE przykazania.

 

 

 

“Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest9: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». 32 Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 33 Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». ” Marka 12

 

 

Reasumując Bóg pokonując rebelianta, pokonał grzech w nas, ale to do nas należy wybór drogi. Zbawienie w Jezusie czy potępienie w  szatanie.

Zatem szanujmy tą krew przelaną za grzechy nasze. Kochajmy ludzi i dobrze czyńmy. Kochajmy Boga pełniąc Jego wolę, a tą jest miłość. Miłość zaś objawia się poszanowaniem prawa Boga, bo czyż cudzołóstwo nie jest brakiem miłości bliźniego? Czyż nie szanowanie ojca i matki nie jest brakiem miłości? Czy wielbienie bożków nie jest brakiem miłości do Ojca? Czy oczernianie innych nie jest brakiem milości? To wszystko jest przestępstwem wynikającym z braku miłości.

 

Updated: 1 sierpnia 2017 — 09:37

43 komentarze

Add a Comment
 1. Też myślę, że On stworzył człowieka, wiedząc doskonale, co się z nim stanie i że będzie bunt i skażenie, ale i tak zrobił to dla Swojej chwały – by przez upadek i odkupienie ludzkości przez Jezusa Chrystusa zamanifestowała się Jego chwała, moc i majestat.

  1. bez wolnej woli bylibyśmy robotami, maszynami bezdusznymi.

   1. Wolna wola to z jednej strony coś wspaniałego, a z drugiej można ją widzieć jako przekleństwo dla człowieka.

    1. Również i predestynacja. Dla wybranych coś wspaniałego, dla odrzuconych przekleństwo.

     1. Bóg dał nam wolną wolę i nie zagląda do naszej przyszłości, chyba, że oddamy ją Bogu to wtedy pokieruje naszym życiem ku zbawieniu.

     2. Następny kalwinista,czytaj biblię uważnie i nie dziel jej na wersety a zniknie Ci twoja predestynacja. Skoro jest nakaz głoszenia ewangelii wszystkim narodom to jak to się ma do predestynacji i jaki jest sens głoszenia dobrej nowiny.

 2. W kontekście tych słów na myśl od razu przychodzi też psalm 8, w całości:

  “Psalmy 8 Updated Gdańsk Bible (UBG)

  Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm Dawida.

  8 O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa.

  2 Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela.

  3 Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś;

  4 Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

  5 Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś.

  6 Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy:

  7 Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne;

  8 Ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz.

  9 O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi!”

  1. Bardzo piękny psalm, dobre uzupełnienie notki! 🙂

 3. Jest takie filozoficzne pytanie: Czy Wszechmocny Bóg jest w stanie stworzyc tak cięzki kamień, którego sam nie udzwignie? Niezależnie od tego czy odpowiecie TAK czy NIE, odpowiedz jest kontrowersyjna.
  To samo się tyczy stworzenia człowieka. Bóg dał wolną wolę i dzieje się zło, gdyby jej nie dał, wcale nie byłoby lepiej…
  Apostoł Paweł bodajże pisze, że jesteśmy widowiskiem dla aniołów (istot niebiańskich). Ponad nami rozstrzygają się kwestie sporne, które nam (filozofom 🙂 ) sie nawet w głowach nie mieszcza…

  1. Tak zgoda. To jest pytanie natury filozoficznej dlatego w samym tekście nie chciałem poruszać wątku szczegółów buntu miedzy Bogiem a szatanem. Uważam, że musiała to byc umowa. Masz szatanie dostęp do ludzi poprzez grzech, ale nic bez MOJEJ zgody. Tak to sobie wyobrażam.
   Wiele filmów pokazuje pewne elementy takiej umowy. Choćby bogowie Egiptu, ale tak jak napisałaś Andżelika jest płaszczyzna filozoficzna.
   Poruszyłem ten temat z uwagi na często zadawane pytania od ateistów, narodzonych na nowo.

   1. Ludzie często rzucają oskarżeniami w Boga, w sobie nie upatrując żadnej winy. To jest ciemnośc… zeby nie powiedzieć ciemnota…

    1. No tak, lepiej oskarżyć kogoś za SWOJE winy i zło.

   2. Ma to sens z tą umową. Wszak w Księdze Hioba, nawiasem mówiąc bodajże najstarszej w całej Biblii, w pierwszym rozdziale jest ukazana taka umowa. Są słowa o duchowym ogrodzeniu ustanowionym wokół Hioba przez Boga, które na swoich zasadach znosi.

    1. No więc właśnie, czasem coś co myslimy, że to nasze jest wypowiadane na podstawie kiedyś przeczytanego Słowa…

  2. Ale nonsens. Bóg musiałby najpierw stworzyć ten kamień i musiałby być skończony. Kamień zawsze będzie więc słabszy od Stwórcy, bo jest tylko uczyniony przez Niego, a Stwórca po prostu jest, jest poza stworzeniem. Większy od wszystkiego, nieskończony w sensie wieczności, wielkości, wpływu, majestatu, chwały. Transcendencja. Ludzka logika tego nie pojmuje dlatego wymyśla takie pytania dziwaczne.

   1. Ateiści mają dużo gorsze pytanie: Czy Bóg jedyny może uczynić drugiego Boga równego sobie skoro jest wszechmocny?
    Oczywiście odpowiemy, że nie może, bo Bóg jest jeden a ponadto jest niestworzony. Wtedy powiedzą Tobie, że nie jest wszechmocny..
    Stąd wiara jest tajemnicą, bo trzeba uwierzyć w Boga, a nie pojąć Go rozumem po wcześniejszej analizie, bo dojdziemy do absurdu.

    1. Uświadomienie sobie że Bóg jest od zawsze zawsze doprowadzało mi głowę do eksplozji w pozytywnym znaczeniu, bo jak stworzenie, które ma początek może pojąc co to znaczy od zawsze 🙂

    2. Zgadzam się w 100 %
     Nikt kto szczerze wierzy nie zada tak zapętlonych pytań, bo po prostu są świadectwem braku kontaktu z Bogiem.

 4. Artur S. (detmold)

  Tajemnica wiary wedlug rzymu ( kontrolowanego przez niego w rozny sposob swiata ) to skrywanie przed zwiedzionymi wiernymi babilonu prawdy o Jezusie Chrystusie, ktora jest w Pismie. Wielu za przyblizanie tej wiedzy bliznim zaplacilo cene najwyzsza, bedac bestialsko zamordowanymi ze strony jego siepaczy…

  1. Wiesz Arturze,ze Ty jesteś na tym samym poziomie co katolicy?
   Pomimo tego,że masz wiedzę o tym co ten odstępczy kościół zrobił i nadal robi.
   Ty nie znasz Boga,słyszałeś o Nim i czytałeś,ale twoje komentarze niosą jad,który się rozlewa.
   Modlę się o Ciebie,żeby Pan przemienił twoje serce,żebyś był gotowy na Jego przyjście.
   Zamiast narzekać i krytykować,módl się o innych,a Pan szybko uzdrowi twoje życie.

   1. Artur S. (detmold)

    Najpiekniejsza rzecza ( jedna z najwspanialszych, swiadczacych o jego nieskonczonej milosci wzgledem nas ) jest dana czlowiekowi przez Boga jest jego wolna wola. Nie stworzyl nas Pan bezwolnymi manekinami ( bez wlasnego czucia 😉 ), a istotami obdarzonymi tworczym rozumem. Nie wyrzekl sie nas gdy upadlismy, a dal nam szanse jaka jest Jezus Chrystus. Nie zmarnujmy jej 🙂 .

 5. Artur S. (detmold)

  Polacy rzymscy sa nazywani przez obywateli Zachodu szarancza, gdyz tak bardzo sie od nich roznia w postrzeganiu doczesnych celow ziemskich w swym charakterze duchowym. Nasz czlowiek chce za wszelka cene pochlaniac przy minimalnym nakladzie wlasnej, ORYGINALNEJ pracy przykladowo tworzeniu wartosciowych miejsc rzeczonej ( wypelnia to znamiona pasozytnictwa, wpojonego mu przez watykan ), a np. taki Dunczyk stara sie cos pozytecznego tworzyc i wytwarzac…

 6. Dzięki Bogu za ten świetny tekst,na Jego chwałę.
  Chwała Bogu za Jego miłość,dobroć i cudowny plan wybawienia nas od grzechu.Jesteśmy wolnymi ludźmi dzięki męczeństwu naszego Pana Jezusa Chrystusa.Chwała Mu na wieki!
  bo czyni nas na Swoje podobieństwo.Niesamowite jest to,że będąc nędznikami,On czyni nas ludem wybranym ,dziećmi Bożymi.Alleluja.

  Oczywiście,ze Bóg wszystko uczynił dobrym,tylko stworzenie chciało dorównać Bogu i stąd te wszystkie problemy.
  Wiecie jak nieopisana jest miłość naszego Boga?Wiedząc,ze wyjdzie tyle zła zdecydował się za nas cierpieć.
  A mógł przecież wszystko zmienić….

  1. “A mógł przecież wszystko zmienić….”

   Osobiście kiedy doznaje krzywdy od bliskich, to sie obrażam. Odcinam się od ludzi. Bóg pomimo, że jesteśmy dla niego niedobrzy wciąż chce dla nas dobra. Wciąż kocha odstawiając wszelką gorycz.

 7. Artur S. (detmold)

  W Polsce katolickiej z masochistycznym pietyzmem obchodzi sie swieta klesk ( rzecz absolutnie niespotykana w normalnych wspolnotach np. u nie zlewaczonych amerykanskich “WASP-ow” ) oraz zaszczuwa grupy i jednostki, ktore chca z tym chorym stanem zwyczajnie zerwac oraz stawiac za wzor rodzime uosobienia wszelakiego sukcesu. Tak Polakom odebraly rozum i godnosc czlowieka rzymskie bajdurzenia…

 8. Artur S. (detmold)

  Jak dzis jechalem z ojcem z towarem ( elementami drewnianymi ) do klienta mijalismy po drodze pare grup pielgrzymkowych, zmierzajacych do jasnej gory oddawac czesc demonowi maryjnemu… Zgroza i przerazenie ( czesciowo obrzydzenie i wstret do zwodzicieli rzymskich ) ogarnia czlowieka… Ci ludzie /patnicy/ nie zdaja sobie sprawy jak bardzo tymi swoimi guslami szargaja majestat swietego Imienia Boga oraz czesc Pana Jezusa Chrystusa…

 9. Artur S. (detmold)

  Mlode kobiety nie lubia milych misiow, poniewaz sa nudni i przewidywalni, a wybieraja ich gdy zaczyna coraz glosniej tykac im zegar biologiczny, a i to tak raczej w sytuacji gdy “towar” na rynku matrymonialnym jest juz dosc mocno przebrany. Teraz do rzeczy. Baby w dzisiejszych czasach to juz nie to samo co kobiety z lat 60/70, nie mowiac juz o tych wczesniejszych ( do Polski zachodni syf-demoniczny nurt synagogi szatana “wyzwolenia kulturowego kobiet” dotarl co prawda pozniej, za to w postaci stezonej… ). Nalozyl sie on na bezzasadna czesc jaka sie darzy u nas panie ( szkodliwy wplyw demonicznego kultu maryjnego, ale niech mnie reka Boska broni przed nawolywaniem do gnojenia niewiast tak jak to czynia i maja w obyczaju mahometanie, mizoginem jeszcze nie jestem 😉 ), ktore czesto szukaja mocniejszych wrazen z roznymi meskimi w ich mniemaniu “egzotycznymi ksieciami” ( ktorzy jawia im sie jako pelni erotyzmu w stosunku do “sflaczalych Polakow”-gdzie te bialoglowe rozum zgubily-sprawa Magdaleny Zuk sie klania ), ktorzy traktuje je “uzytkowo”. Podsumowujac. Znaczna czesc spoleczenstwa, ktora ma jakiekolwiek zasady moralne, ba, etyczne gdzies coraz bardziej upokarza wzglednie upadla ludzi w miare porzadnych… Jest coraz gorzej pod tym wzgledem…

   1. Artur S. (detmold)

    Mnie tam daleko do przewidywalnosci 😉 . Nie chce obrazac babek, ale same czesto nie czego chca… Faceci czesto tez, ale to juz inna historia.

 10. Artur S. (detmold)

  Kobiety sa bardziej odporne na bol ( np. porod ) za to czesto nie potrafia wybaczyc wyrzadzonej im dowolnego rodzaju mentalnej krzywdy ( hoduja w sobie swoistego rodzaju zapieklosc… ). Odwrotnie niz u mezczyzn 😉 . Za to stwierdzenie zostane pewnie skreslony definitywnie u siostr w wierze 😉 , Czasem odnosze wrazenie, iz kobiety lubia byc poszturchane ( “dostac po glowie” itp. , jakby to je jaralo/rajcowalo [!] ), ale rzecz jasna przez atrakcyjnego chlopa ( ktoremu potrafia wiele zapomniec ), a nie zalosnego brzydala ( od razu takiego by zadenuncjowaly ). Nie jestem zwolennikiem bicia niewiast. NIE. Po prostu stwierdzam u nich to masochistyczne skrzywienie charakteru ( kto normalny chce dostac po twarzy lub byc w inny sposob odczlowieczany? ). Moze to wynika z faktu zniewolenia demonicznego u wielu z nich?

  1. Na jakiej podstawie dokonujesz tak skrajnych wniosków?

   1. Artur S. (detmold)

    Przyjrzyjcie sie dokladnie roznym “dzikim fantazjom” ( nie licujacych z rozumna godnoscia czlowieka ) “wyzwolonych kobiet” ( chyba od rozsadku… ) wypisywanym w internecie na ogolnodostepnych platformach komunikacyjnych. Mozna sie zalamac… Z czego to wynika? Sam nie wiem…

   2. Artur S. (detmold)

    A dlaczego rzeczone maja taki pociag do roznych takich, co nie chcialbys ich w ciemnej uliczce spotkac ( czesto atakujacych w grupie, gdyz kodeks honorowy dla nich nie istnieje )? Zapewniaja dreszczyk emocji? Przeciez to jest zwyczajnie glupie w swej naiwnosci… Chociaz w Polsce nie istnieje praktycznie zaden spoleczny-nie formalny regulator ( niepisany zbior norm i zasad ) dochodzenia do znaczacej pozycji spolecznej i wszelakiego majatku, wiec wszystkie chwyty dozwolone…

 11. Artur S. (detmold)

  Babki sa zatruwane duchowo przez rozne szatanskie wymysly ( sa buntowane przeciw facetom, podjudzane do niszczenia ich… ) , a mezczyzni sa coraz bardziej z roznych przyczyn mamejowaci i nie potrafia sie temu przeciwstawic…

  1. Arturze, lepiej by brzmiało i uczciwiej gdybyś napisał “część kobiet”.

   1. Artur S. (detmold)

    Przynajmniej nie wyzywam 😉 . Masz racje 😉 .

 12. Artur S. (detmold)

  Lubie ogolnie babki, tylko nie znosze stosowania przez nie emocjonalnego szantazu, ktory ma na celu wywolanie poczucia win, aby uzyskac realizacje swoich zamierzen… Chociaz faceci tez potrafia manipulowac, jednak nie sa w tym, tej sztuce, az tak biegli 😉 .

 13. Artur S. (detmold)

  W Polsce zeby miec naprawde “dobre pieniadze” ( od miliona dolarow netto wzwyz w roznych “zarabiajacych na siebie”-przynoszacych zysk majetnosciach ) trzeba byc nie zbyt dobrym czlowiekiem… Ot taka rzymska mentalnosc promujaca i premiujaca roznych gnidowatych cwaniaczkow oraz nie lepsze od nich rozmaite ladacznice…

   1. Artur S. (detmold)

    Jestes brunetka? Temperamentna 😉 .

    1. Brunetka… Ale od zamartwiania się o cały świat już siwieje ?

 14. Artur S. (detmold)

  Porzadny mezczyzna na 100%-na ktorym mozna polegac ( w zwiazku albo nie ) jest we wspolczesnym przekazie kulturowym w kregu duchowym naszej cywilizacji coraz bardziej wyszydzany, poniewierany, gnojony itp. …

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: