Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak można kochać Boga?

Piotr Szczepanik śpiewał kiedyś:

 

Kochać, jak to łatwo powiedzieć”.

 

Bóg oczekuje konkretów. Co z tego, że będziesz wielbił/a Boga jednocześnie żyjąc nieświętym życiem.

 

” Kto mówi: “Znam Go”, a przykazań Jego nie zachowuje, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (5) Kto zaś zachowuje Jego słowo, w tym miłość Boga jest naprawdę doskonała. Po tym również poznajemy, że jesteśmy w Nim. ” 1 Jana 2

 

 

Musimy się przyznać, że kiedy nie zachowujmy przykazań Boga nie kochamy go. Możemy się potykać, walczyć, ale jeśli grzech jest normą, to nie ma w nas miłości do Boga. Jest fałsz.

Zauważmy, że w tym liście Jana jest mowa o liczbie mnogiej: przykazań.

” Po tym poznajemy, że Go znamy, iż wypełniamy Jego przykazania. “

 

 

I kolejny dowód na boskość Jezusa.

 

“Kto mówi, że w Nim trwa, ten powinien tak postępować, jak On postępował.”

 

Przecież nie widzieliśmy jak Bóg w niebie postępował, tylko jak Bóg wcielony na ziemi.

Co dalej mamy w tym liście Jana o miłości do Boga?

 

“Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.”

 

 

Światem są wszelkie mody i rozrywki. Świat to także bezbożne Boże Narodzenie ograniczające się do obżarstwa, gdzie mowa o Jezusie jest wstydliwa. Światem jest narkomania tych czasów, czyli piłka nożna, muzyka, moda.

 

” Albowiem wszystko, co jest na świcie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i chełpienie się bogactwem – nie pochodzi od Ojca, lecz ze świata”

 

Chełpienie się samochodem, domem, wykształceniem, pozycją nie pochodzi od Ojca.

 

 

” A świat przemija wraz ze swą pożądliwością; kto zaś spełnia wolę Boga, ten trwa na wieki”. 

 

 

Świat przemija, ale ten kto PEŁNI WOLĘ OJCA, TEN TRWA NA WIEKI.

Nie ten, kto mówi Jezu kocham Cię, ale ten kto pełni wolę Ojca. Ludzie nie chcą tego pojąć i mają z tego tytułu problemy osobiste.

Nieposzanowanie woli Ojca zawsze kończy się porażką, Może pewna osoba zgodzi się na opublikowanie swego świadectwa, ku przestrodze to udowodnię jak to działa.

 

Jan żył w I wieku i już wtedy byli zwodziciele:

 

“Dzieci, nadeszła już ostatnia godzina: tak jak słyszeliście, Antychryst przychodzi. Teraz wielu jest antychrystów; po tym właśnie poznajemy, że nadeszła ostatnia godzina. (19) Oni wyszli z nas, lecz z nas nie byli; jeśliby bowiem z nas byli, to pozostaliby z nami. Lecz w ten sposób wyszło na jaw, że nie wszyscy do nas należą.”

 

 

Ludzie antychrysta przeciwni Prawu Bożemu wyszli z eklezji Jezusa i dokonali fuzji i konwersji chrześcijaństwa z Rzymem.

Jeden z objawów odstęp;stwa:

 

” Czyż nie ten jest kłamcą, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem, kto wypiera się Ojca i Syna. (23) Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma też i Ojca;”

 

Z tego co wiem świadkowie Jehowy właśnie się wypierają Syna, a widzimy tutaj zależność Ojciec i Syn to jedno. Kto się wypiera Ojca i Syna jest antychrystem.

 

 

 

(6) Kto mówi, że w Nim trwa, ten powinien tak postępować, jak On postępował. (7) Umiłowani, nie piszę wam o nowym przykazaniu, lecz o przykazaniu starym, które mieliście od początku; tym dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. (8) A jednak piszę wam znowu o nowym przykazaniu – które jest prawdziwe w Nim i w was – ponieważ ciemność mija, a prawdziwa światłość już świeci. (9) Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, ten wciąż jeszcze jest w ciemności. 

 

 

Proste kryterium uczestnictwa w królestwie Bożym:

 

“Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, ten wciąż jeszcze jest w ciemności. “

 

 

W jakim imieniu zostały odpuszczone nam nasze grzechy?

 

Piszę wam, dzieci, że przez Jego imię zostały wam odpuszczone grzechy. (13) Piszę wam, ojcowie, że poznaliście Tego, który był od początku. Piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście Złego. (14)Napisałem wam, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, ojcowie, że poznaliście Tego, który był od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni, słowo Boże w was trwa i zwyciężyliście Złego

 

Imię to jest Jezus, co oznacza Bóg zbawia. Poznaliśmy tego, który był od początku.

Przejdźmy do Jana 3

 

 

(9) Każdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, albowiem trwa w nim nasienie Boże; taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. (10)Po tym można rozpoznać dzieci Boże i dzieci diabła: każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie i nie miłuje brata swego, ten nie pochodzi od Boga.

 

Dopełnieniem narodzenia na nowo jest rezygnacja z grzechu. Kto ma istotnie nasienie Boże, nie może trwać w grzechu.

 

Dopiero po tym można rozpoznać dzieci Boże i dzieci diabła:

 

“każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie i nie miłuje brata swego, ten nie pochodzi od Boga.

 

Dwa warunki: sprawiedliwość (bezgrzeszność) i miłowanie brata swego.

Nie odpłacajcie złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie: błogosławcie, gdyż do tego jesteście powołani, abyście błogosławieństwo otrzymali w dziedzictwie. (10) “Ten bowiem, kto chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powstrzymuje swój język od złego i wargi od fałszu! (11) Niech unika zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i za nim idzie, (12) gdyż oczy Pana (zwrócone są) na prawych i Jego uszy słuchają ich błagania, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią”.  1 Piotra 3 

 

 

Jeśli więc któryś z nich nie jest spełniony, nie ma mowy o miłości do Boga. Dlatego też nie dajcie się zwieść tytułom “teolog”, “pastor”, “starszy zboru”, jeśli nie miłują oni ludzi, a przypominają raczej potomków Chama.

Boga kocha się przede wszystkim respektowaniem Jego Prawa i miłością bliźniego. Jak możesz kochać Boga jednocześnie nienawidząc bliźniego, czy nie przestrzegając Prawa Boga?

 

 

_______________________

 

Jeśli doceniasz treści prezentowane na tym blogu oraz to, co robię, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 12 lipca 2017 — 10:50

8 komentarzy

Add a Comment
 1. Chwała Bogu bracia i siostry!
  Piotrze, dziękuję Ci za ten wpis.
  Powyższa treść, powinna być głoszona we wszystkich Zborach tzw.,, chrześcijańskich”.
  ,, Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością’ ‘
  Prz. Salomona 1.7
  Niestety większość ludzi, kierując się się bezgraniczną łaską, zapomina o potędzę Stwórcy,
  który jest Sprawiedliwy, Milościwy, ale zarazem Groźny i Straszliwy.
  Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego.
  Kiedy Bóg widzi pokorne i bogobojne serce, wówczas objawia mu w Swej łasce, przez Ducha Świętego, Prawdę.
  Jeśli natomiast, serce człowieka pozostaje bez zmian, łamie Prawo Boże(Przykazania), taki nigdy nie poznał bojaźni przed Bogiem, a co za tym idzie, Bóg nie napełni go mądrością.
  Niechaj cię Bóg Błogosławi i niech cię wzmocni.
  Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen

  1. Amen!?
   Bogu niech będą dzięki za ten cudowny tekst dla nas!Chwała Panu Bogu za Jego wspaniałe Słowo.
   On jest cudowny i wspaniały,Jemu Chwała na wieki!
   To On nas umiłował i cały czas przysposabia do tego ,abyśmy mogli kochać innych.

 2. Sama znajomość prawa nigdy nie uczyni nikogo sprawiedliwym, przestrzegającym przykazań. Narzucone zakazy stanowiły zawsze pokusę dla ludzkości, by je złamać. Ludzie mają naturalną skłonność, by robić, to co zakazane (Rz 7,7-11). Tylko miłość jest w stanie pokierować naszym postępowaniem i sprawić, że będziemy wypełniać prawo. “Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa”.- (Rz 13,10) UBG.

  1. Dokładnie, miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. Miłość prowadzi do Prawa.
   Kocham rodziców, więc jestem im posłuszny, gdyż wiem, że chcą dla mnie tylko i wyłącznie samego dobra.

 3. Nie okazując miłości bliźniemu nie kocha się Boga.
  Nie szanując rodziców okazuje się brak szacunku Bogu.
  Nie będąc posłuszną/-ym mężowi/władzy/przełożonemu w pracy okazuje się brak posłuszeństwa Bogu.

  1. Ty to wiesz i dlatego Bóg Ci błogosławi. Jesteś pozytywnie wyrachowana 🙂

  2. Piękne 🙂 …zgadzam się, tylko chciałabym zadać jedno pytanie: co, jeśli rodzice/mąż (bądź żona, jeśli chodzi o panów)/władza/szef chcą wymusić na człowieku wierzącym wg Biblii wykonanie polecenia sprzecznego z prawem Bożym? co wtedy robić?
   Przepraszam, jeśli odpowiedź jest w Biblii a ja jej nie zauważyłam-dopiero się uczę tego wszystkiego…

 4. Kochać…jak to łatwo powiedzieć…
  a tu sznur kormoranów odleciał…tylko czy do Kielc, czy gdzieś indziej? 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: