Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

ON JEST GODNY NASZEGO UWIELBIENIA – GARY WILKERSON

Teologowie używają dziwnego słowa na określenie Jezusa, mówiąc, że On jest “bezgrzeszny.” Być “grzesznym” znaczy upadać, grzeszyć, być winny, zmagać się, przekazywać pojęcie, że coś w tobie może zostać zirytowane. Ale nawet w Jego ludzkiej naturze, boska natura Jezusa to wszystko zwyciężyła. W Jego oczach nie było pożądliwości, ani w Jego sercu nie było pychy. To samo w sobie jest chwalebne. Nawet w Swojej ludzkiej naturze On pozostał suwerenny, jedno z Bogiem (Mateusza 18:18; Kolosan 2:10).
Zastanów się teraz nad tymi pięknymi atrybutami: On jest doskonale sprawiedliwy (Jana 8:46) i pełny sprawiedliwości (8:16). On jest zarówno sprawiedliwy i jest tym, który nas usprawiedliwia (Rzymian 3:26). Innymi słowy, On znajduje sposób, żeby zachować Swoją sprawiedliwość, podczas gdy usprawiedliwia nas z naszych niesprawiedliwych uczynków.
On jest wieczny, istnieje zawsze (1 Tym. 1:17). On jest godzien naszego uwielbienia na wieki. I On jest miłością (Jana 13:34) – miłością, która jest niezgłębiona! On jest wszechmogący, nie brak Mu żadnej mocy. Jego ręce nie są związane przez diabła, ani przez naszą wolną wolę: On ma moc nad każdą sytuacją w każdym czasie. On jest wszechobecny, zna początek od końca nawet zanim nadejdzie koniec.
To wszystko obala fałszywe nauczanie obecnie nazywane otwartą teologią. Ta nauka uważa, że Bóg robi jedną rzecz w historii, a my inną – że On reaguje na to co my robimy i dokonuje poprawek. Nie, nigdy! Kiedy Jezus został ukrzyżowany, Bóg nie przyglądał się biernie i nie mówił, “Chyba muszę coś zrobić, żeby to odkupić.” On miał na myśli Baranka ofiarnego na długo przed stworzeniem. On ma wszelką władzę i panuje w doskonałym sądzie. Krótko mówiąc, On jest piękny – pragnienie wszystkich narodów!
Może myślisz, że rozumiesz pewne rzeczy o Jezusie, takie jak Jego Powtórne Przyjście i teologię czasów ostatecznych. Właściwie możesz znać te tematy na wylot, od przed milenium do okresu po prześladowaniu i w porządku. Ale nigdy nie będziesz w stanie w pełni pojąć piękna Jezusa – Jego sprawiedliwości, Jego miłości, Jego suwerenności, Jego wiecznej natury.

Updated: 19 czerwca 2017 — 11:31

2 komentarze

Add a Comment
  1. “On znajduje sposób, żeby zachować Swoją sprawiedliwość, podczas gdy usprawiedliwia nas z naszych niesprawiedliwych uczynków.”
    Caly Jezus Chrystus w tym jednym zdaniu, pieknie napisane 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: