Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

NACISK NA TO, BY POSTĘPOWAĆ WŁAŚCIWIE

Dawid Wilkerson

 

List do Tytusa mówi o łasce, która jest nam dana, jako władza nad grzechem i umożliwia nam prowadzenie trzeźwego i świętego życia. „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tytus 2:11-13).
Od dnia Pięćdziesiątnicy jest wspaniała miara tej łaski. Duch Święty posyłał przekonanie o grzechu do wszystkich narodów, nauczając wierzących z każdej rasy i języka, jak wyrzekać się bezbożności i świeckich pożądliwości. W rezultacie tego byli ludzie, którzy żyli trzeźwo i sprawiedliwie i oczekiwali przyjścia Jezusa.
Biblia mówi w Zachariasza 12:10, że Duch Święty będzie wylany, jako „duch łaski i błagania.”  Ja wierzę, że ten duch łaski odwróci całkowicie lud Boży od świeckości i spowoduje w nich wołanie o czystość serca.
Będziemy świadkami głoszenia osądzającego, ujawniającego grzech, przekraczającego to, co widzieliśmy w historii. Wszelka niesprawiedliwość, bezbożność i głupota będą ujawnione, a ci, którzy są w domu Bożym, będą przymuszeni, by postępować właściwie.
Dzwonił do mnie drogi brat w Panu, lider pewnej służby. On i inni usługujący zbierali się razem, by szukać Pana i wkrótce Duch Święty zaczął ujawniać grzech wśród nich. Kilka z tych służb zostało  wykluczone i brat ten powiedział do mnie, „Teraz, kiedy zstąpił Duch Święty, przeżywamy nacisk, by postępować właściwie.”
To zdanie mnie dotknęło i nie mogłem się od tego uwolnić; nacisk, by postępować właściwie. Kiedy przychodzi Duch Święty i ujawnia grzech, wtedy ci, którzy są letnimi i żyją w kompromisie, są osądzani.
Kochani, ten nacisk, by odrzucić grzech i postępować właściwie, będzie się potęgował w Bożym Kościele czasów ostatecznych.

Updated: 14 czerwca 2017 — 10:38

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: