Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

CO TO JEST PRAWDZIWE PRZEBUDZENIE?

Nie ma znaczenia, jakie manifestacje widzisz w tak zwanym przebudzeniu. To nie jest prawdziwe poruszenie od Boga, jeżeli nie jest skupione na żniwie! Deszcz Ducha Świętego zawsze spada, by zebrać dusze.
Bóg wylał Swojego Ducha w dzień Zielonych Świąt, by zmiękczyć i przygotować grunt dla siewu ziarna ewangelii. Napełnieni Duchem wierzący zostali wysłani z Górnej Izby na cały świat, by czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa.
Po prawie dwóch tysiącach lat siewu i wzrostu, nadszedł czas żniwa! Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie aż dotąd, reprezentują pierwsze plony wczesnego żniwa. Pan czekał cierpliwie na to ostatnie, potężne żniwo.
„Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz” (Jakuba 5:7).
„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli” (Zachariasz 12:10). Ten fragment mówi o obiecanym późnym deszczu, który musi poprzedzić ostatnie żniwo.
Wiele tak zwanych ruchów Ducha Świętego szybko znikło, ponieważ byli skupieni na człowieku – skupiali się na darach, na samo-ulepszaniu, szczęściu. Jeżeli ruch jest prawdziwie od Ducha Świętego, rezultatem będzie pragnienie zdobywania zgubionego i ginącego świata. Właściwie, to Jezus połączył to żniwo z ginącymi duszami, kiedy powiedział, „Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mat 9:38).
Każde prawdziwe wylanie Ducha Świętego będzie skupiało się na tej modlitwie Jezusa. Kilka udokumentowanych, prawdziwych przebudzeń było błogosławione wielkim żniwem dusz.. Nie ma prawdziwego przebudzenia, bez wielkiego żniwa zgubionych dusz.!

Updated: 13 czerwca 2017 — 14:53

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: