Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

JezusBezReligii – sekta zaprzeczająca naukom Jezusa.

Przeszedłem kiedyś zafascynowanie tą stroną, a zwłaszcza ich zgrabnie skonstruowanymi filmikami mieszającymi prawdę z sensacją i kłasmtwem, dopóki nie skonfrontowałem to z Biblią i darowałem sobie oglądnie tego kanału, choć w głowie świtało mi słowo “zwiedzenie”.

Tym razem postanowiłem prześledzić ostatni ich filmik z kategorii ZASZOKUJ WIDZA ŻEBY ZAISTNIEĆ.

Jest nim:

Jak na prawdę brzmi modlitwa “OJCZE NASZ”

Czego się tam dowiadujemy?

Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu:

 

Totalne kłamstwo i zwiedzenie. Oryginał brzmi tak:

Galacjan 3.22

Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Oni przekręcili to na: Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu. Wynika z tego, że Pismo doprowadza do grzechu. Biedny Wilkerson, Zac Poonen i dziesiątki kaznodziejów opierających się na Piśmie.

 

Bez Bożej Bojaźni przekręcają również znaczenie Jeremiasza 17.5

” Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!”

 

twierdząc, że skoro kanon Biblii ustalali ludzie, to oznacza, że nie możemy polegać na Piśmie. Jeśli tak, to po co w ogóle posługują się Pismem? Takie twierdzenie dyskwalifikuje wedle ich rozumienia także ich samych, bo przeklęty mąż który słucha jezusbezreligi.pl.

Prawda jest taka, że Bóg decydował o kanonie POPRZEZ ludzi. Bóg jest suwerenem, ale zwodzący na kanale jezusbezreligii.pl traktują Boga jako niezdolnego do kontroli biegu wydarzeń na ziemi. 

 

Dalej prowadzący, chyba naczelny guru tej grupy   w kontekście cytatu z Jana:

“Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,” 2 Tym

 

Tak powiada:

 

“To że coś jest natchnione nie oznacza, że jest tam życie.”

Za chwilę podważa Janem:

 

Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; 

 

 

Narrator powtarza slogany ateistów i lewaków: pismo często źle przetłumaczone.

Jeśli Pismo jest źle przetłumaczone, to po co się nim w ogóle zajmują?

 

Uważają, że Pisma nie warto słuchać, ale biblia mówi co innego:

 

(8) Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.
List do Efezjan 4:8

 

“Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
1 List do Tymoteusza 5:18″

Jak widzimy Paweł powoływał się na Pismo.

I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
List Jakuba 2:23,

Dzięki Pismu wiemy, że wypełniły się proroctwa.

 

W końcu sam Jezus mający być wzorem do naśladowania tak mówi:

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni3 i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»4. Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»5.

 

Ich interpretacja modlitwy pańskiej w czasie dokonanym:

 

 

Jeśli wszystko się już dokonało, to wcale ale to wcale nie potrzeba odmawiać modlitwy pańskiej. Wszystko się wypełniło.

Prawda jest jednak inna. Nadal trzeba prosić abyśmy nie ulegali pokusie. Nadal należy prosić o królestwo na ziemi, która ma sie poszerzać. Nadal mamy prosić o odpuszczeni nam naszych win:

 

1 Jana 1.9

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam … nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas

 

Brat Damian w lutym tak napisał na fejsie o nich:

__________________________

JezusBezReligii.pl i Uzdrowienie.com.pl oraz ich wszyscy Poplecznicy….
(mówie o tych świadomie kłamiących)

Wasze nauki to czysta herezja , wilki w owczej skórze , fałszywi nauczyciele mówiący o taniej łasce , obłudnicy szkalujący Czyste Słowo Boże , unieważniacie Doskonałe Prawo Boga, które jest Wieczne i Niezmienne aż Niebo i Ziemia nie przeminą… Wypowiadacie obrzydliwe kłamstwa , że Jezus Chrystus zniósł/wypełnił Prawo Boże !!!

Uczycie: “jezus jest końcem prawa, więc mnie prawo nie obowiązuje”
Czyli można jeść wieprzowinke, krety, myszy, nietoperze i robić co się chce tak !?
Hulaj duszo róbta co chceta mam łaske i mogę robić co chce…. (Wasz tok myślenia)

Istna Sodoma i Gomora..

BZDURA !!! Jezus nie przyszedł “znieść” Prawa i Proroków i nie przyszedł Go wypełnić za ciebie abyś ty mógł robić co chcesz, lecz przyszedł głosić Prawo Boże, głosić Jego PEŁNIE, bowiem Jezus Jest CELEM Prawa a nie końcem Prawa !!!

Przybijacie Przykazania do Krzyża “unieważniając Je” i w ten sposób pokazujecie ludziom błędną drogę która prowadzi szeroką drogą na zatracenie……

– Hulanki (huczne imprezy)
– Obżarstwo
– Pijaństwo
– mężczyźni współżyjący ze sobą
– Jedzenie świni / wieprzowiny…
– Szabat – wieczne Święto Boga ustanowione DLA człowieka jako pamiątka stworzenia, a już nie mówie o inny Świętach BOGA !!!

Skąd bowiem człowiek ma wiedzieć że (olewanie) tego wyżej jest grzechem skoro Prawa nie ma bo wy go usuwacie !? Usuwając Prawo usuwacie Przewodnika do uświęcenia… Niestety ale wasze cuda są fałszywe, aby zwieść “także i wybranych”. Duch Boży nie uczyłby Bezprawia, a skoro wy to robicie to jakiego macie ducha ??

Głosicie inną Ewangelię , wasz duch jest duchem kłamstwa i głosicie innego jezusa….. OPAMIĘTAJCIE SIĘ bo karmicie sfałszowanym mlekiem.. Prawo jest wychowawcą, przewodnikiem do Chrystusa…. Duch Boży Jest Nauczycielem , czego , bezprawia !? Czy może jednak auczycielem Prawa które jest wieczne i niezmienne jak Boży charakter ??

W Izajaszu 42 jest napisane , że Mesjasz przyszedł Nadać narodom Prawo i Utrwalić Je na ziemi i że wyspy wyczekują Jego Nauk !! Więc się pytam, jakich nauk obłudnicy !? Takich że Prawo już nie obowiązuje !? Czy może takich ze Zakon Został przybity do Krzyża !?

Ostrzeżenie Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 5;17
Nie sądźcie że przyszedłem “znieść” Prawo i Proroków ….kto by tak uczył i usunął chodźby jedno z tych najmniejszych, ten będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Bożym, a kto by wykonywał i UCZYŁ wykonywać, ten będzie nazwany największym w Królestwie Bożym..

1* Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego PRZYKAZANIA.

2* Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego PRZYKAZAŃ, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.

3* Kto zaś zachowuje Jego NAUKĘ, w tym naprawdę Miłość Boża jest doskonała.

4* Po tym zaś poznajemy że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak jak On Postępował.

5* Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy Strzegą PRZYKAZAŃ Boga i wiary Jezusa.

6* Albowiem miłość względem Boga polega na SPEŁNIANIU Jego PRZYKAZAŃ, a przykazania Jego nie są uciążliwe.

“W owym dniu powie Jezus: idźcie Precz ode mnie, wy którzy czynicie BEZPRAWIE”

“JEZUS JEST celem PRAWA A NIE końcem”

Jeśli chcesz zmiany / masz pytania …pisz [ priv ]
Pozdrawiam Cię Kimkolwiek jesteś

Damian

____________

Nie wiem co to jest za duch w jezusbezreligii.pl, ale wg mojej oceny nie jest to Duch święty.

W filmie twierdzą, że osoby trzymające się Pisma nie słuchają Słowa Bożego. Biedny Jan Hus i William Tyndale, którzy spłonęli na stosie gdyż nie oglądali jezusbezreligii.pl i uzdrowienie.com.p

Wiele razy się zastanawiałem jak to jest, że tacy ludzie jak oni czy Benny Hinn wypędzają demony. No ale z pomocą przychodzi nam PISMO, którego oni  nienawidzą:

” W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. ” Mateusza 7.22

 

 

Uważajcie więc kochani na wilki w owczych skórach. Dlaczego udaje się im zwodzić innych? Ponieważ ich targetem są niemowlaki w wierze nie znający PISMA.

Oto dlaczego odrzucają Pismo, aby nikt nie mógł skonfrontować ich działań z Pismem. Zawsze powiedzą: Duch święty nami kieruje. Jednak tak mówię wszystkie sekty.

40 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Artur S. (detmold)

  Spoleczenstwo jest podzielone nie tylko wedlug standardowych-ogolnych kryteriow np. wierzacy/niewierzacy itp. , ale tez wedlug szczegolowych-nietypowych czyli otumanieni dowolnymi naukami babilonskimi ( praktycznie wszyscy… ) vs. uczniowie/nasladowcy Jezusa Chrystusa ( garstka znana i wybrana przez Boga ). Podzial wiec nie jest jednosiowy, a dwu.

 2. Artur S. (detmold)

  Zwiedzenie lucyferianskie jest wielostopniowe ( niczym bardzo skomplikowany wezel… ), zarowno sakralne jak i powszednie. Naszym zadaniem jest wytrwac przy nauce Jezusa Chrystusa zawartej w Pismie, co nierzadko oznacza byciem przez ten swiat odrzuconym. Taka jest cena zbawienia.

 3. A Później chodzą tacy i mówią raz zbawiony na zawsze zbawiony. Odrzucają niektóre Ewangelie i Listy Pawła. Uważają, że przekleństwo to nie grzech zależy w jakiej sytuacji. Robią agape z kilkoma butelkami wina i Bóg wie co jeszcze.

   1. Karol Szulawiak

    Z pewnością nauczają “raz zbawiony na zawsze zbawiony” ale listów Pawła nie odrzucają, to na nich głównie opierają swoje nauczania..chyba że coś się zmieniło.

    1. Karol Szulawiak

     “ale listów Pawła nie odrzucają, to na nich głównie opierają swoje nauczania..”

     W zasadzie powinienem napisać, że manipulują głównie listami Pawła, by potwierdzić swoje herezje.

     1. Właściwie to już nie wiem, co kto odrzuca, co uznaje i w co wierzy.
      Całkiem niedawno się nawróciłem i zastałem taki bałagan, że trudno się połapać bez zaufania Duchowi Prawdy. Znam, głos mojego Pana i tylko jego słucham.

 4. Artur S. (detmold)

  Te czasy sa wyjatkowo trudne dla slug Boga. Chrystianizm jest podkopywany z kazdej mozliwej strony. Z jednej strony urzeczeni swoim umyslem dla ktorych prawdziwa wiara jest zabobonem, a z drugiej ograniczeni umyslowo dla ktorych rzeczona jest herezja… Czesto sie jednocza, by tepic chrzescijan…

 5. Witam wszystkich!
  Śledze wasza stronę już od ponad roku, a dopiero teraz zdecydowałem się na pierwszy komentarz.
  Mam pytanie do admina czy jako 16 latek mam szanse postępować zgodnie z naukami Pisma Świętego w obecnym świecie. Mam na myśli muzykę, gry komputerową oraz presję zepsutego społeczeństwa.

  1. Nie wiem za bardzo co masz konkretnie na myśli, ale co do muzyki i gier to masz wybór.
   Pismo mówi:

   “12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.” 1 Kor

 6. Oni wszyscy już dostali zapłatę…
  Nawet nie mogłem do końca obejrzeć tych filmików kiedy sprawdziłem w piśmie List do Galatów 3:22
  Cieszę się że do tej pory nie miałem pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak Jezusbezreligi.
  Osobiście w tej chwili jestem mocny w wierze i tym samym nie mogę się nadziwić jak jestem atakowany przez żonę, teściów, rodziców…
  Dziś miałem stać się bezdomny (stracić meldunek). teście chcą mnie wymeldować ze swojego mieszkania gdzie są moje dzieci i żona. Przespałem dosłownie spotkanie w urzędzie miasta, ale mnie obudzili telefonem, dlaczego mnie tam nie ma?
  Bóg pokazał mi jak o mnie dba, lecz ciężko mi już z tym wszystkim i mam nadzieje, że wkrótce żona i dzieci jakimś cudem wrócą do mnie.
  Najgorsze jest to, że widzę jak wszyscy moi najbliżsi są kierowani przez złe siły, które nie skupiają się na nich lecz na mnie, te wszystkie ataki są wymierzone we mnie, bo staram się trwać przy Bogu Ojcu…
  Proszę Was Bracia i Siostry, znajdźcie chwilę czasu i pomódlcie się za mnie i moją rodzinę.
  Dziękuję.

  1. oczywiście pomodlimy się bracie.

   Jana 16
   “Pozwiedzałem wam to, abyście we Mnie mieli pokój. Świat będzie was uciskał, lecz ufajcie, Jam zwyciężył świat.

  2. Pomodlę się za ciebie, oby z Bożą pomocą wszystko się dla ciebie szczęśliwie skończyło 🙂

 7. Artur S. (detmold)

  Te czasy sa pelne wielopostaciowej i roznokierunkowej agresji co jest oznaka wzmozonej aktywnosci demonicznej w nich… Rozmaite zasoby niezbedne do trwania zycia czlowieka sie kurcza co jest asumptem do bezpardonowej walki o nie… To jest jednakze dopiero przedsmak Wielkiego Ucisku…

 8. Artur S. (detmold)

  Ludzie coraz bardziej od roznych czynnikow ( zarowno materialnych, jak i duchowych, obydwu trujacych ) fiksuja i pograzaja sie w moralnym bezwladzie… Moca Pana Jezusa Chrystusa mamy jak najwiecej z nich zawrocic z tej falszywej drogi wiodacej do wiecznej smierci.

 9. Artur S. (detmold)

  Wiekszosc ludzi z roznych wzgledow nie ma pojecia o tym ( albo nie chce miec… ) jak bardzo swiat duchowy odzialuje na srodowisko materialne w ktorym zyja. Traktuja takie przestrogi jak bajdurzenia nawiedzonego oszoloma czy co gorsza oblakanego, oderwanego od rzeczywistosci czlowieka… Po prostu pragna miec swiety spokoj i byc syci za wszelka cene… I to ich niepotrzebnie gubi.

 10. Witam,
  moja zona z 1 siostrą była kilka razy na spotkaniach u nich dużo wcześniej.
  No ale to one musiałyby sie wypowiedzieć.

 11. Hej, chwała Bogu, że o tym napisałeś, ja także na swoim kanale na youtube wspomniałem o tym, że to zwiedzenie – stworzyłem 2 filmiki na ich temat (jeden dłuższy, drugi krótszy), tutaj podaję linki jakby ktoś chciał jeszcze mocniej się przekonać, że to zwiedzenie: https://www.youtube.com/watch?v=BF24GW2J0zQ to pierwszy filmik, a tutaj drugi: https://www.youtube.com/watch?v=dIwG-2N5Dx8 pozdrawiam.

 12. Nie wiem jak jest teraz w szczegółach ale wówczas była to grupa będąca filią wspólnoty prowadzonej przez małżeństwo Finów w W-wie, mocno uwypuklajacych łaskę i Ducha Świetego.
  Jezdzili do W-wy na konferencje,a ci Finowie tu do nich z nauczaniem.
  Łaska +nieutracalnosc zbawienia.
  Próbowałyśmy dyskutować na ten drugi temat ale chętnych nie było,bo się mylimy.
  Duzo wolności i luzu.
  Duzo padania i trzesienia się.
  Ogólnie bardzo gorliwi ludzie dla Chrystusa,duzo ewangelizujacy w mieście i modlacy sie o chorych i przeciw demonom.
  Nie miałyśmy przekonania ,by tam dalej chodzic ale bez osądzania ich motywacji,bo te zna Bóg.
  Potem trafiłam na filmiki Sebastiana,uważam,że swietnie robione.
  Ale potem zaczął iść na całośc.
  Wiem,ze został wykluczony ze wspólnoty po wizycie Finów jako przełożonych i spotyka się ,nie wiem dokładnie, w jak dużej grupie.
  Nie wiem czy inni też zostali wykluczeni czy też te pare osób poszło za nim.
  Resztę znacie ,bo w filmikach widac. i słychac.
  Sebastian bardzo duzo czyta Słowa i w pewnym momencie poszedł za daleko uważając,że ma objawienia-tak przypuszczam.
  Jak zawsze ,jeśli sie nie uwzględnia uwag innych osób,by rozważyć je, popada się w zwiedzenie.
  Pisałam ,że jest w błedzie argumentując biblijnie ale twierdził,że czepiam sie jakichś czasów,jakiejś gramatyki lub się nie ustosunkował do innych argumentów.
  Seba jest tak bardzo przeciw religii,ze poszedł w skrajność drugą,wylewając dziecko z kąpielą.
  Na pewno nie głoszą,róbta co chceta ale chodzenie w duchu, czyli że Duch Św.nigdy nie będzie prowadził wbrew prawu miłości czyli nie poprowadzi do pijaństwa,bałwochwalstwa,kradzieży itp…ale do swiętości.
  Trzeba sie o niego modlic,co tez czynimy,by wrócił z dalekiej podróży.

  1. Dziękuję.
   Reasumując grzech pychy typowy dla niezależnych poszukiwaczy w tym i dla nas wszystkich. To dlatego polecam wszystkim pójście do zboru.
   Owszem Jezus jest bez religii, ale jest on we wszystkich zborach. Zgromadzenie Jezusa jest we wszystkich zborach, tak jak demony są w każdym zborze.

   Piszesz Kesja że zwracałaś mu uwagę. To zależy w jakim stylu…
   Racja, nie ma co wylewać dziecka z kąpielą. Otrzymali dary i chyba zbyt bardzo urośli w pychę i dumę. Kilka mcy temu zapytał mnie Krzysiek czy nie zechciałbym nauczyć się uwalniać od demonów. Znając siebie odpowiedziałem, że na tym etapie nie, bo popadłbym w pychę… Nie byłem gotowy duchowo.

   Tak należy modlić się tego Sebastiana, gdyż boju nie toczymy z nim ale z jego…wiadomo kim.

   1. Paweł zakładał zbory, wspólnota jest potrzebna, bo Internet może przestać istnieć w każdej chwili np.w czasie wojny.

    Pamiętam jak prosiłam Boga o wspólnotę, “Niech będzie Twoja wola Panie byle nie KZ :D”. Tak się złożyło wszystko, że jestem w KZ i dziękuję Bogu za tych braci i siostry.

 13. PIOTRZE,
  W normalnym stylu,stylu Pana Jezusa,Pan Jezus zawsze mówił:NAPISANE JEST,i ja też w tym stylu.
  Faryzeusze sie nadymali,gdy tak do nich mówił ale On sie tym nie przejmował,robił swoje.
  Pyszałek sie obrazi,pokorny uczeń Jezusa pochyli sie nad słowem mu pokazanym.
  Grupę braci i sióstr trzeba mieć,bysmy sie wzajemnie korygowali,zachęcali ,wielbili Pana.
  To co słusznie piszesz to Hbr 10.25-26
  24 TROSZCZMY SIE o siebie wzajemnie, by się ZACHĘCAĆ do miłości i do dobrych uczynków.
  25 Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale ZACHECAJMY się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.(BT)

 14. Nas nikt nie uczył uwalniania,poszło spontanicznie i Pan poprowadził ,wręcz poprzednie doswiadczenie przeszkadzało.
  Jezus NIGDY niczego nie robił 2 razy tak samo.
  Każda sytuacja jest inna,trzeba mieć komorę z Panem czyli chodzić w Duchu,a Pan poprowadzi.
  Trzeba umrzeć dla własnej chwały,bo sie nie odważysz ze wzgledu na ludzi ,ze wzgledu ma ewentualna porażke=kompromitacja.
  No i trzeba mieć determinacje,by to dziadostwo pogonić.
  Janusz własnie taką miał,co było bardzo potrzebne usługując.

 15. Odpowiedzcie – każdy sobie – na pytanie:
  – Czy jesteście dziećmi Boga, czy dziećmi diabła?
  – Czy ów Sebastian jest dzieckiem Boga, czy dzieckiem diabła?

  Zastanówcie się jak odpowiedzi na te pytania mają się do stosowania Słowa, że nikomu z was nie jest decydować, kto pójdzie na potępienie, a kto nie.

 16. z martwej litery ulaliście cielca i go czcicie, a to trzyma was w grzechu, a do PRAWDZIWEGO BOGA i relacji z Duchem Prawdy przyjść nie chcecie. Czepiacie się
  “Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu” ze “zwiedzionej” dla was tysiąclatki?
  A co z tym zrobicie?
  Pismo zamknęło wszytko pod grzech – Biblia Brzeska
  Pismo zamknęło wszytko pod grzechem – Jakuba Wujka
  Pismo zamknęło wszystko pod grzech – Gdańska
  Pismo jednak obwarowało wszystko grzechem  – Lubelska
  współzakluczyło Pismo wszystko pod grzechem – Biblia Popławski-Wojciechowski
  Pismo jednak obwarowało wszystko grzechem – przekład dosłowny EIB
  uznanie te tłumaczenia za zatracone, nakleicie na nie kolejne wasze ulubione etykiety “zwiedzenia” jak to macie w zwyczaju robić z kimś kto wkazuje na bałwochwalstwo, czyli kult kartek, farby drukarskie i całej masy źle przetłumaczonych tą farbką wersetów?
  W Psmach, w martwej literze, kt9ra zabija, a która zamknęła was pod władzę bałwochwalstwa szukacie życia, a do mnie, do Chrystusa, do Ducha Prawdy dającego życie i to w obfitości przyjść nie chcecie i szkalujecie kogoś kto wam o tym wspomina i to na podstawie waszych własnych pism?

 17. Bracie redaktorze tego artykułu. Sprawdziłem twój pierwszy cytat z tego artykułu czyli wpis na niebiesko Gal 3,22. Już na samym początku piszesz cytuję ciebie “Totalne kłamstwo i zwiedzenie. Oryginał brzmi tak:” A ja pytam jaki oryginał? To co podałeś to tłumaczenie z Biblii Warszawskiej a nie oryginał. Czytelnicy sprawdźcie Pana Detektywa, podaję linka http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/9/chapter/3/verse/22/param/1/version/undefined Nie wiem dlaczego dyskredytujesz w tak kiepski sposób “Jezusa bez religii”. Nie wiem dlaczego piszesz, że “Jezus bez religii” przekręcił cytat. Ty używasz biblii warszawskiej. Ale tylko biblia warszawska tłumaczy to inaczej. Reszta tak jak podaje np. Paweł z poprzedniego wpisu z 18 czerwca zgadza się z “Jezusem bez religii” czyli Tysiąclatka, Brzeska, Jakuba Wujka, Gdańska, Lubelska, Popławski-Wojciechowski a nawet uzupełnię o cytat z nowego tłumaczenia katolickie czyli edycja Św. Pawła z 2008 r. – “Ale pismo zamknęło wszystko pod władzą grzechu, aby dzięki wierze w Jezusa Chrystusa obietnica urzeczywistniła się w tych którzy wierzą”. Bracie Detektywie usuń ten artykuł bo chyba poniosły cię emocje. Albo nie usuwaj niech ludzie czytają o twojej prawdzie.

  1. Witam serdecznie
   Nie wiem czy jesteśmy braćmi, ponieważ dla Jezusa naszego nasladowcy bratem jest ten, kto pełni wolę Ojca.
   Jesteś dla mnie bliźniem, którego szanuję i dlatego w milości się ustosunkuję do Twego wpisu.

   Część komentarza ma na celu wpłynięcie na moje emocje.
   Druga część ma na celu pokazanie merytorycznego dowodu na poparcie swej tezy.

   Kopiuje tekst z Twego linku:

   “Ale Pismo sprowadza wszystkich pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była udziałem tych, którzy wierzą.”

   Jest to wybrana przez Ciebie definicja…. słownikowa, coś w stylu kali mieć.
   Najbardziej wiarygodna i rzetelna biblia w Polsce, choć sam posaiłkuję się innymi także, czyli Biblia UBG tak oto tłumaczy ten wers:

   ” Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym.”.

   Z zaryzykuję zwrot “Waszego” punktu widzenia niezgodnego ze wszystkimi denoninacjami wynika, że Biblia prowadzi ludzi do grzechu. Przynajmniej tak można to zrozumieć. Sami zaś posługujecie się tym Pismem sprowadzającym do grzechu. Jest to bluźnierstwo i manipulacja.
   Ten wpis i film komentowany jest przykładem jak można sobie dobierać nie tylko cytaty do swoich cielesnych potrzeb, ale metody interpretacji.

   Jednakże dziękuję za ten komentarz, ponieważ dzięki Tobie podjąłem się analizy kilku rozdziałów Galacja o czym jutro.

 18. autor tego bloga jest świadkiem Jehowy. W związku z tym jego wiarygodność a aspekcie oceny autorów “Jezusbezreligii” jest zerowa, to chyba oczywiste.

  1. Krzysiu nie wiem ile masz lat gdyż Twój komentarz jest bardzo niedojrzały, niemerytoryczny i obraźliwy. Nie polemizujesz jak Biblia, tylko jak Ci emocje dyktują.
   Nie jestem i nawet nie byłem żadnym świadkiem Jehowy, czego mógłbym w zasadzie trochę żałować, ponieważ potrafią oni świetnie posługiwać sie wersetami. Mają w pamięci liczby. Ja ich nie mam. Np znam cytat “Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli”, ale nie kojarzę w którym rozdziale Jana sie on znajduje. Oni na 100% wiedzą. Mam Słowo Boże w głowie, ale nie potrafię na życzenie odnaleźć rozdziału.
   Krzysiu nie słuchaj Jezusbezreligii, tylko konfrontuj to z Biblią, bo przez nich popełniłeś w tym momencie grzech: ” Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
   Tak, Jezusbezreligii doprowadza nie do Boga, ale do grzechu, a moge to zaświadczyć nie tylko po kilku komentarzach na ttym blogu, ale po ich nauce, ale póki co czasu nie mam i szanuję wybór innych.

  2. “Autor tego bloga jest ŚJ” 🙂 🙂 🙂

   To dobrze, albowiem:

   “Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem,
   abyście poznali i wierzyli mi,
   i zrozumieli, że to Ja jestem.” Izaj. 43

   “Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was
   i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” Dz.Ap. 1

   1. Zbawienie nie zależy od przynależności do religii, ale od przynależności do Boga.

 19. Ja też przestrzegam przed blogiem “Jezus bez religii” Bardzo podoba mi się wypowiedż Kesji na ich temat. Nie atakuje ich jak niektórzy, nie nazywa sektą i heretykami lecz używa mądrych i roztropnych słów pisząc o nich z miłosierdziem. Bóg okazuje łaskę wszystkim , tym którzy błądzą i innych w błąd wprowadzają. Oni podważają dekalog 10 przykazań twierdząc że na tablicach było wyryte coś innego, wersety z 2MOJŻ.34,12-26. Nauczający w filmiku udowadniał że kolejne wersety 27-28 są tego dowodem, ale jest to zupełnie niedorzeczne twierdzenie, ponieważ 5Mojż.5 wymienia cały dekalog i w 22 wersie czytamy:”Słowa te wypowiedział Pan na górze donośnym głosem do całego waszego zgromadzenia spośród ognia, chmury i mgły, a nic nie dodał. Spisał zaś je na dwóch tablicach kamiennych”. 23 wers dowodzi ze wszyscy słyszeli ten głos, a góra płoneła ogniem. I rzekli do MOJŻESZA , zę jeżeli dalej będą słuchać głosu BOGA to umrą i prosili aby BÓG BEZPOŚREDNIO DO NICH NIE PRZEMAWIAŁ TYLKO DO MOJZESZA, KTÓRY POTEM IM TO PRZEKAŻE. 28 wers” I wysłuchał PAN głosu waszych słów. I kazał przez MOJŻESZA powiedzieć im zeby wrócili do swoich namiotów 30w. A Mojżesz pozostał z BOGIEM, który przekazał mu całe Prawo, wszystkie przykazania ustawy i prawa 31w. Dekalog był ogłaszany całemu ludowi 2Mojż19,14-25, który stał pod górą i słuchał bezpośrednio głosu BOGA. A Pan mówił wszystkie te słowa . Jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli….. Po wypowiedzeniu przez BOGA DO CAłEGO LUDU TYCH ” 1O SŁÓW” nastąpiły grzmoty i błyskawice i głos trąby. Lud zląkł się izadrżał i stanął z daleka I rzekli do MOJŻESZA:'” Mów ty z nami a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas BÓG, abyśmy nie pomarli”. I od tego czasu BÓG mówił tylko do Mojżesza a lud otrzymał polecenia udania się do swoich namiotów. Szkoda mi tych ludzi z ” JEZUS BEZ RELIGII którzy tak łatwo uwierzyli nauczającemu że nie ma żadnych 10 przykazań moralnych spisanych na tablicach kamiennych. Myślałem nawet nad upomnieniem nauczającego w ten sposób ale nie wiem jak można mu to przekazać . Moze wy wiecie? Nie znam tych ludzi i szkoda mi ich, bo BÓG JEST DOBRY DLA WSZYSTKICH. MIEJMY DLA NICH ŁASKĘ, ABY MOGLI NAPROSTOWAĆ SWOJE MYŚLENIE DO SŁOWA BOZEGO.A jeśli nie posłuchają , to nie rzucajmy na nich gromów lecz oddajmy ich BOGU , który jest sędzią sprawiedliwym . POZDRAWIAM

 20. Chcę dodać że znam tylko niektóre z nauczań JEZUSBEZRELIGII więc przestrzegam tylko przed błędami w ich nauczaniu, a błędy zdarzają się w każdej denominacji i w każdej wspólnocie więc bądżmy po prostu roztropni. Nie oceniajmy ludzi, których prawie nie znamy, lecz nauki które głoszą, czy są zgodne z BIBLIĄ. Kiedy otwieramy OBJ JANA i czytamy listy do 7 zborów to JEZUS w swoim przesłaniu nie tylko dostrzega uchybienia i błędy , lecz także wskazuje na dobre rzeczy i udziela pochwały . Uczmy się JEGO NAŚLADOWAĆ i nie wylewajmy dziecka z kąpielą.

 21. Jeśli nauczymy się z szacunkiem i miłością BOŻA napominać innych to oni będą sie uczyć od nas wyrażania szacunku w strofowaniu , napominaniu i zachęcaniu do korygowania błędów. Obrzucanie inaczej myślacych słowami sekta, heretyk itp jest dowodem starej natury i nieprzemienionego serca. KTO MÓWI NIECH MÓWI JAK SŁOWO BOŻE. PAWEŁ NUCZA ŻEBY Z ŁAGODNOSCIĄ NAPOMNAĆ KRNĄBRNYCH W NADZIEI ŻE BÓG PRZYWIEDZIE ICH KIEDYŚ DO UPAMIĘTANIA I POZNANIA PRAWDY 2Tym.2,24-26. Mamy być uprzejmi dla WSZYSTKICH !!!! Uprzejmosć , łagodność i cierpliwosc to 3 bardzo ważne owoce ducha, które świadcza o naszej łącznośći z PANEM i naśladowaniu JEGO.

 22. koleś z kanału Jezus bez religii to topowy BLUŹNIERCA. Szczęka mi opadła jak zobaczyłem ten jego filmik – https://www.youtube.com/watch?v=Z9aFbBHBTQE&t=1696s

 23. Ogladalam dzisiaj jeden z filmikow tej grupy i wlosy deba stają. Jesli ktos nie ma poznania, to pewnie za tym pojdzie. Ten człowiek miesza pismo z jakimiś swoimi wymyslami, a co najważniejsze uwaza, ze prywatne objawienie jest ponad biblia. To jest klucz tego zwiedzenia. Jesli jego objawienie ma sie nijak do biblii to wiadomo, ze jest to falszywe. Nie mam nic przeciwko snom, proroctwom i sluchaniu Ducha Świętego, ale Bog nigdy nie mowi czegos, co nie jest podparte w Piśmie.

 24. Dla mnie to wszystko zaczyna być śmieszne. Akurat kanon ustalił Bóg (kto tak powiedział? Papież?), ale już różne wersje, tłumaczenia Biblii to już musimy sami odrzucić/przyjąć. Bóg Starego Testamentu zabijał, mścił się, zmieniał zdanie, kazał napadać, Nowego Testamentu wręcz przeciwnie. Jahwe to Bóg żydowski, Żydzi są wszędzie, zazwyczaj prowadzą do podporządkowania sobie populacji, także przez religie. Jezus przyszedł i objawił prawdziwą moc miłości i woli Ojca (Ojca, nie Jahwe), w samym centrum judaistycznego świata. Nie mógł mówić dosłownie, bo by szybciej go zabili i nie zdążyłby zasiać ziarna. Jezus to miłość, Jahwe to miłość warunkowa. Jezus kocha wszystkich, Jahwe kocha żydów przestrzegających Prawa (wszystkich przykazań prawa, nie tylko 10).

  1. ” Biblii to już musimy sami odrzucić/przyjąć. Bóg Starego Testamentu zabijał, mścił się, zmieniał zdanie, kazał napadać”
   “. Jezus przyszedł i objawił prawdziwą moc miłości ”

   Nie masz podstaw poznania Grześku.

   Czytaj biblię. Tak się zaczyna Apokalipsa:

   “Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem”

   Co jest dalej:

   “Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, (17) bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu”
   Barankiem jest Jezus i przyjdzie dzień Jego gniewu.,

   “Pierwszy zatrąbił: a powstał grad i ogień – pomieszane z krwią – i spadły na ziemię. I spłonęła trzecia część ziemi, i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. (8) Drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została rzucona w morze, a trzecia część morza zamieniała się w krew (9) i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń – te, które są ożywione – i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. (10) Trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. (11) A gwiazda nazywa się Piołun. I trzecia część wód zamieniła się w piołun, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. (12) Czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc – podobnie. (13) Potem ujrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: “Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów trąby trzech pozostałych aniołów, którzy mają (jeszcze) trąbić!”

   Czy to jest ten miły Pan Jezus?

   “Otworzyła studnię Przepaści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła na ziemię szarańcza, której dano moc, jaką mają ziemskie skorpiony. (4) I powiedziano jej, by nie szkodziła trawie na ziemi ani żadnej innej zieleni ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach”

   Niebędący Izraelem Boga ludzi będą nękani.

   “Odpłaćcie jej tak, jak ona (wam) odpłaciła, i w dwójnasób oddajcie za to, co uczyniła: w kielichu, w którym przyrządzała (wam) wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. ” zemsta na nierządnicy.

   ” Potem ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu; zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: “Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę (przygotowaną wam przez) Boga, (18) aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich: wolnych i niewolników, małych i wielkich!” ”

   uczta Boga z z trupów krolów, wodzów it\d

   Czy jest to ten sam Bóg? Oczywiście, że ten sam, ale czas łaski to czas nawrócenia od grzechu, a nie trwania w grzechu. Bóg musi wyniszczyć złych ludzi ponieważ oni krzywdza innych. Lobby medyczne, bankierów, p;olityków bestii i nierządnicy, pedofili, cudzołózonikow, itd.

   Nie jesteś ugruntowany w wierze. Porównaj sobie księgę Objawienia ze ST a przekonasz się, że to jest ten sam Bóg, bo jak było za dni Lota tak będzie za czasów końca. Rozpusta i bezprawie aż spadnie na nich gniew Boży.

   1. No, właśnie. Apokalipsa Janowi przypisywana. Dla mnie jednak, akt zemsty na “złych” to bardzo LUDZKI przymiot. Nauki Jezusa wskazują raczej na regułę “zło rodzi zło”. Czyli owszem, jest w tym udział ludzkiej woli w tym, że ktoś czyni źle, ale taki “zły” człowiek odreagowuje w ten sposób (na oślep) wcześniej zadane mu krzywdy. Bo zło rodzi zło. Odreagowuje więc na oślep, w nieświadomości. W nieświadomości, że krzywdzenie innych ludzi, taka nieuświadomiona zemsta, wcale nie uszczęśliwia “złego” człowieka. Daje mu chorą, przelotną satysfakcję, która nie jest tożsama ze szczęściem, ale pogłębia wewnętrzną pustkę, rozbija człowieka, ćwiartuje. Skoro więc zło rodzi zło, mamy wskazówkę nadstawiania drugiego policzka. Skoro mamy tu nieuświadomienie sobie, że zło jest błędnym kołem i swego rodzaju absurdem, to są też słowa “przebacz im, bo NIE WIEDZĄ, co czynią”. I generalnie ten cały nacisk Jezusa na wybaczanie, by przebaczać, symbolicznie, aż 77 razy. I o ile mnie pamięć nie myli, nie są konieczne wcześniejsze przeprosiny od człowieka, któremu trzeba wybaczyć. Dla mnie osobiście jest to trudny wymóg, zaprzecza – być może opacznie pojmowanemu – męstwu, tudzież dumie czy honorowi. Ale kto wie, jeśli nauki Jezusa aż tak odbiegają od kanonów naszego rutynowego postępowania, to być może rzeczywiście tkwi w tych naukach Boży Geniusz? Bo w tym bym Go upatrywał. A nie w apokaliptycznej wizji, że nasi oprawcy zostaną skatowani. I w napawaniu się tym. W końcu nie do tego przysposabia zalecenie, by “miłować nieprzyjaciół i tych, którzy nas prześladują”.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish