Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

TAJEMNICA JEGO OBECNOŚCI

Kiedy świat wydaje się chwiać, powstają ludzie, którzy wiedzą, jak w tym czasie zachować swoją siłę. To ludzie, którzy w czasach kryzysu przybliżają się do Pana.
Według Pisma, dla takich ludzi nie miałoby znaczenia, gdyby nawet księżyc i gwiazdy spadały z nieba, albo gdyby góry się zachwiały i wpadły do morza. Oni mają wiarę w Pana, że ich zachowa, a ich wiara nie zachwieje się z powodu czegoś, co nadejdzie.
W Psalmie 31 Dawid napisał zdanie do ludzi Bożych: „Tajemnica twojej obecności.” Dawid pisze: „Jak wielka jest dobroć twoja, Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie! Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami” (Psalm 31:2—21, podkreślenie moje).
Dawid mówi tu coś bardzo ważnego dla Ciała Chrystusa, mówiąc nam w rzeczywistości: „Cała prawdziwa siła pochodzi z przybliżania się do Pana. Miara naszej siły jest proporcjonalna do naszej bliskości z Nim.
Mówiąc prosto, czym bliżej Jezusa jesteśmy, tym będziemy mocniejsi. Cała siła, której kiedykolwiek będziemy potrzebować, przychodzi przez nasze osobiste życie modlitwy.
Pismo mówi, że jeżeli po prostu przybliżymy się do Chrystusa, On przybliży się do nas. Przybliżając się do Niego, otrzymamy codziennie świeże zaopatrzenie w siłę. To jest „tajemnica Jego obecności,” o której Dawid mówi w Psalmie 31.

Updated: 31 maja 2017 — 11:50

3 komentarze

Add a Comment
  1. “Cała prawdziwa siła pochodzi z przybliżania się do Pana. Miara naszej siły jest proporcjonalna do naszej bliskości z Nim.”
    nic dodać nic ująć, po prostu…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: