Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

OCZYSZCZAJĄCY OGIEŃ – Jim Cymbala

Na drugim piętrze lobby naszego kościoła wisi duży obraz z początku  lat 1900, ze spotkania ulicznego Armii Zbawienia w Nowym Jorku. Okrzyk wojenny lub motto Armii Zbawienia było „KREW I OGIEŃ.” Krew reprezentowała krew Jezusa przelaną dla zbawienia wszystkich ludzi, a ogień reprezentował Ducha Świętego, który został posłany, by wyposażyć wierzących i przemieniać życie.
Catherine Booth, żona Williama Booth’a, założyciela Armii Zbawienia, rozumiała ważność ognia, jako symbolu Ducha Świętego. Znana jako matka Armii, Catherine stała się sławna. Kiedyś czytałem coś, co ona powiedziała, co pozostało w mojej pamięci, chociaż muszę to sparafrazować, gdyż nie pamiętam źródła. Około roku 1890 powiedziała, „Podróżuję po kraju i słyszę wiele elokwentnych słóworaz wiele mistrzowskich kazań, ale moja dusza tęskni za słowami pełnymi ognia.”
Catherine chciała namaszczonych kazań, które przeszywają, poruszają i powodują skruszenie serca. Odczuwała potrzebę i wiedziała, że taka zmiana następuje od wewnątrz na zewnątrz. Była liderką, która głosiła Boże Słowo i rozumiała różnicę pomiędzy kazaniami, które są tylko słowami, a tymi, które Bóg natchnął, by zmieniały życie.
Prorok Malachiasz napisał,  „[Bóg] usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro” Malachiasz 3:3).
Kiedy Duch Święty przenika nasze serca, jest jak oczyszczający ogień. Tak, jak dobry ogień spala śmieci i nieczystości, niewłaściwe rzeczy są wypalane z naszego życia, jeżeli pozwolimy Duchowi wykonywać Jego działo.
Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Updated: 29 maja 2017 — 12:14

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: