Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jezus – Brama do Starego Testamentu

 

Pismo Święte mówi nam, że Jezus Chrystus jest bramą:

 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.

(…) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.” (J 10,7-9)

 

To. że jest On bramą, ma potrójne znaczenie. Dwa pierwsze są dla nas już oczywiste:

 1. Dzięki Niemu możemy uzyskać zbawienie, gdyż Jego ofiara pojednała nas z Bogiem;
 2. Jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jest tak dzięki temu, że Jezus ma podwójną naturę: jest jednocześnie w pełni Bogiem i zarazem stał się w pełni człowiekiem, dlatego tylko On może być „łącznikiem” w naszym dostępie do żywego Boga.

Dzisiaj zajmiemy się trzecim znaczeniem.

 

Rozważmy fragment z 2 Listu do Koryntian 3,13-16:

 

„nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę,

aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego,

co miało przeminąć.

Lecz ich umysły zostały zaślepione;

aż do dnia dzisiejszego bowiem

przy czytaniu Starego Testamentu

ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta,

gdyż jest usuwana w Chrystusie.

I aż po dzień dzisiejszy,

gdy Mojżesz jest czytany,

zasłona leży na ich sercu.

Gdy jednak nawrócą się do Pana,

zasłona zostaje zdjęta.

 

Żydzi w czasach Jezusa, jak i dzisiejsi, nadal czytają Stary Testament, nie uwzględniając w ogóle Jezusa Chrystusa. Nie chcieli i nie chcą się nawrócić, i dlatego ich umysł i serce są przykryte zasłoną niezrozumienia .

 

Jeśli ktoś odrzuca Stary Testament lub czytając nie rozumie go, nie rozumie Boga „Starego Testamentu”, to znaczy według Bożego Słowa, że jego umysł i serce są nadal przesłonięte zasłoną.

 

Słowo Boże mówi, że zasłona ta zostaje zdjęta, gdy nawracamy się do Pana Jezusa. Więc pierwszym krokiem do zrozumienia Starego Testamentu jest nawrócenie.

 

Dalej, jest napisane, że zasłona przy czytaniu Starego Testamentu „jest usuwana w Chrystusie”.

Skoro już nie ma zasłony, to znaczy że jest utorowane przejście, a więc innymi słowy „brama” 🙂

Jezus jest bramą do odczytania Starego Testamentu.

 

W jaki sposób Jezus pomaga nam zrozumieć Stary Testament?

 1. Swoim zachowaniem (lub w opisach Jego zachowania przez apostołów) potwierdza zasady zawarte w Starym Testamencie i pokazuje nam jak dobrze żyć dla Boga, np. :
  NT: „On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (1P2,23)
  ST: „Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.” (Kpł 19,18)
  ST: „Moja jest odpłata i kara” (Pwt 32,35)(-Jezus postąpił zgodnie z zasadą starotestamentową, żeby nie mścić się i zostawić odpłatę za wyrządzone zło Panu)
 2. Daje dosłowny wzór jak mamy odnosić prawa i zasady Starego Testamentu do naszego teraźniejszego życia, i jak na podstawie praw ze Starego Testamentu wyznaczać sobie standardy moralne dla naszego życia, np:
  “Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. (-Stary Testament) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Głupcze, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.” (-to standard dla nas) (Mt 5,21-22)
 3. W upomnieniach kierowanych do faryzeuszów pokazuje nam, jak NIE odczytywać Starego Testamentu. Bo właśnie faryzeusze byli ludźmi, którzy źle rozumieli i źle stosowali w życiu Stary Testament.
  „A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (Mt 3,7-10)(-np. w tym fragmencie Jezus mówi do faryzeuszów: źle rozumiecie Stary Testament, że skoro jesteście potomkami Abrahama to już jesteście „wybrańcami” , którzy już nic nie muszą robić dla Boga. Przecież Abraham był pełen poświęcenia-z miłości chciał ofiarować Bogu swojego ukochanego syna. Czytajcie to tak, że Bóg może powołać chrześcijan według wybrania, a nie pochodzenia rodowego, a tych, u których nic się nie zmienia po nawróceniu, i jego uczynki się nie zmieniają, tego Bóg odpowiednio ukarze.)
 4. Uczy rozumienia starotestamentowych proroctw, i na tej podstawie możemy uczyć się rozpoznawać także wypełnienie innych proroctw.
  „W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków.” (Mt 26,55-56)
  „Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.”(J 13,18)
  (-Jezus tu mówi: Stary Testament mówił że stanie się to i to, a teraz zobaczcie, że wypełnia się to tak i tak)
 5. Obdarza nas Duchem Prawdy, który może wprowadzić nas we wszelkie rozumienie ST, jeśli będziemy się Nim napełniać. Ponieważ Duch świadczy o Jezusie, a Jezus jest bramą rozumienia.
  “Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.” (J 16,13)„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.” (J 15,26)

 

Niech Duch Prawdy da nam wszelkie potrzebne zrozumienie Starego Testamentu,w imieniu Jezusa i przez Jezusa Chrystusa.

Z Panem Bogiem 🙂

Kasia-Kosik

 

 

Updated: 24 maja 2017 — 02:23

21 komentarzy

Add a Comment
 1. W ST Izraelici czcili święto Nowiu Księżyca, który jest symbolem właśnie bramy, a tą bramą jest Chrystus !!! Mamy więc głoszoną Ewangelię na niebie cały czas.

  „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.” Kolosan 2:16

  Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.” 1 Kronik 23:31

  Dlaczego Nów Księżyca jest symbolem bramy ? Ponieważ Księżyc symbolizuje człowieka, natomiast Słońce to źródło światłości jakim jest Bóg. Księżyc nie może wytworzyć światła może odbijać światło, którego źródłem jest Słońce.

  https://logos373slowoblog.files.wordpress.com/2017/04/vesart.jpg

  Chrystus odbija światłość-naukę Ojca dla nas, abyśmy mogli poznać Boga.

  „Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.” Jana 7,16-18

  „Przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.” Jana 14:24

  Hebrajskiej słowo „JAHWE” – „יהוה” mające w gematrii wartość 26 w systemie o podstawie 5 (dłoń) jest równe 101 a 101 jest również 26 liczbą pierwszą !
  101 to liczba symbolizująca Bramę.
  W piktogramach „JAHWE” – „יהוה” oznacza : „Zobacz gwóźdź, zobacz rękę”

  https://logos373slowoblog.files.wordpress.com/2017/05/yhwh_picto-hebrew_2.jpg

  Co znaczy że jeżeli chcesz poznać Boga wejdź przez bramę, którą jest Syn Człowieczy, którego ukrzyżowanie było ostatnim punktem objawienia się Boga światu i rozerwało zasłonę do Miejsca Najświętszego. Od tamtej pory każdy może poznać Boga właśnie przez Chrystusa.

  1. Dodajmy dla tych, którzy nie słyszeli, że Babilon też jest bramą tylko że do boga.
   Babilon (sum. ká.dingir.raki „brama boga”; akad. Bāb-ilim „brama boga” lub Bāb-ilāni „brama bogów”; gr. Βαβυλών Babylōn; bibl. בָּבֶל Bābel; arab. بابل Bābil)[1] za wikipedią.

   1. Dokładnie Babilon to brama tworzona przez ludzi, którzy tworzą swoją własną drogę do zbawienia poprzez ceremonie, nakazy i rytuały, czego symbolem jest wieża Babel. Świat zjednoczył się w jednym celu chciał zdetronizować Boga i zając Jego miejsce i robi to cały czas wstawiając swój autorytet (ludzki) w miejsce autorytetu Stwórcy. Bóg pozwolił ludziom na zbudowanie wieży Babel, ale długo nie postała 🙂 Od tamtego czasu szatan i jego poplecznicy robią dokładnie to samo, próbują na różne sposoby zając miejsce Boga. Jezus nazywa ich dziećmi Diabła bo mają takie same aspiracje jak i on.

   1. Tak samo jak piasek ziemski odbija światło, tak samo i biały pył na księżycu ma swoje konkretne albedo i odbija odpowiednią ilość światła w stronę ziemi w zależności od położenia księżyca względem ziemi. Wystarczy zaopatrzyć się w teleskop i aparat i zobaczyć z w ciągu 12 godzin cienie na księżycowych kraterach i górach zaczną się przesuwać jak na ziemi, bo księżyc zmienia swoją pozycję o 0.5° na godzinę na wschód a ziemia w tym samym czasie obraca się 15° na zachód.

    Tutaj cienie księżycowych gór będą się przesuwać tak jak na ziemi, co jest dowodem że księżyc nie jest źródłem światła a skalistą kulą.

    http://www.forumastronomiczne.pl/uploads/monthly_2016_05/2016-05-14-2026_5-IR_AS_p25_g4_ap284-alpes.thumb.jpg.fe20b89afa550ac9dee4239eefccac52.jpg

    http://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/832-ksi%C4%99%C5%BCycowe-zakamarki/

    Bóg tak stworzył świat, żeby człowiek poznał Boga przez Jego stworzenie – analogię. Więc mamy tylko jedno źródło światła jakim jest Słońce, inne obiekty np. planety odbijają jego promienie.

    “Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę” Rzymian 1:20

    To jest analogią do tego że człowiek(stworzenie) nie może sam z siebie wytworzyć poznania Boga(światłość), może tylko odbić to co daje mu Bóg.

 2. Artur S. (detmold)

  Swiat nie chce przyjac Jezusa Chrystusa, dlatego tak bardzo tonie we wszelakiej nieprawosci…

 3. Artur S. (detmold)

  Przyjecie DUCHOWE do swojego serca Jezusa Chrystusa wielu ludziom kojarzy sie z czyms nader wstydliwym… Bezrozumni, nie maja pojecia jak bardzo taka postawa wzgledem Pana panow, Krola krolow budza gniew u Boga Ojca. Jesli od niej nie odstapia i sie szczerze nie nawroca skoncza marnie, a hanba ich bedzie gorzko nieskonczona.

 4. Podpisuje się pod prośbą niech DŚ wprowadza nas w Prawdę zawartą w pierwszym przymierzu.
  Nie lubię używać nazwy ST,niestety tak się przyjęło i tłumy ludzi nie czytając pierwszej części Biblii,tracą tak wiele.
  A tam w każdej księdze opisywany jest nasz Pan i ogromna miłość Ojca do ludzi.
  Zły wskazuje tylko na srogość Boga,zabijanie ludzi,a także skrótowe prawo oko za oko.Tak mu jest na rękę,bo zwodzi tym tłumy.
  Dzięki Bogu za Ducha Prawdy,bo to On pokazuje nam cudowność Ojca,Jego potężną miłość,która przemienia nasze serca,umysły.Chwała Ci Panie,Tobie błogosławieństwo na wieki!Gdyby nie Bóg siedzielibyśmy wszyscy w grajdole tego świata.

  Świetna analiza Kasiu?niech Ci Bóg błogosławi i prosimy o wiecej❤

  1. Bardzo dobra analiza, podoba mi się 🙂
   Ta notka jest świetna…

 5. Jezus nie jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, wtedy nie mógłby być pośrednikiem – 1 Tym 2:5.
  Sam Jezus zaprzecza że jest Bogiem w Marka 10;18.
  Objawienie też Jezus jako pośrednik dostał od Ojca – Ap.1:1.
  Bóg Ojciec nie miał początku, Jezus miał początek – Łukasza 1:35.Wcześniej był tylko w PLANIE STWÓRCY – 1 Piotra 1:20
  Każdy kto zaprzecza słowom Jezusa jest po stronie diabła.

  1. Jezus był w pełni Bogiem i człowiekiem.

   “Jezus jest Bogiem – lista argumentów”
   http://detektywprawdy.pl/2016/02/02/jezus-jest-bogiem-lista-argumentow/

   Ludzkie cechy Jezusa:
   http://s6.ifotos.pl/img/Ludzkie-c_aqrawqh.jpg
   (screen z wykładu “Dylematy współczesnego chrześcijaństwa – Kim jest Jezus Chrystus w NT” – polecam cały wykład https://www.youtube.com/watch?v=RKD4vWRk00A)

   1. I właśnie dlatego że jako jedyny miał naturę w pełni Boską, i w pełni człowieczą (kiedy żył na ziemi), dlatego tylko On może być pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi.

   2. Aha i w tym wykładzie też jest cała lista omówionych fragmentów, które potwierdzają że Jezus jest Bogiem.

  2. Piotr, czyli kamień, nie skała

   Jezus mówiąc te słowa był w pełni człowiekiem (przed zmartwychwstaniem) bo jak miałby umrzeć za nasze grzechy i w ogóle żyć bezgrzesznym życiem… jako Bóg? 🙂
   Natomiast po zmartwychwstaniu Jezus oznajmia Swoje Boskie przymioty mówiąc chociażby, że posiada wszelką władzę na ziemi i w niebie 🙂
   Tomasz mówi do Niego “Pan mój i Bóg mój” na co Jezus nie gromi go mówiąc “nie, nie Tomaszu, jestem tylko synem Boga” 🙂
   Jezus jest Bogiem, ale na ziemi był w pełni człowiekiem stąd te wzbudzające pewne nieporozumienia cytaty 😉
   Niech Jezus nas prowadzi 🙂

 6. Bóg narodził się jako człowiek Jezus Chrystus. Widzieć Chrystusa to widzieć samego Boga, który byłby człowiekiem, dlatego jest naszym pośrednikiem do niewidzialnego Ojca.

 7. Artur S. (detmold)

  Jezus Chrystus to ziemski obraz Boga, taka “izolujaca otulina kabla” tzn. wiecie co by sie stalo gdyby “rdzen kabla energetycznego-elektrycznego”-Bog Ojciec-jej nie mial?-zgnielibysmy od razu na zasadzie kontrastu miedzy jego doskonaloscia-potega majestatu ,a nasza spowodowana przez grzech pierworodny ulomnoscia duchowa.

 8. Artur S. (detmold)

  Taka podpowiedz dla Piotra 😉 . Polityka ziemska, oprocz jakis wydarzen majacych znamiona wypelniania sie proroctw biblijnych sie nie zajmujmy. Szkoda czasu, ktorego tak juz malo zostalo. Jednoczesnie powinnismy pomijac rzeczy, ktore sa malo wiarygodne ( wrecz tabloidowo-brukowe ), zeby nie kompromitowac bylejakoscia ewangeliczna sprawy Jezusa Chrystusa. Powinnismy raczej mowic o sprawach bliskich przecietnym ludziom, ale bez nie potrzebnego szumu. Bywajcie wszystkie slugi Pana Boga zdrowi.

  1. Artur jak znam Ciebie to masz na myśli pisanie o “rozkładzie moralnym społeczeństwa” 😉

   1. Artur S. (detmold)

    Mam przestac smedzic 😉 . Przyjalem do wiadomosci, Katarzyna 🙂 .

 9. Karol Szulawiak

  I to już 2 tysiące lat, odkąd Pan Yeshua Mesjasz objawił nam siebie, jako bramę i chwała mu za to..

  https://youtu.be/PFMyNoUdpsA

 10. Bardzo wartościowa analiza Kasiu.
  To prawda, że dopóki żydzi nie otworzą się na świadectwo Nowego Przymierza, nie mają szans na poznanie wypełnienia się proroctw o Mesjaszu, który już przyszedł i działa.
  Brama do zbawienia jest ciągle przed nimi zamknięta.
  Zresztą nie chodzi tylko o żydów, ale wielu ludzi z innych odłamów religijnych.
  Dlatego Pan Jezus powiedział te jak ważne słowa:

  JEŚLI NIE UWIERZYCIE, POMRZECIE W GRZECHACH WASZYCH!

  Prawda jest taka, że Pan Jezus przyszedł, aby uwolnić ludzi od śmierci wiecznej za przestąpienie Prawa.
  Kto nie uwierzy, pozostaje mu pokładanie nadziei w zakonie i jego przestrzeganiu lub w samym sobie.
  A wiemy, że w oczach Boga wszyscy ludzie przestąpili zakon i nie ma człowieka bez grzechu.
  Jedyną nadzieją na zbawienie jest Pan Jezus. Brama odkupienia z winy. 🙂

  Pozdrawiam w Chrystusie.:)

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: