Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Która denominacja ma rację? Której religii wierzyć?

Wiele razy zastanawiałem się nad tym, która denominacja protestancka ma rację w swych zasadach wiary. Adwentyści kładą nacisk na szabat i Prawo, zielonoświątkowcy na Ducha Świętego; znaki, cuda. Baptyści zaś kładą akcent na łaskę.

Powstaje zatem pytanie: czy oni wszyscy mogą być zbawieni, czy tylko część mająca jedynie słuszną rację?

No i cóż? Stało się, otrzymałem w ten weekend odpowiedź od Boga w 5 rozdziale Mateusza:

 

“Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Mateusza 5

 

Pan Jezus przyszedł wypełnić Prawo. On jeden tylko mógł. Czy aby tylko wypełnić po to, aby później adwentyści i Żydzi mesjańscy byli zwiedzeni i przestrzegali tego Prawa? Czy wypełnienie oznacza koniec Prawa? Czy te dwie denominacje są zwiedzone? Czy nikt z nich nie zostanie zbawiony ponieważ nie przyjął łaski? Zdecydowanie tak NIE jest.

Dalsza część nam podpowiada:

 

“Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”

 

Ziemia i niebo nie przeminęły. Nadal nie wolno jeść wieprzowiny. Nadal trzeba obchodzić szabat i wszystkie inne Prawa, które Jezus wypełniał. Naszym komfortem jednak jest to, że poprzez krew Jezusa jesteśmy oczyszczeni z ewentualnego zwiedzenia. To dlatego taki dajmy na to zielonoświątkowiec Dawid Wilkerson będzie zbawiony mimo, że nie obchodził szabatu, gdyż Jezus wypełnił po to, aby jeśli ktoś nie zdoła był zbawiony.

Czy to daje furtkę do nie przestrzegania Prawa? ależ skąd. Będzie i za to kara:

 

“Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”

 

Karą za nieprzestrzeganie Prawa będzie niska pozycja społeczna w Królestwie Niebieskim i to jest główne odkrycie, które pozwolił mi zobaczyć nasz Tatuś.

Ok, jesz świnie mimo, że Bóg zakazał, nie chcesz szukać prawdy, żyjesz w niewiedzy, trujesz się, ale będziesz zabawiony, bo Bóg wiedział, że dojdzie do masowego zwiedzenia i Jezus wypełnił za nas wszystkich CAŁE Prawo, ale jeśli nie przestrzegasz tego Prawa lub uczysz nieprzestrzegania go, ale starasz się żyć zgodnie z ewangelią, to będziesz szeregowym członkiem królestwa niebieskiego. Tak się złożyło, że pomimo, iż nikogo nie karcę za świętowanie niedzieli czy jedzenie wieprza, najczęściej komentujący to osoby przestrzegające zarówno szabatu jak i zakazu jedzenie odkurzaczy miast z czasów biblijnych jakimi były świnie.

Wedle Mateusza 5, ktoś musi być niżej w hierarchii. Tak mówi Pismo nie ja.

Demony weszły do wszystkich denominacji, dlatego Bóg w swej wszech panującej mądrości dał nam swego Syna aby ten Jeden wypełnił Prawo za tych wszystkich, którzy nie są w stanie go wypełnić, a nikt nie jest w stanie. Natomiast pełnienie woli Ojca winno być naczelnym kierunkiem każdego chrześcijanina.

 

 

 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” Izajasza 55

 

 

ps

Przykra wiadomość dla pseudo chrześcijan.  Nie wejdą do Królestwa Boga te oto osoby:

 

1 Jana 3:

Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
19 Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
20 A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
22 i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
23 Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.

 

Updated: 19 kwietnia 2017 — 11:13

106 komentarzy

Add a Comment
 1. Adwentyści kładą nacisk na Prawo, ale wyznają zbawienie z łaski. Wielokrotnie podkreślał to w swoich wykładach prof.Veith. Osobiście uważam, że adwentyści w swoich doktrynach są najbliżej czystości wiary. Smutne, że większość ze zborów adwentystycznych wchodzi w ekumenię i wraca pod skrzydła Rzymu 🙁

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   Ja też jestem zdania, że zarówno doktryny jak i wykłady adwentystów są najbardziej sensowne, wartościowe i najbliższe słowom Biblii. Walter Veith, Jan W. Klif, Marek Micyk, Andrzej Cyrikas, Pavel Goia, Christian Berdahl to tylko nieliczni pastorzy których nauczanie jest genialne przez trzymanie się tylko i wyłącznie słów Biblii.
   Sam fakt, że nie łamią oni Dekalogu nie pracując w Szabat (tak jak to robił Jezus i apostołowie po Nim).
   Jeśli chodzi o ekumenię, to chyba będzie to jedyny odłam protestantyzmu który nigdy w nią nie wejdzie, ponieważ jako jedyny bada proroctwa Daniela i Apokalipsę, i jako jedyny widzi w Watykanie antychrysta, oraz przedstawia na to masę dowodów.
   Chociażby w książce “Wielki Bój” którą właśnie kończę czytać wskazane jest wyraźnie na przykładzie wydarzeń historycznych, oraz obecnych czasów kto jest władcą tego świata stojącym w opozycji do Boga, gorąco polecam 🙂
   http://wielkiboj.pl/

   1. Szefostwo AD7 wchodzi w ekumenie. Mówił o tym prof. Veith i chyba odszedł (jest gdzieś filmik na youtube – może Piotr go odnajdzie), w którym mówi o naciskach ze strony kierownictwa i próbie rezygnacji z głoszenia wykładów na temat papiestwa itd. Niestety 🙁 wszystkie denominacje wracają do “Matki wszystkich kościołów”. Oczywiście w każdej denominacji będą zbory i środowiska, które nie poddadzą się temu trendowi. Są też księża, którym PAN otwiera oczy, więc jest nadzieja, że i spośród krk część wyjdzie spod “opieki” nierządnicy.

    1. * i próbie zmuszenia go do rezygnacji…

    2. Piotr, czyli kamień, nie skała

     Po lekturze “Wielkiego Boju” w którym ekumenia jest synonimem zdrady samego Boga jestem w szoku jeśli to prawda 🙁
     Ciekawe jak rozwiążą kwestię “dnia świętego”, ponieważ adwentyści musieli by zmienić nazwę na “Kościół Adwentystów Dnia Pierwszego” 😉
     Będziemy śledzić wydarzenia, ale myślę, że w takim wypadku sporo osób odejdzie od tego wyznania, jeśli już raz mieli otworzone oczy na Słowo Boże…

     1. Myślę, że wolne mogą dwa dni – sobota (ze względu na judaizm) i niedziela (z wiadomych względów). Ekumenia tworzy jedną religię łącząc wszelkie wyznania). Zastanawia mnie co zrobią z islamem, gdzie “świętym” dniem jest piątek…

      1. Magdalena sabat nie jest żydowski tylko Pana Boga.

       1. Pawełku 🙂

        Ja doskonale wiem, że sabat jest PANA. Faktem jest natomiast, iż w judaizmie sobota to jest dzień wolny od pracy.

   2. Andzej Cyrikas nie jest Adwentystą i jego nauczanie dalekie jest od przestrzegania Prawa.

    1. Piotr, czyli kamień, nie skała

     Zasugerowałem się w jednym kazaniem w którym powiedział, że “witam wszystkich w sobotę” 😉
     Ale obejrzałem trochę jego wykładów i przyznam, że mówił mądre rzeczy, nie chcę go oceniać bo nie widziałem wszystkich 😉
     Tak czy inaczej nawet jeśli ktokolwiek wygłaszał by płomienne kazania, nie zwalnia nas to z obowiązku znajomości Pisma Świętego i weryfikowania tego co słyszymy z jego treścią 🙂

     1. Ostatnio słuchałam wielu wykładów Andrzeja Cyrikasa i uważam, że są ok. Lubię go słuchać.
      Pastor jest chyba ewangelikiem.

      1. Polecam jako kontynuację wczorajszego tematu o pysze i pokorze, i pokazywaniu „białych szat” na zewnątrz nauczanie pastora Sławka Foksa (również ewangelika) „Prawdziwa pobożność a hipokryzja”:
       https://soundcloud.com/zagornadziesiec/prawdziwa-poboznosc

       Tak jak napisała wczoraj Lenka, każdy z nas ma mniejszy lub większy problem z pychą, bo tacy już się rodzimy. Boże dziecko całe życie będzie się z tym zmagać. Dlatego każdego dnia musimy na nowo starać się umierać dla siebie i wywyższać Jezusa w swoim życiu…

     2. Fakt dużo ma kazań prowadzonych przez DŚ i to niezaprzeczalne.Daleka jestem od oceniania ludzi,bo nie z nimi mamy walczyć.
      Zgadzam się z tobą to my mamy wszystko sprawdzać tak jak Berejczycy czy tak się sprawy mają?

    2. Andrzej Cyrikas jest pastorem Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku Białej, która jest niezależnym kościołem, zrzeszającym chrześcijan, opierających swoją wiarę na Bożym Słowie.
     O kościołach Ewangelicznych Chrześcijan można znaleźć podstawową informację choćby w wikipedii:
     “Nauka Kościoła jest zbieżna z szeroko rozumianą doktryną ewangelikalną. Akcentuje się w niej grzeszność człowieka, jego niezdolność do poprawy własnymi siłami oraz potrzebę przyjęcia zbawienia, które jest “dostępne za darmo” – przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Świadome przyjęcie zbawienia i opowiedzenie się za Bogiem jest (w teologii Kościoła) określane jako nawrócenie. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan bywa nazywany “kościołem wyboru”, co znaczy, że jego wierni stali się jego członkami w świadomy sposób (dzieci są pod opieką Zborów, ale nie są ich członkami). Zbory Kościoła praktykują dwa ustanowienia Chrystusa: chrzest przez zanurzenie w wodzie, udzielany na podstawie wyznania wiary oraz Wieczerzę Pańską, sprawowaną pod dwiema postaciami – chleba i wina. Szafarzem chrztu i Wieczerzy Pańskiej może być każdy wierzący za zgodą zboru.”

     https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicznych_Chrze%C5%9Bcijan_w_RP

     Kim są ewangelicy?
     http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2657

     Czym jest ewangelikalizm?
     https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelikalizm

     Polecam kazanie pastora Cyrikasa “Szukanie Boga. 14.04.2017”:

     1. Wszystko pięknie,ładnie ale to nie zmienia faktu,że nauki w tymże zborze są czysto biblijne.
      Dla mnie najważniejsza jest Prawda.

   3. AD7 łamią zasadę Sola Scriptura i do Biblii dodają jeszcze objawienia i nauki swojej założycielki Ellen White.Ich interpretacja ks.Daniela i Apokalipsy jest absurdalna, nielogiczna i nie biblijna, ale to temat na dłuższą rozmowę.Jednak największym błędem popełnianym przez nich jest wmawianie ludziom, że zbawienie może im dać święcenie szabatu a obchodzenie niedzieli potępienie.Biblia mówi, że dla chrześcijan dni tygodnia już nie mają żadnego znaczenia i że jeden może wielbić Boga w sobotę, drugi w niedziele, a trzeci 7 dni w tygodniu.O zbawieniu człowieka decyduje to, czy przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i wierzy, że tylko dzięki jego ofierze może zostać zbawiony i pojednany z Bogiem Ojcem, nie przez szabaty, nie przez niedziele, nie przez dobre uczynki, nie przez przynależność do jakiegoś kościoła, tylko przez Ofiarę Jezusa na krzyżu Golgoty.

    1. Piotr, czyli kamień, nie skała

     Który fragment mówi o tym, że można odpoczywać którego dnia się chce? 🙂
     Z tego co się orientuję jest to jakby “rocznica” stworzenia, a jeśli chodzi o rocznice, to data ma znaczenie, czy jest to 1,2, czy 7 dzień tygodnia 😉
     Poza tym to Dekalog, a Jezus powiedział, że z Dekalogu nie zmieni się żadna kreska ani litera 🙂
     Czyli mogę już cudzołożyć, kraść, czcić obrazy? Przecież pochodzą z tego samego Dekalogu co szabat 😉

    2. A co w takim razie ze słowami Zbawiciela – “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” J.14 ?
     Jeśli sabat nie ma znaczenia, to co z Dekalogiem ? Nie obowiązuje cały, czy tylko jakaś jego część ? I jakie przykazania Pan Jezus miał na myśli twierdząc, że ich przestrzeganie jest miarą miłości ?

 2. Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! ;D Nie wiem jak jest u Was, ale u mnie zima na całego. A nasz pan Witek, taki osiedlowy odpowiednik Stanisława Anioła z “Alternatywy 4” rano odgarniał chodniki 😉 Idę skukać (schować) rower do piwnicy i wyciągam sanki. Ale bym pojeździła… No cóż, jestem za stara, niestety 😉 Dobrze, że jeszcze zimowych kurtek nie pochowałam 🙂 Wiosna, lato, jesień, zima na detektywie nudy ni ma! 😛

  1. Choć już trochę potopniało, to w Sosnowcu wciąż jest biało 🙂 🙂

 3. Żadna denominacja, organizacja, religia nie da ci tego, co dać ci może żywe Słowo. Ok, na dzień dzisiejszy nie wejdę do królestwa niebieskiego, bo nie spełniam woli Ojca. Większość z Was pragnie szybkiego powrotu Jezusa. Niech Pan mi teraz wybaczy, ale ja jeszcze potrzebuję czasu, żeby się uświęcić, kilka lat, nie wiem. Bóg mi świadkiem, że choćby się waliło i paliło, nigdy się nie poddam 😉

  1. Cierpliwości Martulko 🙂 Wiem że to może być frustrujące, kiedy człowiek chce widzieć szybką przemianę, a ma wrażenie że stoi w miejscu…sama po nawróceniu przez dużo miesięcy nie widziałam żeby wypływały ze mnie owoce Ducha, podczas gdy czytałam “kto trwa we Mnie, ten przynosi owoc obfity”, i było to przyczyną ciągłych moich frustracji 🙂 więc starałam się wlewać w siebie coraz więcej i więcej Bożych treści, aby zaczęło to w końcu ze mnie wypływać na zewnątrz 🙂 w końcu się udało i wierzę, że tak będzie i z Tobą 🙂

   Ponieważ Bóg dał Tobie obietnice 🙂 :
   “Nie siła, nie moc, lecz Duch Mój dokończy dzieła” Za4,6
   “A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.”1P5,10
   “Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.” Fil 1,6

   🙂 Więc wystarczy byś trwała przy Bogu i Jego Słowie, tak jak teraz, a On sam Cię umocni i udoskonali do dnia powrotu Chrystusa 🙂
   Może nie czujesz się jeszcze gotowa, ale uchwyć się kurczowo tych słów: ” Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.” 1P2,6 🙂
   Wiara jest wiarą, przekonaniem, tym co niewidoczne i czego nawet się nie czuje. Nie wahaj się i uwierz mocno,bo “sprawiedliwy z wiary żyć będzie” 🙂
   “A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia”! Ap 22,17 🙂

   1. Kasiu, niecierpliwość – moje drugie imię, ale pracuję nad tym (^_^) Powoli odchodzę od tego, co (we mnie) cielesne i wkraczam w zupełnie nową fazę duchową 😉

    „Myślenie ciała oznacza śmierć, lecz myślenie ducha oznacza życie i pokój.” (Rzymian 8:6).

   2. Witaj.Z tej strony Kasia.
    Chciałam zapytać…długo trwały twoje frustrację?
    Mam podobnie:(:(
    Pozdrawiam

 4. Możesz sie o mnie pomodlić i poprosić Boga by juz mnie nie wydawał na pastwe sił nie czystych.

  1. a dajesz jakiś przystep demonom? uzywka, nienawiść, gorycz?

   1. tak, mam problem z alko i sporadycznie z amfetamina do której na szczęście tutaj gdzie teraz jestem nie mam dostępu no i papierosy do tego, bez dziewczyny to i porno też czasem, hazard i tak co jakiś czas rzucam to wszystko na pare tygodni po czym wracam najczęściej zaczynajac od alko.
    Przed ostatnia przerwa to czułem coś troche jak bym był napełniony DŚ co sprawiało iż nie miałem w ogóle chęci sięgnięcia po to wszystko ale jak by z dnia na dzień ta moc uchodziła co sam odczuwałem do zupełnego zaniknięcia, wymyśliłem że może dla tego że biblii nie czytałem więc
    ostatnia przerwa to starałem sie czytać co dziennie i mimo że nie czułem tej mocy to nie miałem problemu z sięgnięciem po te rzeczy.
    Gdybym nie był wierzacy to pewnie bym myślał iż to co rodzi mi sie w głowie to efekt substancji psycho aktywnych ale pare razy złapałem te szatanki na tym iz moje mysli nie sa moje a co za tym idzie tez i czyny czego dobrym przykładem kiedyś było nrysowanie przed blokiem 3 metrowego hexagramu i rzucenie do środka pare jabłek a w momęcie wpadania na ten pomysł czułem jak by że ta myśl jest sztuczna i przez następnych pare dni widzac to dzieło wiedziałem po prostu że to nie ja to wymyśliłem, od tego momętu zaczełem zwracac uwage czy aby na pewno moje myśli sa moje i nie raz wiedziałem że maja one inne zródło niż mój mózg więc teraz gdy szatanki już wiedza że ja wiem że to one do mnie rozmawiaja to nie maja potrzeby sie ukrywać co mi pokazali właśnie podczas tych alko świat do tego stopnia iż na chwile zrobili przerwe w swoich harcach dajac sie poczuć co można mieć stajac po ich stronie, znaczy ta energie, bystrość umysłu, wiedze której normalnie nie mógł bym posiadać itp. ich moce.
    Nie wiem czy chciał bym by ten koment został opublikowany, ty zdecyduj, chodziło mi o to by ktoś wspomniał o mnie Bogu gdyż mam uczucie że jak by mnie odrzucił na pastwe tych stworków.

    1. Zdecydowałem opublikować ponieważ potrzebujesz, modlitwy.
     Więc masz odpowiedź zgodnie z moim założeniem. Wyeliminuje używki i codziennie się módl. Każdego ranka poddawaj swą wolę Jezusowi

    2. Pomidorku, już się także pomodliłam.
     WALCZ, WALCZ I JESZCZE RAZ WALCZ! 🙂

 5. Też skłaniam się do odczytania na dzień dzisiejszy tego wersetu “…ten będzie najmniejszym w Królestwie Niebieskim…”, jako kwestii, że jednak będzie taki ktoś w Królestwie, a nie poza! A jednak wielu naucza, że będzie poza. Mówię jednak, że się skłaniam, nie jestem pewien, choć sam staram się przestrzegać szabatu czy nie jedzenia wieprzowiny. Osobiście twierdzę, że szabat musimy obchodzić. Co do wieprzowiny myślę, że powinniśmy jej nie jeść. Nawet nie znając Biblii był okres długi kiedy nie jadłem, wystarczy…instynkt samozachowawczy :p. Więc szczerze, nie rozumiem po co się chcieć truć…po co truć świątynie Boga?

 6. Rację ma zgromadzenie Jezusa Chrystusa, a ono jest ponad podziałami 🙂 . Najgorszym wrogiem oprócz różnych ekumenistów jest postawa “moja racja jest racja najmojsza, a nie Pana Boga”.

 7. Właściwie cywilizacja Zachodu składa się z trzech elementów: rzymskiego prawa, greckiego poczucia piękna oraz przede wszystkim judeochrześcijańskiej miłości bliźniego. Jak tego nie ma to jest barbaria, a nie kultura, choćbym nawet nie wiem jak wysmakowana czy wykwintna ( w formie, a nie treści).

 8. Według mnie na dzień dzisiejszy nasz Pan Jezus ma w każdej denominacji swoje dzieci.Trudno jednoznacznie stwierdzić,że dana denominacja ma prawdę
  Wszystko zależy od poszczególnych indywidulanych osób.Znamy słowa Chrystusa wąską droga i ciasna brama,to nam obrazuje kierunek naszego podążania.
  Dobrze by było zastanowić się nad tym co oznacza sprawiedliwość większa niż faryzeuszy.Bo to też jest kluczem.

 9. Generalnie to polecam w ogóle nie jeść zwierząt, tak jak to było na początku 🙂 I kropka

 10. Jedyna droga- «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia»(Jezus Mesjasz J8,12 )Szukajmy tego światła w sobie, a nie w tzw.religiach.

 11. ciekawe rozważania tylko żeby zaraz nie iść do adwentystów bo oprócz tego że głoszą zakon są zwodzeni przez nauki E.White.Kiedyś rozpowszechniali taką ulotkę że ludzie będą sądzeni na podstawie 10 przykazań? co wy na to?

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   Jeśli Jezus powiedział, że ani jota nie zmieni się w prawie to chyba ma sens 🙂
   Poza tym czy Jezus przestrzegał Dekalogu? Zabijał, cudzołożył, czcił obrazy i figury, odpoczywał w niedzielę? 😉
   A mamy być Jego uczniami.
   Oczywiście, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Ale jeśli przyjmujesz tę łaskę i łamiesz Dekalog to tak jak by ktoś oddał ci nerkę abyś mógł żyć, a ty po wyjściu ze szpitala bijesz go i poniżasz.
   Czy przyjmując łaskę i łamiąc Dekalog mieszka w tobie Duch Święty który jest przypieczętowaniem przyjętej łaski? 🙂

 12. mielonka turystyczna

  Mnie dzisiaj uderzyło cos innego, kiedy czytalem list do Hebrajczyków zwróciłem uwagę na przypomnienie Pawła o chrztach jako o fundamencie rozważań. Jest napisane “chrztach” – czyli nie jednym jak wyznaje w swoim credo krk (…wierzę w jeden chrzest na odpuszczenie grzechów…”) ale kilku(konkretnie dwóch). Nowy testament mówi o chrzcie janowym – wodnym oraz o chrzcie Duchem Świętym, który to chrzest krk celowo wytłumił z świadomości wiernych. Większość katolików i chyba protestantów tez nie dopuszcza takiej myśli, tymczasem takie są fakty. Chrzest Duchem Świętym rozwiązuje kwestię hierarchii w kościele bowiem każdy ochrzczony ma moc a tym samym nie musi sie uzależniać od ziemskich zwierzchności. Wg mnie chrzest Duchem Świętym jest kluczowy dla zbawienia (…kto sie nie narodzi z wody i z Ducha…) i popieram tu zielonoświątkowców. Ciekawostką jest że ruchy charyzmatyczne działające w ramach krk przezywaja rozłam wewnętrzny gdyż nie do pogodzenia jest działanie DŚ z zabobonami w stylu kultu Maryjnego itp…

  1. Jest też trzeci chrzest – chrzest ogniem. ” On (Jezus) was chrzcić będzie Duchem świętym i ogniem” Łk. 3,16

   1. mielonka turystyczna

    ognia się boję jak święconej wody 🙂

    1. Nie bój się mielonko turystyczna, bo to ogień utrapienia, który oczyszcza i wytapia nas jak złoto od zanieczyszczeń, abyśmy mogli stanąć z podniesiona głową przed Bogiem.
     Złoto i srebro oczyszcza się w ogniu. W psalmie 66, w wersecie 10 słyszymy: „Albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył, badałeś nas ogniem, jak się bada srebro”. Jeśli będzie się trzymać srebro w ogniu, to nie będę w stanie dokładnie powiedzieć, co ma być w nim oczyszczone. Jeśli jednak poddane zostanie ono temperaturze około 1000 stopni, zajdzie proces stopienia, który je przemieni i wyłączy wszystko, co nieczyste. Także w bajkach znana jest przemiana przez ogrzanie. Tym „podgrzewaniem” człowiek oczyszczony zostaje od wszystkich popędów i w ten sposób uzdolniony do miłości. Ogień u wielu ludów uważany jest za święty, oczyszczający i odnawiający. Pochodzi z nieba. To, co ziemskie, poprzez niebiański ogień zostaje sprawdzone i oczyszczone.

     1. mielonka turystyczna

      dzięki Madziu za wyłożenie tematu ale na końcu była buźka :),myślałem że załatwi sprawę, pozdrawiam,mielonka:)

      1. Mielonko turystyczna 🙂
       To było pół żartem, pół serio 😀

 13. Czy ktoś może mi polecić jakiś zbór w Kielcach?
  Z góry dziękuję.

  1. Na Sienkiewicza jest ponoć dobry. Brat Robert chodzi. Ja miałem iść w ostatnią niedzielę ale nie zdazylem

 14. Zygmunt Szalkowski

  Witam, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie chodzi o piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Kiedyś gdzieś oglądałem i to chyba mówił Walter Veith, nie jestem pewny ale to chyba on, mówił że ten fragment z najmniejszym w Królestwie jest jakoś błędnie przetłumaczony bo w oryginalnym tekście jest napisane tak, że ten nazywany najmniejszym w Królestwie tak naprawdę nie wejdzie do niego. Niestety nie pamiętam w jakim filmie to było i nie pamiętam jak dokładnie to powiedział ale jestem pewny, że miał na myśli to, że ten najmniejszy nie będzie w Królestwie. Dodam jeszcze, że według mnie może być to błędnie przetłumaczone bo wiele przekładów Biblii stara się wymazać przestrzeganie prawa.

  1. W tekście greckim jest : “najmniejszym zostanie nazwany w Królestwie Niebios”, a więc w Królestwie Niebios. http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/5/verse/19/param/1/version/TR

   Może chodziło o inny wers?

   1. Zygmunt Szalkowski

    Na pewno nie chodzi o inny wers. Postaram się znaleźć to co widziałem ale nie wiem czy się mi uda. Coś mi jednak tu nie gra bo jeśli prawo nie zostało zniesione, a przecież wiemy, że nie zostało to chyba nielogiczne, że ktoś znosi przykazania czyli zwodzi, a potem wchodzi do królestwa Niebieskiego. Należy jeszcze zwrócić uwagę na koniec tego fragmentu, ” Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Wydaje mi się, na podstawie tego zdania, że nie ma mowy o żadnym znoszeniu przykazań, a już na pewno nie wolno uczyć tego innych bo jest napisane, że biada fałszywym nauczycielom. Zresztą reszta pisma mówi, że trzeba przestrzegać CAŁY zakon. Pamiętajmy, że nie można tworzyć doktryny na jednym fragmencie tylko na całej Biblii.

    1. Zygmunt Szalkowski

     Napisałeś, że w greckim tekście jest napisane „najmniejszym zostanie nazwany w Królestwie Niebios”. To, że zostanie nazwany to nie znaczy, że do niego wejdzie. Zauważ, że w tekście, który napisał admin nie ma tego jednego słowa “nazwany”, być może celowo ktoś usunął to jedno słowo. Ja osobiście rozumiem, że jeśli ktoś znosi przykazanie to grzeszy. Znoszenie przykazań nawet tego najmniejszego nie jest wolą Ojca, a tylko ci którzy pełnią wolę Ojca będą zbawieni MT7,21. Jest też napisane, że ten kto łamie jedno przykazanie to łamie wszystkie Jak2,10. Ja rozumiem to tak, że jeśli ktoś świadomie znosi, któreś przykazanie to nie będzie zbawiony. Napisałem świadomie bo nie wiem co z tymi którzy np. całe życie świętowali niedzielę bo nie mieli pojęcia, że powinni święcić sabat. Bóg sądzi nie za to, że ktoś uwierzył kłamstwu, ale za to że odrzucił prawdę. Podsumowując to myślę że znoszenie przykazań jest grzechem i nie można tego niczym usprawiedliwiać

     1. Jesli trzeba przestrzegac CALY Zakon ( wszystkie prawa, w tym te bardzo szczegolowe ) to misja czyli zycie, smierc i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa bylaby kompletnie bez sensu. Oczywiscie swietowanie szabatu, reguly pokarmowe, Dekalog i tym podobne podstawy nie podlegaja zadnej dyskusji.

      1. Zygmunt Szalkowski

       “Jesli trzeba przestrzegac CALY Zakon ( wszystkie prawa, w tym te bardzo szczegolowe ) to misja czyli zycie, smierc i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa bylaby kompletnie bez sensu” To znaczy, że nie trzeba przestrzegać całego? Ja nie napisałem, że mamy przestrzegać go idealnie bo doskonale sobie zdaję sprawę, że nie jesteśmy w stanie, dlatego Jezus przyszedł i wypełnił prawo za nas, ale to nie znaczy, że nie mamy zrobić wszystkiego co w naszej mocy, aby wypełniać zakon najlepiej jak potrafimy. Chodzi mi o to, że kiedy świadomie łamiemy zakon to łaska już nas nie dotyczy jeśli się nie opamiętamy. Weźmy przykład z jedzeniem wieprzowiny, błędne podejście jest takie: uwielbiam jeść wieprza i wiem, że nie jestem w stanie z niego zrezygnować ale przecież Jezus wypełnił za mnie prawo więc będę jadł do woli. Teraz poprawne podejście: uwielbiam jeść wieprza, ale wiem, że Bóg tego zabronił więc zrobię wszystko, aby go nie jeść, a jeśli upadnę to przeproszę i będę próbował dalej nie jeść, Bóg wtedy na pewno mi wybaczy bo Jezus wypełnił za mnie zakon doskonale, a ja jako jego naśladowca będę tez wypełniał najlepiej jak tylko mogę. Widzisz różnicę? Grzech to grzech i mamy za wszelką cenę się go wystrzegać, Bóg tylko wtedy wybaczy gdy na prawdę nie chcemy grzeszyć, nie można nadużywać jego łaski. Piotr też napisał: “Karą za nieprzestrzeganie Prawa będzie niska pozycja społeczna w Królestwie Niebieskim”. Nic bardziej mylnego, karą za grzech jest śmierć.Rzym6:23. oraz:” nie chcesz szukać prawdy żyjesz w niewiedzy, trujesz się, ale będziesz zabawiony.” Jeśli nie chcesz szukać prawdy to znaczy, że nie chcesz szukać Jezusa bo to On jest prawdą Jana14:6-14. Mam pytanie, jak można być zbawionym, skoro nie chcę szukać Jezusa?

       1. Przepraszam najmocniej. Czy jestesmy starozytnymi Izraelitami mogacymi byc zbawionymi z mocy mechanicznego przestrzegania Prawa czy Chrystianami chcacymi z milosci do Boga stac wiernie przy Nim, by doswiadczyc laski zycia z nim na wiecznosc?

        1. Zygmunt Szalkowski

         Przyjacielu jesteś w błędzie. Starożytni Izraelici będą zbawieni na tych samych warunkach co my. Zgadzamy się w tym, że nie jesteśmy w stanie doskonale wypełnić Prawa Bożego, a czy starożytni Izraelici byli w stanie? Oczywiście, że nie, to byli tacy sami ludzie jak my, grzeszni, nieporadni, skorzy do złego, tak samo jak my potrzebowali Bożej Łaski. Różnica między nimi, a nami była tylko taka, że oni wierzyli w Mesjasza przed jego przyjściem, a my wierzymy po. Jesteś w błędzie również w tym, że Izraelici przestrzegali prawa mechanicznie. Oni przestrzegali prawa z miłości do Boga tak samo jak my. Kiedy czasem zaczynali robić to mechanicznie to wtedy Bogu przestawało się to podobać Izaj.1:11-19. Jeżeli uważasz, że starożytni Izraelici byli zbawieni przez jak to nazwałeś mechaniczne przestrzeganie Prawa to wychodzi na to, że żaden z nich nie będzie zbawiony bo nikt nie jest w stanie doskonale wypełnić prawa, ani przed Chrystusem ani po. I czy to jest sprawiedliwe? Cz kiedy na sądzie staną obok siebie Żyd i Chrześcijanin to Bóg powie do Żyda, że nie będzie zbawiony bo kiedyś skłamał, a do Chrześcijanina powie, że pomimo tego, że skłamał to wejdzie do Królestwa Bożego bo jest pod łaską? Oczywiście, że tak nie będzie bo wszyscy są traktowani przez Boga na tych samych zasadach, to jest Boża sprawiedliwość. Żydzi również byli pod łaską, przeczytaj uważnie czwarte przykazanie dekalogu.Nieprawdą jest, że Bóg ma dla ludzi kilka planów zbawienia,że niby dla Żydów prawo a dla nas łaska. Bóg ma jeden plan od samego początku i konsekwentnie go realizuje. Planem tym jest zbawienie z łaski przez wiarę, a przestrzeganie Prawa ma być wyrażeniem miłości do Boga i ludzi. Ja nigdzie nie napisałem, że przestrzeganie prawa jest warunkiem do zbawienia, czytaj ze zrozumieniem:). pozdrawiam

        2. Swobodę działania którą, nie mieli pobożni, starożytni Izraelici, a którą my mamy jest Jezus Chrystus. On jest tą łaską, którą gdy nie chcącą zawinimy przeciw Bogu i szczerze pokutujemy nas usprawiedliwia, podnosi na duchu i uzdrawia.

 15. Przynależność do żadnej ziemskiej organizacji zbawienia nie gwarantuje. Za czasów Jezusa nie było Biblii, a mimo to ludzie mieli szansę na zbawienie. I z niej korzystali.

 16. A co do “nadal nie wolno jeść wieprzowiny”

  Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; 19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. 20 I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. 21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22 cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 23 Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

  1. temat co prawda wielokrotnie przerobiony, ale tak dla ćwiczenia umysłu: Bóg nagle zmienił zdanie i kazał jeść świnie?

   1. “Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.”

    Jak definiujemy słowo “wszystkie”? Stosujemy wiarę wybiórczą? To mi pasuje, to nie pasuje to zignorujemy? Jeśli mam wybrać między słowami Jezusa i Pańskimi, wolę Jezusa. Widziałem już na innych forach jak właściciele tychże stron popadali w samozachwyt i uznawali, że “wiedzą lepiej”. Interpretowali księgi na wyścigi, bo wiedza dawała im poczucie wyższości. Wiara to nie wiedza. Żeby wierzyć w Jezusa nie trzeba znać na pamięć Biblii. Łotr na krzyżu nawrócił się praktycznie tuż przed śmiercią. Taki sam człowiek jak i ja. A Biblii nie przeczytał.

    Bóg miał plan. Plan ma etapy. Nie wraca się do etapu już wykonanego.

    1. Wyciągnij odkurzacz z pudełka
    2. Podłącz wtyczkę
    3. Uruchom
    1. Wyciągnij odkurzacz z pudełka?

    Jak pominiemy pkt 1 całkowicie, to też nie zadziała 🙂
    Proszę nie mieć do mnie pretensji. Tego fragmentu nie da się źle zrozumieć. Ale można ludziom starać wmówić się coś na siłę, wykorzystując własną pozycję. Proszę nie iść tą drogą.

    Byłbym zapomniał. Obrzezać się też mamy? Swiń nie mogli jeść Żydzi.

    Biblia Gdańska: (Gal 3:28)
    “Nie masz Żyda, ani Greka; nie masz niewolnika ani wolnego; nie masz mężczyzny i niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie.”

    Bardziej zwraca Pan uwagę na Stary Testament, niż na słowa samego Jezusa, a nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, niż TYLKO przez Jezusa.

    1. „Uważam przeto, że nie należy nakładać ciężarów [Prawa] na pogan nawracających się do Boga. Trzeba im tylko nakazać, żeby się powstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi” (Dzieje. 15:19-20, BW-P).
     Ludzie sie wtedy nawracali, nie chieli więc apostolowie nakladac dodatkowych ciężarów…

     1. Dlaczego zatem nakładamy teraz, skoro nie jest to niezbędne?

      1. nikt na Ciebie nic nie nakłada,robimy to z miłości do Ojca nie z przymusu

       1. Dokładnie. Ja też napisałem tylko, że polecam. Nic więcej.

       2. dokładnie. To jest każdego wolny wybór i czynimy to nie z przymusu, ale posłuszeństwa i miłości.
        Jak bys przyjechał na zjazd i jadł wieprza, to nikt by Ci żadnych uwag nie robił.
        No może ja zażartowałbym wydając odgłos: qui, qui, qui. Żartuje oczywiście 🙂

        1. X 🙂
         Cyt. ” Za czasów Jezusa nie było Biblii, a mimo to ludzie mieli szansę na zbawienie”.
         Za czasów Jezusa była Tora i Prorocy, czyli tzw. Stary Testament, z którego korzystali Izraelici, a w którym zawarte było Prawo i system ofiarny (wypełniony przez Zbawiciela). To oczywiste, że nie mogło być tzw. Nowego Testamentu.

         X 🙂

         “tak uznał wszystkie potrawy za czyste”.
         Uznał za czyste..które potrawy ? Oczywiście uznał z czyste te, które uczniowie jedli nieumytymi rękami (wg tradycji te potrawy stawały się nieczyste). Nie uznał za czyste tego, co ze swej natury Bóg określił jako nieczyste. Kontekst przytaczanych słów jest bardzo ważny, bo wyrwany z kontekstu staje się pretekstem do błędu.

   2. “Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy jedzą wieprzowe mięso i płazy, i myszy, zginą razem – wyrocznia Pana.” Izajasza 66;17
    “Przesiaduja na cmentarzach oraz nocują w zaroślach; jedzą wieprzowinę, a polewka obrzydła im w ich naczyniach” Izajasza 65; 4
    No to naprawdę musi być coś z tymi świnkami nie tak 🙂

    1. Zgadza się. Tym bardziej, że Jezus doskonale pokazał to na przykładzie opętanego, który miał w sobie legion demonów…
     Jezus pozwolił demon wejść w świnie. Demony weszły w coś nieczystego – idzie swój do swego 😉

     Zdecydowanie wolę tego mięsa nie spożywać 😉

  2. X to o czym piszesz mówi o jedzeniu NIE UMYTYMI RĘKAMI, a nie o pokarmach…

   Jeśli jesz brudnymi rękami to, to cię nie czyni “brudnym” bo i tak wyjdzie na zewnątrz (wydalisz).

   Porównaj z Ew. Mateusza 15;10-20 , tam jest jasno wyjaśnione.

   Ps. sprawdź w Kpł 11 , co według Boga jest POKARMEM. Jeśli Bóg powiedział, że świnia NIE jest pokarmem to nie jest. I przenigdy “NIE POKARMY” nie zostały oczyszczone jak to nie którzy mówią / piszą.

   1. Mt 15;20
    “20 To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym».”

   2. Wrzuciłem wyżej fragment z Marka. Człowieka nieczystym czyni to co z ust wychodzi, a nie wchodzi 🙂

    I powtórzę, ja nie jestem żydem. W dziejach są opisane sytuacje, gdy chciano najpierw zrobić z pogan żydów, a później chrześcijan i spotkało się to ze stanowczą odmową .

    Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: «Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?» (Ga 2:11-14 BT)

    1. Piotr, czyli kamień, nie skała

     Czyli jedzenie brudnymi rękami bo w tym kontekście zostało to powiedziane 🙂
     I to nie są “zwyczaje żydowskie” tylko nadane przez Boga w Biblii 😉
     Zresztą pytaj Boga, który udziela mądrości chętnie i bez wypominania 🙂

 17. A Dzieje Apostolskie, gdzie Bóg mówi do Piotra, żeby jadł śmiało nieczyste zwierzęta, jak to interpretować?Dz. 10

  “(11) i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi; (12) były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie.

  (13) I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! (14) Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego.

  (15) A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. (16) A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba.”

  1. Kasia jeju, przepraszam ale muszę Cię zapytać: czy miałaś absencję w wierze?
   Pytam bo ceniłem Cię za poznanie.
   Zlituj się, to dotyczyło ewamngelizacji pogan…
   nieczyste zwierzęta, które ujrzał on w wizji, obrazowały pogan. Apostoł Piotr wcale nie powiedział, że właśnie otrzymał wizję, że Żydzi nie musza już przestrzegać Tory.
   Znasz mnie i u mnie się nic nie zmieniło. Nie jestem w żadnym kościele, nie jestem Żydem itd.

   wracamy do przedszkola widzę…

   1. Bóg wybaczy morderstwo, gwałt, kradzież… ale świnki jeść nie wolno…
    I jak pytałem wcześniej, ale zostałem zignorowany. Mam się iść obrzezać?

    1. a kto Ci każe się obrzezać?
     po co ironia i emocje?

 18. jesteśmy z pogan

  Ef 2 (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka (16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń

  Ga 5 (3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. (4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. (5) Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, (6) bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.

  Ga 6 (14) Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. (15) Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie.

  1. “Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan” (Izaj. 66:15-17, BW*).

   1. Proszę, podaj taki fragment PO śmierci Jezusa. PO wypełnieniu obietnicy. PO złożeniu ofiary.

    1. X

     Ew. Jana 8;24
     “24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich». 25 Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?7 26 Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». 27 A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. 28 Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja NIC OD SIEBIE NIE CZYNIE, ALE ŻE TO MÓWIĘ, CZEGO MNIE OJCIEC NAUCZYŁ”

     X – dużo by tu pisać odnośnie tego jak Pan Jezus po wielokroć powtarzał “Słowa które mówię, NIE OD siebie mówię….

     Zatem błagać cię jeszcze może powiesz że Pan Jezus albo apostołowie ganiali z nożem za świnką 🙂

     1. i’X 😉

      Dlaczego Pan Jezus wpędził demony w świnie które to z kolei rzuciły się w przepaść ?

      Nic ci nie mówi ta symbolika ? To bardzo prosty przekaz..

    2. Zygmunt Szalkowski

     Czy Jezus nie jadł wieprzowiny po to, abyś ty mógł jeść? Gdzie tu logika?

    3. Nerwy Cie ponoszą, ale odpowiem Ci.
     Platformy Obywatelskiej nie było po wypełnieniu obietnicy 😀
     Ok, a teraz na poważnie. Proszę Cie podaj mi taki fragment w NT czyli: PO śmierci Jezusa. PO wypełnieniu obietnicy. PO złożeniu ofiary., gdzie
     zaistaniałby zakaz ten oto:

     “„Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie””

     Jeśli nie ma, to oznacza, że mozna to robić.
     Oczywiscie wg Ciebie

 19. Paweł walczył z poglądami ludzi, którzy twierdzili, że nawracający muszą dodatkowo obrzezać się, z ludźmi, którzy szukali usprawiedliwienia w zakonie; pisał do Galacjan którzy zechcieli być znowu pod zakonem pod wpływem jakichś nauczycieli, że to zła droga.

  1. no bo nie muszą się obrzezać, ale Bóg nigdy nie zniósł ani szabatu, ani zakazu wcinania nieczystego. Nie widziałem nigdzie w Biblii aby Bóg tak powiedział.

 20. Księga Rodzaju.

  3 Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko.

  Zakaz spożywania wieprzowiny opierał się na tym, że były to zwierzęta ofiarne, przekazywane bożkom. Jedzący wieprzowinę = składający ofiary bożkom
  O to się sprawa rozchodzi. A nie o literalne spożywanie czegokolwiek.

  1. Rozumiem X, iz lubisz rzeszowską czy wiejską, ale Izraelici nie jadali wieprzowiny i nic w tej kwestii sie nie zmieniło. Nawet muzlmanie nie jedzą i dobrze na tym wychodzą, a Ty jak chcesz to Twoja wola:

   http://detektywprawdy.pl/2016/12/15/nakaz-z-ksiegi-kaplanskiej-a-rak/

   ale nie pozwolę Ci abys namawiał do zła innych.

   1. Ataki demonów być muszą,przecież nudno byłoby… 🙂

   2. Oczywiście, że nie. Nie mam na celu nikogo zgorszyć, absolutnie nie. Jeśli ktoś to tak odebrał – przepraszam. Naprawdę i szczerze.
    Izraelici nie jadali – prawda. Dostali zakaz – prawda. Mieli ku temu powód dany od Boga – prawda. Mieli zawarte przymierze z Bogiem – tak jest.

    Nie jadali świń, bo roznosiły choroby + uznano za nieczyste, bo były wykorzystywane do złych celów – składania ofiar bożkom. Dzisiaj źle kojarzy się (odbiegając) np. swastyka, mimo, że 100 lat temu zupełnie inaczej się na nią zapatrywano.

    Nie potrafię pojąć, dlaczego ja, jako chrześcijanin, mam przestrzegać umowy zawartej między Bogiem a Izraelitami, która została z winy Izraelitów zakończona i wypełniona później w osobie Jezusa Chrystus, który dał nam zupełnie nową obietnicę z woli swego Ojca.

    Tak jakbym opierał się na kodeksie sprzed 100 lat, nie biorąc pod uwagę nowelizacji. Widzicie, nie tylko ja mam wątpliwości, ale dobrze, nie chcę wam przeszkadzać, ani szkodzić. Jedzenie/nie jedzenie świń nie jest najważniejszym tematem poruszanym w Biblii i myślę, że choć w tej kwestii możemy się zgodzić.

    1. X
     🙂
     Cyt. “3 Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko”

     Temu cytatowi też należałoby się dokładnie przyjrzeć. Noe doskonale rozróżniał między zwierzętami czystymi i nieczystymi – do arki zabrał po 7 par czystych i jednej parze nieczystych. To o czymś świadczy. Czyste były przeznaczone na pokarm, nieczyste ocalone tylko dla podtrzymania gatunku.
     Każdy cytat należy rozpatrywać w kontekście w jakim wystąpił i z całością nauki zawartej w Piśmie.

     1. * w zgodzie z całością nauki…(miało być)
      X
      Cyt.” Nie potrafię pojąć, dlaczego ja, jako chrześcijanin, mam przestrzegać umowy zawartej między Bogiem a Izraelitami, która została z winy Izraelitów zakończona i wypełniona później w osobie Jezusa Chrystus, który dał nam zupełnie nową obietnicę z woli swego Ojca.

      Tak jakbym opierał się na kodeksie sprzed 100 lat, nie biorąc pod uwagę nowelizacji.”

      Po co opierać się na “startym kodeksie” i dlaczego? A może dlatego, że Pismo mówi, iż SŁOWO BOGA jest niezmienne”, a PAN powiedział “SŁOWO TWOJE JEST PRAWDĄ” ?

  2. Ale wtedy byly kompletnie inne warunki zycia… Adam i Ewa mieli bezposredni kontakt z Bogiem, ktory przez wlasna glupote stracili.

  3. X – zważ herbatnik w czym się maczasz 😉

   Napisałeś X
   Księga Rodzaju.
   “3 Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was NA POKARM, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko”

   Wiesz czemu “na pokarm” dałem drukowanymi ?

   Byś (jak to wcześniej napisałem) zajrzał do Kpł 11 i sprawdził co to jest POKARM według Niezmienne Boga 🙂

   Księga Malachiasza 3;6
   “Zaiste Ja, Pan, Nie zmieniam się”

   1. X – powtórzę cytat Malachiasza

    W księdze Malachiasza Bóg powiedział tak:
    „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się”.

    Skoro Bóg jest niezmienny, to nie będzie przedstawiał nam, że dana rzecz jest grzechem a za chwilę zmieniał zdanie i mówił, że już to nie jest grzechem. Nie będzie mówił o czymś, że jest to obrzydliwością (świnia), a potem mówił, że jednak jest to dobre (świnia). Nie będzie mówił, że gdy czegoś unikamy (np. świni ), to się uświęcamy a potem, że jednak nie zaprowadzi nas to do uświęcenia…

    Bóg Jest niezmienny a Prawa Jego na wieki wisz 🙂

    “Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty – mówi Pan”

 21. Zaden z propagatorow Idei Chrystusowej ( zwlaszcza Piotr i Pawel ) nie mowil, iz mozna zajadac ze smakiem swiniaka ( patrz co sie stalo z Samarytanami olewajacymi zakaz hodowli i konsumpcji wieprzowiny, niegdys liczni, zostali praktycznie wybici do szczetu przez Imperium Rzymskie-legiony cesarza ). Pawlowi w listach chodzilo o to aby nikogo nie gorszyc tzn. nie wjezdzac na kogos z butami, za takie, a nie inne postrzeganie wiary, tak by od niej nie odszedl. Zyczliwie/serdecznie napominac-jak najbardziej tak.

 22. Blednym i mylnym jest wyobrazenie, ze wiekszosc ludzi to jednostki o wysokim poziomie wyrobienia duchowego. Niestety nie. Dla wielu wyznacznikiem ukulturalnienia ( przezywania doswiadczen pozamaterialnych ) sa “nowe przeboje disco”. I do nich przede wszystkim trzeba trafic z dobrym oraz PRZYSTEPNYM slowem ewangelicznym, by wyrwac ich z tej matni swiatowej zgnilizny.

 23. Nalogi ( zniewolenia ) dowolnej natury niszcza istote czlowieka. To duch ma sterowac naszymi poczynaniami, a nie cialo. Inaczej jednostka ludzka nie jest w oczach Boga dysponentem-wlascicielem samego siebie. Dobrej nocy w Jezusie Chrystusie zycze.

 24. Nasz kochany Ojciec w Niebie, Stwórca wszystkiego stworzenia, a przede wszystkim nas samych, zostawił swojemu wybranemu umiłowanemu ludowi instrukcje odnośnie pokarmów. Juz na samym początku po upadku w grzech określił Bóg co jest najlepszą dietą dla człowieka i czytamy iż była to dieta roślinna. Jednakże człowiek pogrążał sie w grzechu coraz bardziej tak wiec Bóg dopuścił do jedzenia zwierząt, ale określił jakie zwierzęta są CZYSTE jakie NIECZYSTE. Wielu twierdzi iż były to przepisy tylko dla Żydów.
  Hm, jeśli my jesteśmy Izraelem duchowym (a jesteśmy), którego obejmuje również łaska Boża, to czyż i nas nie dotyczą te przepisy, tym bardziej , że Bogu zawsze zależy na dobru człowieka, abyśmy byli zdrowi i w pełni sił, jak był nim np Prorok Daniel. Bóg wiedział i wie co robił/robi.

  9 POWODÓW, DLA KTÓRYCH NIE POWINNO SIĘ JEŚĆ WIEPRZOWINY

  1 Świnia jest prawdziwym „śmietnikiem”. Je wszystko, wliczając w to mocz, odchody, brud, gnijące ciała zwierząt, robaki lub psujące się warzywa. Będzie jeść nawet narośle rakowe innych świń lub zwierząt.

  2 Mięso i tłuszcz świń wchłania toksyny jak gąbka. Ich mięso może być 30 razy bardziej toksyczne niż wołowina lub dziczyzna.

  3 Podczas jedzenia wołowiny lub dziczyzny, trawienie mięsa trwa 8-9 godzin, więc mała ilość toksyn w mięsie jest powoli wtłaczana do naszego systemu i może być „czyszczona” przez wątrobę. Kiedy jemy wieprzowinę, trawienie zajmuje tylko 4 godziny. Otrzymujemy zatem o wiele większą ilość toksyn w krótszym czasie.

  4 W przeciwieństwie do innych ssaków, świnia nie poci się. Pot jest środkiem usuwania toksyn z organizmu. W takim wypadku toksyny pozostają wewnątrz ciała świni i w jej mięsie.

  5 Świnie są tak odporne na trucizny, że ledwo można je zabić strychninami lub innymi szkodliwymi substancjami. Rolnicy często będą zamykać świnie wewnątrz lęgowiska grzechotników, gdyż zwierzęta te zjedzą węże, a nawet ukąszone, nie będą poszkodowane przez jad.

  6 Gdy świnia jest zmasakrowana, robaki i owady dostają się do jej ciała wcześniej i szybciej, aniżeli do ciała innego zwierzęcia. W przeciągu kilku dni ciało świni jest pełne robaków.

  7 Świnie mają w swoim ciele ponad tuzin pasożytów, takich jak tasiemce, przywry, robaki i włośnie. Nie ma bezpiecznej temperatury, w której wieprzowina ma być ugotowana w celu zapewnienia, że wszystkie te pasożyty, ich cysty i jaja zostaną zabite.

  8 Mięso wieprzowe ma dwa razy tyle tłuszczu, co wołowina. Ok. 85 g (3 uncje) schabu wieprzowego zawiera 18 gramów tłuszczu, a taka sama porcja mięsa wołowego zawiera tylko 8,5 g.

  9 Krowy mają złożony system trawienny, posiadając 4 żołądki. Tym samym ich trawienie (spożywają same rośliny) zajmuje ponad 24 godziny. W przeciwieństwie, jeden żołądek świni potrzebuje tylko 4 godzin do strawienia tego paskudnego pokarmu, „zwracając” toksyczne jedzenie do ciała.

  Do 1 punktu napisze BARDZO ważny fragment z: 1 List do Koryntian 3;16
  “16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście”

  X – pytanie do Ciebie , stosujesz się do tego by nie niszczyć świątyni Boga ? Jeśli nie, to Paweł napisał co się stanie…

  Ja wierzę w KAŻDE SŁOWO BOGA włącznie z: Iz 66;17 w którym mowa że “świniojad” zginie na równi z tym który je myszy, płazy…

 25. Apostol mial wizje w ktorej Bog mu pokazal wszelkie zwierzeta i ze moze jesc wszystko

  1. Robin bardzo się cieszę że p;isujesz czasem i czasem Cię nie blokuje.
   Cieszę się ponieważ jesteś modelowym przykładem tworzenia nowej bibli do swoich potrzeb. W tym przypadku do ulubionych wieprzy.
   Każdy początkujacy czytelnik Biblii wie, że sen ten dotyczył nie jedzenia, ale pogan. Apostolowie mieli iść do pogan postrzeganych przez Żydów jako nieczystych.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: