Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

UTRZYMUJ CZUJNOŚĆ

David Wilkerson

“Dlatego radujcie się, niebiosa i wszyscy ich mieszkańcy, a ziemi i morzu biada, bo zstąpił na was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu” (Objawienie Jana 12:12).

Ten fragment z Objawienia mówi nam, ze szatan wypowiedział otwartą wojnę ludowi Bożemu. Wspomina również o tym, że diabeł ma wyznaczony czas, żeby dokończyć swojego działania: Wie bowiem, że niewiele czasu mu zostało.

Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, musimy być stale świadomi tego, że diabeł chce nas zniszczyć. Dlatego Paweł mówi, że musimy wiedzieć tyle ile to jest możliwe na temat taktyki i planów wroga: ” Ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane” (2 Kor. 2:11).

” Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć: (1 Piotra 5:8).To nie znaczy, że diabeł unosi się gdzieś w kosmosie i daje rozkazy swoim demonicznym zastępom. Wiemy, że szatan został zrzucony na ziemię, kiedy Chrystus pokonał go na krzyżu. Tak więc królestwo diabła jest ograniczone do tu i teraz (zobacz Objawienie Jana 12:12).

Niektórzy chrześcijanie wierzą, że szatan jest wszechmogący (posiadający wszelką moc), ale on został pokonany przez Jezusa i pozbawiony wszelkiego autorytetu. I szatan nie jest wszystkowiedzący (on nie może czytać myśli!), ani nie jest wszechobecny. Nie może być wszędzie w tym samym czasie.

Ale szatan ma zwierzchności moce umiejscowione po całej ziemi i te zastępy demonów dostarczają mu informacje na jego wezwanie. One ciebie słyszą kiedy się modlisz i widzą twoje posłuszeństwo dla Boga. To powoduje gniew szatana przeciwko tobie!

Kiedy Słowo mówi, że szatan ma tylko krótki czas, to nie odnosi się to do czasu przed powrotem Chrystusa. Dotyczy to ostatecznego czasu, serii krótkich czasów jakie on ma na dokończenie swojego działania i prowadzenia wojny przeciwko świętym Boga.

Updated: 15 marca 2017 — 08:35

3 komentarze

Add a Comment
 1. Ciekawe jak Wilkerson wydedukował, że szatan już został zrzucony na ziemię, moim zdaniem to dyskusyjne.

  1. Pewnie z wersetów Łukasza 10:18,
   gdzie Jezus mówi:
   “Widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba”;
   z Jana 12:31,32, które wskazują, iż miało to miejsce w momencie jego śmierci
   oraz Objawienie rozdział 12, wskazujący na czas przeszły tego wydarzenia.
   🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: