Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

BÓG JEST CZYSTĄ, SUROWĄ MOCĄ

David Wilkerson

Bóg błogosławił i zaopatrzył Izrael, dając im domy, których nie budowali i winnice, których nie sadzili. Wzbudził bogobojnych ludzi, którzy przemawiali jako prorocy i przekazywali ludziom słowa rady. Przez lata ludzie ci udowodnili, że Bóg jest wierny, słuchali Jego rad i nigdy nie zwracali się do ciała. Kiedy Bóg do nich mówił, oni słuchali i byli posłuszni, i byli cudownie ratowani od potężnych wrogów.

Jednak Izrael ogarnęło odstępstwo i Pan oskarżał ich o bezbożność. Prorok Ozeasz opisuje straszne żniwo, które zebrali ci, którzy odrzucili panowanie Boga i zwrócili się do siły ciała. Kiedy Ozeasz pisał to prorocze przesłanie, skierował je do ludzi, których Pan nosił na swoich ramionach przez lata.

„Są zepsuci do głębi . . Wszyscy ich książęta to buntownicy (Ozeasz 9:9 i 15). Jaki straszny grzech popełnili ci ludzie Boży? Pijaństwo? Perwersje seksualne? Chciwość? Cudzołóstwo? Morderstwo? Nie, Bóg powiedział, że ich bezbożność, to odwrócenie się od Jego rady, ignorowanie Jego słowa i słuchanie człowieka.

„Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali” (w. 17). W oczach Bożych największe zło, jakie wierzący może popełnić, to, to nie ufanie Jemu!

W gruncie rzeczy Pan mówił do Izraela, „Wy już Mi nie ufacie. Już nie jestem waszym przewodnikiem i szukacie mądrości ludzkiej. Zwracacie się do Egiptu po pomoc, do miejsca, z którego was wyzwoliłem, odrzucając Moje słowo i odwracając się ode Mnie.”

Wielki purytański prorok kiedyś napisał: „Czysta moc nigdy nie szuka kooperacji. Ona wymaga.” Innymi słowy, Bóg nie mówi do ciebie, „Ty zrób swoje, a Ja też zrobię Swoje. Tylko czasami to ze mną skonsultuj.” Nie, absolutnie nie! Bóg jest czystą, surową mocą i wymaga, byśmy szli za Nim, przede wszystkim i we wszystkim, co robimy. Wszystko, co jest poza tym, umniejsza Jego królowanie w naszym życiu.

Updated: 8 marca 2017 — 16:20

4 komentarze

Add a Comment
 1. ”Pragnę czynić wolę Twoją Boże, a zakon Twój jest we wnętrzu moim” (Ps 40;9). Panie, daj mi tyle wiary na każdy dzień, by te słowa nie były nigdy pustym gadaniem…Amen

 2. Piotr, czyli kamień, nie skała

  “Czysta moc nigdy nie szuka kooperacji. Ona wymaga.”
  Od razu skojarzyło z wysokim napięciem. Nie można dopuścić go do nieprzygotowanego układu elektrycznego. W najlepszym wypadku bezpiecznik ulegnie uszkodzeniu i urządzenie w ogóle nie zadziała.
  Natomiast jeśli zbudujemy urządzenie przygotowane pod wysokie napięcie, to nie dość że będzie ono pracowało, to jeszcze da pełnię mocy tego prądu jaki do niego dostarczyliśmy.
  Budujmy nasze umysły pod prąd Prawa Bożego, bo gdy nasz umysł jest zbudowany pod prawo ludzkie, to w zetknięciu z Prawem Boga wysiada nam bezpiecznik i mówimy wtedy “Czy Bóg rzeczywiście miał to na myśli co jest napisane w Biblii? Na pewno nie.” i moc Bożego Prądu nie działa w naszym życiu…

  1. podoba mi się to porównanie, pasuje do tekstu! 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: