Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem.”.

” I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. (2) A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. (3) I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.” Rodzaju 12

 

 

Wiele mówi się o tak zwanej ewangelii sukcesu i jej negatywnych skutkach. Założenie o tym, że sukces jest czymś złym, jest taką samą skrajnością jak ewangelia biedy.

Bóg od początku świata błogosławił wiernym mu ludziom. Pobłogosławił Abrahamowi, Józefowi, Dawidowi i ostatecznie Salomonowi. Jeśli ktoś głosi ewangelię biedy i ubóstwa to jest po tej samej stronie co ci od ewangelii sukcesu. Jest po tej samej stronie co pastorzy milionerzy.

Niektórzy nauczający powiadają “błogosławieństwa były możliwe tylko w czasach starożytnego Izraela”. Jest to fałszywe nauczanie.

Bóg nadal błogosławi, a diabeł nadał chodzi by:

 

“Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć” Jana 10.

 

Jest takie powiedzenie “Bóg jest po stronie tych, którzy nie odnoszą sukcesu” i jest to prawda. Pan Jezus przyszedł do nas w momencie kiedy byliśmy słabi i bezbronni. Pan Jezus przyszedł do chorych, a  nie zdrowych.

Przyszedł by:

“Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.”Jana 10

 

Oczywiście jeśli sukces jest bożkiem, a dla większości jest, to jest grzechem tak samo jak gniew, złorzeczenie, obmawianie itd.

Czym jest w ogolę sukces?

 

 

Sukces – działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia.

Innymi słowy sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu pewnego czasu. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. W odniesieniu do każdego człowieka sukces może być postrzegany w inny sposób. Ważną rolę odgrywa tutaj hierarchia wartości i doświadczenia poszczególnych osób. Miarą sukcesu mogą być: zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, własność materialna itp.

Człowiek osiąga sukces wtedy, gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania”

 

Czym więc charakteryzuje się sukces?

Cechuje go plan, cel, w określonym czasie.

Wszyscy chrześcijanie strzegący przykazań Boga są skazani na sukces. Zbawienie jest naszym celem odłożonym w czasie.

 

 

” Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” Marka 13.

 

To jest nasz cel najwyższy, ale póki co żyjemy na ziemi i mamy cele ziemskie także, a zaliczyć do nich możemy: wykształcenie, pracę, zdrowie, małżeństwo etc.

Izraelici byli ludźmi sukcesu ponieważ mieli oni plan wejścia do ziemi obiecanej i cel ten osiągnęli.

W Biblii nie znajdziemy wyrażenia sukces, ale z całą pewnością jest mowa o błogosławieństwach.

 

Czy w Nowym Testamencie już nie ma mowy o błogosławieństwach?

 

” Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.” Galacjan 3

 

Tak, jak Abraham był błogosławiony, tak i my jeśli pokornie pełnimy jak i Abraham wolę Ojca w niebie mamy Boże błogosławieństwo.

Na ziemi są dwa rodzaje sukcesu: z Bogiem i bez Boga.

Bóg nadal błogosławi  jak dobry pasterz, którego owcom nic nie brakuje. Bóg nie promuje ewangelii porażki. Bóg uzdrawia, wyciąga z nałogów, usuwa grzechy, prowadzi w pracy, małżeństwie i zdrowiu. Nasz Bóg jest Bogiem sukcesu. On to pokonał grzech i śmierć.

 

 

 

 

Updated: 27 lutego 2017 — 14:06

5 komentarzy

Add a Comment
 1. Krzysztof,żołnierz

  Dobrze powiedziane ☺

 2. Dlatego Chwała Bogu, że można poznawać Jego Słowo i wzrastać 🙂

 3. Jak powiedział pewien pastor…błogosławiony, oznacza ten, którego Bóg uczynił szczęśliwym 🙂

  “namaszczasz mi głowę olejkiem;
  mój kielich jest przeobfity.
  Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
  przez wszystkie dni mego życia”
  Psalm 23 🙂

  “Na ziemi są dwa rodzaje sukcesu: z Bogiem i bez Boga”
  -Sukces drugiego rodzaju:
  “BŁOGOSŁAWIENI” 🙂 nic dodać nic ująć 🙂

  1. Miałam na myśli sukces z Bogiem 🙂

 4. Jest takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie 🙂 Takim przyjacielem można też nazwać Chrystusa, jeśli przyszedł do nas “w momencie, gdy byliśmy słabi i bezbronni” (tylko takim jeszcze lepszym, bo ludzkie przyjaźnie przychodzą i odchodzą, a Chrystus jest stale) 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: