Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo na 13.10.2016. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.

„To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.” Koh 1.9

 

Źle zacząłem poznawanie Boga, ponieważ przez teksty biblijne, a nie u samego źródła. Dałem się ponieść ok 6 lat temu autorytetowi strony internetowej,  a nie poprzez własne poznanie. Ostatnio nawet książek prawie nie czytam poza Biblią.

Właśnie dlatego jest napisane:

 

” Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.” 1 Tes 5.

 

Możesz czytać, oglądać materiały wokół biblijne, ale nie poddawaj się nigdy autorytetom.

To tak tytułem wstępu napisałem, gdyż czytając samodzielnie Pismo bez opierania się o filmy na YT, teksty innych dochodzę sam, tudzież z pomocą samego Ducha Świętego do przemyśleń, wniosków, na które ciężko byłoby mi natrafić u kogoś.

Dobrym tego przykładem jest cytat z Koheleta. Na podstawie tego cytatu stworzę teorię, którą nazwę umownie biblijna teorią przeniesienia.

Jak wygląda w praktyce zarówno opieranie się na materiałach o Biblii jak i zastosowanie teorii przeniesienia w czasie lub odbicia mogę podać następujący przykład:

 

„Kiedy więc ujrzycie „obrzydliwość spustoszenia” na miejscu świętym, o której mówił prorok Daniel – kto czyta, niech rozważy – (16) wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu po swoje rzeczy. (18) A kto na polu, niech nie wraca po swoje okrycie. (19) A biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. (20) A módlcie się, aby ucieczka wasza nie przypadła w zimie albo w szabat. (21) Bo nastanie wtedy „udręka” tak wielka, „jakiej od początku świata aż do dziś nie było” i nie będzie. (22) I gdyby tych dni nie skrócono, nikt by nie ocalał, ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. (23) Wtedy jeśli ktoś wam powie: Mesjasz jest tu albo tam – nie wierzcie!”

 

 

Teraz tak, jedni uważają, że dotyczyło to roku 70 ne, kiedy Jerozolima została zniszczona przez Rzymian. Inni zaś, są przekonani jakoby wers o ucieczce dotyczył czasów ostatecznych.

Nazwana prze mnie umownie teoria przeniesienia w oparciu o Koheleta rozwiązuje ten problem.

 

„To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie”

 

Podobno, nie mam na to dowodów źródłowych, ale zapewne można to sprawdzić, chrześcijanie żyjący w I wieku a znający cytat z Mateusza w porę uciekli a Żydów mordowano zgodnie z zapowiedzią „Jego krew na dzieci nasze”.

Jeśli jest prawdą ucieczka chrześcijan przed zniszczeniem Jerozolimy, to jest wielce prawdopodobne, że w czasach ostatecznych może mieć miejsce podobna scena, gdzie wojska antychrysta, prawdopodobnie ONZ będą najeżdżać miasta niczym gestapo Polaków podczas łapanek. Może.

 

Drugim przykładem tego co było i będzie jest cytat z Mateusza 27

 

(52) Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. (53) I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. (54) Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.”

 

Przy ponownym przyjściu Pana Jezusa powstaną zmarli w Chrystusie. Nie zmarli w kościółkach, ale w Jezusie. Naśladowcy.

Przykładów jest więcej, ale chciałem tym tekstem Wam pokazać, zarówno teorie przeniesienia w czasie, jak i zbędne kłótnie o wersety, które dotyczą dwóch czasów. Tego co było i tego co będzie.

 

 

 

Zaktualizowane: 13 października 2016 - 10:09

33 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Do tego że nie ma nic nowego pod słońcem czego nie było pasuje idealnie ten news.
  Amerykańska firma biotechnologiczna chce w 2017 roku zmodyfikować geny pierwszego człowieka.
  Antyczna filozofia Utopii i tworzeniu rasy nadludzi zaczyna się spełniać.

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/juz-wkrotce-czlowiek-zostanie-poddany-inzynierii-genetycznej

  Filmy takie jak „Lucy”, czy „Transcendencja” są oswajaniem społeczeństwa z tym tematem. Że dzięki nauce ludzie staną się bogami. Kłamstwo szatana z ogrodu Eden jest cały czas żywe i nadal zwodzi.

  1. Dokładnie Cupak. My nie wiemy, co dokładnie się działom za czasó Adama i ewy, jak wyglądał raj. Wszystko mamy zawarte w kilku zdaniach, lakonicznych.
   Wg mnie sformuolowanie: nagle zobaczyli że sa nadzy tyczylo sie przejścia w inny wymiar. Z duchowego na cielesny/grzeszny. Tak to widzę.Musimy popracowac więc nad znakiem bestii, co on tak naprawde oznacza. Czy han-, handel, 666 sztuk talentów u salomona ma związek z pieniądzem czy czyms innym.

   1. Sprawa z 666 u Salomona wygląda tak, że cytat o tym że otrzymywał tyle talentów złota pojawia się dosłownie na chwilę przed poślubieniem córki faraona i jego odstępstwie ku bogom swoich żon.

    W rozdziale 10 jest właśnie mowa o 666, a zaraz potem na początku 11 mamy:

    Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom.

    Salomon poprzez rozwój ekonomii wszedł w sojusze z całym światem czyli starożytny globalizm, co doprowadziło do odstępstwa. Jerozolima stała się nierządnicą tak samo jak Wielka Nierządnica będzie siedzieć na tronie świata i rządzić dzięki uciskowi ekonomicznemu.

    Liczba 666 wiąże się więc z duchowym nierządem, stworzonym poprzez globalizacje co daje możliwość kontroli każdego człowieka. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Bayern przejął Mosanto i kontroluje teraz większość rynku zboża. UE będzie podpisywać CETA itd.

   2. Piotr, czyli kamień, nie skała

    „Wg mnie sformuolowanie: nagle zobaczyli że sa nadzy tyczylo sie przejścia w inny wymiar. Z duchowego na cielesny/grzeszny.”
    Też zawsze tak myślałem.
    Co do 666 to może być wiara w „świętą trójcę” jako jedność. Trzy wierzchołki trójkąta równobocznego mają po 60 stopni (60,60,60) – taki trójkąt to symbol trójcy, czyli słońca w trzech fazach (wschód, południe, zachód), przedstawiany także jako nachodzące na siebie okręgi (częsty widok otworów w oknach kościelnych).
    Taki trójkąt z okiem znajduje się w każdym kościele, wiadomo czego jest symbolem.

    1. „Co do 666 to może być wiara w „świętą trójcę” jako jedność. Trzy wierzchołki trójkąta równobocznego mają po 60 stopni (60,60,60) – taki trójkąt to symbol trójcy” – delikatnie mówiąc absurdalna interpretacja. Interpretacja totalnie out of kontekst. Biblia nie nakazuje obrazować Boga, wręcz zakazuje, nigdzie też Osoba Ojca, Syna czy Ducha nie jest wykluczona, tak jak i Jedyność. Oko w piramidzie jako wyobrażenie to symbol bardziej okultystyczny i misteryjny (niebiblijny) zgadzam się, ale to że ktoś coś z nim wiąże, tutaj – Boga, nie oznacza że coś z biblijną nauką jest nie tak.
     Sam termin „Trójca” jest sztuczny i został ukuty na potrzeby walki z herezjami i ustalenia konkretnych definicji potrzebnych do konkretnych wyznań wiary (credo). Jest to próba ujęcia trójjedynej natury Boga w hellenistycznym sposobie myślenia. Jednakże nie zmienia to faktu, że Bóg był Trójjedyny od zawsze, a doktryna o Jego Trójedynej naturze wynika z nauczania Biblii, choć sam temin „Trójca” nigdzie w Biblii nie pada

     1. Warto posłuchać:
      -https://www.youtube.com/watch?v=jKuXx50PT10&list=PLBIqJhWyl61g6VRbm-tKOSMAaZ3LUCPtp

     2. Świetny komentarz, Adi. Lepiej bym tego nie ujął. Chwała Bogu Trójjedynemu!

      1. Czy Pan Jezus uczył tak mówić o Bogu ?
       Termin trójca pojawił się w 325 roku na soborze Nicejskim. Czy to nie hellnistyczne wpływy które wdarły się do chrześcijaństwa prowadziły takie postrzeganie Boga ?

       „A Jezus mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Marka 12:29

       Pan Jezus cytuje Księgę Powtórzonego Prawa.

       „Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.” Powtórzonego Prawa 6:4

       „Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” Tymoteusza 2:5

       Chrystus nie jest odwiecznym pośrednikiem w Trójcy, ale Bogiem, który zamieszkał w ciele przez to stał się pośrednikiem człowieka do Boga. Syn Boży narodził się 2000 lat temu.

       Tak jak Bóg mieszkał w Świątyni Jerozolimskiej, tak samo zamieszkał w ciele ludzkim. Ta świątynia z ciała została nazwana Synem Bożym, Mesjaszem, Chrystusem.

       „Zaśpiewaj a rozraduj się, córko Syońska! bo oto Ja przyjdę, a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi Pan(JAHWE). Zachariasza 2:11

       Jak brzmi początek Ewangelii Jana ?

       „A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.” (gdańska)

       Słowo jest mądrością i odwieczną myślą Ojca, narzędziem kreacji świata. Mówiąc Słowo stało się ciałem jest równoznaczne z tym że Ojciec stał się człowiekiem.

       „Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.”

       „Najmilszy! nie naśladuj złego, ale dobrego. Kto dobrze czyni, z Boga jest; ale kto źle czyni, nie widział Boga.” 3 Jana 1:11

       Widzieć Boga to znaczy poznać Jego charakter, bo Boga naocznie widziało kilka osób Izajasz, Ezechiel itd, ale nikt nigdy nie poznał Boga dopiero kiedy Bóg przyszedł w ciele objawił się w pełni ludzkości wykonując swoją misję zbawienia świata.

       1. Co się stało w chwili śmierci Chrystusa ?

        A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

        Bóg opuścił Jego ciało, żywą świątynie. Na znak tego zasłona w materialnej świątyni rozdarła się na dwoje. To była bardzo ważna symbolika dla Żydów, którzy byli przerażeni tym co się stało.

        Pan Jezus powiedział o sobie, że jest żywą Świątynią Boga.

        Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.

        Chrystus więc nie jest drugą osobą Trójcy, jest świątynią Boga, teraz jest w Niebie i dalej sprawuje służbę jako odbudowana nowa świątynia Boga. Sam Bóg mieszkał w tej świątyni. Kto widzi Chrystusa ten widzi Boga. Tak samo jak kapłani widzieli Boga w Miejscu Najświętszym. Z tym że Chrystus jest jednocześnie Miejscem Najświętszym, Kapłanem i Barankiem.

       2. Bóg jest Duchem niewidzialnym, ale widocznie objawił się jak Chrystus w cielesnej Świątyni.

        Chwała Bogu !!!

      1. Madziu ten wykład który podałaś:

       „1 + 1 + 1 = 1 (wykład pastora Stephana Bohra)”

       Ma sens, zgadzam się z tym i więrze że tak jest – Trójjedyny Bóg.

       Podobnie jest z nami:
       posiadamy ciało dusze i ducha, a poniższy filmik ładnie to przedstawia.

       https://www.youtube.com/watch?v=veYcffGJtZc

      2. Odnośnie argumentów o mnogości osób w Boga w ST to muszę się nie zgodzić.

       Pastor podaje że słowo Elohim jest dowodem na Trójcę. Tylko że to samo słowo jest użyte w stosunku do pojedynczego pogańskiego boga Dagona.

       „A książęta Filistyńskie zebrali się sprawować ofiary wielkie Dagonowi, bogu swemu (אלהיהם – Dagon ’ĕlōhêhem)*, weselili się, i mówili: Podał bóg nasz(אלהינו ’ĕlōhênū) w ręce nasze Samsona, nieprzyjaciela naszego.” Sędziów 16:23

       *Eloheihem ’ĕ·lō·hê·hem (אלהיהם) pochodzi od elohim(אלהים) i znaczy: bogu swemu, ich ang. their god
       http://biblehub.com/hebrew/eloheihem_430.htm

       *Eloheinu – ’ĕlōhênū (אלהינו) też pochodzi od tego samego słowa i oznacza bogu naszemu.
       http://biblehub.com/hebrew/eloheinu_430.htm

       To samo słowo użyte jest do określenia Boga Izraela jako ich Boga (czyli Izraela).

       „A poznają, żem Ja Pan Bóg ich(אלהיהם – ĕlōhêhem), którym je wywiódł z ziemi Egipskiej, abym mieszkał w pośrodku ich, Ja Pan Bóg ich (Jahwe Elohemem).” Wyjścia 29:46

       Dodatkowo czasownik z pierwszego wersetu Księgi Rodzaju jest w liczbie pojedynczej Elohim stworzył Niebo i Ziemie, a nie stworzyli.

       Słowo Elohim z punktu widzenia gramatyki hebrajskiej jest rzeczownikiem występującym w liczbie mnogiej (świadczy o tym sufiks -im nadający znaczenie: Bogowie). W Biblii, w odniesieniu do Boga Stwórcy, jest ono jednak używane jako wyraz w liczbie pojedynczej (np. w Rdz 1,1: „בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים” [„Na początku stworzył Bóg”], czasownik bara „בָּרָא” oznacza „[on] stworzył”, nie zaś „stworzyli”). https://pl.wikipedia.org/wiki/Elohim

       Pastor natomiast przytacza czasownik, dotyczący zstąpienia Boga i pomieszania języków, który jest w liczbie mnogiej jako dowód wieloosobowego Boga. Czyli tutaj już Elohim już nie jest jeden w trójcy, ale rozdzielony na kilka osób i można używać liczby mnogiej jak do kilku bogów ?

       „Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! Rodzaju 11:7

       Jest tylko jedno ale, ten sam fragment jest rozszerzony w Księdze Jaszera o pewien szczegół.

       „I Bóg powiedział do siedemdziesięciu aniołów, którzy stali najbliżej niego 'Chodźcie, zejdźmy i pomieszajmy im języki, tak, aby jeden człowiek nie rozumiał języka swojego sąsiada’ i tak uczynili. Księga Jaszera 11:32

       Może być logiczne każdy anioł na jedną rodzinę języków i jeden opiekun narodu. Opiekunem Izraela jest archanioł Michał.

       W taki sam sposób Bóg mógł się zwrócić do swoich aniołów, którzy patrzyli jak Ten stwarzał człowieka.

       Dlatego wszystko należy codziennie badać i sprawdzać z PŚ.

       1. Dzięki Cupak 🙂
        To jest trudny temat dla małego ludzkiego rozumku.
        Paweł pisał:
        „12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
        wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
        Teraz poznaję po części,
        wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
        Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
        z nich zaś największa jest miłość.” 1 Kor. 13
        Kiedyś sam Bóg pozwoli nam na poznanie GO TAKIM JAKIM JEST.
        Teraz, ma trwać i umacniać się w nas – wiara, miłość i zaufanie. I o to powinniśmy zabiegać i prosić Ducha Świętego dla nas, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych i nieznajomych.
        Niech Duch Święty prowadzi nas, uczy i strzeże naszych serc i umysłów, abyśmy mogli coraz pełniej i piękniej naśladować naszego MISTRZA.

       2. http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Elohim/elohim.html

        Polecam stronkę, bardzo rzetelnie przedstawia gramatykę hebrajską zawartą w Biblii, akurat w tym linku różne odmiany słowa Elohim.

     3. Piotr, czyli kamień, nie skała

      Adi, absurdalna interpretacja, ponieważ Biblia nie nakazuje obrazowania Boga? 🙂
      Aha, czyli antychrystem będzie zjawisko, które Biblia nakazuje? 😉
      Moim zdaniem jak najbardziej nieabsurdalne jest to, że bestią jest coś (ktoś), co (kogo) się czci, wyznaje, oddaje hołd, to chyba wynika z założenia. 🙂
      A co się czci zamiast Wszechmogącego Boga (Jahwe), Jego Syna (Jezusa), i następcę Syna na ziemi (Świętego Ducha Prawdy)?
      Jedną „Trójcę” o symbolu trójkąta z okiem. Takie wszystko w jednym, i nie chodzi tu o powiązania pomiędzy wymienionymi wcześniej, ale o jedno zjawisko, z jednym symbolem, jakby jedną istotę.
      Bestia będzie podawać się za Boga, tylko z małymi różnicami, a jak wiemy „diabeł tkwi w szczegółach” 🙂
      Mówisz, że „Sam termin „Trójca” jest sztuczny i został ukuty na potrzeby walki z herezjami i ustalenia konkretnych definicji”, tak samo można by powiedzieć o eucharystii, bałwanach i wszelkich innych „namaszczeniach” – namalowaliśmy Maryję, bo przecież była taka osoba i żeby nie było herezji 🙂 Dajemy wam opłatek, bo Jezus powiedział, że kto nie spożywa Jego ciała… itp, itd. To, że istnieje Bóg, Syn i Duch nie oznacza, że to jedna i ta sama osoba.
      Nie ma terminu „Święta Trójca” to dlaczego większość się do niej modli? Dlaczego ta „Święta trójca” wisi w każdym kościele? Dlaczego ma swój symbol? Dlaczego ksiądz mówi „Bogu w trójcy jedynemu?” Bo to walka z herezją? Czy celowe działanie które ma przekonać ludzi, że „Bóg jest tak naprawdę jeden, proszę oto Jego symbol, piękny trójkąt z okiem”?

      1. Piotr, czyli kamień, nie skała

       Ale mogę się też mylić 😉 Trzeba prosić Boga o mądrość, a daje ją chętnie i bez wypominania 🙂

      2. Piotr, czyli kamień, nie skała

       Poza tym „zbliż się do Boga, a szatan od ciebie ucieknie” więc jakiej by formy nie przybrał, mamy pewną ochronę przed nim – i tego się trzymajmy 😉

   3. ”nagle zobaczyli że sa nadzy” Bo nie wiedzieli,że są nadzy tak samo jak znali tylko dobro jednak mogli podejmować decyzję (szatan i jabłko). Nie pracowali…Generalnie się uprawiało sex i bawiło z wszelakimi zwierzętami. Filozoficznie myśląć życie mogło być bardziej magiczne np umysłem mogli zmieniać materie itd itp

    1. Generalnie żeby z tym sexem zeby to źle nie zabrzmiało to: ”o czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;” Sorry memory ale trza było trochę napłodzić- z przyjemnością 🙂

     1. No i żyło się wiecznie, a więc ….:)

 2. O tym fragmencie z Księgi Kaznodziei Salomona „Przewodnik po Biblii” pisze tak:

  „1:4-3:22

  Temat pustki w życiu udowodniony

  1:4-11. Przez przemijalność rzeczy. Pokolenia rodzą się i umierają, przyroda wciąż ma swoje cykle, lecz nic nowego z tego nie wynika”.

  1. skąpa interpretacja w tym przypadku.

 3. Jest takie powiedzenie: „Historia lubi się powtarzać”.

 4. W kościach czuję/mam jakies przeczucie, że właśnie niedługo już szykuję sie rzeź na skalę światową że nie będą sie cackać. Wjadą na pełnej mocy i bedą plondrować, niszczyć i zabijać wszystkich.

 5. „To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.” Koh 1.9

  Mnie ten werset najbardziej się kojarzy z szatańskim dążeniem do stworzenia babilońskiego globalnego scentralizowanego świata jakim ma być NWO w postaci jednego światowego rządu, jednej światowej religii, gospodarce, a może nawet jednego języka.
  Tak jak dążenie do tego zapoczątkował Nimrod, tak dzieje się do dzisiaj, co widzimy w wielu wydarzeniach, symbolice i obecnym systemie.

  Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: „Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu”. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: „Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi”. – Genesis 12: -4

  To był dawny Babilon zniszczony przez Boga, poprzez zniszczenie wieży Babel i pomieszanie języków. Była wtedy jedna rasa, z jednym światowym porządkiem, jednym językiem i jednym miastem.
  Teraz poprzez masonerię i inne szatańskie siły jest budowany nowy Babilon i widać mocno dążenia do ogólnoświatowego rządu, religią, walutą itd.

  Jednym z symboli tego jest budynek parlamentu europejskiego, który przedstawia niedokończoną wieżę Babel czy też wpis Obamy z okazji ukończenia wieży 1 World Trade Center mającej 1776 stóp wysokości (rok powstania Illuminatów), gdzie Obama napisał: „pamiętamy, odbudowaliśmy, wróciliśmy silniejsi”.

  1. mielonka turystyczna

   dokladnie, moim zdaniem trwa współczesne budowanie wieży Babel, to dlatego wprowadza się nowomowę, tworzy globalne korporacje, lansuje światowych idoli, wprowadza przymusowy angielski od małego, tworzy róznego rodzaju unie,żeby ludzie znów mogli poczuć się wielcy i myśleć że są równi Najwyższemu. Chciałoby się zaspiewac „ale to juz było…”

 6. Dlatego wiele rzeczy np. Szabat, odbudowa świątyni, miasto święte Jeruzalem, jest cieniem rzeczy przyszłych…
  A niektóre się nie powtórzą np. potop globalny, Wielki Ucisk, bo zostało to podkreślone w Piśmie…

  1. Jak było za dni Noego tak będzie z przyjściem Syna człowieczego” hm…

 7. „To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie”
  Bardzo pomocny art o praktyce działania proroctw:https://www.moriel.org/sermons-in-polish/6512-the-future-history-of-the-church-1-polish.html

 8. A moze przeslanie tego cytatu jest doslowne i tak dzialaja mechanizmy rzadzace czasem, ze czas sie powtarza i to co sie dzieje bedzie sie powtarzalo cyklicznie? Przeciez to poza ludzkim poznaniem, kazdy sobie inaczej zinterpretuje. Dlatego trzeba zyc jak najlepiej!

  1. W sumie to bym się nie zdziwiła, gdyby tak było… 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish