Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kanon Biblii.

Opracowała Ewa.

 

anon Biblii Hebrajskiej został uznany na synodzie w Jawne ( Jamni ), uznay! nie stworzony, bo kanon to praca Ducha Swiętego. Jeszcze słówko w temacie Septuaginty. Nie jest kanoniczna. Oprócz deuterokanonicznych ksiąg, zawiera też inne apokryfy, ponadto część ksiąg, zwłaszcza prorockich jest krótsza, część dłuższa niż w BH, większość to parafraza tekstu hebrajskiego. Słowem, to nie jest dosłowny przekład BH na grekę, warto mieć to na uwadze.

tutaj fragment mojej pracy, która kiedyś była zamieszczona w całości na Blogu.
Dodam, że moi nauczyciele ze szkoły biblijnej Berea, w tym Dariusz Czyszczoń ocenili ją celująco, mogę więc wnosić, że to co napisałam zgodne jest z prawdą:

Biblia to szczególna biblioteka zawierająca w sobie wiele ksiąg. Bibliotekę tę tworzą dwa zbiory: Stary i Nowy Testament. Ten pierwszy zawiera 39 ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku i aramejsku, drugi zaś 27 zapisanych w grece koine, co w sumie składa się na 66 kanonicznych ( tzn. uznanych ) ksiąg. Spisywane na przestrzeni 1550 lat, przez ponad 40 autorów, w trzech językach, na trzech kontynentach. Teksty te, pisane pod natchnieniem Boga, są święte dla wielkich religii monoteistycznych: judaizmu i chrześcijaństwa, oraz innych grup wyznaniowych. Są one również najważniejszym dziełem literackim, jakie kiedykolwiek widział świat.
Należy w tym miejscu zasygnalizować, że Kościół Rzymskokatolicki oraz Kościoły Prawosławne, idąc za Septuagintą ( LXX ), ( Septuaginta, to tłumaczenie Biblii z hebrajskiego na język grecki, powstałe w latach 250-100 p. n. e., a dokonane przez żydowskich uczonych w Aleksandrii. Przekład ten, czyniony na potrzeby Biblioteki Aleksandryjskiej, zawierał wszystkie dostępne pisma żydowskie, a nie tylko te, które uznawano za natchnione. ) poszerzyły Kanon Pisma Świętego o niektóre apokryfy Starego Testamentu, nazywając je księgami deuterokanonicznymi. Tym samym Stary Testament w ich przekładach zawiera dla KRK 46/47 ksiąg, dla prawosławia ksiąg 49.
Kanon rozpoznany przez autorytety świata żydowskiego na soborze w Jamni ( Jawne ), który miał miejsce około roku 90 n. e., usankcjonował Biblię Hebrajską w jej obecnym do dziś kształcie.
Żyjący na przełomie IV/V w n. e. Hieronim, potwierdził kanoniczność Biblii Hebrajskiej, nazywając apokryfami te księgi z Septuaginty, które w kanonie hebrajskim się nie pojawiają. Za tradycją ustaloną przez Hieronima poszedł świat protestancki, przyjmując Biblię Hebrajską za jedyny natchniony kanon Starego Testamentu.

Treści Nowego Przymierza, od początku, od chwili napełnienia świadków Jezusa Duchem Świętym, były głoszone słowem bądź dokumentem ( listem ).
Współcześni badacze są zgodni, że trwało to ok. 30 lat. Podobnie jak w przypadku Tanach, nastał moment, kiedy koniecznym okazało się ich spisanie, a w przypadku Listów skompletowanie i kopiowanie. Na podstawie wielu przesłanek, zarówno historycznych, jak i archeologicznych, bibliści w większości są zdania, że zarówno Ewangelie jak i Dzieje Apostolskie, powstały już w I w n. e.
Gdy w roku 313 cesarz Konstantyn uczynił chrześcijaństwo religią licita ( uznaną ), księgi Nowego Testamentu zaczęły być rozpowszechniane po całym imperium.

Kanon Nowego Testamentu, składający się z 27 ksiąg, został ostatecznie uznany za natchniony na synodach: w 393 n. e. W Hipponie, oraz w 397 n. e. i 419 n. e. w Kartaginie i do dzisiaj jest uznawany przez cały świat chrześcijański.

O ile skompletowanie pism Nowego Testamentu trwało dość krótko, to bardzo długa jest historia powstawania zbioru Ksiąg Starego Testamentu, czyli Starego Przymierza, który jest Biblią Hebrajską. Treść ta sama, jedynie układ ksiąg odmienny. Pismo Święte nie jest bowiem chronologiczne.

Tanach – Biblia Hebrajska, której kanon stanowi 24/22 księgi. Według żydowskiej tradycji Ezdrasz ( kapłan i skryba ) ok 450 lat p. n. e. zebrał i ułożył księgi Biblii Hebrajskiej, istniejącej w tej samej formie do dziś. Zanim do tego doszło, wieleset lat wcześniej powstawanie tradycji biblijnych rozpoczęło się od przekazów ustnych, ukrytych w Biblii Hebrajskiej. Można odnaleźć w niej szereg cech pierwotnej oralności. Wraz z rozwojem piśmiennictwa, z powstaniem elity piśmiennej, nastąpiło spisywanie wcześniejszych przekazów ustnych. Spisywanie zapoczątkowało twórczy rozwój literatury biblijnej. Teksty były zestawiane, uzupełniane i opracowywane. Dzięki temu mogły dotrwać do naszych czasów.
Teksty czy księgi biblijne, nie tylko były uzupełniane. Były również kopiowane. Mowa o tym już w Starym Testamencie ( por. Pwt 17,18 ).
Z biegiem czasu, poszczególne części Starego Testamentu stawały się zamkniętymi całościami, które dalej nie były już literacko poszerzane. Ten etap, nazywany kanonizacją, dał ostateczną postać tekstu. Od tego momentu księgi nie były już uaktualniane a jedynie komentowane, przy czym komentarze nie weszły w skład pism. Proces ujednolicania tradycji tekstowych ksiąg trwał od II do VII w n. e. W jego wyniku powstał tekst współgłoskowy późniejszego Tekstu Masoreckiego. Dopiero na początku II w n. e. społeczność żydowska posługiwała się jednym zbiorem ksiąg świętych, czego potwierdzenie znajdujemy w pismach Józefa Flawiusza.
Tak, w bardzo dużym skrócie, wygląda historia powstawania Biblii, która z chwilą kanonizacji tekstów, stała się niezmienną w swej treści.”

 

Opracowanie Ewy. Dziękuję w imię Jezusa.

Updated: 11 września 2016 — 12:20

13 komentarzy

Add a Comment
  1. Podstawowe:
   Mark J. Mangano, Wstęp do Starego Testamentu.
   Tam z kolei znajdziesz kilanascie stron bibliografii.
   Kolejne, to wykłady Darka Czyszczonia oraz Richarda O’Connell, udostępnione studentom szkoły biblijnej na berea.edu.pl

 1. Jest taka propaganda, że NT powstał dopiero z chwilą oficjalnego uznania kanonu (że krk uznał co jest Pismem a co nie), o tym warto sie rozpisać.

  1. Już pod koniec II w n. e. niejaki Ireneusz podał spis ksiąg – kanon (słowo to w ówczesnym czasie oznaczało: regułę, miarę, trzcinę, pręt mierniczy), w którym to spisie znalazły się dokładnie wszystkie księgi znane nam dziś jako Nowy Testament. Ok. 240 r n.e. niejaki Orygenes również podał takowy spis i był on identyczny z tym Ireneusza. Tak więc kanon ksiąg biblijnych NT został odkryty zanim powstała instytucja polityczno-religijna jaką jest Kościół Rzymskokatolicki.
   “Księga nie jest Słowem Bożym z racji tego, że uznał ją lud Boży, raczej odwrotnie – została uznana przez lub Boży dlatego, że jest Słowem Bożym. Czyli, że to Bóg, nie zaś lud Boży nadaje księdze boski autorytet. Ludzie jedynie rozpoznają w niej boski autorytet, w który ją Bóg wyposażył”

   Niestety nie wiem kto to powiedział 🙂

   Pozdrawiam w Panu Jezusie Chrystusie.

   1. Ano, bo inteligentni inaczej niektórzy ateiści twierdzą że to KRK dobierał Pisma do “kanonu” a nie pierwotny kościół

    PS “OMG” co żem znalazł http://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2015/06/cbb4dec9a092e934b24f9fd4ac4ab062.jpg

    1. Asia [pingwinek dziś odpoczywa :) ]

     😮
     Ludzie czasem miewają dziwne pomysły…
     Mnie uczono zawsze, że z pewnych rzeczy się po prostu nie żartuje…
     O co czasem niektórym chodzi, to ja tego nie ogarniam…

     1. To wcale nie jest śmieszne ? !

 2. Obawiam się, iż wielu zwykłych ludzi traktuje nasze wezwanie do upamiętania jak bełkotanie pijanego oszołoma…

  1. Inaczej. Mówią nam, iż jesteśmy obłąkani, gdy głosimy o rzeczach, o których według nich nie mamy bladego pojęcia… Radzą nam byśmy nie zawracali im d…ekhm gitary i nie przeszkadzali w nurzaniu się w g…ekhm smakowania uroków tego świata… I kto tu jest niby pomylony?

 3. Mnie ciekawi jedna sprawa.

  Wiadomo, że Uczniowie Jezusa zostali wysłani o narodów, by tam czynić innych uczniami. Jezus mówił im też, najpierw szli szukać zaginionych owiec z domu Izraela, tych samy, które ap.Jakub pozdrawia na początku swego listu.

  Uczniowie podobno zawędrowali daleko na północ, prawdopodobne, że nie którzy z nich dotarli z Dobrą Nowiną na ziemie Polan i działao się to jeszcze w I wieku.

  “Zalegalizowany” kościół rzymski rozpoczął swą działalność na początku wieku 4, mając już stworzony przez siebie kanon biblijny.
  Wątpie by przywódców “Wielkiej Nierządnicy” prowadził DŚ. I z takim kanonem jaki stworzyli zaczęli ekspansję, narzucając swoją religię nacjom w Europie…

  …nacjom, które już mogły znać treść Dobrej Nowiny od Uczniów Jezusa.

  Czego więc nowego chciał dokonać krk posługując się tym co stworzył?
  A może, co chciał skutecznie powstrzymać?

  Nie posuwałbym się do stwierdzeń typu:

  “Kanon Biblii Hebrajskiej został uznany na synodzie w Jawne ( Jamni ), uznany! nie stworzony, bo kanon to praca Ducha Swiętego. Jeszcze słówko w temacie Septuaginty. Nie jest kanoniczna.”

  Kto był od uznawania czegoś za święte, kanoniczne? Ludzie??? Takie uznania nie są za wiele warte.
  Świadkowie Jehowy też twierdzą, że ich głównych założycieli prowadzi/ł Duch Święty, ale ja w to nie wierzę. Każdy może budować autorytet narzucający innym swą wolę na twierdzeniach typu: “Duch Święty tak pokierował”.

  1. ” Każdy może budować autorytet narzucający innym swą wolę na twierdzeniach typu: „Duch Święty tak pokierował”.”

   Również tak uważam, dlatego stale podkreślam role owoców danego człowieka i organizacji religijnej. Jak zwracają sie do innych ludzi, co robią na rzecz ewangelizacji jakie jest ich życie.

 4. Wierzę że wszystkie pisma są natchnione a można sprawdzić natchnienie pism ze zgodnością słów które wyszły z samych ust B-a. I po owocach. Czy pracę tłumaczy należy uznać za natchnioną? Co do tego mam wątpliwości (szczególnie w NT. Są tu różne błędy – wierzę że wynikają właśnie z błędów spisywaczy i tłumaczów).

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: