Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pełnomocnik prokatolickiego rządu PIS: ‘Ochrona przed dyskryminacją osób LGBTI jest ważnym zadaniem polskiego rządu’

Czytając ten list poniżej,   ostatni zwolennicy PISu spośród chrześcijan biblijnych zostaną pozbawieni złudzeń co do tej partii.

 

Kochani rodzice, nie dziwcie się, że rząd nie wycofał antydyskryminacyjnych zapisów szkolnej podstawy programowej, a zajęcia propagujące alternatywne seksualnie style życia, odbywają się pod patronatem pełnomocnika ds. Równego Traktowania, bo to nie koniec niespodzianek. 17 czerwca nasz rząd podpisał wraz ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej umowę, którą Kampania Przeciw Homofobii okrzyknęła wydarzeniem historycznym:To historyczny moment! Nigdy wcześniej kraje UE nie wypowiedziały się jednym głosem w kwestii równouprawnienia osób LGBT”.

W rzeczywistości umowa nie dotyczy wyłącznie osób homoseksualnych, ale wszelkich tożsamości płciowych LGBTI (literka I-identity oznacza wszelkie identyfikacje seksualne), została zawarta w ramach konsensusu w sprawie praw kobiet, równości płci i ochrony dla osób LGBTQ + podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej i wzywa poszczególne rządy w UE, aby “rozważyć współpracę z Komisją Europejską w odniesieniu do opublikowanej pod koniec 2015 roku listy działań (Lista działań Komisji na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI List of actions by the Commission to advance LGBTI equality), aby doprowadzić do równości LGBTI ” i “do podjęcia działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Umowa ma szczególne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy, aż 28 państw członkowskich jednogłośnie wypracowało wspólne porozumienia, którego celem jest promowanie homoseksualizmu, transseksualizmu i wszelkich innych „ekspresji seksualnych”, które mają posiadać równe uznanie społeczne, co rodzina i związek mężczyzny z kobietą.

Lista działań Komisji Europejskiej

Dokument wzywa, wedle słów własnych Komisarz Věry Jourovej, do monitorowania “sytuacji osób LGBTI w UE i poza nią”.

Według listy działań wymienionych w dokumencie Komisji Europejskiej wszystkie państwa zobowiązują się do “podjęcia szeroko zakrojonych działań i kampanii medialnych” w celu promowania wszelkich orientacji seksualnch, promowania procesu “normalizacji” „płynności” seksualnej. „Obywatele UE (powinni) pozytywnie zmienić swoje nastawienie wobec osób LGBTI” i posiadać “większą znajomość zagadnień trans i interseksualnych w UE”.

Dokument zwraca szczególną uwagę na problem homofobii, podkreślając znaczenie rozprawienia się z tak zwaną “mową nienawiści”, “poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów prawa, które ograniczają wolność słowa, organizowanie spotkań dotyczących rzeczywistego ścigania przestępstw homofobicznej i transfobicznej mowy nienawiści” i poprawy “ustawodawstwa na poziomie krajowym w odniesieniu do przestępstw mowy nienawiści, antydyskryminacji i zagadnień transpłciowych”.

Zwracam uwagę rodziców, którzy mają wątpliwości, co do treści antydyskryminacyjnych zajęć przeprowadzanych z ich pociechami w szkole na homo-trans-seksualną zawartość ukrytą pod szyldem antydyskryminacji, którą będą one epatowane. Jak również na samo pojęcie antydyskryminacji, które narzuca naszym dzieciom z góry określony światopogląd i pod presją prawną likwiduje wszelką możliwość krytyki omawianych zjawisk seksualnych, co wprowadza element państwa totalitarnego.

Wśród innych punktów porozumienia jest zalecenie, aby państwa członkowskie zorganizowały lepszą wymianę “dobrych praktyk” w zakresie “działań przeciwko dyskryminacji LGBTI w szkołach”. 

 

I nasz Pełnomocnik powiedział

Podpisanie umowy przez 28 państw Unii Europejskiej, holenderska minister równości Jet Bussemaker skomentowała:

Europejska współpraca jest niezbędna do wysiłków na rzecz globalnej walki ze zjawiskiem homofobii i wzmocnienia praw kobiet. Po okropnym zamachu w Orlando, wciąż żywym w naszej pamięci, nie trzeba wyjaśniać, dlaczego tak ważne jest, aby UE zajęła jasne stanowisko, że prawa LGBTI i prawa kobiet są prawami człowieka (…) Każdy ma prawo być tym, kim chce być, niezależnie od pochodzenia. To bardzo ważne, że będziemy działać razem przeciwko krajom i organizacjom, które naruszają prawa kobiet, gejów, lesbijek i biseksualnych kobiet, transseksualistów i osób interseksualnych.

Przewodniczący Rady, Lodewijk Assche, podkreślił:

To bardzo ważne, że mamy wspólną europejską wizję i cel, który zapewnia działanie zbiorowe wobec krajów i organizacji, które naruszają równość płci, prawa kobiet, gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów oraz interseksualnych osób.

Dyrektor europejskiego oddziału ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) , Evelyne Paradis stwierdziła:

Przyjęcie konkluzji Rady to wreszcie jasne potwierdzenie na najwyższym poziomie, że państwa członkowskie UE są zobowiązane do współpracy w zakresie promowania praw LGBTI w całej UE i poza nią. Jest to wyraźne wezwanie do instytucji UE, które mogą zaniechać ostrożności w obronie praw LGBTI; mają poparcie państw członkowskich, aby naprawdę przyspieszenia prac w tej dziedzinie (…) Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, instytucje UE i państwa członkowskie muszą pokazać społeczności LGBTI, że są gotowe stanąć obok nich w obliczu nietolerancji.

 

Kampania Przeciwko Homofobii, nie ukrywa triumfu, gdy odnotowuje:

 

W posiedzeniu Rady Unii Europejskiej wziął udział Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, minister Wojciech Kaczmarczyk. W swoim wystąpieniu powiedział: „Polska chce podkreślić, że ochrona przed dyskryminacją wszystkich osób, wszystkich obywateli, w tym także obywateli osób LGBTI jest ważnym zadaniem polskiego rządu i polskiego społeczeństwa.

 

Choć dokument wspomina o realizacji postulatów LGBTI w świetle i z poszanowaniem państwowego prawa rodzinnego – pozostaje to jednak frazesem wobec żądania równych, podstawowych praw dla wszelkich alternatywnych „seksualnych różnorodności”, co w efekcie realizacji postulatu, zniszczy pojęcie i tożsamość rodziny : (…) Rada Unii Europejska zwraca się do Komisji Europejskiej – by promowała środki nakreślone w wykazie działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej państw członkowskich i ich tradycji konstytucyjnych, a także kompetencji państw członkowskich w dziedzinie prawa rodzinnego, regularnie informowała państwa członkowskie o postępach czynionych przez grupę wysokiego szczebla ds. niedyskryminacji, równouprawnienia i różnorodności oraz zwracała uwagę na realizację praw podstawowych przysługujących osobom LGBTI przy ocenianiu wszystkich proponowanych środków z zakresu polityki pod kątem praw podstawowych;

Według zawartej umowy od 2016 roku rozpocznie się oficjalny proces monitorowania i regularnej sprawozdawczości prowadzony przez Komisję Europejską, w którym ocenie będzie podlegać ustawodawstwo dotyczące osób LGBTI w poszczególnych państwach członkowskich.

źródło:

http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/start-2/item/258-czy-pod-rzadami-pis-polska-wraz-z-28-pozostalymi-panstwami-ue-zobowiazuje-sie-do-prohomoseksualnej-propagandy-i-przyspieszonego-dzialania-na-rzecz-praw-osob-homoseksualnych-transseksualnych-i-wszelkich-tozsamosci-plciowych

Updated: 25 lipca 2016 — 11:57

19 komentarzy

Add a Comment
 1. Homofobia, homofob co to takiego? Termin uknuł jakiś “psychiatra” paredziesiąt lat temu jasno dając do zrozumienia, że każdy kogo nazwać można homofobem jest chory psychicznie, slini się i dostaje szczękościsku 🙂 Sprawdzcie sobie definicję jak nie wierzycie 🙂 Może z tym ślinotokiem przesadziłem. Zdało by się stworzyć jakieś nowe określenie na człowieka, który brzydzi się a nie lęka (fobia to lęk przed czymś)grzechu sodomii. Nie chcę być homofobem bo jakoś się nie boję tych ludzi lecz brzydzi mnie to co robią promując swoje zwyrodialstwo gdzie tylko się da. Bóg jasno określił co o takich sądzi niestety ale przyszły te czasy gdy zdrowej nauki nie ścierpią i sami sobie dobiorą nauczycieli…

  1. Postawą wyjściową poprzedzającą ukucie tego absurdalnego terminu-wydmuszki była chrystofobia, znana też jako bibliofobia i to akurat jest zjawisko absolutnie realne. Po owocach się to poznaje. Poświadczyć to mogą wszyscy “ortodoski” jak my.

   Homoseksualni, pedofilscy jezuici ewidentnie mają niewiele czasu na realizację swojej zboczonej agendy, a że trzymają swoich podwładnych z PiS krótko, to czytamy to, co czytamy. Żadne słowa nie są w stanie oddać tego, jak bardzo pożałowania godne są żyjące w świecie iluzji “PiS vs KOD” masy. W koncu mowa o naszych bliskich. Bliskich krwią, a jak dalekich wiarą i świadomością…

 2. Idą za nauką Crowleya. Rób co chcesz. ‘że prawa LGBTI i prawa kobiet są prawami człowieka (…) Każdy ma prawo być tym, kim chce być, niezależnie od pochodzenia. To bardzo ważne, że będziemy działać razem przeciwko krajom i organizacjom, które naruszają prawa kobiet, gejów, lesbijek i biseksualnych kobiet, transseksualistów i osób interseksualnych.’ Czyli mowiąc w skrócie – Co nam tu Bóg bedzie chrzanił za prawo! Twoje jest bezsensu, My ustalamy swoję i jak ktoś sie nie podporządkuję to go zaraz podregulujemy czy to wiezieniem, prześladowaniem czy karą finansową! I koniec bo my jesteśmy tyranami i nie cackamy się! Tolerancja….ja piernicze jak mnie to denerwuje…Chcecie Tolerancji? To bądzcie tolerancyjni na moje odmienne zdanie o tym! Ale gdzie tam….do obozu go! Hipokryci….dla mnie daremnie ukryci.

 3. WARSZTATY BIBLIJNE #16 Patriotyczny – katolicyzm czy protestantyzm?

 4. Jak byłam mała nikt nie dbał o mowę nienawiści w szkołach do okularników, chudych, grubych, rudych.. Może pójść dalej, bo ktos chce być zającem, też ma do tego prawo przecież. Dlaczego UE nie walczy o prawo jednostki do decydowania do jakiego gatunku chce należeć? Chyba nie będą za nas decydowali o tym, że mężczyzna, który zawsze był i zawsze będzie mężczyzną ma prawo się stać kobietą a już zającem nie? Też chętnie zmienię gatunek, zostanę sową, nie będę musiała płacić podatków na ten system 🙂

  1. ktoś mi w drodze do Ustronia mówił, chyba jacek, że jest w USA mężćzyna który chciał zostac kozą bodajże i został. Mieszka z nimi, je. Odizolował się od ludzi.

 5. Tak, to ja Ci o tym mówiłem. Oto ten materiał:

  https://youtu.be/EJC1NSYoDSg

  Być może trudno w to uwierzyć, ale ten 35-letni nieszczęśnik naprawdę dokonał operacji wstawienia protez kozich nóg i żołądka tak, by móc żywić się trawą. Zamieszkał w Alpach wraz ze stadem rogatych przyjaciół i wreszcie czuje się szczęśliwy…

  1. Przypowieść o kozłach po lewicy nabiera zupełnie nowego znaczenia 😀 koziołek matołek…

   1. Jestem przekonany, że ten nieszczęśliwy człowiek musi być zniewolony przez legion demonów. Niemniej jednak kiedyś za zgorszenie, które sieje byłby wyrzutkiem, a może i by go ukamienowali. Szaleńców oraz zboczeńców się izolowało, dziś natomiast wynosi się ich bezecną zuchwałość oraz zatwardziałą bezbożność na piedestał, indotrynując w ten sposób dziec. Dziś jedni się tylko pogardliwie uśmiechną, inni rzucą jakiś pobłażliwy albo szyderczy komentarz, a dla jeszcze innych potępieńców stanowić to będzie inspirację, by publicznie gorszyć i epatować swoją głupotą. No i krytyka takich zboczeń w imię lucyferiańskiego pojmowania miłości i tolerancji będzie surowo karana za fasadą “mowy nienawiści”. W zasadzie już tak jest.

  2. Kozi żołądek i ręce. Ogupiał?

   1. Gdzie brak Pana Jezusa, tam budzą się demony…

 6. Pierwszy mężczyzna, który urodzi dziecko, otrzyma nagrodę Rockefellera w wysokości 1 mln dolarów. Bogaci ludzie nie wykonują zbędnych ruchów, dlatego zastanawiało mnie to kiedyś, po co taka nagroda. Teraz wiem, że po to aby promować system szatana i upodlić człowieka. Kiedyś wyczytałam, że w USA jest coraz więcej osób, które dobrowolnie chcą zostać inwalidami – to jakieś nowe zaburzenie psychiczne. Tutaj jest przedstawiony podobny przypadek : http://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/chce-byc-niepelnosprawna/12y0v
  Przemysł medyczny wręcz wymyśla nowe tzw. jednostki chorobowe, a ludzie nie znający Pana Boga idą za tym niestety.

 7. Ten upadły świat jest coraz bardziej popaprany… Lucyferianie wymyślają coraz to nowsze sposoby by ludzi zeszmacić… Oby Pan Bóg rychło zakończył ich działania i słusznie odpłacił im za ich niecne czyny.

  1. Tak, ci głupcy za świadomą służbę diabłu zasługują na najstraszliwszą karę i zero litości.

 8. No to zaraz zacznie się pranie mózgów “mową nienawiści” i miłością w wersji lewicowej – do wszystkiego co wykręcone i antychrystusowe. Co się dziwicie co do PISU – jest katolicki bo z tego korzysta, dobrze wiedzą jak uderzać i w jaki “elektorat” żeby mieć z tego korzyści. Czysty biznes polityczny. Najbardziej wnerwia mnie to że te partyjne oligarchie PO i PIS uderzają w samorządy, zajmując sobie stanowiska i urzędy dla swoich itd Rządowe wpływy to dla nich mało, wszystko chcą przeżreć jak stonka

  1. Jak rozumiem jest tak dlatego, że w większości są to perfidnie zakamuflowani babilończycy dla niepoznaki mający w dowodach osobistych wpisane obywatelstwo polskie, począwszy od prezesa “Kaczyńskiego”. Są wasalami jezuickiego Watykanu i to w zasadzie wyjaśnia wszystko, ponieważ tylko najpodlejsze kanalie za judaszowe srebrniki z pełną świadomością budują królestwo antychrysta na trupach ludzi, których ziemię bezwstydnie okupują. Trzeba jednak im oddać, że iluzja, w konstruowanie której włożyli swój haniebny wkład wyszła im kapitalnie. Odbiorą oni jednak zapłatę za swoją zdradę, bo ich koniec będzie akdekwatny do ich bezbożności. Albowiem jest napisane: “Jeśliże kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty przeklęstwem, które zowią Maran ata”! (1 Kor 16:22, BG)

 9. Kiedy to piekło się skończy ile można czekać ..

  1. O ile czytając o ludziach nazywających siebie np. transseksuaknymi smokami, poślubiającymi psy można popaść w zadumę, o tyle obawiam się, że najgorsze obrzydliwości dopiero wyjdą na światło dzienne. W ramach realizacji planu eksternalizacji lucyferiańskiej elity rządzącej musi dojść do legalizacji i powszechnej tolerancji zoofilii i oczywiście tak zasadniczej dla nich pedofilii. Co prawda już działają organizacje lobbujące seks z dziećmi, ale celem jest doprowadzenie do sytuacji analogicznej do tej z pederastami, których się chroni i których zboczenie się celebruje.

Pozostaw odpowiedź Zdzisław Anuluj pisanie odpowiedzi

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: