Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Rzeczywisty cel szatana

Bardzo dobry tekst Henryka Kubika napisany przy współpracy z Cyrylem. Polecam go szczególnie nowym czytelnikom.

Uwaga, nie utożsamiam sie z poglądami autora co do kwestii Pawła apostoła, które sa omówione na witrynie zbawienie.com.

Generalnie polecam tą stronę do przebudzenia i uświadomienia w jakim świecie żyjemy. Jest to najlepsza witryna w tej materii w polskim necie.

 

 

 

Rzeczywistym celem szatana jest zniszczenie człowieka rękami Boga.

Ale dlaczego szatan dąży do zniszczenia człowieka?

Kiedy Bóg stworzył Ziemię i człowieka…

Hioba 38:(7) Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy aniołowie Boży?

W zdumieniu mieszkańcy Nieba wydali okrzyk podziwu dla dzieł twórczych Boga. Ale jednej z tych osób z czasem to się przestało podobać.

Ezechiela 28:(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

Trudno jest odgadnąć konkretną przyczynę, ale szatan znienawidził rodzaj ludzki i skazał go na śmierć. Wiele fragmentów biblijnych ukazuje szatana jako oskarżyciela ludzi przed Bogiem. Oskarżał on Hioba, Abrahama i obecnie oskarża on nieustannie braci naszych przed Bogiem.

Czyżby akt stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga tak rozwścieczył szatana?

Rodzaju 1:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi. (27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

Wiemy więc, że szatan znienawidził człowieka i nabrał do niego uprzedzenia i nienawidził go. Najprawdopodobniej to była owa niegodziwość, którą  u niego odkryto. Ale to był zaledwie skromny początek jego buntu.

Pierwszym okrutnym aktem szatana był atak na życie Adama i Ewy.

Rodzaju 3:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

Był to atak na samego Boga. Szatan oskarżył Boga o kłamstwo i zawiść. Był to także morderczy atak na pierwszą parę ludzką.

Dlaczego to wygląda tak drastycznie?

Cóż powiedziałbyś do osoby, która podaje komuś zatruty owoc twierdząc, że jest on dla niej bezpieczny i jest jej potrzebny?

Szatan postąpił w taki właśnie sposób. Bóg dal wyraźny zakaz dotykania i jedzenia z drzewa w środku ogrodu wiedząc, że to zmieni człowieka geny i człowiek stanie się śmiertelny i po pewnym czasie umrze.

Owoc był więc śmiertelną trucizną, przed którą Bóg wyraźnie ostrzegł Adama i Ewę.

Oboje z czasem umarli, co oczyściło Boga z zarzutu kłamstwa, jakie wysunął szatan, który w tym momencie stał się pierwszym zabójcą.

Manipulacja szatana, która spowodowała śmierć Adama i Ewy była … morderstwem.

Nasi pra rodzice zdążyli przed śmiercią wydać potomstwo, które nie było już tak doskonałe i tak inteligentne jak rodzice. Szatan dla tegoż potomstwa posiadał już tylko pogardę i nienawiść, która trwa do dzisiaj.

Według Prawa Bożego, każdy, kto przelał krew człowieka musiał ponieść także śmierć.

Rodzaju 9: (5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. (6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

Przelanie krwi jest symbolem odebrania życia.

Za odebranie życia Adamowi i Ewie szatan otrzymał wyrok śmierci. Isus Chrystus w pełni potwierdził winę szatana.

Jana 8:(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

W tej wypowiedzi Isusa widzimy czystą prawdę bez upiększania i prób wybielania mordercy. Podkreślone zdanie wyjaśnia wszystko. Skłamał i zamordował. Najwyraźniej owoc drzewa zawierał kod DNA, który w momencie spożycia zmienił DNA, co objawiło się tym, że nagle Adam i Ewa zauważyli, że są nadzy.

W tym samym momencie dar życia wiecznego przestał funkcjonować, czyli Adam z Ewą utracili możliwość życia wiecznego. Zostali śmiertelnie zatruci i to spowodowało powolne starzenie się i w rezultacie oboje zmarli.

Ich śmierć była bezpośrednim skutkiem kłamstwa szatana, który oskarżył Boga o kłamstwo i skłamawszy wobec Ewy, spowodował on śmierć obojga stając się w ten sposób kłamcą, oszczercą i mężobójcą.

Niestety szatan osiągnął częściowo swój cel uśmiercając pierwszych ludzi rękami samego Boga.

To jednak nie uwalnia Adama i Ewy od winy złamania Prawa Bożego.

Religie w rzeczywistości usprawiedliwiają szatana twierdząc, że on skusił Ewę, cytując opis biblijny wydarzenia. Jak można natychmiast zauważyć w obliczu tych wersetów, że wina szatana jest znacznie większa i śmiertelna w skutkach. Za tę zbrodnię został więc na niego wydany sprawiedliwy wyrok.

Rodzaju 3:(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; on zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz go w piętę.

Zdeptanie głowy oznacza karę śmierci.

Wyrok śmierci, nie wykonany natychmiast nie zmienił postawy szatana, który nadal dążył za wszelką cenę do zniszczenia rodzaju ludzkiego. Do jego buntu dołączyli także inni aniołowie.

Przed potopem nastąpiła ponowna próba zniszczenia rodzaju ludzkiego, tym razem rękami samego Boga.

Autorami byli szatan oraz upadłe anioły. Cała ta zbuntowana grupa doszła do wniosku, że można skazić geny ludzkie, spowodować pojawienie się ohydnych charakterów jak Nefilimy i ich hybrydy. W takim przypadku Bóg sam zniszczy okaleczone umysłowo i genetycznie potomstwo upadłych aniołów.

Dobrze wymieszany genetycznie człowiek z upadłymi aniołami i ich hybrydami nigdy nie będzie tym samym człowiekiem, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo!

Inne wyjaśnienia nie mają sensu.

Owszem upadłym aniołom podobały się kobiety i zepsucie ludzkiego DNA z użyciem seksu była dla nich na pewno przyjemnością. Ale po kilkuset latach kobiety się starzały i umierały włącznie ze stworzonym potomstwem.

Dlatego wyjaśnienia, że aniołowie pożądali kobiet i rodzin i za to zostali ukarani nie ma sensu. Pożądanie starzejących się kobiet i ich śmiertelnego potomstwa z pewnością nie było głównym celem upadłych aniołów.

Szatan ze swoją grupą aniołów liczył na zniszczenie całego rodzaju ludzkiego rękami Boga.

Był on niebezpiecznie bliski realizacji swego morderczego celu.

Rodzaju. 6:(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

Zwróćmy uwagę na krzywdę, jaką Bogu wyrządził szatan. Krzywdy wyrządzone ludziom są także OLBRZYMIE! Uratowanie Noego i jego rodziny przez Boga było z pewnością dla nich zaskoczeniem. Ponownie – dzięki mądrości oraz miłości Boga do ludzkich stworzeń – rodzaj ludzki został przez Niego zachowany.

Cały Boży projekt pod nazwą – ludzkość – był zagrożony. Jednak Bóg znalazł jednego człowieka, którego zapragnął ocalić jego oraz jego rodzinę – a także czyste zwierzęta.

Rodzaju 6:(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. (10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. (12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Wydawałoby się, że nauczka z potopu i uwięzienie około 200 upadłych aniołów nie było skutecznym straszakiem dla innych aniołów, także zbuntowanych i przeciwnych istnienia człowieka na ziemi – zwłaszcza niedoskonałego i śmiertelnego.

Niemal wszyscy egzorcyści podają, że tak szatan jak i demony – dusze Nefilimów oraz upadłe anioły, nienawidzą z pasją Chrystusa oraz całej ludzkości.

To dzięki Noemu ludzkość istnieje do dziś.

Jednakże, co ciekawe, po potopie powiedział Bóg:

Rodzaju 9: (11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. (15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało.

Zobaczmy, od tej pory Bóg uczynił coś niezwykłego, dał słowo, że nigdy nie dokona masowej eksterminacji ludzkości i zwierząt.

Oznaczało to:

STWORZYCIEL OSOBIŚCIE ZAANGAŻOWAŁ SIĘ W PROCES NAPRAWY LUDZKOŚCI I ZIEMI.

Większość fałszywych religii interpretuje ten werset jako obietnica nie użycia wód w celu eksterminacji.

Istnieje błędne zrozumienie pojęcia; Armagedon, które jest tłumaczone jako masową eksterminacją członków każdej religii, poza sektą która te kłamstwa rozpowszechnia.

Armagedon jest to zniszczenie armii szatana a nie całej ludzkości.

Od tej zauważmy, że Bóg tworzy nowe prawa dla ludzkości w odpowiedzi na akcje szatana. Szatan tworzy wieżę Babel – aby skoncentrować całą ludzkość w buncie przeciwko Bogu. Robi to po to, aby Stworzyciel musiał złamać swoje słowo i zniszczyć całą ludzkość.

Cała po potopowa historia Izraela to walka o przeżycie Narodu Wybranego, najpierw wyniszczanego przez Egipcjan. W tym samym czasie upadłe anioły były bardzo zajęte eksterminacją normalnych czystych ludzi skażając ich  z użyciem seksu własnymi genami. I tak powstało jedno z najbardziej zgniłych moralnie miejsc na ziemi, Kanaan, który wsławił się w tym okresie największymi i najokrutniejszymi mordami na ziemi.

Szatan i upadłe anioły wiedzieli, że Bóg planuje zaprowadzić wyzwolony z Egiptu Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej. Więc z Ziemi Obiecanej uczyniono Kanaan – centrum zbrodniczych gigantów mordujących ludzi na masową skalę.

Kiedy Izraelici zostali osobiście wyzwoleni od egipskich sług szatana, ten nie dał za wygraną podszeptując Izraelitom nowe drogi buntu.

Większość zwyrodniałych Kananejczyków – hybryd z upadłymi aniołami utraciła życie i Izraelici zamieszkali w ongiś Ziemi Obiecanej im przez Boga.

Teraz widzimy, że szatan był dobrze przygotowany i czekał na Izraelitów w Kanaanie. Oczywiście dzięki osobistej interwencji Boga ponownie poniósł porażkę. Do dziś sataniści szydzą i bluźnią Bogu za jego akty miłosierdzia w stosunku do Izraela, Narodu Wybranego.

Szatan ponownie nie dał za wygraną i ataki na Izrael w pewnym stopniu zniszczyły lud Boży, który został najpierw podzielony na dwie części, potem 10 pokoleń Izraelitów musiało opuścić Ziemię Obiecaną.

Pojawił się Isus Chrystus. Cel: zbawienie świata.

Plan Chrystusa był i jest nadal oczywisty i jasno ukazany nam wszystkim.

Jana1:(29) Nazajutrz ujrzał Isusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Nie oznacza to zgładzenia grzechów jednej sekty czy odizolowanej religii, ale celem Boga jest ocalenie całego świata.

Marka 16:(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Jana 3: (14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Jakież dosadne wersety, które jasno nam ukazują tak cele szatana, jak i cele Boga.

1. Cel szatana – zniszczenie człowieka na ziemi rękami Boga.

2. Cel Boga – uratowanie człowieka przed zniszczeniem.

“W czasach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.” Jeremiasza 30:24

Niektórzy nazywają czasy końca finałowym konfliktem dobra i zła. I tak rzeczywiście jest. Bóg jest ultymatywnym dobrem, nie szczędzącym wysiłku, aby nas wszystkich uzdrowić i zbawić. Szatan pragnie naszej śmierci i jest ultymatywnym złem.

Apokalipsa 12: (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Ten werset jak i niektóre poprzednie ukazują nam rzeczywistą mentalność szatana, który nie dostępu do Ducha Bożego i nie może czerpać odżywczych i leczących darów naszego Boga.

Jana 8:(44)”… Nie ma w nim Prawdy.”

Szatan oszukuje i okłamuje cały świat!

Znaczy to, że nie ma wyjątków i należy brać ostrzeżenie biblijne na poważnie. Dopiero teraz okazuje się, że WSZYSTKO, co wiemy z mediów szatana i jego nauki to kłamstwo. Cały świat jest przez niego zwiedziony i biada wszystkim istotom, z jego sługami włącznie, ponieważ on nienawidzi wszystkiego, z własnymi sługami na ziemi włącznie, którymi także tak samo gardzi, jak gardzi każdym człowiekiem.

Trzeba być wyjątkowo naiwnym, aby spodziewać się od takiego kłamcy jakichkolwiek gwarancji na wypełnienie się jego obietnic!

Mateusza 24: (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Kolejny dowód, że celem szatana rzeczywiście jest śmierć nas wszystkich.

Jeżeli pomyślisz, że to jest ultymatywne zło, to nadal jesteś w błędzie. Jest jeszcze gorzej.

Mateusza 10: (28) I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

Tutaj Isus jasno pokazuje, jaką metodę obierze szatan po ponownym wypuszczeniu na wolność.

Zastanówmy się, szatan oskarża całą ludzkość przed Bogiem.

W jakim celu?

Aby wystawić ludzi na próby – których celem jest nakłonienie maksymalnej ilości ludzi do łamania praw Boga – przez co szatan chce doprowadzić maksymalną ilość ludzi na śmierć ostateczną z ręki Boga, śmierć drugą jeziora ognia i siarki.

Także celem szatana będzie zmuszenie jak największej ilości ludzi do przyjęcia znamienia Bestii. Przed przyjęciem tego znamienia będą ostrzeżenia anioła Bożego:

Apokalipsa 14: (9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

Celem Szatana zawsze było zniszczenie ludzi rękami Boga w jeziorze ognia i siarki – śmierci drugiej, z której już nie ma powrotu do życia!!!

Szatan doskonale wie, że tylko Bóg może ukarać śmiercią ostateczną – ponieważ jest właścicielem całego stworzenia.

Istnieje jeszcze jeden problem.

Jest to próba wybielania szatana i w tym celu stosowane są błędne tłumaczenia pewnych wersetów biblijnych.

W wielu przypadkach działania szatana określa się się jako oszustwa. I w takim przypadku szatan jest wybielany a na Boga pada poważne podejrzenie, że jest niesprawiedliwy, ponieważ karze niewinnych zwiedzonych ludzi.

Konkretny przykład.

Rodzaju 3:13 (Bw) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Werset ten wskazuje wyraźnie, że Ewa była niewinną ofiarą oszustwa szatana, prawda?

Sprawdźmy tę wersję.

Rodzaju 3:13 (BWP v.1.1) Wtedy rzekł Jahwe do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? A niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie skusił i dlatego zjadłam.

Słowo tłumaczone w obie strony – G538 ἀπατάω [EN]- można tłumaczyć na zwiódł oraz na skusił.

Jeżeli zwiódł, osoba jest niewinna ofiarą zwiedzenia, ale jeżeli skusił, miał pewien udział w przestąpieniu prawa, ale nie zwiedzona osoba, lecz skuszona dokonała własnego wyboru – poddała się pokusie.

Szatan nie tyle zwodzi i oszukuje, ale… kusi za pomocą kłamstw poddając ludzi pokusom. Uleganie pokusom to nie jest niewinność ale otwarty grzech, ponieważ ludzie skuszeni dobrowolnie wybierają zło. Powiedzmy ktoś organizuje napad na bank. Obiecuje się, że sprawa będzie prosta i nikt nikogo nie aresztuje. Szatan kusi ludzi możliwością zagarnięcia masy pieniędzy. Ale ich wina polega na tym, że chcą w nieuczciwy i wysoce niebezpieczny sposób ukraść pieniądze.

Mateusza 3: (1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby go kusił diabeł. (2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. (3) I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. (4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Szatan zabija ludzkość poprzez pokusę. Sam Isus został wystawiony na pustyni na konfrontację z wrogiem ludzkości, szatanem.

Był On narażony na atak główną bronią szatana czyli: pokusę. I Isus tę konfrontacje wytrwał. Dlatego też szatan wystawia nas na pokusy i oskarża nas przed Bogiem.

Mateusza 10: (24) Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana;

Czyli skoro Isus był narażony na pokusy to my tym bardziej jesteśmy.

Apokalipsa 12: (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Czyli szatan najpierw nas kusi, a jak to mu się uda oskarża nas. Niezwykła perfidia!

Daje to nam nowy obraz na metody naszego głównego wroga szatana!

Podsumujmy:

Niemal wszystko na świecie jest kłamstwem.

Celem szatana jest nasza wieczna śmierć z rąk Boga.

Szatan robi wszystko aby nas wszystkich zniszczyć, a szczególnym jego celem jest wspólna śmierć – nawet sług szatana z nim samym włącznie, w jeziorze ognia, czyli w wiecznej śmierci.

W tej chwili szatan i jego słudzy przygotowują nam wspólną rzeź. Powstanie naród przeciwko narodowi.

Oto cel sprowadzania i uzbrajania Muzułmanów do krajów chrześcijańskich o białej populacji.

Plan 3 Wojny  Światowej.

“Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. Plan3wojen.

Dlaczego ISIS finansowana przez USA/Watykan pokazuje swoje zwyrodnienie? Aby wywołać naszą nienawiść do nich, po to, abyśmy się nawzajem mordowali.

Podobnie jest z Żydami, zwłaszcza z syjonistycznymi.

Ukazuje się nam wszystkie ich zbrodnie i je jeszcze ubarwia, abyśmy widzieli ich ogrom i aby w nas zapalić ogień straszliwej i usprawiedliwionej w ICH oczach nienawiści.

Nie dajmy się na to nabierać, To jest ich celem, abyśmy siebie widzieli jako ludzi sprawiedliwych, stających przeciwko niegodziwej dziczy, którą należy eksterminować.

Objawienie 13:10 mówi –  Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Celem szatana są nasze walki z nimi. Szatan kusi nas rzekomą sprawiedliwością, odwetem zbrojnym i wylaniem naszej nienawiści, którą on sam prowokuje

Nie dajmy się na owe medialne manipulacje nabierać, zwieść i nie starajmy się walczyć po niczyjej stronie.

Naszym modelem postępowania jest Chrystus i nie nadszedł czas na walkę o Królestwo Boże.

Wojna dla pokoju jest jak gwałt dla zachowania dziewictwa.

Nie słuchajmy TV, nie czytajmy gazet, nie zwracajmy uwagi na opinie wszelkiej maści polityków z papieżem włącznie, ponieważ to wszystko jest szatańską propagandą nienawiści.

Władze i media są zawsze przeciwko nam oraz przeciwko Bogu ponieważ oni służą szatanowi.

Oni zawsze kłamali, zawsze kłamią i nic tego nie zmieni.

Nie nabierajmy się na ich ‘troskę’ o ojczyznę, o Boga, o prawo czy sprawiedliwość.

Oni, notoryczni kłamcy, władze, media sataniści nie są warci tego, aby za nich ryzykować nasze życie i narażać się na gniew Boży.

Pamiętajmy o jednym.

Szatan nie ma na ziemi przyjaciół i nie ma zamiaru dać swym naiwnym sługom czegokolwiek, ponieważ on sam nie posiada życia wiecznego i śmierć jego jest bliska.

Jedynie Biblia zawierająca słowa Boga i Syna jest źródłem prawdy. Jest to żywy chleb, który da nam życie wieczne w wyzwolonej z rąk szatana Ziemi.

Zastanów się także nad poniższym zdaniem!

Dlaczego żadna religia cię o tym nie informuje?

Artykuł napisany przez Henryka Kubika przy współpracy z Cyrylem.

Updated: 13 sierpnia 2015 — 08:48

2 komentarze

Add a Comment
    1. Henryk Kubik tworzy mało tekstów, ale starannie się do tego przygotowuje. Tutaj jeszcze pozytywnie zaowocowała praca z Cyrylem.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: