Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Synagoga Szatana: Ci, którzy nazywają się Żydami, ale kłamią. Cz II

Cz II tekstu przetłumaczonego przez Julkę. Dziękuję.

 

 

 

 

W Ew. wg św. Jana 8:32 możemy zaobserwować rozmowę Chrystusa z Żydami oszustami, gdzie oznajmił „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” Chrystus mówił o wyswobodzeniu z grzechu, ale Żydzi oszuści odpowiedzieli „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?”(Ew. wg św. Jana 8:33) Wiemy z Jeremiasza 24, że Juda był w niewoli. Oni otwarcie przyznali, że nigdy nie byli zniewoleni, udowadniając, że nie są potomkami Judy. To są oszuści, którzy twierdzą, że są z plemienia Judy jak Chrystus ostrzegał w Objawieniu 2:9 i 3:9.

W Ew. wg św. Jana 8:37 Chrystus odpowiedział „Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.” Słowo „wiem” jest Silnym słowem 1492, które pochodzi z 3708 znaczy „wyglądać, postrzegać”. Chrystus oznajmia Wiem, że wyglądacie jak potomstwo Abrahama tak samo jak kąkol wygląd jak pszenica(Ew. wg św. Mateusza 13:24-30, 34-43). Słowa Chrystusa nie mają do nich przystępu, ponieważ nie są Jego owcami, nie są potomkami Abrahama.

Chrystus śmiało powiedział Żydom oszustom „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (Ew. wg św. Jana 8:44)

Chrystus bezpośrednio nazywa Żydów oszustów dziećmi Diabła i Kaina, który był pierwszym zabójcą. Nie staje się to jaśniejsze niż to. Ale zobaczmy jeszcze jedno sprawozdanie. Otwórz swoją Biblię ze mną na Słowa Chrystusa wypowiedziane do Żydów oszustów.

Ew. wg św. Mateusza 23:33

33 „Węże, pokolenie żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?”

„Pokolenie” (1081) znaczy „potomstwo”. Chrystus śmiało nazywa Żydów oszustów potomstwem samego Szatana, który był wężem w Ogrodzie Eden (Objawienie 12:9).

34 „Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.”

35 „Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.”

Chrystus oznajmił tu, że Żydzi oszuści, którzy z Nim rozmawiają są potomkami Kaina(który zabił Abla), który był potomkiem Szatana. To ich potomkowie zabijali sprawiedliwych przez pokolenia aż do dnia dzisiejszego.

Żydzi oszuści, którzy tu rozmawiają z Chrystusem nie są w ogóle z plemienia Judy. Są raczej „Kenitami” co jest Silnym słowem znaczeniowo 7017.

„z H7017, Kenita lub członek plemienia Kajina – Kenita”

„Kajin” jest Silnym słowem znaczeniowo 7014

„Kajin imię pierwszego dziecka, również miejsca w Palestynie i plemienia w Oriencie– Kain, Kenita (-ci)”

Jak napisano słowo Kenita znaczy dziecko Kaina. Kain był imieniem pierwszego dziecka i pismo opisuje jak podróżował do ziemi Nod, gdzie znalazł żonę. Ziemia Nod znajdowała się na wschód od Edenu w obszarze dzisiejszego Orientu, a dokładniej Mongolii. Dzieci Kaina, Kenici stali się znani jako Chazarowie, a Orient jest miejscem gdzie pierwszy raz pojawili się w zapisanej historii. Zajmują się oni wymianą walut, niektórzy z nich byli nawet faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, są tymi, którzy ukrzyżowali Chrystusa i wypierają się Go do tego dnia. Twierdzą, że są naszym bratem Judą, ale kłamią (Objawienie 2:9, 3:9) są oni naprawdę dziećmi Kain, który był synem Szatana.

Dalej, możemy ustalić, że słudzy świątynni, o których czytaliśmy wcześniej są nikim innym jak dziećmi Kaina, Kenici wykonywali pracę piśmienniczą dla Izraela.

1 Księga Kronik 2:55

55 „A rodziny pisarzy, mieszkających w Jabesz, to Tireatczycy, Szimeatszycy i Szuchatczycy. Są to Kenici, którzy wywodzą się od Chamata, ojca domu Rekaba.”

Dlaczego byliśmy ślepi na te oczywiste fakty? Ponieważ do kościoła dawno już przeniknęło potomstwo Szatana zanim się zorientowaliśmy. Kenici utworzyli wokół siebie mur ochrony zbudowany na kłamstwie, że są narodem wybranym Boga. Po stuleciach infiltracji i kłamstw wyobraź sobie jak zanieczyszczone jest kościół dzisiaj! Wiele ludzi, którzy starają się ujawniać te fakty są nazywani antysemitami. To jest fałszywy zwrot, ponieważ Kenici nie pochodzą od Sema, ale od Szatana. Jest to po prostu środek nacisku na ludzi, który ma zmusić ich do wierzenia ich kłamstwom i działa to dla nich wspaniale. Czy masz oczy do widzenia?

Nie zapominajmy, że to przywódcy kościoła sprawili, że Chrystus umarł. Wiedział On, że ich uczynki są złe, dlatego ostrzegł nas „strzeżcie się kwasu” (Ew. wg św. Mateusza 16:6-12). Kwasem, o którym Chrystus mówił byli Kenici, którzy wprowadzali fałszywe nauki by odwieźć stado od prawdy Słowa Bożego. Tak właśnie słowo „wielkanoc” znalazł się w Biblii. Tak słowo „Lucyfer” zniknęło z NIV(New International Version) Biblii w Izajaszu 14:12. Sprawia to, że studiujący Biblię są zdezorientowani, o której porannej gwieździe jest mowa, Chrystusie czy Szatanie. I tak Ezechiel 13:16-20 został zmieniony z Boga będącego przeciw fałszywym prorokom, którzy uczą ludzi latać by ratować swoje dusze. NIV zmieniło to na łapanie ptaków, co całkowicie zmienia znacznie czyniąc pustkę. (przyp. tłum. tego nie rozumiem)

Z powodu infiltracji Chrześcijaństwa pisma nie są dłużej analizowane, zamiast tego tradycja ludzka zasłania Słowo Boże. Duchowe żywienie większości Chrześcijan składa się z kilku wersetów w Niedzielę. To powoduje, że stado umiera z głodu, przez co nie rozumie Słowa Bożego na żadnym poziomie. Wielu Chrześcijan nie wie, że Szatan pojawi się przed Chrystusem twierdząc, że jest Chrystusem, ani nie rozumieją jak Ucisk będzie przebiegał. Jedynymi ludźmi na ziemi, którzy będą w stanie rozpoznać, stanąć i pokonać Szatana będą ci, którzy upewniają się, że mają wystarczająco oliwy w ich lampach.

Ci, którzy twierdzą, że są naszym bratem Judą, ale kłamią nie kochają Chrystusa i nie naśladują Go, w zasadzie zapierają się Go. W Ew. wg św. Jana 10:1-30 Chrystus mówi w przypowieści przed Kenita, Żydami oszustami „Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.”

Naszym Pasterzem jest Jezus Chrystus i lepiej bądźmy w stanie rozpoznać Jego głos od głosu fałszywego pasterza, obcego, który ostatecznie będzie Szatanem przebrany za Owcę udającym Chrystusa (Objawienie 13:11).

Ew. wg św. Jana 10:24-25

24 „Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: Jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie.

25 Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie.”

I rzeczywiście świadczą.

Ew. wg św. Jana 10:26-27

26 „Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich.

27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.”

Wtedy „Żydzi znowu chwycili kamienie, aby Go ukamienować” (Ew. wg św. Jana 10:31). Żydzi oszuści nie mogą słuchać Głosu Jezusa, ponieważ On nie jest ich Pasterzem, a oni nie są Jego owcami. Oni w końcu spowodowali, że Chrystus został ukrzyżowany, a dzisiaj są odpowiedzialni za próby usunięcia Chrześcijaństwa z naszego świata.

Chrystus daje nam inną przypowieść radząc, abyśmy świadczyli o ich owocach, które mówią o ich uczynkach.

Ew. wg św. Mateusza 7:18-19

18 „Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.

„Drzewo” symbolizuje człowieka, a „owoce” jego uczynki. Możemy odwołać się do przypowieści w Ew. wg św. Mateusza 13:36-42, gdzie Chrystus daje nam przypowieść o kąkolu na polu. Wyjaśnił, że w przypowieści pszenica to dzieci Boże, kiedy kąkol to dosłowne cielesne dzieci Szatana, które kłamią i twierdzą, że są naszym bratem Judą. Pszenica i kąkol wyglądają tak samo, kiedy się rozwijają na polu, czyli świecie. Kąkol staje się rozpoznawalny dopiero, kiedy wydaje owoc, który jest podłym, trującym nasieniem. W trakcie żniwa, czyli końca tego ziemskiego wieku, kąkol zostanie związana i wrzucony w ogień.

Ew. wg św. Mateusza 7:20

20 „Rozpoznacie ich więc po owocach.”

Tak możemy zidentyfikować wroga i sprawdzić czy są z rodu Kaina, przez ich owoce, ich uczynki. Więc czy ci, którzy twierdzą, że są naszym bratem Judą wydają dobry owoc czy zły owoc? Czy są nazywani imieniem Boga? W 2 Księdze Kronik 7:14 Bóg oznajmia „mój lud, który jest nazwany moim imieniem”. Chrystus jest Bogiem, a my jesteśmy Chrześcijanami (przyp. tłum. po angielsku bardziej dokładnie Christ-Christians).

Jeśli jesteś Chrześcijaninem to studiujesz Biblię i jesteś nazwanym imieniem Chrystusa. Ci, którzy twierdzą, że są naszym bratem Judą, ale kłamią studiują Talmud i nazywają swoją religię Judaizm. Talmud nigdzie nie mówi pozytywnie o Chrystusie i oni nie akceptują Go jako Boga. Jednak Chrześcijanie zaakceptowali termin Judeo-chrześcijanin, starający się połączyć obie religie razem, kiedy one są niepodobne. Chrześcijanie znowu uwierzyli w kłamstwo i zwiedzenie w tych ostatnich dniach, ponieważ nie szukają sami pisma i pozwalają innym czytać je za nich. Nie badają religii, które twierdzi, że związana z Chrystusem. Z tego powodu Szatan i jego dzieci są w stanie używać Chrześcijańskich narodów do ich celów. Nic dziwnego, że Bóg powiedział „głupi lud mój… niemądrzy i nierozumni są”(Jeremiasz 4:22).

Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, czego nauczyliśmy się ze Słowa Bożego w tym nauczaniu i co to dla nas oznacza dzisiaj.

Wydarzenia naszego świata są kontrolowane przez tych, którzy twierdzą, że są potomkami Judy, ale kłamią i są naprawdę dziećmi Kaina, Kenitami, potomkami Szatana. Są oni międzynarodowymi bankierami, którzy kontrolują nie tylko nasze pieniądze, ale również rządy. Zbudowali podstawy naszych religijnych i edukacyjnych systemów. Umieścili oni na naszych szyjach pętlę niewoli Szatana za pomocą lichwy, zniewalając nasze narody i ich ludzi długami, które nie mogą być spłacone. Bóg jest przeciwko lichwie. Bóg uwolnił Swoich ludzi z niewoli, ale oni nie szukali prawdy w piśmie i pozwolili złapać się w tę pułapkę i przywieźć z powrotem w niewolę.

Chrześcijanie pozwolili politycznej poprawności królować, karząc tych, którzy uczą prawdę o tych, którzy twierdzą, że są z Judy. Zbudowało to w zasadzie dom ochrony, wokół Kenitów, dom zbudowany przez synagogę Szatana.

Chrześcijanie pozwalają rządowi wysyłać miliardy dolarów podatków do małego państwa Izrael wierząc, że wspierają wybrany naród Boga. Mimo że Izrael wykazuje nieuzasadnioną agresję wobec swoich sąsiadów włączając w to Syrię i Iran. Najbardziej niesamowity jest fakt, że to Chrześcijańskie narody są prawdziwymi wybranymi ludźmi Boga przez „wieczne przymierze z Abrahamem. Wybrani do rozpowszechniania Jego Słowa do narodów ziemi zgodnie, z których każdy może być zbawiony.

Z tych powodów zwiedzenie rozwija się w tych ostatnich dniach. Wielu pyta, dlaczego „cały świat tkwi w złem” (1 List Jana 5:19)? Pismo daje nam na to taką odpowiedź, ponieważ księciem tego świata jest Szatan, a władcami są jego dzieci (Ew. wg św. Jana 12:31, Efezjan 6:10-18). W pewnym sensie świat już zaakceptował Znak Bestii. W ich lampach zabrakło oliwy, płomień zgasł i nie mają światła, które świeciłoby w ciemnych kłamstwach Szatana i jego dzieci.

Biblia mówi nam o wiele więcej na ten temat, my tylko dotknęliśmy powierzchni w tym nauczaniu. Powinniśmy zauważyć, że Żydzi oszuści są bardzo małą grupą ludzi w skali globalnej. Składają się oni na zaledwie 0,2% światowej populacji, mimo to posiadają największą władzę i wpływ nad światowymi systemami gospodarczymi, politycznymi, religijnymi i edukacyjnymi. Jak się dowiedzieliśmy, posiadają tę siłę nie dlatego że są wybranym narodem Boga, ale dokładnie odwrotnie. Posiadają tę siłę torując drogę księciu tego świata, który ma być koronowany na króla, ich ojcu, Diabłu.

 

źródło: http://worldeventsandthebible.com/2013/10/the-synagogue-of-satan-those-who-claim.html

Updated: 12 maja 2015 — 19:53

19 komentarzy

Add a Comment
 1. ” dosłowne cielesne dzieci Szatana ”

  ” Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. … Ojcem waszym jest diabeł …. Abraham, ojciec wasz, cieszył się ” – Ewangelia Jana – fragmenty 8 rozdziału – ci Żydzi mają duchowego ojca diabła, ale cieleśnie byli potomkami Abrahama – wyraźnie Pan Jezus mówi że są fizycznymi potomkami Abrahama, i że Abraham jest ich ojcem cielesnym, ale nie duchowym. Duchowym był szatan

  wszyscy ludzie żyjący na ziemi wywodzą się od Adama i Ewy, a później od Noego i jego potomków. Nie ma żadnego cielesnego potomstwa szatana ale jest duchowe. Ale to duchowe potomstwo to każdy kto żyje w grzechu, dla grzechu. Sam przez większość życia byłem potomkiem szatana ale Pan Jezus przyszedł zniszczyć dzieła diabła i wyzwolił mnie od bycia dzieckiem szatana ku byciu dzieckiem Bożym :

  ” Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego ” – 1 list apostoła Jana 3:8-10 przekład warszawski

  powtórzę to co pisałem już : ” Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus ” – Galacjan 3:16 – każdy chrześcijanin, czy jest Chińczykiem, czy Japończykiem, czy Kenijczykiem, czy Afgańczykiem albo Mongołem jest Izraelem Bożym. Każdy kto należy do Chrystusa – bez względu na kolor skóry, i miejsce zamieszkania jest Izraelem Bożym.

  Żadne narody nie są żadnymi plemionami. Zadne USA, zadna Polska, ani żądne inne panstwo – one są częścią tego bezbożnego świata, i większość mieszkańców danych państw nie należy do Chrystusa. A tzw państwa chrześcijańskie to mit, szeroka droga po której idzie większość to nie Izrael Boży.

  ” A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy ” – Galacjan 3:29

  ” Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem.
  7 Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo.
  8 To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. ” – list do Rzymian 9:6-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

  1. a co powiesz elpis na fakt historyczny mówiący, że Żydzi za czasów Jezusa byli mieszanką Edomitów z Judejczykami?

   1. nie wiem którzy to byli i ilu ich było, ale wiem że np w 8 rozdziale Pan Jezus mówiąc do Żydów że ich ojcem jest diabeł, mówił równocześnie że są potomkami Abrahama i że Abraham jest ich ojcem. Różnice narodowościowe nie mają znaczenia – uczniowie Zbawcy są na całej ziemi – Pan nie patrzy na pochodzenie, kolor skóry, płeć, itd

    1. zgadzam się że Bóg nie patrzy na płeć, kolor skóry, ale patrzy od samego Starego Testamentu aż do ks Objawienia na plemienia (czytaj rasy).
     Gdyby nie patrzył to w Mateuszu i Łukaszu nie byłby wymieniony rodowód Jezusa aż do Dawida.

     Herod nie był Judejczykiem . Herod był Edomitą.

     1. jak zapewne wiesz w rodowodzie Pana jest Moabitka i Kananejka.

     2. Moim zdaniem krew ma jakieś znaczenie ale ciężko jest stwierdzić kto jest kim, to tylko Pan Bóg wie. Dlatego bliższe mi jest podejście oceniania po owocach. Teoretycznie każdy się może nawrócić, być może niektórym z natury (i tradycji) jest trudniej

  2. A co jeśli powiem ci że Kain nie był synem Ewy? Abel był synem Adama i Ewy ale Ewa nie była pierwszą żoną Adama, pierwszą żoną Adama była Lilith która z kolei była córką Angra Mainyu (czyt. Szatana), z tego związku narodził się Kain który mord i kłamstwo oraz przewrotność i zdradę miał we krwi i w rdzeniu duszy. Kain był rolnikiem i rolnictwo sprawiło że został przeklęty przez Ahura Mazdę (Boga w Trójcy Jedynego lub Jahwe), Bóg przeklął Kaina że żadna ziemia nie wyda mu plonów więc Kain przestał być rolnikiem i został kowalem stąd też jego potomek w linii prostej Tubalkain był kowalem. Żydzi do dzisiaj nie parają się rolnictwem, nie spotkałem jeszcze żadnego żyda który byłby rolnikiem.

 2. Rafał z Wrocławia

  “Jak napisano słowo Kenita znaczy dziecko Kaina. Kain był imieniem pierwszego dziecka i pismo opisuje jak podróżował do ziemi Nod, gdzie znalazł żonę. Ziemia Nod znajdowała się na wschód od Edenu w obszarze dzisiejszego Orientu, a dokładniej Mongolii. Dzieci Kaina, Kenici stali się znani jako Chazarowie, a Orient jest miejscem gdzie pierwszy raz pojawili się w zapisanej historii. Zajmują się oni wymianą walut, niektórzy z nich byli nawet faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, są tymi, którzy ukrzyżowali Chrystusa i wypierają się Go do tego dnia. Twierdzą, że są naszym bratem Judą, ale kłamią (Objawienie 2:9, 3:9) są oni naprawdę dziećmi Kain, który był synem Szatana.”

  Moim zdaniem nie trzyma się to kupy. Nawet jeżeli Kain rzeczywiście podróżował w rejon dzisiejszej Mongolii to pomiędzy jego czasami a czasami Chazarów wydarzył się potop! Więc jak on może być ojcem kogokolwiek skoro praojcem każdego jest Noe a następnie trzech synów Noego? Ojcem Kanaana jest Cham syn Noego a więc Kanaanejczycy wg mojego poznania Biblii nie mogą być potomkami z krwi (jak twierdzi autor tego teksu) Kaina.

  Co do tego, że Judejczycy zmieszali się z Edomitami to wiem. To że były (może jeszcze są) plemiona nephilim to też się zgodzę ale teza o krwi Kaina nie pasuje to tego co Biblia uczy o potopie.

  1. “Więc jak on może być ojcem kogokolwiek skoro praojcem każdego jest Noe a następnie trzech synów Noego? ”

   Cham mógł być potomkiem Kaina, ale do tego pewnie nie dojdziemy. Natomiast wyjąsnia to tekst:

   http://detektywprawdy.pl/2014/10/29/od-kaina-do-chazarii/

 3. Rafał z Wrocławia

  Teraz mam tylko chwilkę ale znam tamten tekst i tam też są błędne założenia. Wieczorem opiszę dokładniej o co mi chodzi ponieważ tekst mimo, że jest prawdziwy co do tego, że Żydzi nie są tym za kogo się podają to naciąga on to, że są potomkami Kaina.

  “Cham mógł być potomkiem Kaina, ale do tego pewnie nie dojdziemy”?
  Rodzaju (5:32) A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta.
  Rodzaju (9:18) Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet; a Cham był ojcem Kanaana. (19) Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi.

  Słyszałem o teorii (bez poparcia czymkolwiek), że być może żona Chama była potomkinią Kaina ale tak czy siak ona nie jest spowinowacona z Kanaanem. A jest wyraźnie napisane, że Cham to syn Noego.

  Na szybko mogę pokazać jeszcze jeden błąd teksu “Od Kaina do Chazarii”:
  Wersety Rdz 4:25 do Rdz 5:4 mówią, że Adam i Ewa mieli trzeciego syna o imieniu Set. Set byłsubstytutem Abla, którego zamordował Kain. Ponieważ Kain zamordował swojego brata, został wypędzony z raju i od Adama i Ewy, w niełasce! Dalsza część Rozdz 5 wymienia potomków Adama. Zauważmy, że na tej liście NIE MA Kaina jako potomka Adama i Ewy. Genealogia Kaina jest pokazana osobno i różni się od Adamitów. Łukasz w Rozdz 4 daje KOMPLETNĄ GENEALOGIĘ Adama, od Jahwe Boga, ojca Adama, przez wszystkich do Jeszua Mesjasza (Jezus Chrystus). Kaina nie ma na liście w żadnej tych genealogii, mimo że jego matką była Ewa! Gdyby Adam był ojcem Kaina, Biblia z pewnością odnotowałaby ten fakt. Nie robi tego.

  Autor twierdzi, że skoro w genealogii Jezusa nie ma Kaina to Kain nie był potomkiem Adama co jest bardzo złą interpretacją. Kaina nie ma z tego samego powodu z którego nie ma Abla albo Chama i Jafeta. Jest to lista ojciec -> syn (nie wiem jak to nazwać). A Jezus nie jest potomkiem Kaina ani Abla ani Jafeta. Ale to nie oznacza, że Kain nie jest synem Adama.

 4. Rafał z Wrocławia

  Zacząłem jeszcze raz czytać ten tekst “Od Kaina do Chazarii” i co mnie zaciekawiło to to, że autor wskazuje w Rdz 15:18-21, że Kenici, Kenizyci oraz Kananejczycy są wymienieni osobno czyli to osobne ludy hmmm…. będę musiał to jeszcze zbadać.

  Jednak mimo tego co wskazał autor tekstu to pisze on w swoim tekście, że potop za dni Noego nie był globalny:
  “…było powodem dlaczego Jahwe musiał tych ludzi zniszczyć, ale niektórzy z nich uciekli, ponieważ potop Noego NIE BYŁ GLOBALNY. To jest bardzo stary mit. Nie mam czasu by omówić ten temat, ale odsyłam czytelnika do…”
  Posprawdzam te linki które podaje autor z ciekawości ale jest to niemożliwe aby potop “nie był globalny”.

  Oba posty napisałem w celu pokazania błędów które zostały popełnione w obu tekstach i są niezgodne z historią Biblijną. To, że Żydzi nie są tymi za kogo się podają to się w pełni zgadzam z autorami ale że są potomkami Kaina to moim zdaniem niemożliwe. Pozdrawiam : )

 5. Wątpliwości Rafała są jak sądzę absolutnie uzasadnione i właściwe. Zauważmy tylko bezsporne FAKTY:
  1. Tylko zabity Abel był dzieckiem ADAMA i EWY, pozostali synowie absolutnie nie byli jego synami i zasadniczo różnili się od ludzkiej rasy !!!
  Kain był owocem tzw. ciekawości Ewy i nazwijmy to nieokiełznanej testosteronowej determinacji wężowej istoty – prawdopodobnie pochodzącej z Wenus, planety zwiastującą poranek, zwanej Jutrzenką i jej niezwykle znanym synem tej , Jutrzenki zwanym Lucyferem. Zapominamy, że Bóg oznaczył Kaina, aby nikt go czasem nie zabił brakiem zarostu, co w tamtych czasach było absolutnie wystarczającym znakiem patrz nie posiadający zarostu potomkowie Kaina Indianie, a obecnie jest prawdopodobnie związane ze słabym zarostem jego męskich potomków. Wężowi ludzie są faktycznie takiej budowy – statystycznie bardziej bystrzy, wysocy, długonodzy, łykowaci, posiadają długie szyje i ręce, łykowate palce – zespół Marfana, jajowate, zwykle szybko u mężczyzn łysiejące głowy, są niezwykle aktorsko utalentowani i w swych ry=uchach zabawni – pierwowzór Filopata w zderzeniu z ludzkim Patafilem i tym sposobem wzbudzają w ludziach instynktowne zaufanie i dziwaczne hipnotyczne wprost zauroczenie, choć ich samych niezwykle łatwo urazić, są często kapryśni, drażliwi i zwykle terytorialni. Oryginalnie mają po swoich przodkach krew RH minus – więcej miedzi niż żelaza we krwi, więc nie mają wspólnych podstawowych genów z naczelnymi w tym z wzorcową małpką RHezusem, mocno wyczulone zmysły węchu, nie znoszą ludzkiego potu i mają inne niezwykle dominujące wobec ludzi cechy.
  2. Boski substytut Abla też nie był synem Adama i tym razem możemy się tylko domyślać czyim faktycznie był potomkiem. Dziwacznie znamiennie bardzo mało o nim wiadomości podaje Biblia i obie religie, jednak biorąc pod uwagę jego pochodzenie i inne lakoniczne o nim informacje, które być może tendencyjnie podają, że on również nie przepadał za ludzkim rodzajem od którego znacznie się wyróżniał i raczej stronił niż się nim zachwycał. Na egipskich wizerunkach w panteonie innych bogów podobnie jak oni nie posiada ludzkiej głowy lecz coś przypominające zwierzęcą maskę, choć nomen omen jednakowoż podobnie jak inni upadli za partnerki biorą sobie niezmiennie ludzkie kobiety. To tajemnicze wyciszenie informacji o Set-cie i dziwacznie innych, ponoć Atlantach tzw. bogach jak o Thocie nauczycielu Kainitów i innych wtajemniczonych jest niezwykle i znamiennie ważne, gdyż to faraon Thotmes II stworzył w Karnaku pierwszą szkołę nauk Thota zwanego Hermesem Trismegistosem, którego kontynuacją była świątynia bogini Hator na górze Horeb prowadzona przez odwiecznych metalurgów właśnie Kainitów, tzw. białych kapłanów do której właśnie z zagrabionym z Egiptu złotem zmierzał przez pustynie wraz ze swym ludem Mojżesz, uciekając przed totalnym kataklizmem egipskiego państwa spowodowanym kolejneym przejściem Marduka zwanego Neberu i opisanym przez jego uczynionym totalnym ówczesnym chaosem przez tamtejszą współczesną świecką admistrację w pozycji zwanej “The Korblin Biblia”. Znamiennie dla przedstawionych w rozlicznych miejscach kolejnych infominacji jest to, że takim kolejnym miejscem świątynnym kontynuacji tej ukrywanej przed chrześcijanami religii słynnych białych kapłanów jest świątynia w Mird na morzem Martwym i słynna ze zwojów znalezionych w Qumran sekta Esseńczyków zwanych również z miejsca swojej działalności Nazaretańczykami. Jak wiemy Jezus też należał do tych kapłanów. Nauczał, leczył, uzdrawiał, przechodził 40-dniowy post i następujące po nim kuszenie inicjujące tzw. procedurę przejścia, zapłodnienia boskim nasieniem, spożyciem znanego ze współczesnej nam zainfominowanej modlitwy chleba pokładnego, słynną biblijną ma-nę, wysokospinowym złotem wytwarzanym dzięki naukom Thota, znanym od niedawna i opatentowanym w USA jako ORME. Ówcześnie tę substancję podawano wyłącznie kapłanom, hierofantom i królom gdyż dawała ona prawie boskie możliwości oznaczone okiem Horusa – leczyła wszystkie choroby, naprawiała DNA, dawała w pewnych sytuacjach nieśmiertelność i inne prawie boskie cechy o których nie warto tu wspominać, gdyż bez dodatkowej lektury każdy niewtajemniczony, nauczony plebejskiej wiedzy, bez zdania racji wyśmieje każde następne słowo. To dlatego prawda jest tak zawile dobrze ukryta i niezmiennie ten tajemniczy nazwijmy to DIABEŁ robi wszystko, aby kompletnie ją wywrócić do góry nogami i napuścić jednych na drugich sam pozostając niezmiennie dobrze poinformowany, wszystko widzący i nadal bezpieczny, całkowicie w pełni chwały…

 6. Izraelici są nadal ludem Bożym, nie zostało to nigdzie zmienione, “albowiem błogosłąwiącym tobie będę błogosławił, a przeklinajacych będę przeklinał” na Waszym miejscy, bałabym się mówić tak o Żydach, bo są źrenicą Oka Boga, jakkolwiek to brzmi.. Izrael się broni przed atakami Arabów, więc jest uzasadniona ich”agresja”?czy raczej obrona. Jezus mówi, że zbawienie pochodzi od Żydów- On i Jego matka byli 100%Żydami wg ciała. Błogosławię Was w Imieniu Jezusa

  1. “Jezus mówi, że zbawienie pochodzi od Żydów” – kiedy i gdzie tak “mówi” ??

   1. w ewangeli Jana jak rozmawia z samarytanką powiada jej że zbawienie pochodzi od Żydów

 7. W Księdze Henocha pisze, że ludziom porodziły się piękne córki i upadli aniołowie wzięli je sobie za żony. Porodziły im się z tego różne dzieci. Wiemy że Henoch był dziadkiem Noego. I wiemy że gdy uczniowie zapytali Jezusa kiedy nastąpi koniec to odpowiedział im: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (Mt 24.37)

 8. “wiekszośc ludzi sprzedaje swoja duszę i ze spokojem żyje z zapłaty. ”
  Adam Smith

  Nie wiem czy to prawda, jednak wiem że macierz podłości w skali lat życia ilości osób zaangażowanych i transpozycji w wielu skrytych do czasu podłościach zastanawia…
  Gdyby to nie było moje zycie – nie uwierzyłbym.
  Dziś rozumiem więcej i wiem że ludzi się niszczy w sposób zorganizowany. Filmy przy tym to bajki dla dzieci

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: