Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Maryja – kult bałwochwalczy

2 komentarze

Add a Comment
 1. przeczytajcie Ewangelie a nie znajdziecie ani jednego miejsca w których Chrystus zwraca się do Marii : “MATKO”.

  Pan mówiąc do Marii mówi do niej : GUNE – co oznacza kobieta/niewiasta. Ale to słowo nie znaczy nic wyjątkowego, używane jest w stosunku do innych kobiet np :
  ” A oto pewna kobieta ( GUNE ) z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku ” – Łukasz 7:37 prekład warszawski

  ” A oto kobieta ( GUNE ) kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do niego: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez demona ” – Mateusz 15:22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

  oczywiście Maria podczas wcielenia była matka Jezusa Chrystusa, ale Pan nie przypisywał Marii tego co przypisuje jej np katolicyzm. Była tylko i wyłacznie człowiekiem, też miała grzechy, choć zapewne nie żyła w grzechu. Ale jak każdy zgrzeszyla – to też mówi w Ewangelii Łukasza o Bogu że jest jej Zbawicielem. Człowiek bezgrzeszny nie potrzebuje zbawiciela.
  Pan Jezus wielokrotnie mógł zwrócić się do Marii : “matko” , “matko moja” itp ale nigdy tego nie zrobił. Wiedział zapewne że w przyszłości szatan stworzy kult maryjny, dlatego też nie dał żadnych przesłanek ku temu kultowi, ale wręcz przeciwnie pokazywał że Maria jest tylko i wyłącznie zwykłym człowiekiem. Wybranym jak wielu innych ludzi na przestrzni historii, ale tylko i wyłacznie człowiek.

  ” A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. (33) I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? (34) I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. (35) Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. ” – Marek 3:32-35 przekład warszawski

  obdarowana, obdarzona łaską a nie pełna łaski

  ” Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami” – Łukasz 1:28 UBG

  ” I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.” – Biblia Warszawska

  ” Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, .” – Biblia Tysiąclecia – Biblia Tysiąclecia myli się w tym wersecie. Maria nie była pełna łaski. W tekście greckim nie występuje słowo pełna. Występuje słowo – czasownik – CHARITOO – strong 5487, który oznacza : okazać komuś łaskę, napełnić kogoś łaską. To samo słowo użyte jest w liście do Efezjan 1:6 – użyte jest w stosunku do chrześcijan ale tam rzymskokatolicki przekład już nie zawiera zwrotu “pełni łaski”.
  W Biblii występuje zwrot PEŁEN ŁASKI ale w odniesieniu do SŁOWA które stało się ciałem – czyli Jezusa Chrystusa gdy dokonał kenozy – Ewangelia Jana 1:14 : “…..pełne łaski i prawdy”. Słowo pełne to : PLERES – strong 4134. To słowo nie występuje w Ewangelii Łukasza 1:28.

  MU a nie IM

  “A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. (11) I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.” – Ewangelia Mateusza 2:10-11 BW – oddali mu pokłon – czyli Panu Jezusowi, a nie IM – gdyby kult maryjny pochodził od Boga to mędrcy oddali by pokłon i Marii ale nie zrobili tego. Natchnione Pismo mówiło by IM a nie MU.

  PIERWORODNY a nie JEDYNAK

  “I urodziła swego pierworodnego [PROTOTOKOS – strong 4416]syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” – Łukasz 2:7 UBG – gdyby Maria nie miała więcej dzieci, to natchnione Pismo nie mówiło o pierworodnym, ale o jedynaku, tak jak np w takich przypadkach :
  ” A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego [MONOGENES – strong 3439] syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta”

  “A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc: Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka [MONOGENES] ” – Łukasza 9:38 BW

  Pan Jezus gdy przyjął postać sługi i stał się się człowiekiem, był pierworodny – jego poczęcie było nadnaturalne – za sprawą BOGA OJCA, ale jak pokazuje Pismo Pan Jezus nie był jedynakiem, miał rodzeństwo tylko że to były dzieci Józefa. Gdyby Jezus był jedynym dzieckiem Marii to tekst mówiłby : monogenes a nie prorotokos – Bóg nie jest Bogiem nieporządku – 1 Koryntian 14:33, więc nie od Niego pochodzi zamieszanie wokół osoby Marii. Biblijne teksty gdy są odczytywane tak jak brzmią, bez wyrywania z kontekstu i bez kombinacji alpejskich pokazują wyraźnie, że kult maryjny nie jest pochodzenia Bożego.

  PSALM 69 – Jezus i jego bracia

  “A do sprzedających gołębie powiedział: Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca domu kupieckiego. 17 I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie” – Ewangelia Jana 2:16-17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska – jak wiadomo to tylko fragment całej wypowiedzi, która brzmi tak :

  ” Stałem się obcy braciom moim I nieznany synom matki mojej, (10) Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie” – Psalm 69:9-10 Biblia Warszawska

  – “synom matki mojej” – synowie matki to rodzeni bracia a nie krewi itd. Dokładnie tak jak mówi psalm 69 Pan Jezus stał się obcy i nieznany rodzony braciom – w sensie : przyrodnim braciom (ta sama matka, ale inni ojcowie) : “Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego.” – Ewangelia Jana 7:5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Ta sama matka nie oznacza, że Pan Jezus miał swój początek wraz z narodzinami z Marii – On nie miał początku jak Ojciec. Ale narodziny były początkiem 33 letniego życia w postaci sługi.

  , dogmaty maryjne to wielkie zwiedzenie. Wcielenie Chrystusa było nadnaturalne – Maria była dziewicą i pozostała nią aż do urodzenia Chrystusa. Natomiast kolejne dzieci Marii były owocem jej związku z Józefem – mieli normalne relacje małżeńskie. “A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. (25) Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.” – Ewangelia Mateusza 1:24-25 Biblia Warszawska.

 2. Nie wiedziałam gdzie to zamieścić 🙂
  Świątynia budowana przez o. Rydzyka już prawie gotowa – planowany termin jej konsekracji to 18 maja 2016 roku. Hm.. Zobaczcie galerię..
  http://wiadomosci.onet.pl/religia/swiatynia-budowana-przez-o-rydzyka-juz-prawie-gotowa/3wl22w

Pozostaw odpowiedź elpis Anuluj pisanie odpowiedzi

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: