Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Ołtarz III Świątyni w Jerozolimie jest gotowy

Co prawda pisałem o tym na forum, ale tym razem mam fotki a tekst z translatora:

Zdjęcie: Świątynia Instytut

 

Ołtarz został ukończony pod koniec 2014 roku  i oficjalnie otwarty w dniu 22 grudnia.  Ołtarz został złożony zgodnie z przepisami, określonymi w Piśmie (Wj 27: 1-8). Mierzona pięć łokci, które są 2,35 m (7,7 stopy). Rampa prowadząca do ołtarza jest długa na 16 łokci.

 

Rampa prowadząca do ołtarza:

Rampa prowadząca do ołtarza. Zdjęcie: Świątynia Instytut

 

 

Według informacji przedstawionych przez Instytut Świątyni, ponieważ Tora zabrania korzystania z rzeźbionego kamiennego ołtarza (patrz Księga Powtórzonego Prawa 27: 5-6):

(5) Zbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamieni. Nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza. (6) Z kamieni nie ciosanych zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, i złożysz na nim ofiary całopalne Panu, Bogu swemu,

 

Składa się z ramy zewnętrznej z cegieł mułowych, pieczone na koniec ołtarz resistirel ciepła podczas użytkowania. Ta zewnętrzna rama wypełniona jest z kamieni naturalnych, nie pracowali z żadnego metalu, nakazanego przez Torę. Rama zewnętrzna z cegły pokryta białym tynkiem, jak to uczyniono z altarque został enpatio Świątyni.

 

Podstawa ołtarza  zawiera dwa portale zbierające krew przelaną z ofiar zwierzęcych zgodnie z Torą.Koronowany także z czterech rogów, zwanych podniesionymi rogami w Torze.

Jedna rzecz, która sprawia, że ​​tylko ołtarz, który został zaprojektowany, aby być zdemontowany i szybko ponownie zmontowany w pozycji na Wzgórze Świątynne:

Do ludu Izraela są zobowiązane do budowy ołtarza jedynie w miejscu pierwotnego ołtarza na górze Moria, na Wzgórzu Świątynnym. Przy sprzyjających okolicznościach, nowy ołtarz można szybko ponownie złożony w odpowiedniej lokalizacji, dzięki czemu obsługa jest wznowione Boska niezwłocznie.

 

Ołtarz został zaprojektowany przez architekta, którym jest  Shmuel Balzam, który równiez jest  projektantem planów Trzeciej Świątyni . . Wstępne etapy projektu zostaną przedstawione jutro.

Zdjęcie: Świątynia Instytut

 

————————————————————————

Mój komentarz:

Interesujące jest to, że żaden portal katolicki o tym nie pisze w kontekście apokalipsy. Wszak odbudowa III świątyni jest równoznaczna z pojawieniem się antychrysta, który będzie także mesjaszem Watykanu. Zapytajcie jakiegoś katolika, czy słyszał że jest taka grupa jak Instytut Świątynny i że wszelkie akcesoria do III Świątyni w Jerozolimie są gotowe a kapłani już przeszkoleni. Myślę, że ok 5-10% będzie o tym wiedziało i to zapewne nie z krk.

Niektórzy twierdzą, że ołtarz  może być gotowy do użycia podczas najbliższej Pesach (Paschy)

Ostatnio mieliśmy na forum najprawdopodobniej księdza. Jeśli nawet nie, to wielkiego obrońcę KRK. Negował on nasze zainteresowanie apokalipsą.

Oni nie chcą aby społeczeństwo wiedziało, w jakich okolicznościach ma pojawić się antychryst. Oni wskażą milionom ludzi antychrysta jako mesjasza i to jest problem.

 

Swoją drogą Żydzi już wiedzą, że Świątynia lada moment stanie. Sam Natjanahu ogłosił po wygranych wyborach ostatnio, że nie będzie Państwa Palestyńskiego. Robi się ciekawie.

Wg mnie III wojna światowa musi się także odbyć celem odwrócenia uwagi świata od napaści Izraela na Palestynę.

Updated: 25 marca 2015 — 08:43

10 komentarzy

Add a Comment
 1. Jakie to smutne, naród wybrany odrzuca naukę apostołów i łaskę Bożą w Jezusie Chrystusie. Niestety, ale ludzie nie czytają pisma świętego polegają na wykładniach, odczuciach innych ludzi, ma to miejsce u nas w kraju w Izraelu czy krajach Arabskich. Gdy zwiedzałem meczet w Egipcie z ludźmi z KK i zadałem pytanie otwarcie mówiąc, że nie jestem katolikiem i pytając Egipskiego przewodnika czy on jest pewny, że imam na pewno dobrze naucza byłem w szoku, ten facet nawet się nad tym nie zastanawia czy nauka jest dobra czy nie, to samo Polacy ;(
  Gdyby ludzie tylko chcieli poczytać list do Hebrajczyków, gdzie opisany jest jedyny arcykapłan naszego Boga, sprawujący swoją służbę w niebiańskiej świątyni według porządku Melchizedeka.(wzdycham)
  Ludzkość sobie nawet sprawy nie zdaje, że Jezus jest naszym jedynym pośrednikiem i zbawicielem. Smutno mi, że ludzie obrali sobie ziemskich kapłanów jako pośredników w odpuszczaniu grzechów, a kapłani ich jeszcze utwierdzają, że bez nich nie ma przebaczenia (cóż za bluźnierstwo!) Odbudowa świątyni ziemskiej i odprawianie rytuałów, które podczas śmierci Jezusa zostały usunięte z naszej planety to już zniewaga Boga i jego planu zbawienia dla człowieka.
  Trzeba sobie zdać sprawę, że na naszej planecie cały czas trwa WOJNA duchowa o duszę każdego człowieka i nawet na sekundę nie ustaje…

  1Tym (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus

  Dz 7: (48) Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok: (49) Niebo jest tronem moim, A ziemia podnóżkiem stóp moich; Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? (50) Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? (51) Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!

  1Jan 1:(9) Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

  Kol 2:8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie

  Hebr 6:(20) gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki.

  Hebr 7:(1) Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, (2) Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. (3) Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. (4) Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. (5) Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama; (6) ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. (7) A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. (8) W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. (9) I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę; (10) był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. (11) Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? (12) Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. (13) Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. (14) Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. (15) A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, (16) który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. (17) Bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (18) A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, (19) gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. (20) A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, (21) natomiast Ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki. (22) O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem! (23) Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie; (24) ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. (25) Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. (26) Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; (27) który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. (28) Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.

  Plan zbawienia w pigułce:

  1. To nie jest smutne lecz radosne, bo dzieło musi się dokonać.
   Przemiana jest konieczna i powrót do równowagi także.
   Smutny jest stan tego Świata, gdy się on nie zmienia.
   Smutne jest, gdy zetnie się drzewo wysokie i gładkie i już nie szumi i nie rośnie.
   Z niego zrobi się deski a resztki zużyje w piecu i w ogrodzie.
   A radosne jest, że z desek zrobi się meble potrzebne, ładne, i dające przyjemność z korzystania.
   I nie ma już drzewa ale ono nie zostało zmarnowane a użyte dla potrzeb innego życia zaś na jego miejscu znowu coś urośnie.
   Skoro na Świecie istnieje tyle różnych wyznań i religii to nie jest przypadek lecz celowy plan – zamierzony i konieczny a nie przejaw Bożej słabości i nieuwagi.
   Tak miało być i tak jest, i widocznie czemuś jest potrzebne.

  2. Krav, dziękuję za rzeczowy i bardzo ciepły wpis. Może ktoś to przeczyta i zastanowi się nad Słowem Bożym i zacznie prosić Boga o zrozumienie tych słów. A wklejony wykład jest świetny!

 2. “… ten facet nawet się nad tym nie zastanawia czy nauka jest dobra czy nie, to samo Polacy…”.Problem niestety równieź istnieje w naszym najbliższym otoczeniu(rodzina, przyjaciele). Smutne

 3. “Interesujące jest to, że żaden portal katolicki o tym nie pisze w kontekście apokalipsy. Wszak odbudowa III świątyni jest równoznaczna z pojawieniem się antychrysta, który będzie także mesjaszem Watykanu. Zapytajcie jakiegoś katolika, czy słyszał że jest taka grupa jak Instytut Świątynny i że wszelkie akcesoria do III Świątyni w Jerozolimie są gotowe a kapłani już przeszkoleni. Myślę, że ok 5-10% będzie o tym wiedziało i to zapewne nie z krk.”

  Znaki są niesamowite, a wskazówki z NT jasne i klarowne. A może tak musi być, żeby wszystko się wypełniło, że ludzie olewają zdrowy rozum a wolą swoich uduchowionych przewodników w długich szatach ;\

 4. Czy ktoś rozumie Zachariasza 14.9-21?
  ” i będzie PAN królem całej ziemi…(…)..”
  Chodzi mi oskładanie ofiar ze zwierząt po Golgocie i przejeciu panowania nad ziemią przez PANA.

 5. Piszecie o tym czego nie rozumiecie ……… Światynia będzie odbudowana i to dla prawdziwego Boga Abrahama Izaaka i Jakuba…….. taka jaką chce Bóg …….. i Jego Mesjasz …… On już jest w Drodze ……… , te wasze interpretacje to są bajki Protestantów z XVI wieku i pseudoideologii….. niby z Apokalipsy ….. z USA .

 6. pytam, kto jest świątynią? w jakiej szatan zaśiądzie murowanej? gdzie mowa o dwóch świątyniach ??? [z serc i kamienia]Jezus powiedział nie pozostanie tu kamień na kamieniu i nie mówi że kiedyś stanie tu kamień na kamieniu zapomnijcie o tym choćby nawet wybudowano to nie będzie to świątynia Boża zasiądzie w świątyni Bożej jako zwierzchnik bo ludzie sobie ustanowili zwierzchnikow [każdy kościół] zapomieli że Jezus jest głową kościoła . ofiary[zwierzęta w świątyni nie mają żadnego znaczenia jeżeli tak to Jezus niebył złożony w ofierze a jednak był i nic i nikt nie może Go pominąć żydzi muszą go przyjąć w niego uwierzyć a nie poprzez krew zwierzakow a co z krwią Jezusa P.S. Raz w roku czytamy że każdy człowiek musi wstawić się do świątyni
  żeby być błogosławionym na świecie jest 7,5miliarda ludzi gdyby tylko została 1/3ludzkości to codziennie w świątyni w Jeruzalem musiałoby być 6.7miliona ludzi o jakiej świątyni mówicie i wdziałeś ten plac na wzgórzu?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: