Chrześcijanie biblijni. Fan czy naśladowca Jezusa.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dania zażądała, aby Komitet Praw Człowieka ONZ nie używał określenia „kobieta w ciąży”, ponieważ jest to określenie „transfobiczne”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii zwróciło się do Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby w dokumentach ONZ nie używano określenia „kobieta w ciąży”, ponieważ dyskryminuje ono „osoby transgenderowe”, czyli takie które nie potrafią same określić swojej płci.

prawy.pl

 

Oto …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme