Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Zwiedzenie

“Tym sposobem wybawiony zostanie cały Izrael”. Czy Rzymian 11.26 mówi o zbawieniu obecnego Izraela?

Poniższy wers z Rzymian przedstawiany jest głównie przez zwolenników obecnego państwa Izrael jako dowód na masowe nawrócenie się Żydów w czasach ostatecznych, zamieszkujących państwo Izrael oraz tych porozrzucanych na całym świecie.

 

 

„I tym sposobem wybawiony zostanie cały Izrael. …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme