Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Zwiedzenie

Człowiek, który zniszczył w Arkansas pomnik Dziesięciu przykazań powiedział, że ​​słyszy coś “w środku”: “zniszcz to dziś wieczorem”

Oto przykład nad przykłady jaki duch działa w zborach charyzmatycznych. Nie wszystkich ale wielu, bo sam na tym blogu byłem atakowany przez Zielonoświątkowców. Ostatni pastor mnie oczerniający również jest charyzmatykiem.

____

Człowiek z Arkansas, który zniszczył pomnik Dziesięciu Przykazań na …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme